Er waait een gure wind door Nederland

25

Ingezonden artikel | Het Nederland wat ik nog ken uit mijn jeugd lijkt slechts een vage schim te zijn van het Nederland uit de 21e eeuw. De gele fram bussen die geduldig door de wijken reden, spelende kinderen op straat die plezier maakten, kleinschalige scholen waarvan de directeur zelfs nog lesgaf aan de klas en een land van uitstekende voorzieningen en kansen. Niemand was te rijk en was en niemand te arm en iedereen kreeg de kans om iets van zijn of haar leven te maken. Je was trots op je Nederlands paspoort, je besefte dat je in één van de rijkste en welvarendste land ter wereld leefde. Een land waar destijds de verzorgingsstaat zorgde voor welvaart, welzijn, voorspoed, rijkdom en bovendien prima betaalbaar was door ons unieke progressieve belastingstelsel en herverdeling. Het was een land met toekomst!

nederland

Het begint te spoken

Begin 21e eeuw begon het plots te spoken in Nederland. De spoken brachten hebzucht, harteloosheid, onzekerheid en armoede in het land. De diverse kabinetten Balkenende privatiseerden in recordtempo tal van sociale voorzieningen en deze kwamen regelrecht in handen van anonieme investeerders en privébedrijven. De ontmanteling en uitverkoop van de, door gemeenschapsgeld opgebrachte en betaalde, sociale eigendommen van het Nederlands volk was begonnen. Het solide stelsel welke na de 2e wereldoorlog was opgetuigd, werd met een mokerslag verbrijzeld. Het resultaat was tanende kwaliteit van de nutsvoorzieningen en torenhoge prijzen voor de burger.

De komst van de euro en de schulden

Waar de overheid destijds nog met enige verantwoordelijkheid de schatkist beheerde, strenger over de begroting waakte, de staatsschuld niet te veel uit de hand liet lopen en de burger een zekere financiële bescherming bood, veranderde dit pijlsnel met de komst van de euro. Schulden maken was in, zowel de overheid als de burgers leenden zich suf met het idee dat de toekomst er zonnig uit zag. De leningen zouden later altijd wel weer terugbetaald kunnen worden. De huizenprijzen stegen snel, de aanschaf van auto’s, keukens en andere spullen met geleend geld werd normaal. Het snel laten oplopen van de staatsschuld en het creëren van een structureel begrotingstekort door de overheid eveneens. Met de sterke stijging van deze geleende rijkdom, werd ook het verval van het land en de samenleving sluipend ingezet.

De veranderingen

Opeens moest er winst gemaakt worden op basisbehoeften zoals o.a. de zorg en sociale huisvesting. Werd de directeur uit de klas gejaagd en vervangen door een leger aan nutteloze managers en bestuurders, werd de vertrouwde kleinschalige school platgewalst met de bulldozer en vervangen door een megalomaan veel te kostbaar complex. Werden er geen sociale woningen meer gebouwd, maar bleek de enorme pot met geld gebruikt te worden voor huizenbouw in het buitenland, speculatie en andere speeltjes zoals de aanleg van speeltuinen of het kopen van een boot. Bonussen werden gemeengoed in tal van sectoren. Dat hierdoor enorme sommen geld uit de circulatie verdwenen en ophoopten bij een kleine groep en voor tekorten zorgden bij de meerderheid, werd gemakshalve vergeten. Dan heb ik het nog niet eens over de sterk stijgende prijzen van levensonderhoud, toenemende belastingen, de gierende geldontwaarding van de euro, de introductie en grootschalige inzet van moderne slavenarbeid onder het mom van ‘flexwerk’. De Nederlander werd stapje voor stapje beroofd van verworven rechten, welvaart, welzijn en als een citroen uitgeknepen van haar arbeid. Velen hadden het niet eens door hoe hun eigen overheid en een handjevol schimmige kapitalisten hen in de maling nam en snel wegnam wat met bloed, zweet en tranen was opgebouwd door onze eigen grootouders.

Nederland nu

Voor de mensen die de naoorlogse periode tot einde 20e eeuw gekend hebben, moet het huidige Nederland een nogal bizarre en vreemde gewaarwording zijn. Wat is er veel veranderd in slechts 16 jaar. Voedselbanken rukken op, een miljoen mensen kunnen amper de huur betalen, politici liegen rechtuit in je gezicht en lijken zich daar niet eens meer voor te schamen, vanuit elke straathoek worden we bespied door camera’s, terwijl de kans om ooit slachtoffer te worden van een terroristische aanslag even groot is als de kans op het winnen van de hoofdprijs in de staatsloterij.

Aangeleerde systeem

Kinderen worden snel klaargestoomd voor de ratrace en krijgen steeds minder ruimte en tijd voor eigen ontwikkeling, verhuftering en criminaliteit komt steeds meer voor. Dankzij de staatsschuld, die als een bloedzuiger vastgeplakt zit aan Nederland, het betalen van rente over die schuld, besparingen, inflatie en afbraak van verworvenheden neemt de armoede inmiddels zichtbare vormen aan en komen steeds meer burgers in het nauw te zitten. Het is een doodlopende weg waar we met z’n allen zijn ingeslagen. Uiteraard, we zien de molens nog, het aangeharkte landschap, mensen op terrasjes zitten en wegwerkers met veel ijver aan de weg werken, Maar dat is slechts uiterlijke schijn. Wie dieper kijkt constateert dat Nederland moreel failliet is. Het financiële en economische verval laat ik dan nog even buiten beschouwing.

Toekomst?

Veel mensen weten zich geen raad met de huidige realiteit. Snappen niet hoe dit allemaal heeft kunnen gebeuren en denken dat er geen licht (meer) is aan het einde van de tunnel. Dat is er wel. Altijd. Ook onder het juk van schulden, onzekerheid en leugens vindt men iets moois. Namelijk het besef dat we wellicht niet dieper kunnen zakken dan dit en we nu de kans hebben om als burgers de handen ineen te slaan, de handen uit de mouwen te steken en dit land weer een toekomst gaan geven.

Harold