DNB: Hypotheekgroei steeds langzamer

11

Met de huizenmarkt steeds verder in het slop groeit de totale hypotheekportefeuille in Nederland de afgelopen jaren steeds langzamer, aldus De Nederlandsche Bank. In november 2012 daalde de hypotheekschuld zelfs met 160 miljoen euro; er werd dus in die maand zelfs meer afgelost dan dat nieuwe schulden werden aangegaan. Dit was sinds 2003 niet meer voorgekomen. De maand december kende echter alweer een toename van de hypotheekportefeuille van 900 miljoen. Deze stijging had voornamelijk te maken met huishoudens die anticipeerde op nieuwe wetgeving die het per 1 januari 2013 mogelijk maakt alleen nog maar lineaire of annuïtaire hypotheken te kunnen afsluiten.

Netto groei hypotheken

Oorzaken

De afnemende hypotheekgroei heeft verschillende oorzaken. Zo is een daling van de vraag naar hypotheken, wat mede komt door het grote gat tussen vraag en aanbod, een van de redenen, maar ook zijn de voorwaarden voor nieuwe kredieten aangescherpt. De banken geven aan dat zowel de verslechterende situatie op huizenmarkt, alsmede de economische teruggang de belangrijkste oorzaken zijn waardoor het beleid is aangepast in combinatie met de toegenomen aandacht voor wet- en regelgeving.

Onderstaande afbeelding toont dan ook de ontwikkeling van woninghypotheken sinds 2006. Eigenlijk is al sinds het derde kwartaal van 2009 de forse groei verdwenen uit de woninghypotheken, wat plaats gemaakt heeft voor lagere groeipercentages. Zo werd in 2011 nog 17 miljard (+3,5%) aan de totale Nederlandse hypotheekportefeuille toegevoegd, terwijl deze stijging in 2012 nog maar 8 miljard euro (+1,5 %) bedroeg. Ter vergelijking, in 2007 groeide de totale hypotheekportefeuille nog met ruim 6,5 procent.

Woninghypotheken 20062012

Daling mogelijk ?

Het ziet er naar uit dat november 2012 niet de laatste maand zal zijn die een daling laat zien in de totale woningschuld. Nu de verwachting is dat de eerste maanden van 2013 weinig nieuwe huizenverkopen zullen plaatsvinden, kan de afnemende groei wel eens omslaan naar een afname in hypotheken. Uiteraard kunnen nieuwe transacties en lagere vraagprijzen dit laten omslaan (nieuwe hypotheken hebben over het algemeen een hogere hypotheekwaarde dan “oude” hypotheken), maar zolang het realisme nog niet terug is op de woningmarkt is dit scenario op korte termijn zeker mogelijk.

Over de auteur

Biflatie.nl publiceert artikelen over de crisis en de huidige (macro)-economische situatie. Ook nieuws over bitcoin & cryptocurrencies, de huizenmarkt, goud & grondstoffen, de machthebbers en het monetaire systeem. Twitter: @Biflatie