Economisch herstel: Matig en Onevenwichtig

0

Het economisch herstel in de eurozone zal vermoedelijk gematigd en onevenwichtig zijn, waarschuwt de Europese Centrale Bank (ECB) in het laatste maandrapport van de centrale bank. Volgens de centrale bank zijn een aantal factoren die de economische groei ondersteunen tijdelijk van aard. Daarnaast zullen verdere balansaanpassingen in zowel de financiele als niet-financiele sector, binnen en buiten het eurogebied, vermoedelijk een negatieve uitwerking hebben op de economische activiteit.

Vanwege deze onderzekerheden zal ECB de bijzondere liquiditeitsmaatregelen, die werden genomen om de economie en het bankensysteem door de crisis heen te helpen, slechts geleidelijk afbouwen. Het rapport van de centrale bank herhaalt grotendeels de boodschap die ECB-voorzitter Jean-Claude Trichet overbracht bij de toelichting op het laatste rentebesluit. De monetaire instelling liet toen de rente ongewijzigd en bracht geen wijzigingen aan in de speciale liquiditeitsmaatregelen.

De ECB geeft in de publicatie verder commentaar op de scherp stijgende overheidstekorten in de eurozone. “De zeer grote leenbehoeftes van overheden dragen het risico het marktsentiment snel te doen veranderen, wat kan leiden tot minder gunstige renteniveaus op de lange termijn”, zegt de centrale bank. Wat betreft de inflatieverwachting waarschuwt de ECB dat “de verwachte toename van de inflatie in 2010, van een geschat jaarlijks percentage van 0,9% in december 2009, niet mag worden geinterpreteerd als een heropleving van de onderliggende inflatoire druk.”

Het ECB-rapport versterkt vermoedelijk de verwachtingen van economen dat de ECB geen haast heeft met het verhogen van de rente of het terugtrekken van liquiditeit uit de nog altijd kwetsbare financiele markten.

Via: Dow Jones