Een kijkje in de keuken van de Russische Centrale Bank

Het volgende vraaggesprek vond plaats tussen een journalist en een lid van Duma. Het geeft wat inzicht in hoe een Russische politicus de situatie rond Russische centrale bank beoordeelt. In 1e instantie was ik verbaasd, maar bij nader inzien denk ik dat er wel degelijk waarheid in schuilt.

centrale bank rusland

De economische situatie in Rusland is nou niet bepaald rooskleurig te noemen, zoals u weet. Denkt u dat dit gebeurt om Rusland te straffen vanwege de Krim en de Ukraine?

Niemand in Rusland maakt hier een geheim van. De US en Engeland hebben, zoals zij in hun eigen woorden hebben aangegeven, zich tot taak gesteld de Russische economie te verwoesten. Dat is waarom zij sancties aangekondigd hebben en tegelijkertijd verwoede pogingen doen de Russische economie en Rusland uit te schakelen. Maar dit is absoluut niets nieuws voor Rusland. In de 1500 jaar dat Rusland bestaat is er altijd wel iemand geweest die oorlog tegen haar gevoerd heeft, zowel door middel van sancties als regelrechte oorlog. Maar al die pogingen hebben het Rusland daarna eigenlijk alleen maar doen herrijzen als een sterkere natie met een groter grondgebied. En dat is wat er nu eigenlijk weer opnieuw gebeurt. Het is echt geen verrassing. De vraag is alleen wat voor tactiek zullen zij deze keer volgen. Sinds dat Rusland de beschikking heeft over atoomwapens, is het geen optie voor een militaire invasie. US tanks zullen het niet aandurven om Russisch grondgebied te betreden. Ook breng ik even in herinnering dat Rusland zelf nog nooit iemand aangevallen heeft, zij heeft zich altijd tegen moeten verdedigen. Het verschil met tegenwoordig is dat de militaire optie is vervangen door de ‘Oranje Revolutie’ of ‘Oranje Invasie’. Net zoals onlangs in Istanbul waar de Amerikanen pogingen hebben ondernomen om het politieke proces te beïnvloeden door een Oranje Invasie. Hetzelfde proberen ze nu in Rusland: voorbereidingen voor Maidan achtige opstand, en in haar verlengde de vernietiging van de Russische natie.

De specifieke grondslagen waarop de nieuwe Russische staat gebaseerd is worden hiervoor uitgebuit: sinds 1991 worden de Russische autoriteiten zwaar politiek op de huid gezeten door de internationale instituten. En in de economische sfeer gezien bijv. het IMF. Het IMF staat onder Amerikaanse controle. Zo kwam de opdracht in september 2014 aan de Centrale Bank van Rusland om de rentevoet te verhogen en hiermee een begin te maken om de Russische Roebel en de economische groei te onderdrukken. En dat is natuurlijk een slechte situatie voor ons. Maar er is een erg simpele uitweg. Daarvoor hoeven er maar drie beslissingen genomen te worden.

 1. Zero procent rente voet. Wat inhoudt een verwerping van de strikte reglementaire normen. Met andere woorden voer de normale Europese regelgeving in voor het bankensysteem. En dat betekent een rentevoet van 3-4% op krediet in roebels en geen 30%, zoals dat was voor de crisis, of 90%, zoals dat nu het geval is.
 2. Bevries betalingsverplichtingen aan bedrijven in de US, Engeland en geallieerde landen, ofwel de landen die sancties hebben ingesteld tegen Rusland. Het gebruik van sancties is onder exceptionele omstandigheden wel toegestaan volgens ons Civiele Rechtssysteem. Vanuit ons gezichtspunt zouden die betalingen bevroren moeten worden totdat die sancties door die landen opgeheven.
 3. Ban de dollars uit de Russische economie. Om het belang hiervan te schetsen: dollars en euro’s maken voor 2/3 deel uit van het geld in omloop. De roebel vertegenwoordigt slechts 1/3 deel. Alle investeringen in Rusland zijn in buitenlandse valuta. Er zijn geen investeringen die uit de roebel voorkomen. Alle verrekeningen tussen de grote ondernemingen worden gedaan in dollars en euro’s.

Door het opheffen van restricties door invoering van bovengenoemde drie punten kunnen we automatisch de motor van de Russische economie aanslingeren. Rusland beschikt over 1/3 deel van de natuurlijke hulpbronnen in de wereld. Om dan te zeggen dat Rusland geen geld heeft is volkomen van de zotte. De roebel moet verbonden worden aan de Russische economie op basis van een zero procent rente, hetgeen de motor van binnenlandse investeringen zal opstarten. Dat betekent een snelle industrialisering, de bouw van een groot aantal nieuwe fabrieken en handelshuizen, stijgende lonen, economische groei en toenemende opbrengsten. Tegelijkertijd zal de dollar verdreven worden uit de Russische Federatie en vervolgens zullen de Amerikanen $ 300 miljard terug moeten nemen, wat de wereldeconomie niet langer nodig heeft. China volgt deze zelfde weg. Zij hebben onlangs hun rentepercentages verlaagd tot 2.4% en verwijderen daarmee de waardeloze Amerikaanse dollars uit de Chinese economie. Niemand heeft die dollars dan nog nodig.

Uit in ander interview tussen dezelfde journalist en dezelfde politicus

Ik zou graag willen weten wat nu de wisselkoers van de roebel beïnvloedt en hoe dat gebeurt. Op de website van de Centrale Bank, publiceren zij hun rekeningen. Een jaar geleden beliepen onze valuta reserves $ 522 miljard. Op dit moment is dat nog $ 454 miljard, wat dus een reductie van ca. $ 70 miljard betekent. Geen enorm verschil, maar hoe zit dat nou?

We hebben inderdaad 10% van onze valuta reserves uitgegeven. Maar voordien hebben we ze 2 jaar lang met 10% verhoogd.

Wat dat verandert? Dat is het normaal inzetten (gebruik) daarvan. Het is een soort van overloop mechanisme. Het is een verschrikkelijk koloniaal systeem, maar het voorziet in ieder geval in een redelijke stabiliteit.

Hoe ons land verder te ontwikkelen? Wat nodig is, is dat de Centrale Bank overschakelt naar de principes van de centrale banken van de zgn. ‘ontwikkelde landen’. Dat betekent niet dat je de mensen moet vervangen, maar wel de principes waarop het functioneert. Het belangrijkste principe is dat van lage rentes. Kijk naar de Engelse centrale bank, of de Japanse, of alle Europese – Frankrijk, Duitsland, Portugal, Polen, zowel als de ECB en de Amerikaanse Fed – zij functioneren allen op basis van lage rentetarieven. Zij verbinden de valuta aan hun natie en hun economie en kunnen dit in hun eigen economie en ook in die van ons goed gebruiken in de vorm van investeringen op basis van 0% financieringskosten. Onze Centrale Bank daarentegen functioneert zoals zij dat zelf ook zeggen op het principe van “ontwikkelingslanden en opkomende markten”. Dat betekent dat zij hoge rentetarieven moeten handhaven, terwijl het hun niet is toegestaan hun nationale valuta in eigen land vrij te laten circuleren. Als gevolg hiervan zijn binnenlandse investeringen verboden en alleen buitenlandse investeringen (in Rusland) zijn toegestaan. En dit toont nog eens aan wat een ‘ontwikkelingsland’ precies is. Wij noemen dit een teken van de koloniale status, d.w.z. dit is hoe het vroeger werd toegepast in de koloniën, waar de investeringen vanuit het moederland kwamen. Dit is de manier waarop het kolonialistische system is opgezet.

De website van de Centrale Bank laat ook haar rentetarieven voor de verschillende operaties zien. Dat staat allemaal gepubliceerd, inclusief de veranderingen in de diverse tarieven. En wat ik nou interessant zou vinden zijn de lange-termijn financieringen. Maar om de één of andere reden zijn alle rentetarieven voor financieringskrediet alleen maar voor 1 dag met als maximum 3 maanden. Maar alles wat langer in de tijd loopt dan zeg maar 2 jaar wordt gedekt door goud. D.w.z. als je goud hebt dan willen ze me wel voor 2 jaar krediet geven. Of als andere mogelijkheid krediet gedekt door financiële bezittingen of iemand die garant staat enz.

Dat betekent nu dat er geen krediet is. AIs je goud hebt wordt dat al als geld beschouwd. M.a.w. jij hebt geld en dan zullen ze je toestaan om krediet op te nemen en je moet rente betalen voor het geld dat je hebt opgenomen aan de schuldeiser. Nou, dat is simpelweg geen krediet. Dat is slechts het uitwisselen van zekerheden. In ruil voor jouw goud krijg je een krediet, zoals ze dat noemen, en dat zal je terug moeten betalen met zelfs nog een rente. Je kunt net zo goed je goud verkopen en hetzelfde bedrag ontvangen – zonder krediet en rente. Dit kun je toch moeilijk krediet noemen!

En waarom voor 1 dag? Dat ligt simpel: onze Centrale Bank heeft de organisatie van de banken alleen maar voor cash-flow, d.w.z. om de dagelijkse gang van zaken te faciliteren. Laten we aannemen dat je een wederverkoper bent. Je wilt ijskasten verkopen. Om te beginnen moet die ijskasten aanschaffen. Dus heb je krediet opgenomen, hebt de ijskasten gekocht en hebt ze een week later verkocht en jouw schuld afgelost. Dat is geen investering. Investering betekent iets produceren. En zoiets neemt 3-5 jaar in beslag. Als je iets wilt bouwen zal je moeten gaan naar een Duitse, Poolse, Tsjechische of Portugese bank. Zij zouden je voordat de sancties in werking traden dat krediet geven tegen 4-6% rente. Ze hebben kredieten voor Rusland afgegeven tegen 4% Maar een Russische bank kan zoiets niet doen, dus moeten we die andere banken wel toestaan om tegen 4% in Rusland te investeren, wat ze dan ook deden. Op deze manier hebben nu $ 700 miljard aan leningen in vreemd geld in ons land, inclusief leningen met als doel investeringen. Maar zoals gezegd Russische banken mogen dit niet doen – zij staan onder streng toezicht van de diverse grote instituten. Het komt er in feite op neer dat de Centrale Bank aan Rusland verbiedt in zichzelf te investeren. En laten ons hier kristal helder zijn. Het mag alleen voor cash flow doeleinden, maar niet voor investeringen. Om onze eigen binnenlandse investeringen van de grond te krijgen is er slechts 1 simpel ding dat we zouden moeten doen – de rentetarieven verlagen naar nul procent. Ofwel het Russische banksysteem gelijkschakelen aan dat van een Tsjechië, Portugal of zelfs Griekenland of wat zou het meest vernederende kunnen zijn in termen van krediet systeem? Roemenië misschien. Het is eigenlijk zo’n beetje hetzelfde voor alle Oost Europese landen. Verlaag de rentetarieven naar nul procent, vergeet Basel III en reduceer de yield naar 2-3%, net zoals ze daar gedaan hebben. Het is niets nieuws. Dan komt er een stroom geld naar ons land. We hebben al berekend dat die stroom geld minimaal 25 biljoen roebel zou zijn. Nu met de gedaalde roebel zou dat 30 biljoen zijn. Waarom 25-30 Biljoen – en dat alleen voor het 1e jaar? Dat is omdat het huidige volume van buitenlands krediet (25-30 biljoen) de equivalent is van die $ 700 miljard die er al is. Natuurlijk zou dit bedrag ook door de Centrale Bank uitgegeven kunnen worden, niet additioneel maar ter vervanging van buitenlands krediet. Het betekent alleen maar dat in plaats van dollars, het krediet wordt uitgegeven in roebels – voor hetzelfde totaalbedrag en onder dezelfde condities. Dat zou geen inflatie betekenen en de start van economische groei. Het betekent niets meer dan dat waar gisteren Volkswagen in Kaluga eigendom was van Duitse banken, die het krediet verstrekten, het nu in handen zou komen van één van de 300 Russische banken. Dat is alles. Allen een verandering van eigenaar. Degene die het krediet verstrekt is de eigenaar van de productie. Dat betekent dus nationalisatie, wat automatisch inflatie doet verdwijnen en een proces van investeringen in het land op gang brengt. Net zoals dit in andere landen gebeurt.

Nou moeten we ons natuurlijk wel goed blijven realiseren dat dit verhaal uit de mond van een Russische politicus komt. Wat hij als feiten noemt kan ik moeilijk verifiëren, maar zowat alle zaken die hij noemt zijn ook terug te vinden in het boek van Varoufakis. Dus is het voor mij zeker wel geloofwaardig als je medestander bent in het ‘geld recycle mechanisme’ en volkomen verdedigbaar. Griekenland en een aantal andere landen verkeren min of meer in dezelfde situatie. Ook de Azië crisis heeft in Azië destijds dezelfde wanorde veroorzaakt. Daar wordt dan ook gezegd: IMF, eens maar nooit weer. Er is geen ‘level playfield’ zoals dat in het Engels zo mooi heet. Er zijn een fors aantal landen, die zich dit moeten laten welgevallen,omdat ze geen gelijke kansen krijgen. Maar de maat is eens vol.

44 reacties

 1. Hier haak dan af; quote:”ter herinnering dat Rusland zelf nog nooit iemand aangevallen heeft”
  Rusland neemt al jaren stukjes\ hapjes weg van andere landen door de grens uit tebreiden.
  Ze onderdukken bevolkingen en landen als de grote agressor.
  Ga de geschiedenis boeken es lezen man.
  Als je feiten niet kloppen heeft het weinig zin om nog meer onjuistheden tegaan lezen.

  1. Een hele heisa over rente, mits toepassing van biflatie wordt het onmiddellijk duidelijk hoe absurd dat is. En dat is niet het enige dat absurd is, bijna onwaarschijnlijk we die eenvoud maar begrijpen.

  2. Harksi, ik heb een aantal vraagjes, verklaar je nader tav de Russische argressie, zou je bij het behandelen van de Russische argressie een vergelijk willen maken waarom Rusland veel agressiever is dan de NATO?,waarbij de NATO die de afgelopen decenia diverse landen in choas heeft gestort Irak/Libie/Syrie/ect een ander punt heb je je ooit weleens afgevraagd hoeveel militaire basissen Rusland buiten zijn landsgrenzen heeft en hoeveel militaire basissen de VS buiten zijn landsgrenzen heeft? Waarom heeft de VS zoveel basissen nodig? China heeft geen basissen buiten zijn landsgrenzen. nog een aanvullend punt, hoeveel landen heeft Rusland de afgelopen decenia geboycot? en hoeveel landen heeft de VS geboycot?, heeft een boycot ooit iets van een betere wereld gebracht? wie worden er eigenlijk getroffen door een boycot? de politieke leiders of de bevolking? Als de BIS een internationaal geldsysteem is, waarom wordt dit dan niet aangestuurd via de verenigde naties? In hoeverre hebben alle landen van de wereld zeggenschap in het IMF? waarom is de leider van het IMF altijd een Europeaan of iemand van de VS en niet een Chinees of een zwarte afrikaan?

    1. know too much, je hebt helemaal gelijk, rekenen/techniek gaat mij goed af, helaas lever ik flink in met dyslexie, zeker als het later op de avond wordt.

  3. @ Harski, ik kan me jouw reactie heel goed indenken. En tot op zekere hoogte heb je het ook nog bij het rechte eind, naar mijn mening. Ik neem aan dat jij doelt op de situatie, zoals die is ontstaan na de 2e Wereldoorlog, waarbij Rusland grote gebieden die het bevrijd had van de Duitsers in bezit gehouden heeft, zoals Polen, de Baltische Staten etc. Vanuit dat standpunt gezien heb je zeker gelijk. De Amerikanen, de grote winnaar van WOII, deed dat op een andere nog veel subtielere manier en Bretton Woods lag daaraan mede ten grondslag.
   Iets anders is dat Rusland destijds, d.w.z. ten tijde van WOII en eigenlijk daarvoor al, de Amerikanen en Engelsen als vijandig beschouwde, vanwege het politieke systeem daar (communisme). Wat hen allen (Engeland, Rusland en pas later Amerika) samenbond was de strijd tegen de Duitsers. Maar dat was eigenlijk een afgedwongen alliantie tussen landen die het zelf al niet goed met elkaar konden vinden.
   Dat vind je helaas overal. Neem de EU, de grootste vijanden Duitsland en Frankrijk, die samen de kern van de EU vormen. Neem de SCO of Brics, waarin Rusland en China (ook grote vijanden) het ook tegen een nieuwe tegenstander, Amerika, opnemen. Of India en China, ook niet bepaald vrienden, gezien de vele nog steeds voortdurende grensconflicten. En zo zijn er nog veel meer op te noemen.
   Allianties worden vaak afgedwongen door een samenwerking aan te gaan tegen een gemeenschappelijke nog grotere vijand. En in een later stadium gaan we gewoon weer over tot de orde van de dag en zullen de oude vijandschappen weer oplaaien, waarbij eenmaal bezette gebieden vaak niet teruggaan naar de status die ze voordien hadden. Dat is zo.
   En bekeken door die bril, Harski, kan ik je alleen maar gelijk geven.
   Zolang we ervan uitgaan dat er een dominante macht moet zijn om de wereld te beheersen, hetzij politiek hetzij economisch (hoewel er tegenwoordig nauwelijks nog sprake is van verschil) en we dezelfde gedachtegang van de ’tegenpartij’ verwachten, lijkt het me dat we voorlopig niets op zullen lossen.
   De volkeren in die landen zelf denken daar vaak anders over. Die willen gewoon rust, orde, vrede en handeldrijven met elkaar, waarbij er gelijktijdig van allerlei andere zaken uitgewisseld kunnen worden, zoals kunst, wetenschap, wederzijds begrip enz. En dat is een heel andere orde dan de zgn. NWO’s die regelmatig hun kop weer opsteken en vanaf bovenaf de mensen willen beheersen.
   China en Rusland hebben hun binnenlandse revoluties inmiddels achter de rug. Naar mijn idee is nu het Westen aan de beurt. En daarna zullen de kaarten opnieuw geschud worden.

   1. Dick S. je verhaal klopt als een bus, de samenwerkingsverbanden tussen landen zijn vaak noodgedwongen en puur gericht op eigen belang/ overleven, De spanningen tussen landen vinden hun oorzaak in het gedrag van regeringen en grote multinationals, de burgers zelf hebben over het algemeen geen problemen met elkaar. Ik ben redelijk reislustig en waar ik ook kom zijn de inwoners van alle landen vriendelijk en behulpzaam. wat me ook altijd opvalt is dat waar ook ter wereld ondervinden burgers dezelfde lastenverzwaringsproblemen die wij hier hebben. Het bestuur viert feest en de burger betaalt, dit is een universeel gegeven.

   2. Beste Dick S. tav jouw commentaar: “ok nog bij het rechte eind, naar mijn mening. Ik neem aan dat jij doelt op de situatie, zoals die is ontstaan na de 2e Wereldoorlog, waarbij Rusland grote gebieden die het bevrijd had van de Duitsers in bezit gehouden heeft, zoals Polen, de Baltische Staten etc”

    Mijn antwoord hierop is: hoe ver kijk je terug in de geschiedenis, voor de meeste europeanen begint de geschiedenis na WO1 of WO2, als je kijkt naar de grenzen van voor WO1 zie je een heel ander Europa, waarbij Roemenie, Bulgarije, estland, letland, litouwen, groot deel van polen onderdeel zijn van het grote tsaristisch Rusland (wat Europa van de Turkse overheersing heeft bevrijd) Na de vredesonderhandelingen met Duitsland (na de oktoberrevolutie) moest het Russische rijk grote delen van zijn land af staan, voor WO1 heeft Polen lange tijd niet bestaan als zelfstandig land, na de tweede wereldoorlog werd een groot deel terug in bezit genomen door Stalin en Stalin trok een grens op waarbij de germaanse/romaanse talen werden gescheiden van het slavisch taalgebied. (met uitzondering van Roemenie wat een Romaanse taal is, maar omdat Roemenie voor WW1 deel uitmaakte van Rusland bleef ook dit gebied onder het slavische gebied vallen.

    1. Dan begreep je mijn reactie op Harski niet helemaal goed J80. Ik nam aan en vroeg of Harski bedoelde wat ik als reactie had neergepend. En vanuit de positie na WOII kan ik me best indenken dat Harski reageerde zoals hij dit deed. Dat de zaken nog wat gecompliceerder liggen als je verder in de tijd teruggaat, daar heb jij volkomen gelijk in. En ook het één kan niet totaal los gezien van het ander. Die Oktober revolutie is ook niet zomaar ontstaan.
     Tijdens WOII was al volkomen duidelijk dat Engeland en Amerika al bang waren voor de Russen en v.v. Maar ze hadden elkaar nodig om de Duitsers te verslaan. Van samenwerking in deze was best vaak sprake maar vertrouwen in elkaar voor de toekomst hadden ze beslist niet.
     Mooie voorbeelden hiervan vind je o.a. in de Griekse mythologie. Troje bijv. is diverse keren verwoest door de Grieken. En ook de 7 van Thebe kreeg zijn vervolg in de Epigoni. En zo ook WOI en WOII. Het lijkt allemaal wel voorgeprogrammeerd in de menselijke geest. Dan helpen afspraken niet zo goed en is het goed dat ieder zijns weegs gaat en de ander met rust laat. In ieder geval voor een tijdje. En vandaar een multipolar wereld, of twee- of meerstromenland zoals ik het vaak noem.

 2. Cijfers uit 2012 maar toch..
  http://demonocracy.info/infographics/usa/world_debt/world_debt.html

  United Kingdom , Totale schuld; 1611 Biljoen dollar Rente 2012; 67 Biljoen dollar
  France, Totale schuld; 2193 Biljoen dollar Rente 2012; 54 Biljoen dollar
  Germany, Totale schuld; 2634 Biljoen dollar Rente 2012; 45 Biljoen dollar

  Russia, Totale schuld; 45 Biljoen dollar Rente 2012; 9 Biljoen dollar !!!!!!!!

  Volgens mij is Rusland goed bezig , Het bashen van Putin en Rusland neemt extreme voorbeelden aan . Ook nu weer rond die vermoorde oppositie leider. Putin zit erachter is de media boodschap.
  In ieder geval weet Putin wel met geld om te gaan en dat geeft hem een bepaalde voorsprong die op allerlei manieren vertraagd moet worden en het is wel duidelijk welke landen daar baat bij hebben.

 3. ik hoop dat het niet klopt maar; bij het joodse geloof is het gebruikelijk om om de 7 jaar schulden kwijt te schelden (Shemitah) . nu komt het toevallige: de laatste twee keer viel een dergelijk periode samen met de beurscrash van 2001 en 2008, met andere woorden, we zijn nu 7 jaar verder van 2008 en er zal dus een grote kans op een internationale beurscrash in zijn in 2015. De joodse periode van ‘Shemitah’ valt dit jaar ongeveer op 13 september 2015. Ik ben heel benieuwd of deze theorie klopt, hetgene wat spreekt voor het gelijk van deze theorie is dat er nog steeds veel joodse beurshandelaren zijn die hun geloof volgen, indien een deel hiervan aandelen en valuta gaan dumpen rond de shemitah dan kan dit een neerwaartse spiraal inzetten. Verder is het principe van Shemitah is een goed concept, om de 7 jaar je boekhouding opschonen van zinlose vorderingen, tav spanje, Griekenland, Portugal kan nog heel wat worden opgeschoond.
  In ieder geval onhoudt september 2015 als een ‘gevaarlijke’ economische periode

  1. “bij het joodse geloof is het gebruikelijk om om de 7 jaar schulden kwijt te schelden (Shemitah)”
   .
   Klopt, althans, dat werd door JWHW aan hen opgelegd, maar is in 2800 jaar NOOIT gebeurd.
   .
   Zèlfs niet tussen de “mede-Uitverkorenen”.
   .
   Na een paar eeuwen kreeg JHWH dit door en gooide hen OOK om deze reden in (Babylonische) ballingschap.
   .
   Staat àllemaal keurig uitgelegd in het Oude Testament, met nàme door de profeet Daniël.

   1. zodra het mensen geld gaat kosten haken ze meestal af, de data blijven wel opvallend, ik ben in ieder geval benieuwd naar september dit jaar, als de aandelenbeurzen naar beneden gaan wordt ik spontaan gelovig, als ze hetzelfde blijven dan ga ik op zoek naar andere cycli die beter overeenstemmen met wat er gebeurt.

 4. Maar eigenlijk wilde ik alleen maar even op dit artikel reageren en zeggen dat “ze” in het wapen van de Russische CB de “vijf pijltjes in de klauwen” zijn vergeten.
  .
  Voor de rest klopt het (familie-)embleem natuurlijk prima.
  .
  Gevoel voor humor kun je de “Rode Schildjes” niet ontzeggen, hè ?
  .
  Dabbedoelik.

 5. Het is een onthutsende gedachte, we zijn compleet afhankelijk van banken. Elke centime die we in circulatie hebben is geleend geld. Als banken volop kunstmatig geld creëren dan leven we in voorspoed, zoniet is het bittere armoe. Als men het complete plaatje doorziet, is de tragische absurditeit van onze hopeloze positie haast ongelooflijk maar toch waar. Het is een hoogst belangrijk onderwerp waar intelligente mensen onderzoek naar zouden moeten doen en over na zouden moeten denken. Het is zelfs zo belangrijk dat onze huidige beschaving in elkaar kan storten, tenzij dit alom berepen wordt en we er snel iets aan doen.

  1. algemeen nutsbedrijven dienen in handen van het volk te zijn, water, energie, geldverkeer zijn te belangrijk om aan particuliere handen over te laten, Het zal niet uitmaken of de overheid in sommige gevallen minder concurrerende tarieven hanteert, want de overheid haalt links- of rechtsom toch wel het geld op bij de burger. liever de winst die banken behalen in handen van de overheid dan in handen van een kleine ongereguleerde elite. Vroeger moest je eerst iets van 25% van het koopbedrag van een huis sparen voordat je de rest bij een bank mocht lenen, het wordt tijd dat deze regel weer opnieuw wordt ingevoerd, het zal de bankenwereld een stuk gezonder maken. Tevens is het een slechte zaak als bedrijven too big to fail worden, het geeft aan dat er geen gezond kapitalisme meer is, ook hier zou de overheid moeten ingrijpen. Wat in ieder geval nooit in handen van bedrijven mag komen is de mogelijkheid om dna te patenteren, Het leven zou onpatenteerbaar moeten zijn, de natuur is van iedereen op aarde en kan nooit door monsanto achtige bedrijven worden geclaimd. om terug te komen op Rusland, De Russische regering laat Monsanto niet toe op zijn grondgebied. veel multinationals krijgen geen voet tussen de Russische deur

  2. Er zijn genoeg intelligente mensen die daar ook onderzoek naar gedaan hebben. Lees o.a. het boek ‘Dawn of Gold’ van Philip Barton maar eens. Sinds kort verkrijgbaar en een aanrader. Zolang mensen niet echt weten (of minstens wat begrip hebben) wat geld nu eigenlijk wel en wat het niet is, hoe en waarom het ontstaan is en wat voor functie het vervult blijven we inderdaad in kringetjes rondlopen. En democratie is daar nauw mee verweven. Geef geld weer aan het volk en daarmee kan je de democratie ‘weer’ herstellen.
   En ja, ik heb de laatste tijd tamelijk veel boeken over economie gelezen, maar vond daarin geen oplossingen, met als uitzondering ‘Dawn of Gold’. Waarom was ik niet toch niet echt verbaasd?

 6. In Begie is dat altijd al zo geweest, je moet het schrijfgeld, pakweg 10 a 12% zelf betalen. Je krijgt dit dus niet mee in je hypotheek, en dat houd in dat je zo ’n €20000 eigen geld moet hebben.
  Wat je zegt over monsanto, daar ben ik het helemaal met je eens, in India plegen heel wat boeren zelfmoord omdat ze niet onder het juk van die zaadmaffia uitkunnen.
  In de film “Trive” word heel helder het systeem van de banken en monsanto uitgelegd

 7. Was in nieuwsgierigheid eens gaan kijken naar de prijzen van elektronica en witgoed in nederland,omdat ik dat daar altijd repareerde en verkocht. (tot 2 jaar terug)
  Toen ik er wegging had ik nog wat gesprekken met collega bedrijven (met pand en personeel), waarbij mij toen al werd verteld dat de marges zo laag waren dat t bijna niet meer rendabel was.
  Zie ik tot mijn verbazing dat de prijzen nog eens 30-40 procent zijn gezakt…hoezo deflatie.
  Ben wel heel blij dat ik er vantussen ben geglipt want dat is dus gewoon echt niet meer te doen.
  En t is tijdelijk wel leuk voor de mensen dat dat spul allemaal supergoedkoop is, maar op termijn betekent dat dus wel dat bedrijven dit niet gaan volhouden, en het personeel ook massaal kan thuisblijven.
  Wat ik ervan zag was voor mij ieg schrikbarend en dat gaat naar mijn idee helemaal niet goed aflopen.

  1. het is leuk dat witgoed scherp gestelde prijzen heeft maar: mijn koelkast is al meer dan 10 jaar oud en wordt de komende jaren niet vervangen, als een wasmachine korter meegaat dan 10 jaar, dan komt het merk mijn huis nooit meer in, de meeste mensen hebben in de huizenbubbel al het witgoed aangeschaft voor de komende jaren, de vraag zal dus inderdaad zijn ingezakt want veel mensen hebben recent huis met nieuw witgoed gekocht, dit zal langzaam aan worden vervangen maar de bubbel is voorbij, de mensen struikelen nu met de dagelijkse uitgaven aan huur/eten/ziektekosten/kinderen en die kosten zijn niet gedaald..
   Een ander punt wat je vermeld is het repareren van witgoed, het is een absurde gedachte dat reparatie niet meer loont, de overheid en mensen kunnen roepen wat ze willen tav broeikaseffect en milieuvervuiling, zolang producten niet meer gerepareerd kunnen worden is duurzaam een leeg begrip, de super efficiënte massaproductie zal inderdaad op termijn de arbeiders overbodig maken, daarom is 100% werkgelegenheid een mythe, de overheid zou beter kunnen inzetten op een waardevolle samenleving in de zin van cultuur/kennis/harmonie/menselijke waarden in plaats van een niet realistisch economisch groeimodel.

   (ik weet dat er een nieuwe oplaadbare batterij in mijn electrische tandenborstel kan, maar de constructie is van dien aard dat het apparaat niet geopend kan worden, grrrrmpfff, dus verplicht een nieuwe kopen)

   1. Ik weet er alles van JT, ben nie voor niks er tussenuit geknepen. Zag t al een jaar aankomen voor ik ging. En absoluut geen spijt. Als ik hier 2 gebruikte apparaten verkoop kan ik voor een maand de kosten dekken. Tis wel gepoept allemaal 🙂

     1. Heb ik je goed begrepen als ik stel dat jullie je eigen mest verkopen of zo ?
      .
      Gàt-verrr …

 8. De stelling ‘rente is absurd’ is geen stelling in het wildeweg maar een kwestie van rationele logica, een kwestie van gezond verstand. Dit alles wordt gebaseerd op economische basisbeginselen en dus niet – zoals velen misschien willen opperen – vanuit het ontbreken aan realiteitszin. In werkelijkheid is het andersom, mensen moeten proberen te verklaren waarom je ‘iets’ – de rente – zou moeten betalen op dat wat uit het ‘niets’ komt. Voor hetzelfde geld betaal je dat immers met meer uit ‘niets’ maar ook dat zou natuurlijk absurd zijn. Ergo, rente is absurd. De logica is begrijpelijk voor een kind van zes, kijk dan naar de wereld en vraag je af hoeveel absurder het kan worden. Aan kennis en informatie is geen gebrek, vervolgens zegt men dat het crisis is? Ook dat is eenvoudig te begrijpen, voor wie zich baseert op absurditeiten zal de vrucht – vroeg of laat – zeer bitter smaken. Economie is nu eenmaal geen monopolyspel, we hebben ons schromelijk vergist, punt.

  1. in theorie: rente moet in ieder geval in verhouding staan met de geldontwaarding, als de geldhoeveelheid groeit dan zal de rente dit moeten dekken, de werkelijkheid volgt een andere logica die juist gericht is op geldontwaarding waar geen rentevergoeding tegenover staat.

 9. Putin en zijn eigen centrale bank hebben er alle belang bij dat Rusland een tirannieke oligarchie blijft.Rente of geen rente, als de macht maar zeker is, en alle Russen vinden het oké, als je maar je 30 dollar pensioen behoudt.

  1. tirannieke oligarchie? hoe vaak ben je in die regio geweest? spreek je überhaupt Russisch zodat je daadwerkelijk begrijpt hoe mensen daar leven? het is heel goed mogelijk dat het in Rusland niet rechtvaardig / eerlijk is, maar zolang de mensen hier zich baseren op mediaberichten van een persbureau dat is handen is van een westerse oligarchie mediagroep met zijn geheel eigen belangen neem ik de berichten in de media met een grote korrel zout. Wist je dat er berichten zijn dat in de VS mensen rondkomen van voedselbonnen en dat in de VS naar rato van de bevolking de meeste mensen op aarde in de gevangenis zitten, ik lees ze alleen niet in onze dagelijkse kranten, ik lees op internet ook sporadisch berichten dat het leven in de oliestaten niet voor iedereen leuk is, in ieder geval niet voor andersgelovigen, vrouwen en homo’s, Ik denk dat het tijd wordt om de oliestaten te gaan boycotten!!!. dit moeten we net zolang volhouden totdat je als homo veilig hand in hand kan lopen.over de Arabische straten.Het schijnt dat Indonesië het ook niet zo nauw neemt met de mensenrechten, het wordt tijd dat de westerse media dit eens oppikt en dat we Indonesië gaan boycotten, de mensenrechten daar schreeuwen om actie. We moeten als Nederland en de EU veel principiëler gaan worden!,Als we Rusland kunnen boycotten dan is het een morele verplichting om de landen waar het nog veel erger ook te boycotten.. Of spelen op de achtergrond hele andere belangen met de boycot van Rusland??? of boycot het westen enkel de landen die nee zeggen tegen het westen (Dollar/IMF/BIC) en is voor de ja-knikkers alles toegestaan ten aanzien van mensenrechten?
   wat waren ooit de redenen voor de franse revolutie, de amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog, de oktoberrevolutie, the peasant revolt, de gulden sporenslag en nog vele andere? en niet te vergeten onze tachtigjarige oorlog. we hebben als mensen universele rechten, er zijn ooit verdragen afgesloten zoals het verdrag van rechten voor de mens het europese verdrag van rechten voor de mens, het verdrag van burgerlijke en politieke rechten, helaas worden deze verdragen de afgelopen jaren met de voeten getreden, vroeger bestond een recht op briefgeheim, tegenwoordig wordt iedere toets die wij als burgers indrukken op internet geregistreerd, waar zijn onze grondrechten gebleven? Carthago, kan je mij vertellen welke landen momenteel onze grondrechten op internet/mobiele telefonie schenden? , mensenrechten zijn niet voor niets afgesloten de gestapo/stasi/kgb/spaanse inquisitie hebben in het verleden hier alle aanleiding toe gegeven, hou vast aan onze grondrechten/mensenrechten.

   1. Grappig en tragisch tegelijkertijd, we zijn zelf het slachtoffer van allerhande malafide praktijken. Dit is binnen ons eigen systeem, ook boycotten? Als het moet gaan over mensenrechten, is er nog veel werk.

 10. “Ons aller” Poetinneke heeft een geschat privévermogen van 50-100 milJARD dollarkes.
  .
  U$A-dollars ; géén zimbabwaanse dollars of zo.
  .
  Dus maak je om dat khazaartje nou maar niet druk 😉

 11. Eindelijk dan iemand die het ook zo ziet zoals in het artikel gesteld:

  http://www.zerohedge.com/news/2016-01-30/glistening-gold-rumble-ruble-americas-tribute-scam-unraveling-fast

  Extra nadruk wil ik hierbij leggen op de rol van de SCO en het Midden Oosten. Waar ik het op dit moment niet mee eens ben, is wat de schrijver van het artikel op ZeroHedge stelt over Xi Jingpin. Ik kan me niet voorstellen dat China de rol van politie-agent voor de hele wereld op zich zal willen nemen, dat past helemaal niet in hun strategie. Verder is er weinig invloed weggelegd voor India, Iran en Pakistan in het artikel. Dit zijn wel landen die ook deel uitmaken of binnenkort deel zullen gaan uitmaken van die SCO. De BRICS in dit verband, d.w.z. Brazilië en Zuid Afrika spelen hierin naar mijn idee niet echt mee.
  Voorlopig maakt het IMF nog steeds de dienst uit over wat en hoe het gebeurt in Rusland. Maar gezien de nu snel opeenvolgende recente ontwikkelingen vraag ik me af hoe lang nog.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: