Doet blockchain de financiële sector wankelen?

1

De ene na de andere maatschappelijke sector en industrie wordt ‘aangevallen’ door fintech (financiële technologie), door de crypto/blockchain revolutie. Van de filmwereld tot de gezondheidszorg. Van beursgangen tot de wereldwijde verkoop van tickets en toegangskaarten. Het is weldra méé zijn of niét meer zijn. Dus dan kan het niet lang meer duren vooraleer ook de grootste markt ter wereld een dergelijke invasie zal kennen. De financiële wereld dus. Drie blockchain bedrijven in het bijzonder staan te trappelen om de oude financiële garde te verdringen of op te slorpen. Bankiers en bankbedienden van hoog tot laag kunnen maar beter hun hart vasthouden…

CC0 Creative Commons Pixabay

‘Want zij zijn groot en ik is klein”…voorlopig nog!

Lendingblock specialiseert zich in crypto leningen. Ze ‘willen het bestaande “securities leenmodel” overbrengen naar de economie van digitale assets.’ Intelligent genoeg teamen ze op met hun directe concurrent, Genesis Capital. De lancering van hun platform is voorzien in het eerste kwartaal van 2019. If you can’t beat them, join them, zegt het spreekwoord terecht. Polymath wil dé marktplaats worden voor security tokens. Een markt die in principe ‘duizenden miljarden euro’s’ of dollars waard is, als je bedenkt waarvan allemaal tokens gemaakt kunnen worden. En tenslotte Digitex Futures. Dit blockchain bedrijf gaat werken in een markt die in 2017 geschat werd 27.000 miljard dollar (slik) waard te zijn. Namelijk die van de futures of termijncontracten. De lancering van haar platform zonder commissies is voorzien voor het laatste kwartaal van 2018.

Genie

Satoshi Nakamoto, de hij, zij of groep, is een genie. We wikken en wegen onze woorden, maar overdrijven toch niet. Het is in se onvoorstelbaar wat hij (laat ons voor het gemak de hij vorm gebruiken in deze) in gang gezet heeft. Bewust of onbewust. We hebben er het raden naar, net als naar zijn identiteit. Zeker wanneer je beseft: we ain’t seen nothing yet! Wat we tot nu toe gezien en meegemaakt hebben, is nog niets vergeleken met wat nog komen gaat dus. Ook Coincentral.com noemt ‘hem’, de creator van de BTC, de bitcoin: ‘One of the most innovative and shadowy figures of our lifetime (…)’ Zijn rijkdom wordt in juli 2018 door de site geschat op grond van de meest recente en nauwkeurige berekeningen. Dan komt het bedrag op een tegenwaarde van 10,1 miljard Amerikaanse dollar. Zonder de hard forks mee te tellen, die nog eens een ‘mind blowing’ totaal geven. Tevéél om je nog voor te stellen… Maar all in all kan uitgerekend worden dat als en indien BTC ooit $60.000 waard zal zijn, Satoshi de rijkste ‘man’ (?) op aarde aller tijden wordt.

‘It’s the end of the world as we know it’

Deze titelsong van R.E.M., de ook wereldwijd bekende rockgroep, kan niet beter beschrijven waar we ons vandaag als mensheid bevinden. R.E.M. staat trouwens voor rapid eye movement. De beweeglijkheid en snelheid van het oog. Maar o.i. is geen oog snel genoeg om de beweging, de snelheid van de ontwikkelingen op fintech gebied vandaag nog te volgen. Niets zal ooit meer hetzelfde zijn, indien de crypto/blockchain revolutie tot een goed einde komt. De meeste ‘echte’ revoluties eindigen helaas niét mooi, want vaak in nog meer vergieten van bloed en tranen. Maar de technologische tegenhangers hebben, tot nu toe toch, de mensheid alleen maar baten opgeleverd. Van het vuur tot het wiel, en de gloeilamp en de stoommachine tot het internet. Datzelfde verwachten wij (en niet alléén wij) van de blockchain in samenhang met cryptomunten. En u, wat denkt ù? Wij vernemen het als altijd graag…

Coëxistentie

In theorie kàn o.i. de fintech/blockchain/crypto wereld, eens op kruissnelheid, nog een hele poos naast de bestaande financiële sector bestaan. De ‘gevestigde waarden’ zoals we die allemaal kennen. Van banken en makelaars in leningen en verzekeringen tot gans Wall Street, alle (wereld)beurzen incluis. Nationaal en internationaal. Maar de kans is reëel dat ze die vroeg of laat gewoon volledig van de kaart veegt. Dat zal dan degenen of het deel ervan zijn dat beslist niét méé wilt of kan met deze technologische revolutie. De zoveelste revolutie? Misschien wel, maar dan ditmaal een die ontzettend, rigoureus ingrijpend zal werken. Niets zal na de blockchain revolutie ooit nog hetzelfde zijn. En wie niet mee is, is gezien. Of beter: niét meer gezien. Nooit meer gezien want verzwolgen…