Een kijkje in de keuken van de Russische Centrale Bank

44

Het volgende vraaggesprek vond plaats tussen een journalist en een lid van Duma. Het geeft wat inzicht in hoe een Russische politicus de situatie rond Russische centrale bank beoordeelt. In 1e instantie was ik verbaasd, maar bij nader inzien denk ik dat er wel degelijk waarheid in schuilt.

centrale bank rusland

De economische situatie in Rusland is nou niet bepaald rooskleurig te noemen, zoals u weet. Denkt u dat dit gebeurt om Rusland te straffen vanwege de Krim en de Ukraine?

Niemand in Rusland maakt hier een geheim van. De US en Engeland hebben, zoals zij in hun eigen woorden hebben aangegeven, zich tot taak gesteld de Russische economie te verwoesten. Dat is waarom zij sancties aangekondigd hebben en tegelijkertijd verwoede pogingen doen de Russische economie en Rusland uit te schakelen. Maar dit is absoluut niets nieuws voor Rusland. In de 1500 jaar dat Rusland bestaat is er altijd wel iemand geweest die oorlog tegen haar gevoerd heeft, zowel door middel van sancties als regelrechte oorlog. Maar al die pogingen hebben het Rusland daarna eigenlijk alleen maar doen herrijzen als een sterkere natie met een groter grondgebied. En dat is wat er nu eigenlijk weer opnieuw gebeurt. Het is echt geen verrassing. De vraag is alleen wat voor tactiek zullen zij deze keer volgen. Sinds dat Rusland de beschikking heeft over atoomwapens, is het geen optie voor een militaire invasie. US tanks zullen het niet aandurven om Russisch grondgebied te betreden. Ook breng ik even in herinnering dat Rusland zelf nog nooit iemand aangevallen heeft, zij heeft zich altijd tegen moeten verdedigen. Het verschil met tegenwoordig is dat de militaire optie is vervangen door de ‘Oranje Revolutie’ of ‘Oranje Invasie’. Net zoals onlangs in Istanbul waar de Amerikanen pogingen hebben ondernomen om het politieke proces te beïnvloeden door een Oranje Invasie. Hetzelfde proberen ze nu in Rusland: voorbereidingen voor Maidan achtige opstand, en in haar verlengde de vernietiging van de Russische natie.

De specifieke grondslagen waarop de nieuwe Russische staat gebaseerd is worden hiervoor uitgebuit: sinds 1991 worden de Russische autoriteiten zwaar politiek op de huid gezeten door de internationale instituten. En in de economische sfeer gezien bijv. het IMF. Het IMF staat onder Amerikaanse controle. Zo kwam de opdracht in september 2014 aan de Centrale Bank van Rusland om de rentevoet te verhogen en hiermee een begin te maken om de Russische Roebel en de economische groei te onderdrukken. En dat is natuurlijk een slechte situatie voor ons. Maar er is een erg simpele uitweg. Daarvoor hoeven er maar drie beslissingen genomen te worden.

  1. Zero procent rente voet. Wat inhoudt een verwerping van de strikte reglementaire normen. Met andere woorden voer de normale Europese regelgeving in voor het bankensysteem. En dat betekent een rentevoet van 3-4% op krediet in roebels en geen 30%, zoals dat was voor de crisis, of 90%, zoals dat nu het geval is.
  2. Bevries betalingsverplichtingen aan bedrijven in de US, Engeland en geallieerde landen, ofwel de landen die sancties hebben ingesteld tegen Rusland. Het gebruik van sancties is onder exceptionele omstandigheden wel toegestaan volgens ons Civiele Rechtssysteem. Vanuit ons gezichtspunt zouden die betalingen bevroren moeten worden totdat die sancties door die landen opgeheven.
  3. Ban de dollars uit de Russische economie. Om het belang hiervan te schetsen: dollars en euro’s maken voor 2/3 deel uit van het geld in omloop. De roebel vertegenwoordigt slechts 1/3 deel. Alle investeringen in Rusland zijn in buitenlandse valuta. Er zijn geen investeringen die uit de roebel voorkomen. Alle verrekeningen tussen de grote ondernemingen worden gedaan in dollars en euro’s.

Door het opheffen van restricties door invoering van bovengenoemde drie punten kunnen we automatisch de motor van de Russische economie aanslingeren. Rusland beschikt over 1/3 deel van de natuurlijke hulpbronnen in de wereld. Om dan te zeggen dat Rusland geen geld heeft is volkomen van de zotte. De roebel moet verbonden worden aan de Russische economie op basis van een zero procent rente, hetgeen de motor van binnenlandse investeringen zal opstarten. Dat betekent een snelle industrialisering, de bouw van een groot aantal nieuwe fabrieken en handelshuizen, stijgende lonen, economische groei en toenemende opbrengsten. Tegelijkertijd zal de dollar verdreven worden uit de Russische Federatie en vervolgens zullen de Amerikanen $ 300 miljard terug moeten nemen, wat de wereldeconomie niet langer nodig heeft. China volgt deze zelfde weg. Zij hebben onlangs hun rentepercentages verlaagd tot 2.4% en verwijderen daarmee de waardeloze Amerikaanse dollars uit de Chinese economie. Niemand heeft die dollars dan nog nodig.

Uit in ander interview tussen dezelfde journalist en dezelfde politicus

Ik zou graag willen weten wat nu de wisselkoers van de roebel beïnvloedt en hoe dat gebeurt. Op de website van de Centrale Bank, publiceren zij hun rekeningen. Een jaar geleden beliepen onze valuta reserves $ 522 miljard. Op dit moment is dat nog $ 454 miljard, wat dus een reductie van ca. $ 70 miljard betekent. Geen enorm verschil, maar hoe zit dat nou?

We hebben inderdaad 10% van onze valuta reserves uitgegeven. Maar voordien hebben we ze 2 jaar lang met 10% verhoogd.

Wat dat verandert? Dat is het normaal inzetten (gebruik) daarvan. Het is een soort van overloop mechanisme. Het is een verschrikkelijk koloniaal systeem, maar het voorziet in ieder geval in een redelijke stabiliteit.

Hoe ons land verder te ontwikkelen? Wat nodig is, is dat de Centrale Bank overschakelt naar de principes van de centrale banken van de zgn. ‘ontwikkelde landen’. Dat betekent niet dat je de mensen moet vervangen, maar wel de principes waarop het functioneert. Het belangrijkste principe is dat van lage rentes. Kijk naar de Engelse centrale bank, of de Japanse, of alle Europese – Frankrijk, Duitsland, Portugal, Polen, zowel als de ECB en de Amerikaanse Fed – zij functioneren allen op basis van lage rentetarieven. Zij verbinden de valuta aan hun natie en hun economie en kunnen dit in hun eigen economie en ook in die van ons goed gebruiken in de vorm van investeringen op basis van 0% financieringskosten. Onze Centrale Bank daarentegen functioneert zoals zij dat zelf ook zeggen op het principe van “ontwikkelingslanden en opkomende markten”. Dat betekent dat zij hoge rentetarieven moeten handhaven, terwijl het hun niet is toegestaan hun nationale valuta in eigen land vrij te laten circuleren. Als gevolg hiervan zijn binnenlandse investeringen verboden en alleen buitenlandse investeringen (in Rusland) zijn toegestaan. En dit toont nog eens aan wat een ‘ontwikkelingsland’ precies is. Wij noemen dit een teken van de koloniale status, d.w.z. dit is hoe het vroeger werd toegepast in de koloniën, waar de investeringen vanuit het moederland kwamen. Dit is de manier waarop het kolonialistische system is opgezet.

De website van de Centrale Bank laat ook haar rentetarieven voor de verschillende operaties zien. Dat staat allemaal gepubliceerd, inclusief de veranderingen in de diverse tarieven. En wat ik nou interessant zou vinden zijn de lange-termijn financieringen. Maar om de één of andere reden zijn alle rentetarieven voor financieringskrediet alleen maar voor 1 dag met als maximum 3 maanden. Maar alles wat langer in de tijd loopt dan zeg maar 2 jaar wordt gedekt door goud. D.w.z. als je goud hebt dan willen ze me wel voor 2 jaar krediet geven. Of als andere mogelijkheid krediet gedekt door financiële bezittingen of iemand die garant staat enz.

Dat betekent nu dat er geen krediet is. AIs je goud hebt wordt dat al als geld beschouwd. M.a.w. jij hebt geld en dan zullen ze je toestaan om krediet op te nemen en je moet rente betalen voor het geld dat je hebt opgenomen aan de schuldeiser. Nou, dat is simpelweg geen krediet. Dat is slechts het uitwisselen van zekerheden. In ruil voor jouw goud krijg je een krediet, zoals ze dat noemen, en dat zal je terug moeten betalen met zelfs nog een rente. Je kunt net zo goed je goud verkopen en hetzelfde bedrag ontvangen – zonder krediet en rente. Dit kun je toch moeilijk krediet noemen!

En waarom voor 1 dag? Dat ligt simpel: onze Centrale Bank heeft de organisatie van de banken alleen maar voor cash-flow, d.w.z. om de dagelijkse gang van zaken te faciliteren. Laten we aannemen dat je een wederverkoper bent. Je wilt ijskasten verkopen. Om te beginnen moet die ijskasten aanschaffen. Dus heb je krediet opgenomen, hebt de ijskasten gekocht en hebt ze een week later verkocht en jouw schuld afgelost. Dat is geen investering. Investering betekent iets produceren. En zoiets neemt 3-5 jaar in beslag. Als je iets wilt bouwen zal je moeten gaan naar een Duitse, Poolse, Tsjechische of Portugese bank. Zij zouden je voordat de sancties in werking traden dat krediet geven tegen 4-6% rente. Ze hebben kredieten voor Rusland afgegeven tegen 4% Maar een Russische bank kan zoiets niet doen, dus moeten we die andere banken wel toestaan om tegen 4% in Rusland te investeren, wat ze dan ook deden. Op deze manier hebben nu $ 700 miljard aan leningen in vreemd geld in ons land, inclusief leningen met als doel investeringen. Maar zoals gezegd Russische banken mogen dit niet doen – zij staan onder streng toezicht van de diverse grote instituten. Het komt er in feite op neer dat de Centrale Bank aan Rusland verbiedt in zichzelf te investeren. En laten ons hier kristal helder zijn. Het mag alleen voor cash flow doeleinden, maar niet voor investeringen. Om onze eigen binnenlandse investeringen van de grond te krijgen is er slechts 1 simpel ding dat we zouden moeten doen – de rentetarieven verlagen naar nul procent. Ofwel het Russische banksysteem gelijkschakelen aan dat van een Tsjechië, Portugal of zelfs Griekenland of wat zou het meest vernederende kunnen zijn in termen van krediet systeem? Roemenië misschien. Het is eigenlijk zo’n beetje hetzelfde voor alle Oost Europese landen. Verlaag de rentetarieven naar nul procent, vergeet Basel III en reduceer de yield naar 2-3%, net zoals ze daar gedaan hebben. Het is niets nieuws. Dan komt er een stroom geld naar ons land. We hebben al berekend dat die stroom geld minimaal 25 biljoen roebel zou zijn. Nu met de gedaalde roebel zou dat 30 biljoen zijn. Waarom 25-30 Biljoen – en dat alleen voor het 1e jaar? Dat is omdat het huidige volume van buitenlands krediet (25-30 biljoen) de equivalent is van die $ 700 miljard die er al is. Natuurlijk zou dit bedrag ook door de Centrale Bank uitgegeven kunnen worden, niet additioneel maar ter vervanging van buitenlands krediet. Het betekent alleen maar dat in plaats van dollars, het krediet wordt uitgegeven in roebels – voor hetzelfde totaalbedrag en onder dezelfde condities. Dat zou geen inflatie betekenen en de start van economische groei. Het betekent niets meer dan dat waar gisteren Volkswagen in Kaluga eigendom was van Duitse banken, die het krediet verstrekten, het nu in handen zou komen van één van de 300 Russische banken. Dat is alles. Allen een verandering van eigenaar. Degene die het krediet verstrekt is de eigenaar van de productie. Dat betekent dus nationalisatie, wat automatisch inflatie doet verdwijnen en een proces van investeringen in het land op gang brengt. Net zoals dit in andere landen gebeurt.

Nou moeten we ons natuurlijk wel goed blijven realiseren dat dit verhaal uit de mond van een Russische politicus komt. Wat hij als feiten noemt kan ik moeilijk verifiëren, maar zowat alle zaken die hij noemt zijn ook terug te vinden in het boek van Varoufakis. Dus is het voor mij zeker wel geloofwaardig als je medestander bent in het ‘geld recycle mechanisme’ en volkomen verdedigbaar. Griekenland en een aantal andere landen verkeren min of meer in dezelfde situatie. Ook de Azië crisis heeft in Azië destijds dezelfde wanorde veroorzaakt. Daar wordt dan ook gezegd: IMF, eens maar nooit weer. Er is geen ‘level playfield’ zoals dat in het Engels zo mooi heet. Er zijn een fors aantal landen, die zich dit moeten laten welgevallen,omdat ze geen gelijke kansen krijgen. Maar de maat is eens vol.

Over de auteur

Altijd geïnteresseerd in de goud- en zilvermarkt. Artikelen vaak geschreven vanuit een historische invalshoek. Dick is in september 2016 overleden.