‘Er bestaan geen garanties meer’

Een duik in de Noodwet Financieel Verkeer 1978 | Voordat je dit artikel gaat lezen moet ik eerst even melden dat ik geen jurist ben en zodoende ook geen conclusies mag trekken op basis van wetteksten, want het is voor mij moeilijk om wetteksten te verklaren. Wetteksten zijn voor mij moeilijk te begrijpen, maar ik baseer dit artikel op basis wat ik ervan begrijp en hoe ik het lees en interpreteer. Eerder dit jaar schreef ik een artikel over de gedachte dat ons spaargeld in gevaar zou zijn door onder andere de perikelen rondom de financiële situatie in Cyprus. Zeker gezien het feit dat mevrouw Lagarde, baas van het Internationale Monetaire Fonds, had laten weten dat door de financiële crisis de burger weleens een deel van zijn spaargeld zou moeten opgeven om eventuele in nood verkerende banken te mogen redden, was dit gegeven iets om rekening mee te houden.

garanties

Noodwet Financieel Verkeer 1978

Minister Dijsselbloem, als zijnde hoofd van de Eurogroep, had het over de welbekende template of blauwdruk waarover veel gesteggel is ontstaan toen Cyprus in problemen kwam en waardoor de burgers een deel van het spaargeld moesten inleveren om de Cypriotische banken te redden van de ondergang. Nu kwam ik in de reacties hierop een opmerking tegen van Max29, een bezoekers van Biflatie.nl, waarin hij de Noodwet Financieel Verkeer van 1978 in Nederland benoemde. Ik ben hier maar eens ingedoken… Kort samengevat komt het er op neer dat de minister van Financiën uit hoofde van de familie van Amsberg de macht over ons complete financiële stelsel naar zich toe kan trekken: al het geld, zowel contant als giraal, kan met een pennenstreek ongeldig verklaard worden, beurzen kunnen worden stilgelegd, uitkeringen in de vorm van verzekeringen en pensioenen kunnen worden stopgezet en bezittingen van burgers kunnen worden onteigent, zowel binnenlandse als buitenlandse bezittingen.

Wat is een Buitengewone Omstandigheid?

Dit alles middels de volgende zin in het wetsartikel: ‘Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regelen te stellen inzake voorzieningen op het gebied van het financiële verkeer in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden.’ Let wel, ten tijde van oorlog zullen er natuurlijk maatregelen genomen moeten worden, zover snap ik dat ook wel, maar vooral die laatste bepaling: of andere buitengewone omstandigheden baart mij zorgen wanneer ik dit vorm geef in de hedendaagse ontwikkelingen en dreigende omstandigheden waarin wij ons momenteel bevinden. Want wanneer is iets een buitengewone omstandigheid? Wanneer een grote bank omvalt? Wanneer de rente op staatsobligaties extreem omhoog dreigt te gaan? Dit is wat mij betreft een vrij ruim begrip en alleen de Koning bepaalt wanneer iets een buitengewone omstandigheid betreft: Artikel 2 bepaalt dat deze wet in werking wordt gesteld wanneer de omstandigheden naar Ons Oordeel (bij Koninklijk besluit) dit toelaten. Meer wordt er niet over vermeld.

De minister bepaalt alles

Een best wrede constatering dat men in de wet heeft moeten vastleggen is dat wanneer er misschien ooit in de toekomst een buitengewone omstandigheid uitbreekt, de minister bepaalt of een verzekering uitgekeerd mag worden. Artikel 20 van deze wet sluit uit dat verzekeringsmaatschappijen zomaar mogen gaan uitkeren, nee in dat geval bepaalt de minister. Aan de ene kant logisch natuurlijk gezien de omvang van schade, slachtoffers et cetera, aan de andere kant komt ook hier de volledige macht omtrent geldcirculatie en andere financiële macht volledig bij de verantwoordelijke minister te liggen.

U heeft geen enkele garantie

Andere bepalingen die zijn vastgelegd in deze wet bevatten onder andere de macht over de beurzen (artikel 24a), waarover de minister mag beslissen wat ermee moet gebeuren. De minister kan besluiten de beurzen en daarmee alle transacties te doen stilleggen of te sluiten voor onbepaalde tijd. Buitenlandse bezittingen van burgers, goudvorderingen en andere financiële betrekkingen van burgers, bedrijven en de Staat zelf komen onder de verantwoordelijkheid van de minister te vallen. U heeft niks meer te zeggen over uw eigen bezittingen in het buitenland. Heeft u een pensioenuitkering of een ander soort van uitkering? Volgens artikel 19 tot en met 24 kan de minister alles veranderen, stopzetten of blokkeren naar het hem dunkt, zolang er maar een “buitengewone omstandigheid” plaatsvindt. Door hem of de koning te bepalen…

Uw spaargeld geconfisqueerd

De minister kan middels deze wet ook bepalen tot welk bedrag je van je rekening mag halen, ongeacht hoeveel spaargeld er op je rekening staat. Het staat er echt in artikel 4.1: Onze Minister is bevoegd te bepalen, dat het aan anderen dan banken verboden is zonder een door of namens hem verleende algemene of bijzondere vergunning over schuldvorderingen op deze banken of op de Bank, in contanten te beschikken, met dien verstande, dat rechthebbenden op opeisbare tegoeden op rekeningen bij banken of bij de Bank, de vrije beschikking behouden over een door Onze Minister te bepalen bedrag per rekeninghouder. Anders gezegd, je totale eigen vermogen mag wettelijk gezien geconfisqueerd worden door de Staat.

Ook de renteafspraak mag veranderd worden

Ook mag de minister ten tijde van de bijzondere omstandigheden de vergoeding op je spaargeld te bepalen. Dat wil zeggen dat alle bestaande afspraken omtrent jou te ontvangen rente op je spaargeld gewijzigd kunnen worden (Artikel 6): Onze Minister is bevoegd – zo nodig in afwijking van andere wettelijke regelingen – voorschriften te geven met betrekking tot vergoedingen voor diensten op het gebied van het bankwezen in de ruimste zin en van de geld- en kapitaalmarkt, voor zover zij het karakter van rentevergoeding dragen.

Uiteraard is geheimhouding verplicht

Zo staan er meer bizarre regels en voorschriften in deze wet, teveel om hier allemaal te behandelen, al wil ik er nog wel eentje doen. En dat gaat over het feit dat het voor elke persoon die enige taak vervult bij het in werking treden van deze wet, het verboden is om hierover enige informatie aan anderen te delen. Kortom, Artikel 33 verplicht volledige geheimhouding over de te nemen maatregelen. Deze regeling is dan weer de enige waar ik me niet over verbaas…

U bent gewaarschuwd!

Voor zover ik me deze wettekst eigen kan maken en begrijp, zijn de uitspraken van afgelopen jaar van Lagarde en Dijsselbloem serieuze waarschuwingen als het gaat om ons eigen geld, onze eigen bezittingen en daarmee onze eigen soevereiniteit. Er hoeft maar iets te gebeuren dat onder de geheimzinnige en onduidelijke bepaling “bijzondere omstandigheid” val. Er bestaan geen garanties meer en we zijn volledig overgeleverd aan de regels en wetten van onze Koning en Ministers en daarmee is een totalitaire staat een feit.

33 reacties

 1. Een bijzondere gebeurtenis houdt waarschijnlijk oorlog, terrorisme of extreme natuurramp in.Per saldo heeft geld of bezit bij zo’n ” gebeurtenis “dan ook geen waarde meer , zelfs miljoenen euros kunnen je dan niet meer redden.Ik begrijp echter goeduitgelegd uit je verhaal dat we poitici wel heel goed onder de loep moeten blijven houden!

  1. Waarschijnlijk ja, maar ook dat is een aanname en dat is gevaarlijk. Stel dat er iets gebeurt met de derivatenbubbel bij de Deutsche Bank (dat CDS moeten worden uitgekeerd), of de rente in China blijft maar oplopen (zoals nu het geval is)? Ik heb geen idee wat er onder een “buitengewone gebeurtenis” verstaan mag worden. Dat bepaalt de minister of koning. En vergeet nu niet de uitspraken van Lagarde en Dijsselbloem en de fascistische trekjes van de EU.
   http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2013/12/eu_doodsbang_voor_publiek_deba.html#comments
   of wat dacht je van Ernst “ik denk dat het goed is als we onze gesprekskaders respecteren” Ballin?

   1. De derivatenbubble knapt volgens ingewijden in maart/april 2014. Niemand kan in een glazen bol kijken maar als er ergens om welke reden dan ook het flinterdunne laagje vertrouwen dat er nog is wegvalt kan dat zomaar het leeglopen van de hele financiële bubble in gang zetten. En dat kan om iets heel absurds gaan. Zelf denk ik dat de huidige valutaoorlog vervelende en onverwachte dingen gaat veroorzaken volgend jaar. Ook een oorlogje hier en een door de elite gewenst oorlogje daar zijn reële triggers. Eerst nog even feesten en toasten op een fantastisch 2014. Het enige dat je kan voorspellen is de nummer 1 in de top 2000.

 2. Staat er niks in die ‘wet’ over Bitcoin of andere cryptootjes ?

  Niet ?

  Dan doen ze maar wat ze willen wat mij betreft hihi

  1. Van Rompuy heeft verklaard dat de crisis voorbij is dus waar hoeven we ons nog zorgen over te maken? Zo ineens, terwijl ik gisteren nog las over de twijfels over het voortbestaan van de oudste bank van Italië eh sorry van de wereld. Als de vos de passie preekt pas op je zilver, KTM! And it’s goooone!

 3. Ook een dreigende bankrun kan voor de minister al een aanleiding zijn om je de toegang tot je tegoeden te beperken. Men moet zich tevens bedenken dat de hoeveelheid chartaal geld zeer beperkt is en dat slechts de voorsten in de rij nog geld uit de distributeur zullen kunnen bemachtigen. Voor iedere Europeaan in de Eurozone is maximaal slechts € 2000,– aan contanten beschikbaar heb ik onlangs ergens gelezen. Een griezelig idee als je een aardig bedrag aan spaargeld op de bank hebt geparkeerd. Fysiek goud en zilver in bezit? Ook daarin voorziet deze “noodwet” in beperkingen en kan het zelfs geconfisqueerd door de Nederlandsche Staat volgens mij. Anders zorgen ze daar in Bruxelles wel voor. Ach Biflaten, jullie weten dit wel maar het is wel goed om hier even goed bij stil te staan. Een prettige jaarwisseling allen!

 4. De Nedriglander denkt iets te gemakkelijk over deze gang van zaken.
  Voor velen is het onmogelijk dat deze wet zo en zo bestaat en wordt je voor gek verklaart als je het er over hebt.
  Bedenk dat deze wet uit 1978 is en dat een wet in deze hoedanigheid in een “”democratie”” zoals Nederland zou zijn, als enige in zijn soort op de wereld bestaat.
  Iedereen behoort de wet te kennen (gelul) en de Nedriglander bezit dus niets, helemaal niets en als het erop aankomt bezit hij/zij nog minder dan in een communistische samenleving.

 5. Welnu, de ‘garanties’ voor moslims in Frankrijk krijgen een haircut van 83%. Als het waar is; goed nieuws.

  http://www.barenakedislam.com/2012/12/29/let-the-riots-begin-france-slashes-welfare-benefits-to-muslim-parasites-by-a-whopping-83/

  In tijden van crisis; eigen volk eerst. Gaan we steeds meer zien, wereldwijd. Moet je eens opletten wat Chinezen doen met in Japan geproduceerde auto’s.

  Dat krijg je er van als je alle culturen in een smeltkroes flikkert en er een sausje van politieke misleiding overheen giet, het geheel afgemaakt met een cumulatief schuldenkersje ‘on top’.

 6. De wet stamt uit ‘1978’ , voordat een wet wet wordt gemaakt duurt soms enkel jaren, de voorgeschiedenis van deze wet was de oliecrisis en het loskoppelen van het goud aan de dollar, in de jaren 70 nam de goudprijs een enorme vlucht. de wet stamt uit deze monetaire onzekere periode, de huidige tijd is de onzekerheid van de jaren 70 in het kwadraat, goede kans dat deze wet eerdaags gebruikt gaat worden.

  Ik vraag mij zelf af wat er gaat gebeuren rond de de Europese verkiezingen. Het anti Europa sentiment is onder de burgers in alle landen van de EU groot.De zin om de Unie door te drukken tegen de wens van de bevolking in nog veel groter.
  Als er weer een nieuwe monetaire actie komt van de Het EU bestuur dan zou het best wel eens rond die periode kunnen gebeuren. april-juni 2014?

 7. Noodwet Financieel Verkeer 1978 zo heet deze wet allang niet meer .
  Noodwet financieel verkeer geldend op 13-07-2012 hij is al lang inwerking gesteld alleen zijn nog niet alle artikelen in werking getreden zoals artikel 26 zie hier onder.
  Onze Minister is bevoegd – zo nodig in afwijking van andere wettelijke regelingen – voorschriften te geven ten aanzien van de financiële betrekkingen met het buitenland, alsmede ten aanzien van het vorderen van gouden munten, fijn goud, alliages van goud (onbewerkt of halffabricaat) en buitenlandse activa van ingezetenen. Tenzij bijzondere omstandigheden dit naar zijn oordeel onmogelijk maken, oefent hij deze bevoegdheden niet uit dan in overeenstemming met Onze Ministers van Buitenlandse Zaken, van Economische Zaken en van Landbouw en Visserij.
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0003173/geldigheidsdatum_13-07-2012#HoofdstukXa

 8. Verwacht meer van het zelfde in 2014. Met name in de financiele sector, fraude, manipulatie van koersen, ze kunnen alles doen wat ze willen, want er is vrijwel geen toezicht. Er komen natuurlijk nog veel meer lijken uit de kast.

  1. Een dergelijk event kan de rest zomaar meesleuren en het gaat al slecht met Italië. Betalingsgedrag van de Italiaanse klanten van het bedrijf waar ik werk gaat zienderogen achteruit. Met Spaanse bedrijven kan je slechts zaken doen op basis van vooruitbetaling en ik het in 2014 niet beter worden.

   1. Dat kan Italië niet betalen en al snel zullen er nog meer banken volgen en dat hoeven niet alleen banken uit Zuid-Europa te zijn. De rijke Eurolanden zullen hiervoor opdraaien.Volgend jaar zal blijken dat ook de ramp in Fukushima veel erger is dan eerder door de MSM-media is gejournaliseerd en zal een nadelig effect hebben op de economische ontwikkelingen wereldwijd en gaat de spanning tussen Japan en China verder opjagen. Dit is geen doemdenken maar realiteit.

    1. Monte dei Paschi heeft al meerdere bailouts gehad, er is onder toeziend oog van, jawel, Mario Draghi, als toenmalig hoofd van de Italiaanse centrale bank, reeds e.e.a. bedekt met de mantel der liefde als het gaat om ’s werelds oudste bank. Het is ‘ werelds oudste beerput.

     Het wachten is op de ‘ontmanteling’ van de balans van Deutsche Bank;

     €52.000.000.000.000,- aan countrparty risk down the drain. Eens kijken of de plunderende massa’s zich nog iets aantrekken van de Hamsterwet.

     Hamstereeeeennn!

     1. Er staat geen nulletje teveel hoor Houtskool. Allemaal derivaten en andere gerelateerde ellende. En dan ben ik reuze benieuwd hoe het met de Nederlandsche Banken is gesteld die verwikkeld zijn geraakt in het zakelijk onroerend goed debacle en de vele hypotheken die door de nog steeds dalende huizenprijzen steeds verder onder water komen te staan. Die stresstests overleven ze wel want creatief boekhouden kunnen de Hollanders, net als de Duitsers, als de besten. Op die manier kan je lange tijd net alsof doen dat het goed gaat, maar op een blauwe donderdagmiddag ga je op je waffel en sta je internationaal voor joker. Gebeurt ook op grote schaal in het bedrijfsleven dus ik ben ook benieuwd hoeveel mensen met een vals “goed gevoel” kerst en oud en nieuw zijn in gegaan. Hoeveel bedrijven en instellingen gaan er in 2014 op de fles?

   2. Natuurlijk wordt die bank genationaliseerd.

    En de rest die in 2014 gaat volgen.

    Hoe moet je ànders de rotzooi die die banken ZELF hebben gecreëerd ‘socialiseren’, oftewel op de schouders van de burgertjes afwentelen ?

    Das Grosse K-Spiel, hè ?

    (en waar de ‘raciale spanningen’ uit houtskools klipke natuurlijk bij horen )

    De fameuze Derde Fase van het Plan Albert Pike is definitief aangebroken, althans hier in Europa ; in het Middenoosten werd het in 1991 (Irak) al geactiveerd.

    O ja, nog een ‘fijn’ 2014 toegewenst natuurlijk !

    Hihi …

 9. Deze wet is er gewoon een in een meer omvattend rijtje van wetten die de boel regelen als de pleuris oid uitbreekt:

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Noodtoestand#In_Nederland

  Niks bijzonders, althans als je weet dat de regering ook oorlog mag verklaren en verdragen mag aangaan (lees: soevereiniteit mag overdragen aan Brussel). Sterker, bij meerderheid van stemmen kan hier de democratie worden afgeschaft en kunnen Bassie & Adriaan de troon bestijgen. In wezen is alles mogelijk igv voldoende draagvlak.

 10. Hier nog wat wetjes voor de complotfreaks onder ons… 😉
  – Coordinatiewet uitzonderingstoestanden: http://www.st-ab.nl/wetten/0066_Coordinatiewet_uitzonderingstoestanden.htm
  – Wet verplaatsing bevolking (naar FEMA-kampen… 😉 hehe): http://www.st-ab.nl/wetten/0947_Wet_verplaatsing_bevolking.htm
  – Oorlogwet voor Nederland: http://www.st-ab.nl/wetten/0217_Oorlogswet_voor_Nederland_OWN.htm
  – Wet militaire inundatien: http://www.st-ab.nl/wetten/0616_Wet_militaire_inundatien.htm
  – Hamsterwet: http://www.st-ab.nl/wetten/0099_Hamsterwet.htm
  – Vorderingswet: http://www.st-ab.nl/wetten/0344_Vorderingswet.htm
  – et cetera… 😉

  1. in het kader van verdergaande Europese intergratie http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3565273/2013/12/19/EU-landen-gaan-nauwer-militair-samenwerken.dhtml

   Rutte zegt dat dit niet de opstap is naar een europees leger, je weet dat zodra politici iets officieel ontkennen, dat het omgekeerde het geval is.

   Kortom binnen 8 jaar is er een volledig europees leger, waarbij spanjaarden orde handhaven in nederland, nederlandse troepen in griekenland, ect, ect.

   excuus dat mijn reactie niet direct economisch getint is, het geeft wel aan dat de vorming van een totale EU steeds dichterbij komt en de invloed van de lidstaten tav hun eigen (ook economisch) bestuur verdwijnt.

 11. Tja Yoep, nood breekt wetten, hè ?

  En dan bepaalt Het Systeem ne Nieuwe Regels, heel simpel.

  Er voor stemmen hoeft niet eens, wèl natuurlijk extra belastingen betalen en zelfs staats-confiscaties ondergaan heheh …

  1. Die wetten waar Yoep het over heeft zijn geen complotvoer maar pure realiteit en straks is er zomaar “the cut by Rut” en ben je de helft van je vermogen kwijt en tot de rest van je geld heb je maar beperkt toegang en mocht je wat meer contant opgenomen hebben de afgelopen tijd dan zal je al snel met een fiscaal onderzoek worden geconfronteerd. Dat Niburu artikel waar Madman het over heeft stond al eerder op Xander Nieuws en loopt wellicht vooruit op rentestijgingen in Azië die over zullen slaan op de VS en uiteindelijk ook Europa en dan wordt het dolle pret en gaan de goud- en zilverprijzen als een raket omhoog en stort alles wat met papier te maken heeft snel in dus ook alles wat met derivaten te maken heeft. Iedere biflaat weet dat hierin heel veel centjes in omgaan. M’n moeder wordt 78 en wil haar niet vertellen dat ze alle ellende uit de jaren 30-40 nog een keer gaat meemaken.

 12. WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden…………….

  Juliana is dood, en wij zijn allemaal makke schapen dat wet wet is.
  Niets anders dan zelf toe geëigend recht van onze politici.
  Een zo een zinnetje zegt ” burgemeester of commissaris van de koningin bepalen wie gedwongen achterblijft en wie verplicht meegaat! Maken wij dit niet zelf uit.
  Voor mij geld nood breekt wet, op de dag dat deze wetten van kracht worden is het tijd je gezonde verstand te laten prevaleren boven de door onze volksvertegenwoordigers ( kuch ) opgelegde wetten die hun beter uit komen.
  Voor mij gaan ze dan aan de hoogste boom met een touw om hun nek.

 13. Helderziendheid is geen voorwaarde om voor het komende jaar massieve bail-ins te verwachten.
  Hoe zouden staats-faillissementen en domino-effecten bij banken op korte termijn anders moeten worden voorkomen dan door onteigening van publiek en privaat vermogen (spaarders, belastingbetalers, beleggers)?
  Een eventuele ‘depositogarantie’ voor ‘kleine’ spaarders is domweg onbetaalbaar.
  Terwijl de ‘politieke’ schuldenverminderig via (hyper)inflatie veel te grote systeemrisico’s heeft.

  Maar geen paniek. Terwijl menigeen het gevoel heeft dat het ergste ons nog boven het hoofd hangt, verklaarde de President van Europa de crisis zojuist als geëindigd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: