Een nieuwe economische realiteit

Ingezonden artikel: “Doorbreken van de vastgeroeste denkpatronen in onze economie en het creëren van een nieuwe economische realiteit”

De laatste tijd zien we dat een toenemend aantal mensen en organisaties zich bezighouden met de vraag hoe we de economie in een duurzame richting kunnen  omvormen. We zien dat ons huidige economische bestel dramatische consequenties heeft voor onder andere mensen, milieu, bedrijven en tegenwoordig zelfs  complete landen. De vraag die we onszelf kunnen stellen is: Hoe kunnen we de economie (inclusief de financiële markten) zo organiseren dat deze een bijdrage evert aan de samenleving, in plaats van dat de samenleving de economie overeind moet houden, zoals we nu proberen te doen. Hoe kunnen we een nieuwe economische realiteit creëren die een bijdrage levert aan ieder lid van de samenleving?

economische realiteit

Een echte oplossing ontbreekt

Voordat we in staat zijn om een nieuwe economie, inclusief een nieuw financieel stelsel, te creëren, die in de behoeften van de samenleving kan voorzien, dienen we eerst de onderliggende (vastgeroeste) denkpatronen te onderscheiden. Deze denkpatronen, die wij als ‘de waarheid’ hebben aangenomen, belemmeren onze  creatieve geest om ‘out-of-the-box’ te denken. Het zijn strong-holds, waardoor de economie niet of slechts zeer moeizaam van haar plaats komt. Immers: hoe komt het nu dat we al decennia lang praten over onder andere opwarming van de aarde, milieuvervuiling, peak-oil, armoede, inflatie, maar dat het in al die jaren eigenlijk alleen maar slechter is geworden? Het lijkt wel alsof een echte oplossing ontbreekt. En wij denken dat dit ook zo is en dat komt omdat we blijven denken en praten op een bepaalde wijze.

Een voorbeeld

Bijna iedereen denkt dat we afhankelijk zijn van geld, dat we eerst geld moeten hebben voordat we economie kunnen bedrijven. Immers: als we geen geld  hebben, gaan bedrijven failliet, worden mensen werkloos, kunnen we de huur niet meer betalen en geen brood meer kopen. Dan is er crisis en is armoe troef. En dat is in de huidige situatie ook zo, dat is wat er gebeurt, ondanks dat er voldoende vraag is en resources beschikbaar zijn om ongeveer alles te kunnen doen wat we willen. Het probleem is echter dat we onszelf ‘tussen-de-oren’ afhankelijk gemaakt hebben van de beschikbaarheid van euro’s en dollars. Zonder die euro van de  bank, kunnen we niets, denken we.

Een op waarde gebaseerde economie

Wat nu als wij onszelf als geld gaan zien? Als wij werken, produceren wij waarde in de vorm van producten of diensten. Als wij deze waarde nu als onderpand  gebruiken voor het kapitaal in circulatie, in plaats van de externe euro die inflatiegevoelig is. En we registreren deze waarde in een boekhoudkundig systeem, in euro’s(!). Dan kan iedereen economie bedrijven zonder dat we echt euro’s (nodig) hebben. Mensen creëren daarmee hun eigen (boekhoudkundige) geld zodra zij waarde produceren. Een op waarde gebaseerde economie, in plaats van een op schuld gebaseerde economie omdat we gewend zijn om geld te lenen bij de bank, een systeem gedateerd uit de Middeleeuwen.

Een neuwe economische realiteit

We pretenderen niet de wijsheid in pacht te hebben en alle antwoorden te weten. Maar als wij nu het bovenstaande begrijpen en als uitgangspunt hanteren, dan kunnen hieruit mogelijk nieuwe ideeën ontstaan hoe we de economie willen inrichten, ideeën die voor die tijd ondenkbaar waren. Wij willen graag vanuit onze  ideeën in het onderscheiden van onze denkpatronen en het leggen van de basis van een nieuwe economische orde, een nieuwe maatschappelijke realiteit  ontwikkelen: een economie die werkt voor iedereen.

John van Soest

15 reacties

 1. @Madman : Toch niet weer Mannenkoor Karrenspoor of zo hè ?

  Vooruit dan, ik zal het er nog één keertje op wagen en op je linke link klikken-gn-gnn …

 2. Ik denk dat we het meer in kleinschaligheid en zelfstandigheid moeten zoeken.

  Je ziet bijvoorbeeld nu dat moderne landen voor de voedsel, water en energievoorziening afhankelijk zijn geworden van globalisten en monopolisten. Dat maakt ons bijzonder kwetsbaar en afhankelijk. Elk land zou zichzelf moeten verplichten om op eigen kracht haar burgers van (goedkope) duurzame energie en voedsel te voorzien.

  De miljarden die nu besteedt worden aan defensie, wapens, veiligheid etc kunnen ook aangewend worden voor de massale bouw van duurzame energiewinning en moderne agricultuur rondom elke grote en middelgrote stad. Verticale land en tuinbouw in de vorm van glazen kastorens (greenhouses) maakt het mogelijk om op grote schaal en duurzaam de lokale bevolking van biologisch voedsel te voorzien.

  Het geld, de kennis en technologie is er. Stel je voor, de basisbehoeften van landen en gemeenschappen worden in overvloed en duurzaam gecreëerd. Evenals kleinschalige veeteelt, bestemd voor de behoeften en vraag van lokale gemeenschappen.

  Van schaarste naar overvloed
  Van concurrentie naar samenwerking
  Van korte termijn focus naar duurzaamheid
  Van ik naar wij
  Van angst naar vertrouwen
  Van kwantiteit naar kwaliteit
  Van stress naar ontspannenheid
  Van ernst naar vreugde
  Van conformeren naar de ontwikkeling van je eigen kwaliteiten

  Kortom, er is veel werk aan de winkel. Ontzettend veel. De crisis zal ons een handje helpen, evenals de natuur zal ons belangrijke hints en signalen geven de komende jaren. Voor de rest moeten we het zelf doen.

  Verwacht niks van de machthebbers. Zij leven nog in de oude wereld. Initiatief en actiebereidheid tot een betere wereld ligt in handen van de wakkere en bewuste burger.

 3. Buiten al de waarheden en fantastische reactie die @3 (+++) al gegeven heeft heb ik nog iets aan te vullen.

  Van Globaal operende bedrijven naar lokale kleinschalige ondernemingen. (Liefst cooperatieven)
  Van steden naar lokaliteiten / dorpen
  Van eenheidsworst naar diversiteit.
  Van materialisme naar menselijke waardigheid
  Van met veel energie tegen de wil van de natuur iets realiseren naar met de natuur meewerken.

  Er zijn natuurlijk 1001 manieren hoe zaken georganiseerd kunnen worden. En het is heus niet erg dat we het hier op een andere manier doen dan onze geliefde buurgemeente.

  Ik denk dat het idee achter Transition Towns al iets is wat een goede leidraad is voor een nieuwe economie en dit voldoet ook prima aan de randvoorwaarden die @3 zijn geformuleerd.

  Ik denk dat grotere steden een structuur zijn van de globale grootschalige structuur. Ook biedt Transition Town achtige projecten toch bepaalde perspectieven voor steden zou het volgens mij in zeer grote steden toch zeer moeilijk worden.

  Ik denk ook dat de eerste aanzetten tot de nieuwe economie van het platteland moet komen ipv de stad. Op het moment dat hier de situatie verslechterd zullen ook hier jongeren naar het platteland gaan. (Dit zie je al in Griekenland gebeuren…) De 3 noordelijke provincies komen in aanmerking en ik denk ook dat de nodigen zullen wegtrekken naar Duitsland en Frankrijk of zelfs Oost Europa.

 4. Gewoon terug naar goud wat in principe een tussenopslag is van het verhaal hier. Dan het juk van de ruggen van de producerende. Dus weg met mensen die zeggen tegen een ander hoe het moet met het geld afgeperst van die ander. Op naar vrijheid van ondernemen. En niet ondernemen vanuit de ambtenarij vanwaar tegenwoordig veel projecten met grote risico’s zonder verantwoordelijkheid aangegaan worden. Terug naar vrijheid !

 5. @7 Dit is het gevolg als de bevolking passief blijft en achter de wanen van de groei-economie blijft rennen. Verandering komt niet van de leiders (immers die creeren het liefst dit soort misbaksels), maar van de mensen. Hier bij de mensen moet de knop om en de wil bestaan om de transitie in eigen hand te houden.

  Ook een EU-ecofascistische staat zal alleen op repressie kunnen blijven draaien en is ook niet erg duurzaam. Fascistische staten hebben maar een beperkte levensduur en vallen binnen 100 jaar uiteen en vaak korter. Let wel Nazi Duitsland heeft nog geen eens 15 jaar uitgehouden en het Sovjet “socialisme” c.a. 70 jaar.

  Neem de tijd om afscheid te nemen van de gadgetleefstijl en verlaat de steden. De sfeer in de steden zal het langst verstikkend blijven. Zorg dat je mensen en materialen om je heen hebt, die je helpen bij de verandering. En vooral praat erover met anderen over je bezorgdheden, gevoelens en je gedachten.

  Om ook maar even een positief voorbeeld aan te halen, wil ik het hebben over Max Igan. (http://www.thecrowhouse.com/) Hij probeert keer op keer Non violence – Non compliance en ondersteun je naasten (mensen uit de buurt) als voorbeeld te stellen als middel voor verandering. Ook ben ik het beslist niet met alles eens, maar wel met deze krachtige boodschap.

 6. ik ben er ook zo eentje van de non-K-ompliance …

  meen ik dan …

  GNN-gnn…

  Dus ik zeg :

  Ràmmen met die geit !!!

  hihi …

 7. Berg en s7p, mooie plannen, geweldig. In mijn ogen een logisch vervolg op de idioterie die nu zo’n beetje aan het instorten is.

 8. Ja heel mooi, ook het antwoord van 3, ik geloof er wel in…maar niet in de huidige wereld waarin iedereen vast houdt aan ‘de waarde van geld’. Dit is al eeuwen zo en is gewoon ingebakken. Je krijgt het met de paplepel ingegoten.

  Het enige dat dit systeem kan stoppen is een giga oorlog of een enorme schokgolf door de financiële markten dat alle banken ploffen. Ik kies voor het laatste, maar die banken zullen eerder aansturen op een giga-oorlog.

  Nog een paar ‘leuke’ van ome Dick:

  RAJOY SAYS LABOR REFORM HAS WORKED // And he has 25%+ UE rate to show for it. Long live the grrrreat leader!

  Poor €-fanatics… Each day the reality gets worse contrary to the propaganda. Even stray dogs are laughing

  BBVA SEES SPAIN PUBLIC DEBT RATIO AT 85.2% IN 2012, 96.2% 2013 // In €-stat methodology. The real figures are way higher

  JUNCKER SAYS HE IS OPTIMISTIC ON GREECE // When things get tough I have to lie. Classic!

  JUNCKER SAYS EURO AREA FACING MAJOR IMBALANCES // And thanks to You and Your kind it’s only getting worse

  40 officials at the Bank of Greece,the country’s central bank,resigned over a recent law capping their wages at 5,000 eur a month before tax

  GERMAN SEPT FACTORY ORDERS DROP 3.3% VS ESTIMATED 0.4% DECLINE

  Duitsland zal er ook aan moeten geloven…

 9. @Madman
  Die Fresco is niet te vertrouwen, evenals de regisseur van Zeitgeist. Allemaal Illumni gelieerd en gecreerd ter verwarring. Geloof me.
  @ het artikel
  Zeker een goed alternatief, maar voordat dit toepasbaar is zijn we flink wat bommen en granaten lichter ben ik bang. Tegen de tijd dat je weer na kunt denken over een nieuw systeem zijn we flink wat jaartjes en gevallen heilige huisjes later…

 10. @Wat nu als wij onszelf als geld gaan zien?

  Dat is al helemaal uitgewerkt, al jaren lang openbaar beschikbaar.

  Zie http://www.smoothparadigmshift.net

  Overigens staat in het bovenstaande artikel ‘Nieuwe economische realiteit’. Dan zit je nog steeds in het oude te denken: buiten jezelf.

  Het is een nieuwe levensrealiteit.

  De economie, daar hoef je helemaal niet naar te kijken. Allemaal te vinden op http://www.smoothparadigmshift.net

 11. Plus:
  @Wat nu als wij onszelf als geld gaan zien?
  @Als wij werken, produceren wij waarde in de vorm van producten of diensten.

  Je legt het perspectief verkeerd. ‘Als wij werken’, is niet onze economische waarde. Onze economische waarde is ‘Als wij brood kopen’.

  Ons in leven zijn is AL letterlijk, de economische waarde op aarde. Dat is AL zo. Er zijn dus helemaal geen belastingen nodig.

  De werkelijke betekenis van economie is dan ook in nog geen 1/3 A4tje uit te leggen: http://equi-place.net/index.php?p=home&s=bestaan

  Het probleem voor mensen is helemaal niet ‘what is the best new currency’. Maar het los laten van het oude.

  Vraag mensen maar eens werkelijk voor nieuwe currencies te gaan. Doen ze niet. Ze houden zich gewoon keihard aan het oude systeem vast. En de troep van dat vastgraaien ana het oude systeem, daar zoeken ze dan oplossing voor in ‘de nieuwe currencies’. Die troep mag door het nieuwe opgeruimd worden. Wat niet kan, want als je het oude vast blijft graaien blijft de troep maar komen.. en dus.. is er teleurstelling…. vreemd genoeg over de nieuwe currencies. Niet over het eigen blijven vastgraaien aan het oude.

  Artikelen over currencies doen er helemaal niet meer toe.
  Werkelijk bereid zijn het oude los laten, schrijf daar artikelen over. Overigens ook allemaal al gezien, doorleefd en daadwerkelijk geleefd en nog steeds levend: allemaal te vinden op de nieuwe site http://wisdomfortheyouth.nl

 12. Ik zou graag zien dat er meer cooperaties kwamen. Samenwerkende groepen die waarden creeren door en voor elkaar. Iedereen is aandeelhouder en deelt mee in de gecreerde waarde.

  Bijvoorbeeld, gezamelijk een akker kopen en hier gewassen op verbouwen. Deze gewassen worden verdeeld onder de aandeelhouders.

  Nu hebben de meeste mensen een baan bij een kapitalist die elk jaar de winst afroomt en deze winst gebruikt om nog meer bedrijven te kopen om nog meer mensen(slaven) voor zich te laten werken.

  Elk jaar moet het bedrijf groeien omdat de kapitalist steeds meer wil en nooit genoeg heeft.(waarom)

  Eigenlijk zouden de toekomstige cooperaties enkel zichzelf moeten bedienen zodat genoeg genoeg is. Hierdoor onstaat geen groeidrang. Meer gewassen kweken dan nodig heeft dan geen zin. Nu maken we veel meer spullen dan nodig omdat bedrijven voorraden aanhouden en moet concurreren tegen elkaar.

  Wat hebben we echt nodig en hoe krijgen we het samen voor elkaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.