Dr. Doom verwacht nog steeds hyperinflatie

1

Beursgoeroe Marc Faber (Dr. Doom) veegt de vloer aan met het beleid van de Fed. ‘Bernanke moet aftreden’. Zijn boodschap voor beleggers is somber: het opruimen van excessen in de VS kan 5-10 jaar duren. In de VS komt hyperinflatie, het is alleen de vraag wanneer.’ Het is Marc Faber zoals we hem kennen: met een duidelijke mening, maar somber.

Hij maakt gehakt van de Fed en het beleid van Ben Bernanke en zijn voorganger Alan Greenspan. ‘De Fed focust alleen op kerninflatie en niet op excessieve kredietgroei’. ‘Ze zeggen dat ze geen zeepbellen kunnen identificeren, maar elke keer wanneer een zeepbel barst overspoelen ze het systseem met liquiditeit.

Faber verwijst naar 2007, toen er sprake was van een vertraging in de wereldeconomie. Geen omstandigheden die een explosie van grondstofprijzen rechtvaardigen dus. De Fed verlaagde echter de rentetarieven. Ten tijde van een wereldwijde recessie steeg de olieprijs van $78 naar $147 en dat zadelde de Amerikaanse consument op met een additionele ‘belasting’ van $500 miljoen.

‘De Fed maakt ook een grote fout in 1994 door Long Term Capital Management (LTCM) te redden.’ Marktpartijen kregen daardoor de indruk dat de Fed ze toch wel zou redden als het verkeerd gaat.’ ‘Dat resulteerde erin dat nóg meer risico’s werden genomen’. ‘Bernanke moet aftreden. Hij spreekt constant over de depressie van de jaren dertig, maar hij begrijpt echt de oorzaken van die depressie niet’. De Fed maakt steeds weer dezelfde fout door banken te redden.’

Faber denkt dat er hyperinflatie komt in de VS, ‘het is alleen de vraag wanneer’. ‘Als de Amerikaanse economie in een double dip belandt en er deflatoire druk ontstaat (in de huizen- of in de aandelenmarkt), dan zal de Fed nog meer geld in de economie pompen. Faber denkt vroeger of later sowieso verdere monetiare veruiming zal plaatsvinden. ‘Uiteindelijk, voordat alles in elkaar stort, krijgen we te maken met inflatie, die niet zozeer in consumentenprijzen zal worden gevoeld, maar veel meer in aandelen, huizenprijzen of edelmetalen.’

Faber is ‘zeer negatief’ over de Amerikaanse economie. ‘De VS kan met 2 of misschien wel 3% per jaar groeien, maar dat creëert alleen maar onevenwichtigheden. Wanneer een economie in hoogconjunctuur verkeert, is er sprake van overconsumptie en de economie meot snel weer op de lange termijn trend komen. De excessen waar de Amerikaanse economie mee te maken heeft zijn niet in 7 jaar opgebouwd, maar in de afgelopen 25 jaar. Het opruimen hiervan kost dan ook meerdere jaren, wel 5-10 jaar.’

Volgens Faber ben je wel gek als je nu in de VS investeert. ‘Er worden niet minder leningen verstrekt omdat de banken stricter zijn geworden, maar omdat niemand geld wil lenen.’ Faber adviseert beleggers om minstens de helft van hun vermogen in opkomende economieën te steken. Amerikaanse staatsleningen zijn volgens hem onaantrekkelijke op de lange termijn. Hij ziet veel meer in edelmetalen en een mandje aandelen van opkomende landen. Faber blijft ook gecharmeerd van goud als beleggging.

Via: Rtl Z