Dit wordt het geld van de toekomst

1

‘De toekomst van ‘geld’ is essentieel digitaal, maar welke rol de centrale banken hierin gaan spelen zal in de komende 20 jaar bepaald worden.’ Dat is wat ‘Tobias Adrian and Tommaso Mancini-Griffoli, the Director and the Deputy Division Chief of the Monetary and Capital Markets Department at the International Monetary Fund (IMF)’ vertellen. In een exclusief interview met Portfolio.  Ze benoemen het verschijnsel van de CBDC’s als niet meer zo nieuw. Deze centrale bank digitale currency. Maar de twee economen zien eigenlijk meer in een samenwerking tussen de privésector en de publieke.

Cash verdwijnt op termijn

Beide heren benoemen het als ‘a synthetic approach to the future of money: a public-private partnership to implement the future of money.’ Tommaso Mancini-Griffoli: ‘It is difficult to predict how many countries are going to issue CBDCs over the next 20 years but as the financial system, the banking system and the monetary system are more and more digitalized, it will become very natural for central banks to offer digital cash.’ Dus die CBDC’s komen er sowieso volgens hem. Cash geld, contanten, ziet hij sneller verdwijnen dan we wel kunnen denken of veronderstellen. Toch zal het nog tien tot twintig jaar duren vooraleer het zover zal zijn. (Noot van ondergetekende: dit is wat ‘snel’ betekent in monetaire kringen…)

Controle

De vraag waarmee overheden meer en meer gaan worstelen, en dat is al volop bezig in 2019, is de volgende:

‘IS THE PAYMENT SYSTEM STILL SUFFICIENTLY SECURE IF IT IS CONTROLLED BY THE PRIVATE SECTOR?’

Portfolio.hu

In de zin van: wanneer centrale banken niet vlug in de leemte springen die opdoemt wanneer cash geld verdwijnt, zullen private bedrijven dat wel doen. Welke dan, en in hoeverre kan en mag of moet die overheid dit laten gebeuren?

Kosten/baten

Er is ook de kwestie van het kostenplaatje. Weegt de investering van een CBDC op tegen de voordelen? De economen zien verschillende landen verschillende standpunten innemen en desgevallend actie ondernemen.  ‘It will be a decision made country by country.’ Natuurlijk, waarom het makkelijk doen als het moeilijk ook kan… ’t Maakt er voor het bedrijfsleven al zeker niet makkelijk op allemaal, wat hen te wachten staat!

Synthetische CBDC’s

De vraag wordt gesteld hoe de burger in 2040 gaat betalen, van welke rekening. Via een soort ‘universele’ bankrekening? Rechtstreeks bij centrale banken misschien, en is er dan nog wel plaats voor commerciële banken? Dat zien de beide economen niet direct gebeuren. Het is niet de eerste opdracht van een centrale bank. En er is de kwestie van de kost ervan, en de veiligheid technisch. Wat zij dan wel voorstellen is: de ‘SYNTHETIC CBDC.’

Partnerschap

Dat zou het volgende betekenen: ‘That is essentially a public-private partnership. The private sector would offer the payment token: Therefore, it will be in charge of interfacing with the clients of choosing a technology, maintaining it, dealing with brand recognition, dealing with associated risk. That’s the private sector: They are good at interfacing with customers, they are good at innovation. The public sector and the central banks would allow the private sector to access their reserves.‘ De privémaatschappij(en) zorgt/zorgen voor de technologie, en de overheid voor de ‘trust’, het vertrouwen. (Nou ja…)

JPM Coin

De heren vernoemen het feit dat (en dit is toch nieuwe informatie voor ons en mogelijk voor u, beste lezer) àlle grote banken reeds bezig zijn met fintech. Financiële technologie, en daar in meer of mindere mate al in geëngageerd zijn. Zo vermelden ze JP Morgan met de JPM Coin als voorbeeld. De Heer Adrian: ‘(…) banks are innovators in the fintech space just as much as start-ups. Every single international bank has major investments in fintech. Some of the most visible ones, for example, is the JPMorgan coin. In this case, JPMorgan uses distributed ledger technology (DLT) to construct a payment system among its institutional clients.’

The race is on

De volgende vraag in het interview dan gesteld is wel een cruciale (voor crypto adepten toch): zal ingeval van een synthetische CBDC een (commerciële) bank die rol van ‘tussenpersoon’ spelen? Of zal het een private maatschappij zijn in de fintech wereld (ondergetekende denkt dan aan een munt als bitcoin of ripple)? Het antwoord van dhr. Adrian: ‘I would expect that banks would continue to innovate along these dimensions. It’s not that clear whether a new entrant, rather than an existing bank, would dominate that fintech space in the future.’ Dat zegt ons voldoende, nietwaar? Het zal dus een race zijn om de eerste te worden, te zijn…!

Complementair

De slotvraag dan nog, en die is ter verduidelijking, en bevestiging van wat ondergetekende al lang vermoedde. Tezamen met zovele market watchers waarschijnlijk: ‘DO YOU EVEN NEED DIGITAL CASH IF YOU HAVE INSTANTANEOUS PAYMENTS FROM ACCOUNT TO ACCOUNT?’ Het antwoord daarop luidt vanwege beide economen: JA. Het zal én fiatgeld zijn in omloop en gebruik. En digitaal geld. Het tweede zal het eerste niet volledig vervangen, maar complementair gebruikt worden. Welke deze munt, de belangrijkste in het dagelijkse digitale gebruik dan wordt? Daarover hebben wij zo onze two satoshi’s opinion. U ook…? Wij danken Portfolio.hu en beide heren economen.