En nu graag de echte waarheid

De protesten van de gele hesjes hebben zoals bekend heftige vormen aangenomen. Het lijkt de start van een nieuwe oppositie tegen het beleid van regeringen buiten de parlementaire oppositie om. Het is een signaal dat het vertrouwen van de bevolking in de regering(en) tot een dieptepunt is gedaald.

Globalisme is de oorzaak

De opkomst van de populistische partijen is daar een duidelijk voorbeeld van. Wat gaan we nog meer krijgen nu ook de beweging na Frankrijk wordt overgenomen in andere landen, al is het in wat mildere vorm. We zien een algemeen protest tegen de alsmaar stijgende kosten van levensonderhoud. Een ontwikkeling die wereldwijd zo wordt gevoeld. In mijn voorgaande columns heb ik vaak aangegeven dat de het wereldwijde globalisme één van de grootste boosdoeners is.

Pure onderdrukking

Door het grootschalig inrichten van onze maatschappij met multinationale bedrijven en politieke verbonden zoals bijvoorbeeld onze “eigen” EU worden burgers onderdrukt. Ook de VN gaat een zwaarder stempel drukken op de inrichting van de mondiale gemeenschap. Er worden grote machtsconcentraties gevormd waardoor een geleidelijke onderdrukking van de wereldbevolking ontstaat. Veel wereldse zaken, zoals immigratie (Pact van Marrakesh), rentebeleid centrale banken, en veel meer worden door organisaties opgelegd die ver boven ons eigen polderparlement staan. Op een goed moment wordt de kudde wakker. Het is wachten op de eerste signalen en die zijn dus in Frankrijk afgegeven. Maar hoe nu verder?

Omslag naar schoon wordt doorbelast

Zoals eerder opgemerkt zijn het de alsmaar stijgende belastingen en onderhoudskosten. En daarvan staat ons nog veel meer te verwachten. In het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat we met ons allen, behalve de VS en nog een aantal grote vervuilers, de CO2 uitstoot moeten terug dringen. Om dat te bevorderen en de omslag naar alternatieve energie te versnellen worden de enorme transitiekosten aan de belastingbetaler doorberekend. Gewoon de weg van de minste weerstand. Doorbelasten want met die gedachte zijn wij burgers inmiddels gehersenspoeld. Ons milieubederf wordt als vanzelf afgewenteld op de gemeenschap. Maar wat blijkt, de grenzen zijn bereikt. De massa pikt het niet meer, de protesten breiden zich als een olievlek uit. Waarbij  die smerige smeerolie feitelijk de grote boosdoener is. Onze economie draait  nog volop op die olie en daar ligt dus weer een dilemma. De olie heeft enorme (ongelijke) welvaart gebracht bij nogal ondemocratische oliestaten. Deze houden de westerse democratieën in een wurggreep met de OPEC, een machtig kartel die overigens geleidelijk afbrokkelt.

En de vervuiler betaalt

Door de schommeling in de olieprijzen door vraag en aanbod is te weinig geïnvesteerd in schone energiebronnen. Onlangs maakte de olieprijs weer een duikeling door de verwachte afname van economische groei. Oliestaten willen toch inkomsten genereren en gaan ondanks interne afspraken toch (stiekem) meer produceren. Hiermee blijft het probleem van de smerige uitstoot door goedkope olie overeind. Onder het motto van de vervuiler betaalt wordt de financiering van schone energie bij de consumenten neergelegd, maar deze pikken het niet meer. Behalve accijnzen maken vanaf 2019 ook milieuheffingen de brandstof stapsgewijs duurder. En dat gebeurt wereldwijd. De gevolgen zijn niet te overzien omdat alle vervuilers betalen, dus ook de industrie met zijn enorme uitstoot. Hierdoor worden productiekosten en vervoerskosten over de hele linie duurder en automatisch doorberekend aan de consument. Een domino-effect dus. Nu is dit nog maar het begin. Veel landen lopen achter met de invoering van de doelstellingen vanuit het klimaatakkoord, dat gaat nog wat worden.

Klimaatlobby heeft een natte droom

De ontstane onrust zal zich als een olievlek verspreiden over steeds meer landen afhankelijk van de snelheid waarmee milieuheffingen worden ingevoerd. Wat waarschijnlijk in het klimaatakkoord over het hoofd wordt gezien is dat anders dan met belastingheffingen de milieuheffing vanaf de bron tot aan de consument kostenverhogend doorwerkt. Nogmaals dat wordt nog wat. Het klimaatakkoord stelt de wereld voor een enorm problemen wat de samenstellers van dat akkoord niet hebben voorzien. Wat te denken van het afremmen van de economische groei die mogelijk omslaat naar krimp. De klimaatlobby bestaat natuurlijk voornamelijk uit idealisten die een ideale wereld voor zich zien. Hun natte droom zal velen uit de slaap wakker schudden.

Parijs brandt

Het klimaatakkoord zal bij een exacte uitvoering een wereldwijde recessie tot gevolg kunnen hebben die zijn weerga niet kent. En nu al pikt de Franse bevolking het niet. Hoe ironisch is het niet dat juist het klimaatakkoord Parijs in brand zet. Zeer slecht voor het milieu!

Klimaatvraagstuk

Maar hoe gaan we nu het klimaatvraagstuk oplossen? En juist nu komt het Global Carbon Project met een publicatie dat de uitstoot van CO2 in plaats van een afname is toegenomen met zelfs 2,7 procent. Er zou dus ingevolge het akkoord van Parijs haastig actie moeten worden ondernomen. Er is een acute situatie ontstaan wat snelle investeringen vergt met kapitale kosten. Dus in plaats van een uitstel van de accijnsverhoging in Frankrijk is eerder een versnelde invoering nodig en wel met 20 cent of meer per liter.

Waar ligt de oplossing

Nu ben ik gelukkig Macron niet, maar ik zie weer dat enorme dilemma waar we voor staan. De enige oplossing is om in plaats van te consumeren te gaan consuminderen. En dat betekent ook al weer economische krimp. Weer een dilemma. Krimp betekent ook een neergang op de financiële markten waarbij banken gaan wankelen, waarin het vertrouwen al minimaal is. Banken mogen niet meer zoals in 2010 worden gered door overheden maar in de EU moet nu de EU-bankenunie in eigen beheer de slechte banken overeind houden dan wel overnemen t.b.v. behoud van ons financieel systeem. Nog een dilemma dus. Het ene na het andere, een ongeluk komt zelden alleen.

Echter, wetenschappers verschillen van mening

Het wordt nu hoog tijd dat er echte duidelijkheid komt vanuit de klimaatwetenschap. Is de uitstoot van CO2 door de mens nu echt zo schadelijk als wordt beweerd door de voorstanders van het klimaatakkoord? De wetenschap is daarover behoorlijk verdeeld. Er zijn genoeg tegengeluiden met gedegen onderbouwde verklaringen waarin wordt beweerd dat niet de mens maar de natuurlijke klimaatcycli ten grondslag liggen aan de klimaatverandering:

Ik vraag mij dan ook af waarom onze politici hebben gekozen voor de wetenschappelijke variant dat de mens de boosdoener is van de opwarming van de aarde. En waarom de samenleving wordt opgezadeld met de enorme kosten die de klimaatlobby ons oplegt terwijl nog  geen duidelijke consensus bestaat in het klimaatdebat tussen de verschillende klimaatwetenschappers. De klimaatlobby lijkt verheven tot een religie. Er is een wereldwijde coalitie ontstaan tussen de (groen)linkse politiek en het grootkapitaal.

En nu graag de echte waarheid

Het wordt dus hoog tijd dat wij burgers de echte waarheid horen. Ik weet het even niet meer. Ik ben geen wetenschapper maar afhankelijk van hun theorieën waarvan de impact enorm is. Ik moet kunnen vertrouwen op hun eerlijke expertise. Maar hoe eerlijk zijn dan de rapporten van de klimaatlobby die worden gesteund door het grootkapitaal en samen druk uitoefenen op de mondiale samenleving om zo maar eventjes over te schakelen naar een lagere versnelling of nog liever gelijk overschakelen naar een automaat op een accu. Kortom, een dilemma van jewelste. Hoe lossen we dit enorme vraagstuk op? Snelle actie lijkt gewenst, maar welke???

28 reacties

 1. Even een opmerking aangaande de Franse opstanden. Nu de kruitdampen in Parijs en andere steden wat zijn opgetrokken wordt langzaam duidelijk hoezeer Frankrijk heeft te lijden. De Franse regering roept nu moord en brand gezien de enorme schade wat is aangericht. Het blijkt achteraf toch weer erger te zijn dan ten tijde van de rellen werd geroepen. De blik was vooral gericht op Parijs terwijl ook in andere grote steden enorm veel schade is aangericht door reljeugd die zich heeft vermengd met de demonstranten. Hoe hypocriet is dan het armetierige commentaar van de Franse minister van Financiën die roept dat de bevolking enorme schade(schatting 1 miljard) toebrengt aan de Franse economie door alle vernielingen aan winkels, straatmeubilair, inzet heel veel extra politie. In plaats van een beweging te maken richting een dialoog houdt president Macron zich afzijdig en belooft een praatje te houden op de maandagavond.

  Wat we gaan zien is de houding van arrogante politici die het vingertje in de lucht steken en op een neerbuigende wijze aangeven wel in gesprek te willen, maar met wie? Het zal gaan zoals straks ook in Italië. De beloftes die mogelijk mondjesmaat worden gedaan richting het volk worden op termijn simpelweg niet nagekomen. Het is een centenkwestie. De komende tijd zullen de economieën van de verschillende EU-landen te weinig groei genereren om bijvoorbeeld lastenvermindering en belastingverlaging te realiseren. En wat zijn de financiële gevolgen van het klimaatakkoord? De schuldenberg van Frankrijk zal procentueel snel te hoog worden t.o.v. het BBP en makkelijk de 100 procent kunnen overschrijden. Ver boven de limiet van 60 procent. Nu Italië van Brussel op de sodemieter krijgt vanwege het enorme begrotingstekort en veel te hoge staatsschuld zal Frankrijk weinig kunnen bewegen naar de bevolking. Althans niet zonder de EU-afspraken te schenden.

  Macron blies hoog van de toren naar de Italiaanse premier over hun financiële tekortkomingen. Niet voor niets houdt hij nu z’n mondje dicht. Het is het juk van de EU die de bewegingsvrijheid beperkt van de regeringen van de verschillende lidstaten aangaande hun eigen financiën. Met z’n allen in dezelfde muntunie betekent dat je gebonden bent aan de afspraken die je binnen een unie maakt. Als deze afspraken massaal worden overtreden dan wordt de euro als sterke wereldvaluta ongeloofwaardig en wordt daarop gespeculeerd door de financiële markten. Dat is niet prettig zolang de wereldhandel, oliehandel etc, rekent in dollars. Kortom, de Franse protesten zullen zeker een vervolg krijgen wanneer blijkt dat er op termijn weinig of niets verandert. Of nog erger, wellicht verslechtert. Je hoeft geen econoom te zijn maar met een nuchter boerenverstand zie je zoiets aankomen.

 2. Op https://www.ad.nl/binnenland/gemor-in-coalitie-om-taks-voor-klimaat~a7b71291/ “Gemor in coalitie om taks voor klimaat”:

  Gemor in coalitie om taks voor klimaat

  Regeringspartijen CDA en VVD liggen dwars in de onderhandelingen over een Klimaatakkoord. Ze vrezen verhoging van de gasbelasting en hogere benzine- en dieselprijzen aan de pomp. Een akkoord lijkt dit jaar niet haalbaar.

  Het CDA is bang dat mensen met lage inkomens en huurders – die geen geld hebben voor isolatie of een warmtepomp – daardoor een gepeperde gasrekening krijgen. De woningcorporaties willen werk maken van het versneld verduurzamen van huizen, maar eisen in ruil wel extra miljoenen van het rijk.

  1. Ik heb het al vaker geschreven dat het klimaatakkoord de bevolking onnoemelijk veel gaat kosten. Er gaat in de uitvoering van dat akkoord niets terecht komen. Frankrijk zal wel wat inbinden en ook in NL geeft het spanningen nu men niet meer weet waar men de rekening moet neerleggen. M.i. maakt het niet uit. Als de woningcorporaties nu al miljoenen eisen van het rijk voor versneld verduurzamen dan zal ongetwijfeld de rekening uiteindelijk bij de gebruiker/consument/belastingbetaler terecht komen. Ook de zware industrie gaat flink boeten voor hun CO2 uitstoot. Hun kostprijs wordt hoger en zal dus ook worden doorberekend aan de consument. Hoe dan ook, onderaan de keten zullen wij consumenten altijd de rekening betalen. Dat wordt dus consuminderen. En dat betekent nog meer gele hesjes op termijn.

   1. Zie ook https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/4512731/goedkope-energie-elektriciteit-gas-duurder “Gas en licht fors duurder in 2019, rekening stijgt met 327 euro” en https://www.pricewise.nl/energieprijzen/verwachting-energieprijzen/ “Verwachting energieprijzen januari 2019”.

    Dan zul je als consument zelf ook maatregelen moeten nemen. Verwarming alleen in de woonkamer aan op maximaal 18 graden, alle deuren gesloten houden, radiatorfolie gebruiken, CV-leidingen isoleren, tocht aanpakken, enz.

    1. Yep, de jaren 50 schuifdeuren in de woonkamer worden weer hip. Ha, ha.

     O, ja: en het gele hestje aanhouden in de woonkamer, scheelt ook alweer.

   2. Als er snel omgeschakeld moet worden naar duurzaamheid is er op korte termijn heel veel geld nodig en dat is er ook niet diegenen die veel geld hebben zijn vaak niet bereid om hierin te investeren. De olielobby zal al laatste toegeven en is in alle gelederen nog dominant Kortom we stormen op een systeemcrisis af

 3. Laten we sollidair zijn en allemaal geel hesje dragen,dan doen we tenminste nog wat.We kunnen blijven praten en discusseren maar als olievlek massaal in gele hesjes lopen lijkt mij in ieder geval iets.Er komt geen einde aan die stroom van lasten verzwaring ze verzinnen steeds wel iets nieuws , opwarming van de aarde hahahaha en we trappen overal in.Nou laat maar zien hoe wakker we zijn ik spreek jullie misschien wel,ik ben die vrouw die boodschappen doet in mn gele hesje …

 4. Kom op Gerrit, uiteraard heeft het verstoken van fossiele brandstof effect op het milieu. Je klinkt nu als een Trump die dat niet wil weten.
  En ja, ijstijd en opwarming wisselen elkaar af, maar die opwarming gaat nu wel heel erg snel.
  Verder ben ik van mening dat de brandstof al duur genoeg is. Mensen met een lager inkomen tanken niet voor hun plezier; ze hebben ook niet veel keus om uit te wijken. Extra belasting drukt zwaar op hun begroting.
  Belast liever de kerosine; daar zit géén belasting op. Waarom niet?!
  Bizar. Vliegen is in de meeste gevallen puur luxe. Degene die vliegt, kan dat echt wel betalen.
  En dat de klimaatlobby en het grootlapitaal vrienden zijn, lijkt me enigszins onzin.

  1. Mijn bevinding is in feite de simpele gedachte dat we met ons allen aan de onderkant van de keten de rekening betalen. Het kan niet anders dan dat we flink gaan inleveren. De vraag is of we dat willen, of beter gezegd of we dat kunnen. En mijn twijfel komt voort uit de verschillen van mening tussen wetenschappers. Het liefst zou ik willen geloven dat de natuurlijke klimaatcycli de oorzaak zijn van de klimaatverandering. Maar wie ben ik? De klimaatdiscussie zal zeker nog hoog oplopen in onze samenleving.

   1. Daar heb je gelijk in; degene met de minste macht leveren het meeste in.
    Tja, mijn gedachten over het klimaat zijn ook vrij simpel. Er is geen milieuproblematiek; er is alleen maar overbevolking. Alle problemen vloeien daar uit voort.

     1. dat helpt niet echt als idioten zoals jij zich ongebreideld blijven voortplanten 😉

     2. Hey madman , wat n geneuzel he… Co2.. zetten we windmolens neer die de co2 naar andere gebieden blaast… Haha groetjes money..

 5. Afgelopen dagen heb ik deze recente (okt 2018) presentatie eens bekeken (tot 1u.16). Het gaat vooral over het financieel systeem, een uitstekende analyse van de huidige stand van zaken vooral van de afgelopen 10 jaar. Interessant dus voor mensen die in de financiële kant geïnteresseerd zijn.
  Hij legt ook goed uit hoe bepaalde zaken werken op een eenvoudige manier. Een aanrader voor wie de Duitse taal machtig is. Even een lange zit, daarom had ik het over een paar dagen uitgespreid. Het loopt tot 1u.16 daarna beginnen de vragen (die heb ik niet meer gekeken).

  https://www.youtube.com/watch?v=NKhbD-WKA6k

  1. Zal ik op een goed moment willen zien. Heb de voorbije maanden analyses van echte experts en analisten voorbij zien komen. De eindconclusie is bij de meesten hetzelfde. Een stevige crisis die slimmer zou worden dan de vorige. M.i. makkelijk voorspelbaar. De grootste boosdoener heb ik zelf al vaak benoemd en is de mondiale schuldenberg die een recordhoogte heeft bereikt, terwijl de rente in de westerse economieën op een record laagteniveau staat. Centrale banken gaan straks eerst weer proberen de rente (nog) verder omlaag te brengen en houden onconventionele maatregelen achter de hand. Rente op staatsleningen van “betrouwbare” landen daalt al weer een tijdje. Wanneer de gevolgen zichtbaar worden zal het wantrouwen van de bevolking in beleidsmakers omslaan naar mistrouwen en ongeloof en zal het overal geel zien van de gele hesjes. Steeds meer analisten houden het voor mogelijk dat een systeemcrisis daarop volgt. Genoeg signalen. Wat te denken van onze banken die we nu al niet meer vertrouwen en waarvan het ene na het andere schandaal de voorpagina’s ontsiert. En wat te denken hoe weinig vertrouwen er nog is in de politiek bij kiezers in de uitgeklede middenklasse en de enorme onderlaag. En zie hoe het wantrouwen nu met de dag groter wordt nu de financiële gevolgen van het klimaatakkoord langzaam beginnen door te dringen. 30 euro in de maand hogere energierekening kunnen velen niet meer dragen. Weegt niet op tegen de lagere loonheffing die vanzelf wordt weggenomen door hogere BTW. Een bekend spreekwoord zegt: vertrouwen komt te voet maar gaat te paard. Benieuwd welke landen volgend jaar geel gaan kleuren na Frankrijk.

   1. Ik denk inderdaad dat het voor jou wat weinig nieuwigheden bevat Gerrit, schat ik zo. Wel denk ik dat veel mensen nog niet echt “wakker” zijn. Maar zodra een eerstvolgende crisis echt vat krijgt, velen de hopeloosheid gaan inzien van de situatie waarin we ons bevinden. Ik denk dat de wereld best nog heel wat jaren door kan sukkelen voordat het echt problematisch wordt. Financieel, grondstoffen, sociaal. Ik denk dat er veel dingen bij elkaar gaan spelen.

 6. Co2 vormt samen met waterdamp koolzuur… Daar zijn bomen en planten dol op.. en geven er zuurstof voor terug..
  Tegenwoordig geen plant meer te vinden in de achtertuinen van 2×3 en koolzuurslurpende bossen en regenwouden worden ingeruild voor bebouwing of gif slurpende mono agricultuur..
  Verbrandingsmotoren nog steeds volgens het financieel rendabele olie principe.. Hebzucht die alle voorraden te boven gaat. Het complexe klimaat wat ongeveer door alles beinvloed word wat energie geeft is nauwelijks te doorgronden. De zon en vulkanisme zijn factoren waar de mens een knullig miertje lijkt die wat probeert met zn windmolentje..

   1. Het is ook een stuk makkelijker om een bos plat te gooien dan het klimaat met graden per jaar te beinvloeden.. Cyclus van de zon met periode van hoge en lage activiteit zijn van veel grotere invloed denk ik zelf.. Wel is het natuurlijk overduidelijk dat de mens een bepaald evenwicht op aarde drastisch verstoord en aangezien alles verbonden is met elkaar gaat dat op termijn grote problemen opleveren..
    Ook niet te onderschatten is het algehele verdienmodel rond het klimaatprobleem en de bijbehorende fake nieuws berichten om de oplossing-mythe in stand te houden.
    Om de aarde leefbaar te houden voor generaties lang zal er echt iets moeten veranderen in de doen en laten van de mens. Maar er is geen enkele garantie dat als we allemaal als Ray Mears gaan leven er geen opwarming of afkoeling plaats zal vinden..

 7. https://www.telegraaf.nl/financieel/2907395/italie-lacht-om-met-geld-strooiende-macron

  De EU wordt nu ronduit ongeloofwaardig. Nu inmiddels Italië met een belerend vingertje wijst naar Macron, die ook met zijn nieuwe beloftes naar de gele hesjes de begroting gierend uit de klauw laat lopen, staat Brussel behoorlijk in zijn hemd. Het gaat duidelijk worden dat de burgers van de EU-lidstaten moe worden van het jarenlange EU-beleid waarin de muntunie belangrijker was dan het welzijn van de bevolking. De euro moest en zou een sterke munt worden in de wereld die kon concurreren met o.a. de dollar. Daarom mochten de afzonderlijke begrotingen van de lidstaten niet uit de hand lopen. De begrotingstekorten moeten dan weer gefinancierd worden en de rente- en aflossingsverplichtingen drukken al zo zwaar. Dat gaat ten koste van andere posten op de begroting, dus ten koste van de belastingbetaler. Macron moet nu de begroting aanpassen en krijgt nu al de wind van voren van Italië. “Dat wordt lachen”. Hoe gaat Brussel dit oplossen? Ook NL zal over de brug moeten komen nu blijkt dat de energieheffingen ook hier er gigantisch gaan inhakken. Ik vrees dat juist nu het klimaatakkoord roet in het eten gooit. De enorme kosten die daar de komende jaren uit voort vloeien kunnen alleen op de consumenten/belastingbetalers verhaald worden. Er vanuit gaande dat de doelstellingen van het akkoord gehandhaafd blijven. Daaraan sleutelen zou niet kunnen want dat maakt het akkoord ongeloofwaardig. De onvrede onder de bevolking zal onrustbarend toenemen nu de rekening gepresenteerd wordt. De wereldbevolking komt voor een enorm dilemma. Daarbij komt dat de aanstaande economische krimp nog meer roet in het eten gooit. Kortom, een opeenstapeling van negatieve factoren. Past precies in het plaatje van dat vlammetje op de wereldbol.

  1. Beste Gerrit prettig dat je de CO2 hoax beetje toelicht. Het gaat uiteraard om veel geld en welke regering steelt niet graag van haar bevolking?

   Hoe sneller de EU (SSR) word opgeheven des te beter voor alle europeanen,
   laat deze euro parasieten in Brussel en Strassbourg een echte baan zoeken waarbij
   ze ook nog eens belasting moeten betalen, van de zotte dat deze lamme takken
   geheel vrijgesteld van belasting zijn en wel het hun europese onderdanen proberen uit te knijpen.

   Dit is een commentaar in het engels maar meeste zijn engels taal wel machtig

   deze wetenschapper legt het piekfijn uit.

   Simple,
   uncontested physics (a real science) would logically infer that the entire CO2
   theory of global warming is hugely expensive, absolute garbage. The garbage
   theory is that CO2 traps heat in our atmosphere. It absorbs infra-red radiation
   (IR) from the Earth and radiates it back to the Earth. That much is true, to an
   unknown extent.

   If
   this happens in any meaningful way, given the low concentration of CO2 in the
   atmosphere, then the same process would reflect IR from the sun, away from the
   Earth. CO2 would logically provide shade during the day and insulation at
   night. The emission of IR is proportional to the temperature of the object
   emitting it. The sun radiates hugely more IR than the Earth does. Half the
   energy the sun radiates is IR.

   Don’t
   be scared by the solemn pronouncements of the buffoons of doom. Their theory is
   physically impossible. Why aren’t physicists shouting this from the rooftops?

   http://www.theclimategatebook.com/tag/climategate-emails/

  1. Misschien moet je het eens van een andere kant bekijken.
   – Ja, ik geef je gelijk dat we niet eens de helft weten van de mechanismen die het klimaat beïnvloeden; er zijn meer variabelen dan waar we nu mee rekenen. Feit.
   – Tegelijkertijd is het duidelijk dat de mens (zoals je zelf ook zegt) in staat is om evenwichten drastisch te verstoren. Neem bijvoorbeeld de ozonlaag, die zich nu lijkt te herstellen na veel inspanning. Dat kan je wellicht een hoax of verdienmodel noemen en uiteraard moeten wetenschappers ook betaald worden. Toch wil ik aannemen dat hun intentie oprecht is.
   – Het feit is dat we door de jaren heen veel meer CO2 uitstoten. Ook al weten we niet welke invloed dat precies heeft; ik ben van mening dat we hier een verantwoordelijkheid hebben. We kunnen niet wachten tot de planeet kapot is om te zien of het inderdaad de CO2 was.. Zo van; probleempje voor de volgende generatie.
   – Los van alles raakt de olie een keer op. Ondertussen maakt olie ons zwaar afhankelijk van minder fijne staten die ons graag financieel een poot uitdraaien. Mee eens?
   Dus ja, milieumaatregelen kosten geld; het kost echter op termijn nog veel meer als we niet om gaan schakelen.

   1. En dan hebben we het nog niet eens over die verschrikkelijke beelden van de grote wereldsteden waar miljoenen inwoners met mondkapjes zich een weg banen door de smog. Heel duidelijk de gevolgen van hutjemutje dicht op elkaar wonen, gestapeld in torenhoge wolkenkrabbers. Je zou denken dat juist in die steden een snelle omschakeling is gewenst. Behalve de effecten op langere termijn, de temperatuurstijging dus, hebben we wereldwijd direct te maken met een ziekelijke vervuiling in grote wereldsteden. Het lijkt wel of het de mens niet deert. Je zou denken dat de ernstige gezondheidsklachten ten gevolge van smog de mensheid wakker schudt. Nee dus, men accepteert het gewoon want het is niet anders. Hieruit blijkt dat een snelle omschakeling, wat direct ontzettend veel kapitaal kost, praktisch onmogelijk is. Kortom, het geld is er doodeenvoudig niet.

    De overheid ziet af van kapitale investeringen omdat lenen op de kapitaalmarkt in deze tijd met record hoge schuldenberg onverantwoord is. Men wil schuiven binnen begrotingen, dus bezuinigen op diverse verworvenheden, en geleidelijke verhogingen van milieuheffingen invoeren. Nu al komen landen als Frankrijk en zo meteen NL, er achter dat ook financiering vanuit de eigen burgerbevolking niet meer lukt. Door de globalisering is de rek er uit. Zie de gele hesjes protesten. Mijn conclusie is dat we voor een mondiaal dilemma staan. De keuze tussen vernietiging van onze planeet of genoegen nemen met economische krimp, dus consuminderen.

    1. ‘Hieruit blijkt dat een snelle omschakeling, wat direct ontzettend veel
     kapitaal kost, praktisch onmogelijk is. Kortom, het geld is er
     doodeenvoudig niet.’

     maar t geld om banken te redden is er wel?
     rara hoe kan dat.
     dat fiat geldsysteem is de oorzaak van al de problemen.

     en discussie over de gevolgen is eindeloos.
     kijk naar de bron.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: