Dorothy’s Silver Shoes, of het opnieuw monetariseren van de Silver Dollar van de USA

Waarom zouden we niet opnieuw de Silver Dollar tot geld (wettig betaalmiddel) maken? Dit zou de ‘silver dollar’ en haar bijkomstige zilveren munten in circulatie kunnen brengen naast de FRNs – ‘Federal Reserve Notes’. Er zijn een aantal redenen te bedenken die deze actie mogelijk maken en er is er slechts één die als een onbelangrijk materieel obstakel kan worden beschouwd.

Wat spreekt voor:

 1. De Silver Dollar is nog steeds de “Constitutionele munt van de USA”, zoals gedefinieerd door de Act of Congress als 371,25 grains puur zilver. (Een Troy ounce bevat 480 grains.)
 1. Deze Silver Dollar is een vertrouwd gegeven of op zijn minst bekend bij bijna alle Amerikanen.
 1. Een aanzienlijk aantal van deze zilveren dollars is trouwens nog steeds in het bezit van de Amerikanen.
 1. De Silver Dollar is een geliefd symbool van een groot verleden.

Het opnieuw tot gangbaar geld of wettig betaalmiddel maken van deze zilveren dollar zou bij de bevolking de wens kunnen doen ontstaan om deze op te sparen in een vorm, zoals Amerika waarschijnlijk nog nooit heeft gekend. Het eerste wat daarvoor gedaan moet worden om het volk te laten sparen is hen iets te geven dat waard is om gespaard te wordenen dat op zijn minst waardevast is en blijft. En omdat de Amerikaanse regering afstevent op de afgrond van een bankroet, zoekt de Amerikaanse bevolking wanhopig naar een goed toevluchtsoord voor haar spaargeld!

Het is de mening van de schrijver dat het overgrote deel van de Amerikaanse bevolking zichzelf nog steeds ziet als eigenaren van zilver geld en dat als er een stemming gehouden zou worden, de meeste Amerikanen zich zouden uitspreken voor zilver geld. Dat geldt niet voor goud waarmee de Amerikaanse bevolking zich nauwelijks emotioneel verbonden voelt: goud wordt gezien als het geld van de Elite. William Jennings Bryan buitte dit deze fundamentele houding van de Amerikaanse uit met zijn “Cross of Gold” speech. (Opmerking: dit mag en moet beslist niet worden uitgelegd als een afwijzing van goud; het is alleen maar het uitspreken van een opinie over de houding van de Amerikanen t.o.v. goud.)

Wat spreekt tegen:

 1. De ‘silver dollar’ heeft een waarde-opdruk gekregen die zegt: “One Dollar”.

De tak van de overheid die door de Constitution is aangewezen als het agentschap om ‘geld te munten en de waarde daarvan te reguleren’ is de Treasury.

Mocht de Treasury besluiten de ‘silver dollar’ als munt weer in gebruik te nemen, dan kan dat door aan die munt een monetaire waarde te hangen in de vorm van FRNs – ‘Federal Reserve Notes’ – en het publiek zal waarschijnlijk de inscriptie van de ‘One Dollar’ munt negeren en het als wettelijk betaalmiddel aannemen tegen een koers zoals door de Treasury is bepaald. En dat zou echt niet twee keer verteld hoeven worden aan een ieder die zo’n zilveren dollar munt in bezit heeft! Al heel snel zou de bevolking de term ‘One Dollar’ als de naam van de munt zien, in plaats van een numerieke indicator, die de wettig betaalmiddelwaarde vastlegt.

Het vaststellen van de waarde van de zilveren dollar valt ook heel goed binnen het Constitutionele mandaat van de Treasury: ‘geld te munten en de waarde daarvan te reguleren.’ Hoe zou de Treasury te werk kunnen gaan voor het vaststellen van die waarde om in staat te zijn tot het reguleren van de waarde van de silver dollar? Laat bureaucraten en juristen maar boeken volschrijven over hoe dit zou moeten gebeuren; hier is datzelfde verhaal in een notendop:

Silver Dollar

Stel de prijs van zilver bullion is $35 per ounce.

De zilveren dollar bevat 77,34166% van een Troy ounce. (mijn berekening geeft aan 77,34375%, maar dit is in dit verhaal verder volkomen irrelevant.)

$35 X .7734166 = $27,07, dit is de waarde van het zilver aanwezig in die zilveren dollar.

De Treasury stelt de koers vast van deze zilveren dollar in FRNs, met een marge van 15%, en rond de uitkomst af naar het volgende door vier deelbare getal:

$27,07 X 1.15 = $31,13, en afgerond geeft dat $32.

De zilveren dollar heeft dan een waarde van $32 FRNs als wettig betaalmiddel.

De Amerikaanse bevolking zal ongetwijfeld in de rij staan om deze zilveren dollars, met een tegenwaarde van $ 32FRNs, aan te kopen. Maar deze zouden dan wel zonder uitzondering voor alle transacties als wettig betaalmiddel gebruikt moeten kunnen worden. Deze zilveren dollar met een tegenwaarde van $32 FRNs zou zelfs voor die waarde naar de bank gebracht kunnen worden, mocht men dat bij volle verstand willen doen. Indien de prijs van zilver zou stijgen naar $37,61 in FRNs, dan zou de winstmarge van de Treasury – of seigniorage zoals dit formeel bekend staat- teruggelopen zijn tot slechts 10%. Op dat moment zou een nieuwe hogere koers vastgesteld moeten worden om de 15% winstmarge voor de

Treasury weer te herstellen, hetgeen resulteert in:

$37,61 X .7734166 = $29,09 aan zilverwaarde in de silver dollar X 1.15 = $33,45, afgerond tot $36 FRNs – omdat 36 het eerstvolgende door 4 deelbare getal is.

Waarom nu ‘het eerstvolgende door 4 deelbare getal’? Omdat als dit gebeurt het resultaat zou zijn het opnieuw monetariseren van het hele zilver valuta systeem van de USA, zoals dit bestond tot de zestiger jaren uit de vorige eeuw.

In het laatste voorbeeld zou de zilveren half-dollar automatisch een waarde toegewezen krijgen van $18 FRNs, de zilveren quarter-dollar een waarde van $9 FRNs, en de zilveren dimes zouden één tiende waard zijn van de silver dollar ofwel $3.60 FRNs.

Zoals al aangestipt in vele artikelen van Hugo Salinas Price op www.plata.com.mx, zou de laatste koers van de Treasury vast moeten staan en niet onderhevig zijn aan waardeverminderingen, net alsof de waarde in FRNs op de munt zouden hebben gestaan.

De koers van de Treasury zou eenvoudigweg de plaats innemen van de gebruikelijke aanduiding op de munt zelf en zou nooit minder kunnen worden. De koers van de Treasury zou alleen maar verhoogd kunnen worden in navolging van een prijsstijging van het zilver. Op deze manier zou de silver dollar weer een munt worden die permanent in gebruik zou kunnen blijven.

Uitvoering van dit programma zou de silver dollar en zijn aanvullende munten van half-dollars, quarters en dimes weer aan het Amerikaanse volk teruggeven op een manier waarop het nooit meer hoeft te verdwijnen. Alle verhogingen van de prijs van het zilver zouden dan opgevangen kunnen worden in een verhoging van de koers voor de monetaire waarde van zilver en haar afgeleide kleinere waarde munten, zoals de silver half-dollar, quarter en dime. Dit programma zou de Federale overheid – of de belastingbetalers die het ondersteunen – geen cent hoeven kosten! En toch zou het ook nog de grootste gift zijn aan het Amerikaanse volk, die enig US Congress ooit zou kunnen uitvinden, behalve dan een terugkeer naar een Goud Standaard.

Deze restauratie van het in omloop brengen van zilvergeld in de USA, naast de fiat FRN, kan dan worden beschouwd als de inleiding tot een nieuw leven ingeblazen Goud Standaard.

Door het betalen van deze 15% premie op de bullion prijs van zilver aan de Treasury, zou de Amerikaanse bevolking in feite het monetarisatiewerk van de Treasury subsidiëren. Deze kosten zouden een éénmalige kostenpost vormen om echt geld met permanente waarde in omloop te brengen, onafhankelijk van de Fed en het bankensysteem. Dit opnieuw monetariseren van zilvergeld in de USA zal een nieuwe grote markt creëren en de prijs van zilver hogere naar meer acceptabele niveaus brengen. Zij, die niet in staat zijn deze nieuwe silver dollars aan te kopen, kunnen dan half-dollars, quarters of dimes aankopen, aangezien deze op dezelfde basis geschoeid zijn, nl. op de basisprijs voor bullion zilver.

Om grotere transacties in zilver af te kunnen wikkelen zou de Treasury weer ‘Silver Certificates’ uit kunnen geven, maar alleen onder de conditie dat dit zilver ook werkelijk in hun kluizen aanwezig is en zonder verwijl aan toonder geleverd wordt. Hoewel het opnieuw in omloop gebrachte zilvergeld legaal gebruikt kan worden als wettig betaalmiddel, zal het in zijn geheel worden opgespaard en alleen gebruikt worden in noodgevallen. Haar omloopsnelheid zal daarmee in feite praktisch nul zijn.

Dorothy droeg haar zilveren schoenen, in L. Frank Baum’s klassieke boek. Silver shoes on the yellow brick road! Dorothy stond symbool toen, en nu nog steeds, voor het Amerikaanse volk. Dorothy was zich niet bewust van de magische macht van haar zilveren schoenen – net zoals het Amerikaanse volk zich nog steeds niet bewust is van de magische macht van een opnieuw als wettig betaalmiddel geaccepteerde silver dollar: de macht om Amerika weer te herontdekken als land van de onbegrensde mogelijkheden!

Wat zijn nu eigenlijk de obstakels om de silver dollar weer als wettig betaalmiddel in te stellen, naast de Federal Reserve Notes? Het belangrijkste obstakel is het wapen van de angst dat gehanteerd wordt door de verweven belangen van de banken en de Federal Reserve, het intellectuele centrum van het banken kartel. Deze handelaren in fiat geld zullen blijven vertrouwen op het rondstrooien van angst over de gevolgen van zilvergeld, opdat zij hun fraude met fiatgeld FRNs in stand kunnen houden. De Fed en de ‘Too Big to Fail’ banken zijn doodsbenauwd voor de concurrentie met zilvergeld. Zij weten maar al te goed dat het kleinste scheurtje in hun monopolie van het uitgeven van fiatgeld hun complot zal blootleggen.

De Fed en het bankensysteem zullen ongetwijfeld komen met argumenten als ‘zilvergeld is te kostbaar’. En zeker zullen zij niet zeggen dat de Amerikanen over elkaar heen zullen vallen om dat zilvergeld te bemachtigen en er zelfs een premie van 15% voor over zullen hebben om echt geld in bezit te kunnen krijgen. Ook zullen de Fed en de banken nooit iets bekend maken over de gigantische kosten die de gedevalueerde FRNs hebben opgeleverd aan de Amerikaanse spaarders. Noch zullen zij toegeven dat de fiat FRN en de Fed direct verantwoordelijk zijn voor de huidige financiële en economische verwoestingen van de eens zo grote United States of America.

Een andere tegenwerping die met kracht naar buiten zal worden gebracht is dat wat de Amerikaanse economie nodig heeft is hogere consumenten uitgaven van het Amerikaanse volk. Zij zullen beweren dat meer sparen door het Amerikaanse volk een vloek zal zijn voor de economie: immers ‘Meer drank voor de dronkaard’ is essentieel, tenminste volgens het alles overheersende Keynesiaanse denken. Alhoewel, de charlatan tovenaar uit het boek is al bekend: de Fed. En de Fed heeft zijn prestige voor altijd verloren. Toto heeft het gordijn opgetrokken en alles te kijk gezet! De staat Utah heeft haar ongenoegen al geuit over het huidige monetaire system door haar wetgeving aan te passen, waarbij goud en zilver als wettig betaalmiddel gekwalificeerd worden. Oklahoma staat nu op het punt dit ook te doen.

Als dit project – het monetariseren van de silver dollar doordat de Treasury het een numerieke monetaire waarde in FRNs geeft, wat dit onmiddellijk naast de Federal Reserve Note als wettig betaalmiddel kwalificeert – dan zal dit project als het door de overige States of the Union overgenomen wordt, in staat zijn deze zaak door te drukken. De huidige politiek is erop gericht zoals het zo mooi heet ‘to kick the can down the road’ en de finale eindafrekening zolang mogelijk uit te stellen. Maar het einde van die weg is al in zicht! En de situatie is er één van totale hulploosheid. Het opnieuw monetariseren van de silver dollar is een eerste stap om de economie van Amerika weer gezond te maken. Papieren fiat geld zal waarschijnlijk nog wel enige tijd in gebruik blijven, maar de aanwezigheid van een silver dollar als wettig betaalmiddel zal de Federal Reserve, het bankensysteem en de Amerikaanse overheid dwingen tot een meer voorzichtige financiële koers. Het is zonder meer mogelijk om weer financieel gezond te worden, omdat er dan een alternatief voorhanden is. Het sparen, wat de basis is tot voorspoed, zou weer opleven wanneer de Amerikanen allenmaal gaan voor die optie van het opnieuw invoeren van zilveren munten en daarbij dus kiezen voor een vrijwillig striktheidsbeleid (austerity).

Het bankensysteem in de USA zal staan te trappelen om die enorme toevloed van spaargeld in vorm van zilver op te nemen in de vorm van stortingen, maar dat is alleen mogelijk als de prijs van zilver bullion zich gestabiliseerd heeft. En op deze manier zal de Amerikaanse bevolking dus weer baas worden over haar eigen geld. En het bankensysteem zal wel aan die wensen tegemoet moeten komen als de bevolking weigert het zilveren wettig betaalmiddel bij de banken te storten, waarmee ze het bankensysteem dus zullen dwingen zichzelf te hervormen tot voorzichtiger monetaire handelingen en zullen ophouden met inflatie te veroorzaken door middel van het uitbreiden van krediet vanuit het niets. Na een stabilisatie van het bankensysteem zal de weg openliggen tot hervatting van een Goud Standaard.

De Amerikanen zijn vandaag de dag gevangen in een financiële ramp zoals die nog nooit in de geschiedenis bestaan heeft. Toch wordt hen dit iedere dag weer verteld door zowat alle mogelijke middelen van communicatie. Maar als verlamd zien zij toe hoe de economie steeds verder afbrokkelt, omdat er geen alternatief voorhanden is. De hele wereld hangt van verplichtingen aan elkaar.

Het opnieuw instellen van echt zilver geld in de USA door implementatie van de simpele procedure, zoals hierboven omschreven, kan wel eens het reddende, broodnodige alternatief zijn. Er is op dit moment geen ander praktisch uitvoerbaar voorstel wat kan dienen als een mogelijke oplossing op het gebied van geld.

Misschien bestaat er wel geen andere mogelijkheid? Misschien is een terugkeer naar echt zilver geld wel de enige uitweg uit onze huidige beschavingscrisis?

Laten we hopen dat er onder de politieke leiders in de USA iemand is die deze boodschap begrijpt. De aantrekkingskracht van zilver is universeel; en die ‘zilveren schoenen’ zullen die leider die het begrepen heeft en ook uitvoert ver leiden – en het Amerikaanse volk zal die leider op die weg met vertrouwen volgen!

Bron: Hugo Salinas Price www.plata.com.mx

3 reacties

 1. Of; freegold, en: clean, free floating currencies.

  Mooi stukkie van Fofoa, must read.

  http://fofoa.blogspot.nl/2014/08/six.html

  En wat fysiek goud gaat doen in echte waarde laat zich raden in de door Another/Foa geschetste (nabije) toekomst. Zilver zal ongetwijfeld haar positie opeisen als ‘betaalbaar’ surrogaat, met een hogere procentuele stijging dan goud.

  Can you say 15:1? Buy the ounces, not the price!

 2. Waarom niet gewoon koperen munten, de koper prijs is voldoende gestegen en er is genoeg koper op aarde. Koper is altijd meer waard als papier en blijft ook eeuwen goed.

  Zilver is bijna verbruikt (geen voorraad meer aanwezig) en kan beter in de electronica en zonnepanelen worden verbruikt. Er is gewoon veel te weinig zilver.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.