Energietransitie, de grootste mislukking aller tijden

De samenleving is verdeeld geraakt over de klimaatplannen die zijn ingesteld door klimaatalarmisten. Onder aanvoering van een jeugdige klimaatactiviste, Greta Thunberg(nu 19), hebben klimaatactivisten de oorlog verklaard aan gebruikers van fossiele brandstoffen. Het Klimaatverdrag van Parijs(2015) is afgesloten om de opwarming van onze aardkloot te beteugelen. Nu druk ik mij oneerbiedig uit als het gaat om Moeder Aarde maar dat heeft te maken met het feit dat we onze aarde behoorlijk hebben toegetakeld. We hebben Moeder Aarde mishandeld en ontvangen nu onze verdiende straf.

Klimaat en milieu

Veel lezers zullen verbaasd zijn over mijn uitspraak omdat ik kritisch denk over de opwarming van het klimaat en toch ontevreden ben over de omgang met onze planeet. Ik maak onderscheid tussen het Klimaat, dat het weer bepaalt en zich in een cyclus beweegt van opwarming en afkoeling in lange termijnen, en tussen de aarde die ons grondstoffen levert waar we verkeerd mee omgaan. Van de grondstoffen maken we allerlei producten die na gebruik leiden tot een berg afval. Daarmee hebben we collectief het milieu vervuild. Ondanks dat we meer oplettend zijn geworden op asociaal gedrag van onze medemens die een leeg bakje of blikje weg mietert op straat. Onze oceanen zijn vervuild en de koolstofdioxide uitstoot van brandstofmotoren vervuilt de lucht. Kijk naar de metropolen met miljoenen inwoners waar bij windstilte smog boven de stad hangt en mensen met mondkapjes buiten lopen. In coronatijd liepen ze daar met 2 koffiefilters voor hun bakkus.

Vierde Industriële revolutie

Hoe het ook zij, we leven in een tijdperk van grote verwarring. De terminologie opwarming en milieuvervuiling worden met elkaar verward en zo uitgelegd dat we op weg zijn de aarde en de mensheid te vernietigen. Met de mens als grote boosdoener. Daarom geraken we volgens de ‘geleerden’ in een tijdvak van boetedoening en krijgen we straf voor onze foute gedrag. Je hoeft maar een paar columns van mij te lezen en je raakt vanzelf aan de antidepressiva. Ik wil eens zien of Big Farma mij kan sponsoren. Toch vrees ik dat we de verkeerde kant op worden gemanoeuvreerd door de samenstellers van de Agenda 2030(aha, daar is ie weer). Het zijn namelijk de schatrijke weldoeners die zich verenigd hebben en de wereld willen inrichten naar eigen ideologie. En de mensheid kneden met de middelen die behoren tot hun eigendom. De 1 procent superrijken zijn namelijk eigenaren van Big Tech, Big Banks, Big Farma, Big Media en Big Brother(The Big Five) die de 4e industriële revolutie hebben opgestart.

Smeergeld en zo

Het Klimaatakkoord van Parijs is hun verdienmodel. Met de energietransitie is een totaal nieuwe productieketen op gang gebracht. De opwarming van de aarde(nee, het klimaat) dient als motivator. Windturbines, zonnepanelen, elektrische voertuigen, accufabrieken, ontginning grondstoffen, toelevering en ombouw enzovoort, het levert Big Tech biljoenen winst op. Het IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change) en de meewerkende klimaatwetenschappers, die de opwarming van het klimaat toeschrijven aan de mens, zijn de handlangers van de elitaire activisten. Hun studies worden gefinancierd. Niet rechtstreeks door “The Big Five” maar door subsidies van overheden die financieel geïnfiltreerd zijn via de smeergelden van de lobbyclubs van de elite. Klimaatwetenschappers die een onderbouwd tegengeluid publiceren zijn in de minderheid omdat ze niet worden gefinancierd. Hun geluid wordt door factcheckers onderuit gehaald. Ik vermoed volgens het principe “wiens brood met eet, wiens woord men spreekt.” Net als wetenschappers moeten ook nieuwsanalisten een bron van inkomen hebben. Opvallend genoeg werken factcheckers voornamelijk voor Big Media. NU.nl is bijvoorbeeld eigendom van DPG-Media.

Grote verwarring

In tijden waar de Agenda 2030 dient als leidraad voor beleidsmakers uiten oplettende burgers kritiek op het beleid van overheden die het Klimaatakkoord en de Agenda 2030 uitvoeren. Er hangt namelijk een enorme belastingheffing aan de omvangrijke energietransitie, doordat Europese Commissarissen EU-gedragsregeltjes voorschrijven en het goede voorbeeld willen geven aan de rest van de wereld. Nog meer belasting kost het feit dat de EU zich heeft gemengd in een oorlog in een land dat de EU graag wil inlijven. Hoe groter de club, hoe gezelliger(lees: hoe duurder). Hierdoor wordt de levering van goedkoop gas uit Rusland  beperkt vanwege het boemerangeffect door ingestelde EU-sancties en schieten de tarieven van gas en stroom door het dak. Energiecentrales, vooral in Duitsland en Oost-Europa, schakelen massaal over op vuile kolen. Dit vernietigt de planning van de Agenda 2030 en brengt beleidsmakers in paniek. Zowel in Den Haag als in Brussel slaat de grote verwarring toe.

Stekkerauto duurder dan benzineauto

Tot overmaat van ramp blijkt nu dat door de escalerende stroomtarieven de elektrische auto heeft afgedaan. De benzinerijder is aan de dure snelwegpomp goedkoper uit dan de accubak van de buurman die pas een nieuw energiecontract heeft afgesloten. Volgens de ANWB kost honderd kilometer in een gemiddelde stekkerauto bij thuisladen nu bijna 16 euro, terwijl een middenklasse benzineauto op die afstand minder dan 15 euro verbruikt. De energietransitie gaat op de handrem. Wie koopt nog een gesubsidieerde Tesla als massaal wordt terug geschakeld op fossiele brandstoffen, zoals benzine, diesel, kolen en LNG(Liquefied Natural Gas). De energietransitie gaat in de achteruit omdat een doemscenario opdoemt van opgestapelde mislukkingen. We rijden van de ene crisis in de andere zonder er één op te lossen. Ik kijk uit naar Prinsjesdag als Alex en Max naar ons zwaaien en Sigrid Kaag ons in de Miljoenennota belastingverlaging belooft en iedereen braaf z’n energierekening gaat betalen met een dringend verzoek de benzineauto te laten staan.

GW

33 reacties

  1. …ook niet nodig.
   Is hier allemaal al eens gezegd. Die schuldenberg gaat schuiven. We kunnen ons wel bergen.
   Kwestie van tijd, we blijven het volgen.

 1. “We hebben Moeder Aarde mishandeld en ontvangen nu onze verdiende straf.”

  Wat is dat toch met die “mea culpa”?

  We komen uit een ijstijd. Sindsdien warmt de aarde op. Nu het laatste ijs smelt, gaat het helaas steeds sneller.

  Er waren al eerder ijstijden en opwarmingen op aarde en dat was zonder ons toedoen.

  Ik denk niet dat wij dit proces kunnen stoppen of beïnvloeden.

 2. Na het Klimaatverdrag van Rio (1992), om de formele politieke erkenning, is de invloed van de menselijke vervuiling op het klimaat ondubbelzinnig wetenschappelijk aangetoond.
  Het welles/nietes gesteggel zou daarmee een gepasseerd station moeten zijn.

  In feite ging het altijd, en nu meer dan ooit, om de economische gevolgen van de vereiste, ingrijpende aanpassing van de samenleving.

  De belangenclash tussen ‘groen’ en ‘fossiel’ speelt zich in alle hevigheid af bij het energievraagstuk, waarbij de laatste op punten vóór staat, doordat vooralsnog op geen stukken na aan de vraag naar ‘duurzaam’ kan worden voldaan.
  De discutabele allocatie van fossiele bronnen (aardgas en kernenergie) als ‘duurzaam’ mag daarbij een vingerwijzing worden genoemd.

 3. @ AllIWant
  Ben geen klimaatwetenschapper. Het is mijn eigen veronderstelling.

  Ik vraag mij in die zin ook af waarom het jaar 2020, een jaar waarin veel minder werd gevlogen en auto gereden, dan geen positieve invloed heeft gehad. Is daar ook onderzoek naar gedaan?

  Wat ik mij ook afvraag: waarom hebben we er niet veel en veel meer aan gedaan, als Europa, om de bosbranden deze zomer te blussen. Dit heeft weken geduurd.

  Verder snap ik niet dat consumeren de oplossing zou zijn (zoals zonnepanelen met apparatuur per huis ipv centraal en elektrische auto’s ipv stoppen met autorijden).
  Consuminderen is juist de oplossing (zoals minder vlees, minder/korter douchen en geen wasdroger). Nu ja, die laatste twee gebeuren inmiddels wel gezien de hoge energieprijzen.

  1. @ AllIWant , @ Laurie
   We leven in een tijd van de grote verwarring. In hoeverre is de mens schuldig aan de opwarming van de aarde of zijn er andere factoren die een veel grotere rol spelen. Voor de meeste mensen moeilijk te volgen want daarvoor moet je flink in de materie duiken. Vergeet niet dat klimaatwetenschappers die studie verrichten voor het IPCC, gesubsidieerde wetenschappers zijn. Wat opvalt is dat er een 4e industriële revolutie op gang is gebracht die gelijk op gaat met het opvoeren van het klimaatalarm. Wat verder opvalt is dat de VN/WEF/EU als een soort van NWO de regie in handen hebben genomen om met het Klimaatakkoord en de Agenda 2030 in de hand alle lidstaten van de VN(en EU uiteraard) te verplichten om de CO-uitstoot van mens en dier te verminderen. Slechts de westerse landen met NL voorop doen braaf hun best.

   De hele exercitie brengt een enorme (onoverzichtelijke) energietransitie op gang met een flink verdienmodel. Daarbij is het zeer de vraag of het aandeel van mens en dier in de opwarming wel doorslaggevend is. Er zijn genoeg andere elementen die veel meer schadelijke broeikasgassen uitstoten, zoals bv uit de smeltende permafrost: https://www.nature.com/articles/s41558-021-01162-y Ook op deze site: http://www.climategate.nl is veel informatie te vinden.

   Het lijkt er op dat we na corona(met vaccinatiedwang) voor de zoveelste tweedeling staan. Klimaatalarmisten tegenover klimaatontkenners. Ik rangschik mij onder de ontkenners met dien verstande dat ik erken dat het klimaat opwarmt, en ook wel door de mens met de CO2-uitstoot. Het gebruik van fossiele brandstoffen zal er zeker debet aan zijn maar brandstofmotoren zijn in tien jaar tijd al de helft schoner geworden. Hetzelfde geldt voor onze boeren met hun veestapel die veel hebben geïnvesteerd en vanaf 1980 de uitstoot al met 68 procent hebben verlaagd.

   We hebben dus al veel gedaan. De beteugelende maatregelen(o.a. de stikstofreductie en beperking energiegebruik) die nu worden voorgesteld zijn buiten proportie en zetten de mensheid op rantsoen. We moeten boeten omdat we fout bezig zijn. Een “mea culpa,” zoals Laurie omschrijft. Het wordt hoog tijd dat het echte verhaal wordt verteld want ik vrees dat de naderende hongersnoden, energietekorten, armoede, asielcrisis, vertrouwenscrisis en straks een schuldencrisis/bankencrisis veel onrust gaan veroorzaken.

  2. @Laurie

   Ja, waarom…
   – helpt een jaartje minder uitstoot niet?
   – worden er vraagtekens gezet bij het effect van al die maatschappijontwrichtende milieumaatregelen?
   – is een halve eeuw verdaan met praten, subsidiegeplempte ‘innovatie’ en boekhoudkundige schaamlapjes als emissiehandel?

   Het ‘klimaat’ is een volwaardig businessmodel geworden, breed omarmd als ‘onze redding’. Niet ecologisch, naar economisch. Terwijl er grof geld mee wordt verdiend is de oorspronkelijke ideële opzet van een betere leefomgeving voer voor de schapen.

   De klimaatveranderingen zijn onomkeerbaar, zeggen kritische wetenschappers (zelfs het laatste officiële IPCC-rapport). De steeds snellere gevolgen zijn onafwendbaar, “…ongeacht het tempo waarin de uitstoot van broeikasgassen wordt teruggedrongen.”

   https://www.duurzaamnieuws.nl/gelekt-klimaatrapport-ipcc-slaat-groot-alarm-over-onomkeerbare-klimaatverandering/

   1. Citaat IPCC-rapport: “Door de ondertekening van het akkoord van Parijs in 2015 heeft de wereld zich vastgelegd op maximaal 2 graden opwarming ten opzichte van het pre-industriële tijdperk en liefst 1,5 graad. Nu schat het IPCC dat een overschrijding van 1,5 graad al leidt tot “geleidelijke, ernstige gevolgen, eeuwenlang, en soms onomkeerbaar”.

    Natuurlijk zijn de gevolgen van de opwarming ernstig, vooral in deze moderne tijd waarin de verwaande mens afhankelijk is geworden van luxe, technologie en de maatschappelijke vooruitgang een enorme bevolkingsgroei op gang heeft gebracht. Als fossiele brandstoffen eindig zullen zijn, wat nog bewezen moet worden, dan moeten we overschakelen op duurzaam. Ongeacht of de mens de grote boosdoener is van de opwarming, wat ik betwijfel. Zie mijn voorgaande reactie.

    Nu corona voorbij is(hoewel?) kunnen we ons opmaken voor een veel langere periode van onheil. De huidige maatschappij is niet bestand tegen de overbevolking en de beperkingen aangaande energiegebruik dat we onszelf opleggen. Door welke oorzaak dan ook, oorlogen, woekerwinsten energiereuzen, alarmistische en corrupte regeringen, en noem maar op. Er is veel angst in de samenleving waardoor we worden klaar gestoomd voor een hete herfst en een barre winter.

    Niemand kan voorspellen wat de uitkomst wordt van de “gecreëerde” situatie met energietekorten, armoedeval, schuldenbubbel, enzovoort. Anders dan in de geschiedenis toen er ten tijde van opwarming en afkoeling miljarden minder mensen de aarde bevolkten zou in deze 21ste eeuw de ontreddering veel groter zijn dan in de tijd van de Germanen en Batavieren. Wat te denken van de metropolen als daar de pleuris uitbreekt. Wat te denken van onze voedselvoorziening als we wereldwijd de boeren omruilen voor andere voedingssystemen.

    Wat te denken van de wiebelstroom bij uitval van zon en/of wind? Wat te denken van internetstoringen als we cashgeld inruilen voor digitale currency. Genoeg vraagstukken waarover we moeten nadenken. Ik benoem er maar een paar vanuit mijn fantasie. Soms is het nodig een stapje terug te doen maar zijn we daar niet allemaal klaar voor. Hoe dan verder? Wordt vervolgd op een beter moment. Mij wachten nu huishoudelijke taken en daarna nog even genieten zo lang het weer en klimaat dat toelaten. Fijn weekend allen, GvG

 4. @Gerrit, in hoeverre is de mens schuldig aan …… !

  Gelukkig is Max Verstappen gisteren geridderd en officier in de genassaude jus d’orange geworden.
  Alles wat natuur aangaat in Zandvoort werd door de rechtelijke macht Koninklijk gerechtvaardigd.

  Dus massa, geniet dit weekend van deze geridderde Belg, die woont in Monaco, die het zelfs niet nodig vond om voor een huldiging naar dit Schapenland te komen en dat voor hen maandag wel weer de milieu verplichting roept om al het afval gescheiden aan te bieden.

  De schuldige is niet de mens, maar is het Schaapachtige gedrag van het Peupelvolk!
  Immers geldt voor een deel van de mensheid geen enkele milieu regel, maar ligt de nadruk op het binnenharken van de eurootjes van Peupeltje.

  Of zouden ze wel met respect over hun cashcow-tjes spreken?

  Goed weekend!

  1. En maar klagen, en maar zjeeveren.
   maar actie? Ho maar!

   Want anders begint moeder de vrouw te klagen eee, of niet gerrit?
   Of de familie?
   Echte mannen doen wat nodig is, en nemen t voortouw!
   Was je toch maar een macho en een alphamale!

   Nee! Niet zo’n mamma’s kindje als reneeke bahlman, die opschept dat hij zo vrij is , op de zak zijn mamma.

   Maar een echte man! Een man die zegt : Dit is KUT hier! En we zijn hier weg!

   Maar neen!
   Wuk voor vent be hie noe feitlijk?
   Denk daar maar eens over na!
   En tiep lekker door mee uw kollumpjes in je doorzonwoning bij moeder de vrouw. Dat het uw deugd moge doen!

   1. Je ziet bij “ik vertrek” vaak ook van die mensen die zeggen “En we zijn hier weg!”, maar heel vaak blijven 1 of meerdere puber kinderen achter in Nederland.
    Die mensen missen hun puberkinderen vrijwel altijd heel erg. Wat doe je jezelf aan….

 5. Geen flauw idee of fossiele brandstoffen “opwarming” veroorzaken en indien zo….voor hoeveel. Waar ik wel van overtuigd ben is dat de snelheid waarmee we zaken uit de grond halen wellicht niet in verhouding staan tot de “aangroei” ervan (als dat al zo zou zijn). Resultaat….Ergens is er een einde en wat dan? Ik zie water/wind & zonne energie niet als een alternatief. Het is nl niet mogelijk om via die “natuurlijke” opwekkers zoveel energie op te wekken dat het de fossiele brandstoffen gaat vervangen. Gezien de hoeveelheid gebruikte energie (fossiel of …) bepalend is voor de groei/krimp van onze economie moeten we dus een alternatief vinden. Dat is het proces waar we nu in zitten. Andere processen in dit geheel zijn mi de inperking vd wereldbevolking (minder mensen = minder energieconsumptie) wat nogal moeilijk te organiseren is, het vervangen van energieverslinders door technologische vooruitgang (is mi ook zeer moeilijk omdat low hanging fruit….al geplukt is).

  1. Juist, dat we moeten minderen zagen we allang aankomen. Juliana zei bij 10 miljoen Nederlanders al “vol is vol”. Met natuurlijk verloop hadden we nu op 13 miljoen mensen gezeten. Alle Nederlanders hadden ruim een woning kunnen kopen. De boeren hadden kunnen blijven, omdat er 35% minder vervuiling geweest was vanuit menselijke consumptie.
   In 1960 werd in Slochteren 4522 miljard m3 gas gevonden. Ga maar eens berekenen hoeveel jaar we daar 8 miljoen woningen van hadden kunnen verwarmen. Ik kwam op 376 jaar, bij een verbruik van 1500 m3 per jaar.
   In plaats van 376 jaar hebben we in 60 jaar alles verkocht.

   1. Ja Henk en met die Nederlandse koopmansgeest voor minder dan in Baggerland betaald moest worden.

    Omdat het gas goedkoop werd geëxporteerde, werd het mogelijk dat hetzelfde gas weer “goedkoop” werd geïmporteerd in het land van die slimme Hollanders met hun voortschrijdend koopmansgeestelijkonvermogen!

    Er is in al die jaren werkelijk NIETS verandert!

 6. Bèst interessant !
  ( vanaf 3m00s dan )

  https://www.youtube.com/watch?v=dkncOaZh–M

  ps : Gerrit for President ! ! !
  WEG met Rutte en consgoften ! ! !

  Wel oppassen voor gaten ter grootte van 9mm (*) in het hoofd, nèt als bij mijn GELIEFDE Pimmetje ; Nederlandsch Bèste Optie OOIT !

  * = Ook nog van 2 VERSCHILLENDE wapens en/of kalibers. Tsjonge-jongen ; àf en toe verprutst The Deep State het wel hè ? Dat dreigde even een ‘dingetje’ te worden, nèt als bij Kennedy.

  Maar dat mocht de “pret” niet drukken ; de “Grote” Media ((privé-)eigendom van diezelfde Deep State) dekten alles even keurig als waterdicht af.
  Logisch.

  Nèt als stoephoertjes willen OOK zij gewoon betaald worden voor hun diensten-gn-gnnn…

 7. ERRATUM !

  Oké, geen echte, maar bovengenoemde link was even interessant vanaf 3 minuten, waarna ik ‘m hier vroegtijdig wegplakte. Ben dan ook afgehaakt rond de 8 of 9 minuten.

  Nee, neem dun DEZE dan als vervangert tot u allen heheh :
  https://www.youtube.com/watch?v=G214dyoECH4

  Want met Kiyosaki is het altijd interessant om te vertoeven.

   1. tis een braaf vintje,
    maar een bitje simpel eee.
    al denkt ie zelf van niet.

    WHahaha! *hips* gnnnnnnn, dabedoelik!

    ‘sorry’

 8. Bent u ook zo crisismoe, maar toch woke?
  Dan hebben wij van yourneverwokealone.nl de oplossing!

  Kost maar 0.25 punten van uw co2 budget! En t hout (!) u warm in de winter tijdens de lockdown.

  https://youtu.be/8yvVKmmdqjo

  ps : ga naar onze website voor een gratis aflaatbrief en 5% korting met code ‘hadikmaar’

 9. Had ik nog maar vliegangst, dat waren nog eens tijden!
  Vandaag heb ik alleen nog maar vliegschaamte.

  Vandaar dat ik nu een elektrische privejet heb besteld om mee naar davos te vliegen. Het kost wat , maar dan heb je ook wat!
  Dat zouden meer mensen moeten doen!

 10. Ik ben niet zo voor politiek,
  mannen met stropdassen en vrouwen in mantelpakjes, die zeggen wat ik wel en niet mag doen.
  Ben daar niet zo voor.
  En wie voor een dubbeltje geboren is wordt nooit een kwartje, digtaal vertaald: wie voor een nulleke geboren is wordt nooit een eentje.

  Dat polaliseert zo ee dat digitale.
  Analoog had nog wat meer *je ne sais qua*, finesse? Ziel? Menslijkheid?

  Of zou het de bedoeling zijn?

  Ach, was ik maar rijk. Dan maakte me het allemaal niet meer uit.

  En dan nu een lied voor alle mensen die wel rijk zijn:

  https://youtu.be/aGCdLKXNF3w

 11. Like me on tiktok!
  Ach mensen.
  Wat is er aan de hand met de wereld?

  Is iedereen gek geworden, of zijn we gek gemaakt?

  DPG , De Media Groep of Mediahuis
  Uw keuze is reuze!

  Maar ik lees overal hetzelfde.
  en zelfs de alternative media is er een reactie op!

  Wat is nog waar?
  Zeg t maar!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: