“Economisch komt de vaart er weer in”

24

Het gaat economisch veel beter en de vooruitzichten zijn behoorlijk goed. De huizenmarkt trekt aan, banken worden minder voorzichtig met uitlenen. De agenda’s van vertegenwoordigers en verkopers raken weer gevuld en het beste heeft u nog niet eens gehoord. U, ik, dus wij als consumenten zien het weer zitten.

vooruitgang

De hamster heeft de hele dag hard gerend en is er van overtuigd een flink eind vooruit te zijn gekomen. Analoog daaraan schijnt er in de wereld van marketing, lobbyisten, bankiers en mooipraters altijd wel ergens de zon. Onze ziektekostenpremies gaan omlaag is de centrale slogan die door politici en verkopers wordt uitgedragen. De laatste weken worden er weer meer hypotheken verkocht. In buurland Duitsland is er een eenheid gekneed tussen zwart en rood én komt er, op termijn, een minimumloon. De Amerikanen kunnen met Obamacare hun geluk niet op.

Terug naar de werkelijkheid

Op dit moment leven we in twee werelden tegelijk. De wereld die nog in onze genen zit van jagen, landbouw, ruil, de markt van vraag en aanbod, niet meer nemen dan je voor alledag nodig hebt en de wereld waar alles draait om geld en macht. In deze wereld worden mensen voortdurend tegen elkaar uitgespeeld. Wordt er geknepen, weggestreept, afgetrokken en opgeteld. Een steeds grote groep mensen, afkomstig uit de midden en lagere klasse, wordt geacht een ultieme bijdrage te leveren aan de niet te stillen geldhonger van de machtigen.

De lonen moeten omlaag en de arbeidsvoorwaarden op naar super flexibel. Om dat te kunnen bereiken is het nodig dat er eerst duizenden ontslagen vallen, zoals nu bij Achmea. Op die manier worden de plekken vrijgemaakt en komt er een leger aan werkloze arbeiders beschikbaar. De lonen kunnen omlaag en de arbeidsvoorwaarden worden flink naar beneden bijgesteld.

Geld tot in het oneindige

Centrale banken over heel de wereld pompen al een hele tijd vele honderden miljarden in de economie. Dit om de koopkracht aan te zwengelen en zo de economische groei weer op gang te brengen. Wij gewone consumenten zwaaien vriendelijk maar trappen niet in het: Leef nu en betaal morgen verhaaltje. Ook ondernemers hebben geen zin in investeringen. Banken en speculanten spelen, met het bijna gratis geld, echter wel hun spel in de aandelen- en onroerend goed markt. Brillen waarvan de glazen voorzien zijn van € euro of $ dollartekens zijn uitverkocht. Op naar meer.

Magere jaren met nog vele tegenvallers

Wie denkt dat de crisis voorbij is die zal nog flink wat pijn tegemoet kunnen zien. De overheidsuitgaven blijven toenemen evenals de werkloosheid. De druk richting lage lonen, deeltijdwerk, tijdelijke contracten en vooral veel flexibiliteit gaat ook gewoon door. Niet links dan maar rechts. Het grootste probleem is eigenlijk dat we geen enkel idee hebben wat de aanpak van probleemvelden in structurele zin betreft. Werkgelegenheid, wonen en bouwen, kopen en huren, de ziekte- en ouderenzorg, het onderwijs en zeker niet als laatste de plek van Europa en de Europese gedachte in ons doen en laten.

We gaan richting Kerst en de winter. Warmte en veel lekkers, maar ook de maanden, januari, februari en maart, waarin nogal wat ondernemers hun omzet nog meer terug zullen zien lopen dan anders. Zo lang we elkaar voor de gek blijven houden met berichten als het gaat al weer wat beter zullen we er zeker niet uit de crises gaan komen. Bellen en bubbles, zwarte gaten wat de schulden betreft en oneindige belastingen drukken als aambeelden op ons. Alleen een enorme niet door mensen te sturen omwenteling zal voor echte veranderingen gaan zorgdragen. Niet omdat we het willen maar omdat het niet anders kan.