Doorwerken tot je tachtigste…

22

werken tot 80 jaarSinds het ontstaan van de crises zien steeds meer als waanzinnig te bestempelen ideeën van politici en zogenaamde deskundigen, het levenslicht. De één heeft nog een betere oplossing dan de ander. Ieder moet een eigen huis kopen, dit afbetalen en als je wat ouder wordt weer verkopen om zelf de zorgkosten te kunnen betalen. Je moet ook super flexibel zijn en het geen probleem vinden om elke dag 100 km of meer naar een werkplek te rijden. Uiteraard moet je zelf opdraaien voor de enorme reiskosten.

In een gezin is werken met zijn tweeën ook een vereiste waarbij je dan al snel twee auto’s nodig hebt en een kinderopvangplek. Die kinderopvangplek is er al voor zo’n 9 euro netto per uur. Een klein probleempje is dat het minimumloon niet verder komt dan bruto tussen de acht en negen euro en er steeds meer mensen moeten werken voor een minimum. Netto moet er zo, per uur, geld bij om de kinderopvang te kunnen betalen. Subsidies kunnen verlichting geven, maar dan geldt dat ook deze kosten door iemand betaald moeten worden.

Doorwerken tot 75 / 80 jaar

Met name in Duitsland, waar men algemeen gezien een veel slechter pensioenstelsel heeft dan in Nederland, wordt de discussie om langer door te werken momenteel weer nieuw leven ingeblazen. Pensioenleeftijdsgrenzen moeten helemaal komen te vervallen. Men spreekt van doorwerken  tot vijfenzeventig of zelfs tachtig jaar “voor wie dit kan en wil”. Een belangrijke reden hiervoor, die men slechts in wat bijzinnetjes ziet, is de veronderstelling dat het de komende jaren voor de staat steeds moeilijker zal worden om ouderen een zodanig aow/ pensioen te bieden dat er nog van te leven valt. Wie niet bijverdient heeft dan gewoon niet meer genoeg inkomen om de absoluut noodzakelijke uitgaven te kunnen doen.

Passend Werkaanbod?

Een onderwerp dat eigenlijk niet aan bod komt, in de hele langer doorwerken discussie, is die van beschikbaar- en passend werk. Vele ouderen zouden best wat uren willen werken, maar dan moet er wel werk in hun woonbuurt zijn en het moet beperkt kunnen worden in uren. Flexibiliteit van zowel de werkgever als de werknemer is een eerste vereiste. Ook mag het vooral niet zo zijn dat de overheid aan het eind van de rit de hand ophoudt en roept inleveren maar.

Wordt ieder tachtig of ouder?

Onze overheid heeft er een handje van om te generaliseren. Doet net of ieder maar ouder en ouder wordt. Voor de duidelijkheid daarom een paar gegevens om het eens nader te kunnen beschouwen. Afgerond blijkt bijna 20% van de mensen vóór hun 65e te overlijden. Bijna 30% overlijdt tussen 65 en 80. De rest daarna. Feitelijk gezien komt er dus best veel geld binnen in pensioenen en andere voorzieningen waar in een latere fase geen vraag naar uitkeringen, in welke zin dan ook, uit voorkomt. Een mooi potje om als crisisopvang te kunnen dienen lijkt mij. Weblink CBS.

Ten slotte

Nu het allemaal wat moelijker wordt blijkt dat er vele jaren geen onderhoud is gepleegd aan onze samenleving en maatschappij. De demografische ontwikkelingen, waar vele politici nu oei en au over roepen, kon men al vele jaren zien aankomen evenals de ontwikkeling in de gezondheidszorg, onderwijs, industrie en handel. Het is niet zo zeer de materiele crisis die ons momenteel pijn doet maar het gebrek aan daadkracht, durf en ideeën. Iemand die voor 25 euro in een winkel steelt moet lik op stuk 250 euro boete betalen. Een bankier die 10 miljard of meer achteroverdrukt komt er af met een kleine boete, of het afzien van strafvervolging omdat het allemaal wel erg moeilijk te onderzoeken is.

Waar moet je heen als je de weg kwijt bent en in een dikke mist loopt? Wie moet of kun je volgen? Of moet ieder zijn eigen weg gaan?