Duitsers hebben in 2018 al 40 miljard aan kapitaal verloren door de negatieve rente

7

Onlangs las ik een nogal alarmerend bericht op een website bij onze buren. De Duitsers hebben in 2018 al 40 miljard aan kapitaal verloren door de negatieve rente op hun spaartegoeden. Dat geeft te denken. Ook in ons land speelt dit. Veel rekeninghouders zijn zich niet bewust dat een kapitaaltje van bijvoorbeeld 10.000 euries elk jaar minder waard wordt. Als je dat wilt voorkomen dan moet je elk jaar flink meer bijstorten om in de pas te lopen met de geldontwaarding.

euro munten

Rente nog altijd extreem laag

De rente bedraagt momenteel 0,03 procent bij onze grote banken. Dat is in mijn voorbeeld van €10.000,- aan kapitaal dus de mooie som van ‘maar liefst’ € 3,00. Over een heel kalenderjaar dus. Aan bankkosten betalen we tegenwoordig gemiddeld zo’n 5 tot 10 euro per maand. Dat is omdat we verplicht zijn een bankrekening aan te houden waar een spaarrekening aan gekoppeld zit. Banken maken kosten om het digitale betalingsverkeer, het internetbankieren etc., in goeie banen te leiden. Zoals met alles, wat dient tot maatschappelijke  ondersteuning, wordt de rekening bij de consument neergelegd.

Geen rente, maar wel inflatie

Behalve de bankkosten is er inflatie die door het CBS vaak lager wordt doorgegeven dan de werkelijke geldontwaarding. Niet alle prijzen en heffingen etc. worden meegewogen in het inflatiemandje. Slechts 1400 goederen en diensten, terwijl winkels vol liggen met honderd duizenden artikelen. Het CBS neemt een gewogen gemiddelde van de meest gangbare goederen en diensten. De officiële inflatie over het nieuwe kalenderjaar wordt op 2 of misschien wel 3 procent geschat, vanwege hogere consumentenprijzen door btw verhoging. De werkelijke geldontwaarding, inclusief de niet gemeten inflatie, zou dan misschien 4 (of 5?) procent kunnen bedragen. We kopen allemaal wel eens producten die niet in het inflatiemandje zitten die weer duurder zijn dan een paar jaar terug. Ik denk dat men zich onvoldoende realiseert dat de werkelijke inflatie een stuk hoger is. Niet voor niks wordt er zo gemopperd op straat en raken gele hesjes uitverkocht. Het gevoel van de massa liegt niet. Het rekensommetje van ons krimpend kapitaaltje is makkelijk uit te leggen.

Een kostbaar sommetje

Banksaldo: € 10.000 minus 12 x 5,00 (bankkosten) = € 9940,00. Hierop nog in mindering: 4 % inflatie = 400,00. Blijft over € 9.540. De rente van € 3,00 neem ik in het sommetje niet eens mee. Da’s goed voor 1 brood met 1 krentenbol. Als je het goed beschouwt dan wordt er flink ingeteerd op ons spaargeld. Ik vraag mij af of alle rekeninghouders zich hiervan bewust zijn. Als je het sommetje doorrekent over pakweg een jaar of 5 zonder extra geld bij te leggen (met ongewijzigde rente) dan zou er ongeveer nog € 7.700,00 euro van die 10.000 over zijn. Niet helemaal wiskundig berekend maar ook het inflatiecijfer is niet exact voorspelbaar.

Diefstal

Ik kan het niet anders uitleggen dan dat hier sprake is van diefstal, gewoon pure diefstal van een ziek financieel systeem. Bij de uitleg via dit sommetje moet het toch doordringen dat er iets volkomen mis is in ons huidige financiële stelsel. Dat moet snel anders, want straks breekt de pleuris uit als meer mensen hun sommetje gaan doen. En let wel, dat zijn er telkens flink wat meer wanneer het langzaam doordringt dat behalve de klimaatrekening ook de kredietrekening wordt gepresenteerd van de enorme schuldenbubbel die momenteel drijft op drijfzand, of beter gezegd, drijft op een los geslagen ijsberg, eeehhh schuldenberg van record hoogte.

Spaarzin jeugd wordt ontmoedigd

Maar het is nog dramatischer wanneer je hetzelfde rekensommetje loslaat op een veel kleiner kapitaaltje van bijvoorbeeld € 1000,-. Er zijn best veel mensen die over maar heel weinig spaargeld beschikken. De minima die moeten rondkomen van een uitkering en de hoogbejaarden van boven de tachtig die vaak maar een klein pensioentje naast hun AOW hebben. En wat te denken van onze kinderen die moeten leren om te sparen? De spaarzin zoals die mij vroeger werd bijgebracht door bijvoorbeeld deel te nemen aan de Zilvervloot van de toenmalige Rijkspostpaarbank, later de Postbank en weer later de ING, wordt onze jeugd geheel ontnomen. Dat is gevaarlijk, want sparen wordt niet meer beloond. Waarom zou je sparen als de bank je niet meer tegemoet komt door een normale rente bij te schrijven. Een normale rente is een rente die je als beloning ontvangt voor je uitgeleende geld aan de bank. De bank leent vervolgens jouw geld weer uit tegen een hogere rente en heeft daarmee een verdienmodel. Fractioneel bankieren. Zo was dit oorspronkelijk bedacht en zo was het een goed systeem want we gingen sparen omdat het bedrag oprentte tot een hoger bedrag. Zelfs na aftrek van inflatie was het kapitaaltje meer waard geworden. Het marktmechanisme is totaal verbannen door onze banken.

Hoe leggen we dit onze kinderen uit?

Hoe fout is het wel niet dat sparen niet meer loont en dat zelfs je kinderen worden beroofd door de bank. Te gek voor woorden. Je moet de jeugd spaarzin bijbrengen om verkwisting tegen te gaan en tegelijk leren om zuinig op hun centjes te zijn zodat ze er later duurzame goederen mee kunnen kopen. Hoe moet je het nu uitleggen dat die spaarrekening, die wordt gevoed door ouders en grootouders, wordt leeggehaald door de bank. Onze ‘welvaart-gebouwd-op-schuld-maatschappij’ is knettergek geworden. De omgekeerde wereld. Ik kan hier werkelijk kwaad om worden. En ik zie straks al de stompzinnige reactie voorbij komen dat je het geld voor de iphone, voor de laptop, voor de racefiets of voor je LED-TV scherm gewoon kunt lenen, want de rente is laag toch? Dus niet sparen maar gewoon lenen toch? Wanneer deze gedachte algemeen geaccepteerd wordt dan zitten we nu op de Titanic. Ik vraag direct of de muziek wat harder kan spelen zodat ik die schuldenberg(ooh nee, ijsberg) niet langs de romp hoor schuren.

Nog een rekensom

Nu naar het rekensommetje van minder bedeelden die het liefst toch wat achter de hand willen hebben voor de kapotte wasmachine of koelkast. Je uitkering komt via de bank dus is dat de aangewezen plaats om je “overtollige geld” ook daar te bewaren. Veiliger dan onder je kussen of achter de plinten. Op de bank is het ‘veilig’ toch? Nee dus, deze pleegt geruisloze diefstal.

Opa met klein kapitaaltje

Het sommetje: Een bejaarde opa heeft 1000 euries op zijn spaarrekeningetje. Naast zijn AOWeetje heeft hij een klein pensioentje van 300 euro. Door regelmatig wisselen van baantjes zijn er wat pensioentjes afgekocht wat te weinig was om over te dragen. Er zijn behoorlijk wat hoogbejaarden met een laag pensioen. Door ouderdom, ziekte en gebreken zijn deze bejaarden hun pensioentje helemaal kwijt aan zorgkosten en eigen risico. Dus reserveren voor de TV of koelkast is al moeilijk. Na een aantal jaren is het kapitaaltje van 1000 euro ook naar de Filistijnen. Dat gaat als volgt: € 1000,00 minus 12 x 5,00(bankkosten) = € 940,00. Hierop nog in mindering: 4 % inflatie = 40,00. Blijft over € 900,00. Rente praat ik maar niet over, is maar 30 eurocent. Ruwweg is het kapitaaltje van 1000 euro na 5 jaar dus gehalveerd!!!

Liever aan de kruimeldief

Voor iemand met een laag inkomen en een klein kapitaaltje is dit werkelijk dramatisch. Als je niets bijlegt dan is na 5 jaar de helft van je spaargeld door de bank weggenomen, nee dat is te netjes uitgedrukt, hier is sprake van pure diefstal. Waarom bewaren we geld bij de bank? Denk even goed na. Je zou het gewoon thuis moeten bewaren onder je kussen. Mocht het worden gestolen door een kruimeldief dan heeft er tenminste nog 1 persoon wat aan. Die kruimeldief koopt er weer een brood voor. Dat was ooit een spaarder die tot bezinning kwam en bij zichzelf dacht,  wat de bank kan dat kan ik ook. Banken bestelen voornamelijk bejaarden en onze kinderen.

Niet sparen maar leasen

De werkende klasse die hun salarissen via de bank ontvangen sparen niet meer voor duurzame goederen maar leasen straks hun Tesla en Oled TV-scherm. Ze zijn niet gekke Henkie, ze laten geen geld achter bij de bank. Met een vast inkomen kun je leasen tegenwoordig, dat is de nieuwe trend. Voor de jeugd en de bejaarden is het een ander verhaal. Met een laag inkomen, of helemaal geen inkomen, teer je in op je spaartegoed. Helaas ben je niet de enige die je spaarrekening leeg trekt, de bank doet dapper met je mee.

Hoe lang gaat dit nog goed?

De grote vraag is natuurlijk hoe lang dit zieke systeem in stand blijft. Als meer mensen gaan denken zoals ik, dan zal dat niet lang meer duren. In Duitsland legt men de laatste jaren steeds minder spaargeld in. Als we deze column als verplicht leesvoer huis aan huis verspreiden dan is het hier ook snel afgelopen met sparen. Ik voel me door de bank genomen, ik ga beleggen in een kluizenbedrijf, wie doet er mee?

Over de auteur

Gerrit heeft het unieke vermogen om helder en zorgvuldig een uiteenzetting te geven over de economische ontwikkelingen in voornamelijk het Hollandse polderlandschap. Hij doet dat vanuit een burgerlijke nuchterheid en maatschappelijke betrokkenheid.