Een nieuwe economische realiteit

15

Ingezonden artikel: “Doorbreken van de vastgeroeste denkpatronen in onze economie en het creëren van een nieuwe economische realiteit”

De laatste tijd zien we dat een toenemend aantal mensen en organisaties zich bezighouden met de vraag hoe we de economie in een duurzame richting kunnen  omvormen. We zien dat ons huidige economische bestel dramatische consequenties heeft voor onder andere mensen, milieu, bedrijven en tegenwoordig zelfs  complete landen. De vraag die we onszelf kunnen stellen is: Hoe kunnen we de economie (inclusief de financiële markten) zo organiseren dat deze een bijdrage evert aan de samenleving, in plaats van dat de samenleving de economie overeind moet houden, zoals we nu proberen te doen. Hoe kunnen we een nieuwe economische realiteit creëren die een bijdrage levert aan ieder lid van de samenleving?

economische realiteit

Een echte oplossing ontbreekt

Voordat we in staat zijn om een nieuwe economie, inclusief een nieuw financieel stelsel, te creëren, die in de behoeften van de samenleving kan voorzien, dienen we eerst de onderliggende (vastgeroeste) denkpatronen te onderscheiden. Deze denkpatronen, die wij als ‘de waarheid’ hebben aangenomen, belemmeren onze  creatieve geest om ‘out-of-the-box’ te denken. Het zijn strong-holds, waardoor de economie niet of slechts zeer moeizaam van haar plaats komt. Immers: hoe komt het nu dat we al decennia lang praten over onder andere opwarming van de aarde, milieuvervuiling, peak-oil, armoede, inflatie, maar dat het in al die jaren eigenlijk alleen maar slechter is geworden? Het lijkt wel alsof een echte oplossing ontbreekt. En wij denken dat dit ook zo is en dat komt omdat we blijven denken en praten op een bepaalde wijze.

Een voorbeeld

Bijna iedereen denkt dat we afhankelijk zijn van geld, dat we eerst geld moeten hebben voordat we economie kunnen bedrijven. Immers: als we geen geld  hebben, gaan bedrijven failliet, worden mensen werkloos, kunnen we de huur niet meer betalen en geen brood meer kopen. Dan is er crisis en is armoe troef. En dat is in de huidige situatie ook zo, dat is wat er gebeurt, ondanks dat er voldoende vraag is en resources beschikbaar zijn om ongeveer alles te kunnen doen wat we willen. Het probleem is echter dat we onszelf ‘tussen-de-oren’ afhankelijk gemaakt hebben van de beschikbaarheid van euro’s en dollars. Zonder die euro van de  bank, kunnen we niets, denken we.

Een op waarde gebaseerde economie

Wat nu als wij onszelf als geld gaan zien? Als wij werken, produceren wij waarde in de vorm van producten of diensten. Als wij deze waarde nu als onderpand  gebruiken voor het kapitaal in circulatie, in plaats van de externe euro die inflatiegevoelig is. En we registreren deze waarde in een boekhoudkundig systeem, in euro’s(!). Dan kan iedereen economie bedrijven zonder dat we echt euro’s (nodig) hebben. Mensen creëren daarmee hun eigen (boekhoudkundige) geld zodra zij waarde produceren. Een op waarde gebaseerde economie, in plaats van een op schuld gebaseerde economie omdat we gewend zijn om geld te lenen bij de bank, een systeem gedateerd uit de Middeleeuwen.

Een neuwe economische realiteit

We pretenderen niet de wijsheid in pacht te hebben en alle antwoorden te weten. Maar als wij nu het bovenstaande begrijpen en als uitgangspunt hanteren, dan kunnen hieruit mogelijk nieuwe ideeën ontstaan hoe we de economie willen inrichten, ideeën die voor die tijd ondenkbaar waren. Wij willen graag vanuit onze  ideeën in het onderscheiden van onze denkpatronen en het leggen van de basis van een nieuwe economische orde, een nieuwe maatschappelijke realiteit  ontwikkelen: een economie die werkt voor iedereen.

John van Soest