Eigen volk eerst

7

jobWie in Nederland na 1 januari 2014 nog personeel wil aanwerven van buiten de EU zal scherpere regels moeten volgen, want we gaan Fort Nederland streng bewaken! De Eerste Kamer stemde een herziening van de Wet van Arbeid Vreemdelingen.  Als reden noemt men dat het onwenselijk is dat werknemers van buiten de EU worden ingezet terwijl er in Nederland genoeg werkzoekenden zijn.  We beschermen dus onze binnenlandse arbeidsmarkt, met andere woorden : eigen volk eerst…

De maatregelen…

Tewerkstellingsvergunningen worden dan slechts voor één jaar toegekend en dat moet steeds verlengd worden.  De verloning zal minstens het minimumloon moeten zijn, zelfs al betreft het een deeltijds baan, en zo is er nog een aantal beperkingen, allemaal bedoeld om het moeilijker te maken nog vreemdelingen aan te werven.  Vindt u dit nu een goede maatregel of…net niet? Moet Nederland, Europa inderdaad eerst naar haar eigen belangen kijken, haar eigen werkzoekenden?

…en de vragen die dit oproept

Maar wat dan met bepaalde functies die alleen door niet-Europeanen kunnen worden vervuld? En bemoeilijkt een en ander niet net de concurrentiekracht van onze ondernemingen? En nog iets : vanaf 1 januari worden niet-Europeanen geweerd of toch de aanwerving ervan erg bemoeilijkt – wat als we straks besluiten ook de Europeanen te weren, de Duitsers, de Belgen, de Fransen? Gaan we ons dan niet eerder opsluiten in plaats van ontsluiten? Allemaal moeilijke vragen en kwesties maar wij achten uw kennis en inzicht hoog…