Er zal nooit genoeg geld zijn

Er zal nooit genoeg geld zijn om alle schulden af te betalen, hoeveel we ook besparen. Het dogma ‘economische groei’ komt steeds meer onder druk te staan van het gezond verstand. Oneindige groei op een eindige planeet is simpelweg onmogelijk, schrijft Sarah Van Liefferinge (persverantwoordelijke Belgische piratenpartij). In deze bijdrage plaatst ze een aantal kanttekeningen bij het beleid van de ECB.

Kwantitatieve verruiming

De Europese Centrale Bank is van plan om 1.140 miljard euro te creëren en in de Europese economie te pompen. Van maart 2015 tot september 2016 zal ze elke maand voor 60 miljard euro aan overheidsschulden opkopen, ondermeer bij private banken. Deze kunnen dan goedkopere leningen aanbieden aan burgers en bedrijven, waardoor koopkracht en inflatie zullen toenemen en de economie zal groeien. Tot zover de theorie van ‘quantitative easing’ of ‘kwantitatieve verruiming’.

De praktijk leert ons echter wat anders over deze ingreep, die reeds in de USA, de UK en Japan werd toegepast. Daar kwam slechts bitter weinig van het verse geld terecht in de reële economie van burgers en kleine ondernemingen. Het grootste deel bleef hangen in de financiële sector van banken, multinationals en grote aandeelhouders. De kans bestaat dat de maatregel ook hier de rijken zal verrijken en de ongelijkheid zal doen toenemen.

Schuld en groei

Niet enkel worden deze risico’s doodgezwegen, ook de uitgangspunten zijn bedenkelijk. De ECB moedigt huishoudens en ondernemingen aan om zich dieper in de schulden te steken via goedkoop krediet. Dit is een aanlokkelijke armoedeval. We evolueren naar een maatschappij waarin almaar meer mensen onder de knoet gehouden worden door schulden. Denk bv. aan studentenleningen om het verhoogd inschrijvingsgeld te kunnen betalen. Is dit werkelijk de toekomst die wij burgers willen?

Ook het dogma ‘economische groei’ komt steeds meer onder druk te staan van het gezond verstand. Oneindige groei op een eindige planeet is simpelweg onmogelijk. Maar oude gewoontes sterven niet zo makkelijk uit. En al zeker niet wanneer de opbrengsten invloedrijke enkelingen ten goede komen, terwijl de kwalijke sociale en ecologische gevolgen gedragen worden door de gemeenschap.

Geloof in groei als oorzaak van economische problemen

Het oude geloof in schuld en groei is de oorzaak van onze economische problemen, niet de oplossing. Hoe kunnen we de massale schuldenberg die onze samenlevingen wurgt, verkleinen, in plaats van de rekening steeds door te schuiven? Hoe kunnen we onze economieën stabiliseren en transformeren volgens reële, sociale en duurzame marktprincipes, in plaats van verder te investeren in verwoestende financiële luchtbellen? Dát zijn de vragen waarover openlijk nagedacht en gedebatteerd moet worden.

Geldcreatie en revolutie

Bij onze noorderburen is het debat al gestart. Een succesvolle burgerpetitie stelt twee fundamentele problemen aan de kaak: alle geldcreatie is schuldcreatie, en de private banken zijn hiervoor bevoegd. Veel mensen geloven dat de centrale banken al ons geld aanmaken en in omloop brengen. En het geld dat de commerciële banken uitlenen, zou het spaargeld van burgers en bedrijven zijn.

Niets is minder waar. Op het moment dat een bank een lening en dus schuld uitschrijft, creëert ze elektronisch geld ‘uit het niets’ en rekent ze daar interest bij. De Nederlandse burgerpetitie eist dat geldschepping in de toekomst interest- en schuldenvrij gebeurt. Bovendien mag deze taak niet langer overgelaten worden aan commerciële banken die uit zijn op winst. Straffe taal, maar de tijd is rijp.

In de vorige eeuw zei zakenman Henry Ford: “Maar goed dat de burgers ons bancair en monetair systeem niet snappen. Als ze dat wel zouden doen, zou er nog voor morgenochtend een revolutie uitbreken”. En net dat is momenteel aan het gebeuren in Spanje, Griekenland en ook Kroatië (dat de schulden van haar armste 60.000 burgers wil kwijtschelden). We beseffen steeds beter dat er nooit genoeg geld zal zijn om alle schulden af te betalen, hoeveel we ook besparen.

Precariaat en basisinkomen

Het valt niet te ontkennen: er beweegt wat in Europa. Er rijst een nieuwe klasse op van mensen die voortdurend in onzekerheid leven over de toekomst. Dit zogenaamde ‘precariaat’ bestaat uit interimmers en flexwerkers, werklozen en werkende armen, kleine zelfstandigen en kunstenaars, maar ook uit onafhankelijke studenten, zij die overleven met een klein pensioen, ambtenaren zonder vaste benoeming, mensen die onverwacht ziek worden of in de schulden belanden, …

Kortom, iedereen die niet zeker weet of hij of zij in de nabije toekomst de huur, de leningen of de basisbehoeften kan betalen, behoort tot het precariaat. En aangezien robotisering en herstructurering veel jobs bedreigen, staan steeds meer mensen met één been in de onzekerheid. Het risico op plotse armoede verbindt ons.

Burgerdividend

Het zou van toekomstvisie en respect getuigen, moest de ECB deze keer niet de financiële sector maar de gewone mensen ondersteunen. Zo kunnen ze de 1.140 miljard euro ook rechtsreeks uitkeren aan alle volwassen EU-burgers, in de vorm van een eenmalig burgerdividend van om en bij de 2.800 euro.

Dit zou een eerste experimentele stap zijn naar de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen. Een andere mogelijkheid zijn investeringen in de transitie naar hernieuwbare energie en het klimaatneutraal maken van gebouwen, wat bovendien werkgelegenheid zou opleveren. Ook rechtvaardige belastingsverminderingen kunnen overwogen worden.

Werkbaar en hoopvolle alternatieven

In elk geval zullen wij burgers erover moeten waken dat het verse geld in de reële economie terecht komt. Dat kan alleen als we onze stem laten horen. We zijn geduldig en braaf geweest. We hebben heel veel onzin geslikt. De tijd is rijp om ons te organiseren en onze democratische burgerrechten te laten gelden. Het is slechts een kwestie van tijd vooraleer dit onrechtvaardige economisch en politiek systeem instort. En dan is het aan ons om werkbare en hoopvolle alternatieven te presenteren. De toekomst is aan ons.

Externe bron : Knack

27 reacties

 1. Burgerlijke ongehoorzaamheid is de enige oplossing om dit piramidespel een halt toe te roepen. Het is wat onze corrupte overheden en de elite het meest vreest omdat het de poot onder het systeem in een keer kan wegzagen.
  Burgers worden op alle manieren begluurt en beperkt om controle op de massa te houden.
  Het geld van QE gaat naar de banken die het liefst grote buffers opbouwen en de overgebleven kruimels zijn voor het rapaille als pepernoten tijdens een sinterklaasintocht.
  Een verarmende bevolking en een schatrijke elite, rijk als nooit eerder gezien in onze geschiedenis.

  Studeren is voor de kinderen van de happy few, evenals goede zorg, een vaste baan, pensioen, betaalbare koop of huurwoning, mantelzorg, kinderopvang enz. We leven in een betaalmaatschappij waar geen ruimte is voor losers, bijstandsmoeders, bejaarden, laag opgeleiden of mensen met een beperking. Die worden als derderangs sukkels en zielige mensen gezien want daar kan niet aan verdient worden, ze kosten juist veel geld. Daarom moet dat ontslagrecht ook van tafel, flexwerkers, zzp’ers en 0 uren contracten zijn de sleutelwoorden voor groei..

  Het big financial corporate capitalist system made in USA. Darwin had zich kunnen laten inspireren met zijn “Survival of the fittest” theorie.
  Als u straks in Oostenrijk een been breekt moet u niet raar opkijken als eerst gevraagd wordt of u wel verzekerd bent want anders moet u toch echt naar het volgende ziekenhuis wandelen. Daar gaan we heen, of daar zijn we eigenlijk al. Maar willen we dat? Wij hebben die keus zelf in de hand door nee te zeggen.

  Ik denk niet dat onze politici een oplossing gaan vinden uit deze tweedeling in de maatschappij. Onze politici zijn politicus van beroep en daar gaat het mis. Omdat deze mensen ook een ander doel hebben dan de burger te dienen. Politici dienen meerdere kampen zoals ze elkaar dienen, hun carrière, het bedrijfsleven, de bezittende elite en volk op de allerlaatste plaats. Professionele politici worden zelden tot nooit afgerekend op hun (wan)prestaties of het moet zo flagrant zijn als Berlusconi, en zelf dan kost het enorm veel moeite.
  Deze politieke beroepslieden proberen ook altijd in het belang van hun eigen partij te handelen en deze achterban bestuurt dus op de achtergrond mee. Democratie in het huidige systeem bestaat absoluut niet en is slechts een kreet en een illusie die als marketing door onze politici verkocht wordt.

  De oplossing is demarchie; niet stemmen op een beroeps politicus maar volksvertegenwoordigers die worden gekozen middels een loterij. hhttp://en.wikipedia.org/wiki/Sortition

  1. Wetend dat je een QE in alle richtingen kan sturen, biedt perspectieven. Het basisinkomen komt op die manier binnen handbereik, geld is er genoeg.

    1. Daar kan ik je geen ongelijk in geven, gelukkig hebben we politiekers die ons willen dienen en wetten maken. Ze kunnen ons vertegenwoordigen om de problemen bij de bron aan te pakken. Of is dat te eenvoudig? Democratie, dat is toch hier, niet?

     1. Democratie is hier zeker. Het is niet voor niets dat vooral in EU landen waar de situatie vrij uitzichtloos is opeens partijen/ bewegingen uit het niks lijken te komen en in elk geval proberen iets te veranderen.
      Ik zie dit soort partijen op korte termijn in het Noordelijke gedeelte van de EU overigens nog niet zo snel zo groot worden. Het gaat hier immers nog steeds redelijk.

     2. Oliechargie. Een kleine groep heersers, vroeger de adel en die macht is gegeven aan de politicus die de belangen van diezelfde elite vertegenwoordigt. Toen Thorbecke met de grondwet moest komen was dat omdat de franse revolutie, de barricade opstand en de Parijse commune plaats hadden (moesten) vinden. Het volk wilde een eerlijker en rechtvaardiger systeem. De zittende elite zag de bui al hangen en heeft toen de illusie van een democratie verzonnen. Een mooie schijnconstructie: bedenk een grondwet en schrijf verkiezingen uit maar laat het volk stemmen op een select groepje politici dat door ons aangewezen is. Regeren achter de schermen. In de VS is het goed te zien want zijn alle ministers gelinkt aan Goldman Sachs. De verkiezing van Obama heeft ruim 1 miljard
      dollar gekost. Wie heeft dat betaald?

   1. Je kan ook een keer inhoudelijk ingaan op een reactie ! in plaats van met onzin aan te komen en de voorgaande reactie te “killen” door de disussie naar jou onzin te verleggen. Alsjeblieft zeg.. QE bied perspectieven…. doe ff normaal man ! Burgerlijke ongehoorzaamheid ( opkomen voor je vrijheid ) is de enige oplossing , of blijf je liever slaaf ? bevalt het werkloos zijn je wel ? De crisis is voor jou een geschenk !??? Vanuit je eigen kamertje gezien dan zeker, heeeeeel kortzichtig hoor

    1. Beste Mad, over die kortzichtigheid hebben we al iets geschreven, ook wiskundig bewezen overigens. Van je vriend nochtans, is het ondertussen duidelijk geworden of is het nog steeds dezelfde tragische absurditeit? … “If all bank loans were paid, no one would have a bank deposit, and there would not be a dollar of currency or coin in circulation. This is a staggering thought. We are completely dependent on the commercial banks. Someone has to borrow every dollar we have in circulation, cash or credit. If the banks create ample synthetic money, we are prosperous; if not, we starve. We are absolutely without a permanent monetary system. When one gets a complete grasp upon this picture, the tragic absurdity of our helpless position is almost incredible–but there it is.” (Robert H Hemphill – 1934).

     1. Vertel eens iets wat ik nog niet wist… En als je nou geen leningen hebt lopen ? Schijnt de zon dan weer volgende week of zorgt het lage waterpeil voor een extreem bodemverloop..?

     2. Beste MaD, jij weet alles al, net zoals vele biflaten hier, dat is het probleem niet. Hetzelfde verhaal hebben we ooit eens doorgestuurd naar de Nederlandse Tweede Kamer. We zijn er heel ver mee geraakt, vinden we zelf. Anders gezegd, vertel iets dat niet nieuw is en je krijgt een mooie plaats in de annalen, netjes in het archief bij al diegenen die hetzelfde zeggen maar waar niets mee gedaan wordt. Maar er is ook goed nieuws, we kunnen er onderling wat ruzie over maken omdat een mens nu eenmaal bezig wil blijven. Democratie noemt het, je mag zeggen wat je wil.

     3. Door je vraagstelling over die leningen geef je mi aan het citaat niet voldoende aandacht gegeven te hebben. Namelijk, alles is geleend, ook het geld waar schijnbaar geen lening tegenover staat. Maar goed, door al deze absurditeiten raakt een mens al snel in verwarring, niet meer dan begrijpelijk en het heeft dan ook niets met economie te maken.

    2. Beste MaD, met de stelling ‘QE biedt perspectieven’ wordt bedoeld:

     (1) biflatie = inflatie + deflatie
     (2) biflatie herinnert aan de neutraliteit van geld
     (3) een QE is niets anders dan geld uit het niets toevoegen
     (4) een QE herinnert derhalve ook aan de neutraliteit van geld
     (5) omwille van deze herinnering biedt het perspectieven

     Aan de bron is het eenvoudig en visieverruimend, tegengesteld aan de kortzichtigheid waar je naar verwijst. Je mag dit als een inhoudelijke reactie beschouwen, als het over de bron van onze problemen gaat dan zijn er ook veel minder woorden nodig.

     1. Ik weet niet waar je staat maar ik raad je aan om je te verplaatsen wellicht dat een ander uitzichtpunt verhelderend kan werken.
      Geld op zich is misschien wel lekker neutraal maar de mensen achter de reguleringen maken het ziek ! Het geld is niet het probleem !!!
      De verkeerde mensen met de verkeerde bedoelingen op de voor hen perfecte posities..
      De wereld gaat op deze manier naar de klote en daar veranderd een persoonlijk huishoudboekje wat op orde is helemaal niets aan.
      Volgens mij staan ze bij het Trojka te springen om mensen met jou skills..

     2. Kan ik het enkel mee eens MaD, het is werkelijk mensonterend maar we blijven toch rustig allemaal verder slapen, niet waar? De elite heeft dat goed voor elkaar gekregen, volgens hun doelstelling verdienen ze een dikke proficiat. Dit wil niet zeggen dat ik de doelstelling deel natuurlijk, het is wel een master piece.

 2. Er staat KAN komen, maar de gelijkenissen met 1931 en 1987 zijn wel zo verdomd goed dat het vanaf half september (vanaf beursweek van maandag 14 september) er wel een enorm opmerkelijke economische gebeurtenis(sen) zal/zullen plaatsvinden.

  Blijken we toch meer aan die bijbel te hebben dan gedacht.

  Ik kijk uit naar die tijd, hopelijk zullen de banken door die crash in zo’n zwaar weer komen dat zelfs de belastingbetaler ze niet meer kan redden!

 3. Goed stuk , maar geduld ????
  Hoeveel geduld is er dan voor nodig om het roer om te gooien .
  Ik ben bezig in mijn 61ste levensjaar , heel wat stront over ons ( het electoraat ) heen gekomen aan politici die veel beloven en weinig geven zodat een gek in vreugde zal leven .
  Ik zal u wat verklappen , het computer tijdperk deed zijn intrede in mijn bestaan in 1995 / 1996 .
  Deze bestond toen uit een desktop met een opslagcapaciteit van 2 GB , een monitor met beeldbuis een cd lezer die 2x de snelheid kon brander plus een losse scanner en een zwart wit printer .
  Internet was een in bel systeem van Planet en windows 95 was het besturingssysteem .
  Kosten FL 5000,00 , bij Vobis computerzaken , ja dat was wat in die tijd in guldens een echte financiële aderlating, maar wel met een keiharde gulden .
  In die tijd had men de paarse politiek met hun polder model , jawel 8 jaar Paars stond aan de bases VVD,PVDA,CDA en D66 hadden in die tijd zitting en deel genomen in 8 jaar Paars .
  De PC , jee wat was ik er blij mee , had voor mij in die tijd ook een reageer functie , Niburu of Worden Wij Wakker had in die tijd dezelfde functie als nu Biflatie.nl of De Vrijspreker .
  Hetzelfde gekakel van de elite en wereldverbeteraars met zakkenvullers en hypocriete politici is tot op de dag van vandaag niet veranderd , het electoraat ook niet , zij kruisten nog steeds het verkeerde hokje rood .
  Wijlen Pim Fortuyn een politicus met visie , durf en charisma had zijn huiswerk al klaar en had het initiatief om de puinhopen van 8 jaar paars aan te pakken met een genadeloze analyse van de collectieve sector en aanbevelingen voor een krachtig herstelprogramma voor ons allemaal binnen handbereik .
  De geschiedenis weet hoe het verloop is geweest , Pim is vermoord hij was het gevaar voor de gevestigde orde , dus !!!! de politiek deed een plas en alles bleef zoals het was .
  De PC is gebleven en ging voor verbetering zodat het nieuws nog sneller en opslag steeds groter werd .
  MSM , deed zijn intrede net als kabinetten Balkenende , en de sites zoals wij nu allemaal dagelijks kennen hadden toen ook al een waarschuwende discussie functie , waarbij onze Nee 68% tegen de EU in onze referendum door Balkenende in een ja werd omgetoverd in het verdrag van Lissabon en zodoende de Euro door onze strot werd geduwd .
  Balkenende en Wouter Bos als Sinterklaas de banken overeind hielden met ons , ja weet u wel met ons belastinggeld , en zij de bancaire sector te belazert waren om sorry te zeggen .
  2015 voor mij in computertijdperk 20 jaar na dato van 1995 schrijf ik nog steeds een commentaar , maar zit ik inmiddels met een waardeloze euro omdat een of andere clown Mario Draghi 1140 miljard euro uit de geldpers trapt om de inflatie op gang te brengen zodat de graaiers van banken en hun Eurofielen elite regenten hun enorme schuldenberg kunnen doen slinken met waardeloos papiergeld waar je eigenlijk niet eens meer je gat kan afvegen .
  Rutte I en Rutte II ons dagelijks bestelen door de zorg en de sociale voorzieningen in rap tempo af te breken .
  De oppositie van een grote gedoger D66 met mannetje Pechtold in de peilingen weliswaar maar toch , zich tot de grootste partij mag rekenen en de grenzen wagenwijd open zet .
  En het electoraat plus de regenten kliek zich massaal uitten tegen een Geert Wilders van de PVV die als ik het goed begrijp het meest voor de hand liggende beleid binnen ons bereik heeft om het roer nu eens echt om te gooien .
  Ik heb het idee dat velen niet eens weten dat onze soevereiniteit van onze Staat een gepasseerd station is , Brussel regeert , Den Haag onze politici lopen als schoothondjes in de Eurofielen pas , vele ministers van financiën zetten als een blinde hun handtekening voor het ESM of een banken unie en gaan als dolle honden tekeer tegen Griekenland om als beste jongetje uit de klas te zijn of te blijven .
  En not last not least Jeroen Dijsselbloem als gekke Henkie 1,4 miljard eurotjes aan graai Brussel te storten .
  En dan is het aan ons om werkbare en hoopvolle alternatieven te presenteren , zoals u hierboven in het stuk beschrijft .
  Ik durf dan te zeggen , geduld is dan een lange schone zaak en als de stemming zo blijft veranderd er helemaal niets .
  Ik ga wel weer wat reageren op mijn PC tje , mag hopen dat ik het nog kan na nog eens 20 jaar belazert te worden door strategisch en dom stemgedrag .

  1. Fijne reflectie Rinus, naar mijn mening zijn die Eurofielen veel te kortzichtig waardoor de druk op de lidstaten wordt gelegd. Op die manier is het gedoemd om te mislukken, er ontbreekt een mondiale visie waarbinnen Europa en anderen hun rechtmatige plaats krijgen. En dat is niet dat dergelijke plannen niet bestaan, ook die liggen op de tafel. Het geduld?

   1. Hoe goed bedoeld de EU is (geen oorlogen meer, een economisch machtsblok dat de toekomst aan kan) het idee is inmiddels van binnenuit uitgehold (lobbygroepen zijn er eerder opgedoken dan de lokale/ nationale politici) maar vooral achterhaald. Vnl het idee van massa immigratie dat in de jaren 70 opkwam, om vergrijzing tegen te gaan en een gezonde opbouw van de beroepsbevolking te garanderen, is achterhaald. Het bleek/ blijkt dat we vooral ongeschoolden binnenhalen waarvoor geen werk is. De fabricage van zo’n beetje alles vindt in Azie plaats. Het blijft in mijn ogen dan ook verbazingwekkend dat partijen als D66 waar niet de minst intelligentie mensen zitten deze massa-immigratie tot op de dag van vandaag blijven propageren.

    1. Inderdaad Wim, de situatie is niet echt om vrolijk van te worden. We stellen ons nog altijd de vraag, zowel in het boekrek als op internet vinden we allerhande plannen die heel anders zeggen dan politiek. Ontgaat hen dit alles dan echt? We hoeven zelfs die plannen niet zelf te bedenken, velen hebben dat denkwerk al verricht. Zorgbarend is het, het is als zeggen dat er geen probleem is maar toch de bevolking blijven belasten met allerhande economische nonsens. Onderhand weten we dit allemaal wel, zowat elke reactie is een uiting van ons ongenoegen daarover.

 4. “De Nederlandse burgerpetitie eist dat geldschepping in de toekomst interest- en schuldenvrij gebeurt. Bovendien mag deze taak niet langer overgelaten worden aan commerciële banken die uit zijn op winst.”
  – Bij 0,00% rente heeft het geld geen waarde maar de rente kan alweer niet verdwijnen.
  – Schuldvrij geld is geld elektronisch maken en vervolgens gratis verstrooien.
  – De auteurs van deze “burgerpetitie” snappen het huidige geldsysteem niet voldoende
  – 100% geldcreatie door de staat doen de commerciële banken verdwijnen en leidt of tot een snelle uitputting van het geld of tot hyperinflatie.
  Deze burgerpetitie heeft een nobele intentie maar geen realisme. De initiatiefnemers moeten nogmaals goed nadenken:
  a. hoe komt dat het huidige mathematisch onmogelijk geldsysteem toch voor enkele eeuwen kon overleven?
  b. wat zijn de elementen van het huidige systeem die de fysieke economie nodig heeft?… niet alles wat het huidige systeem doet is verkeerd!

  1. Beste Mario, interessante vragen/opmerkingen die je daar stelt. Naar mijn mening en onderzoek:

   a. dit heeft grotendeels te maken met de evolutie zelf, dit proces komt nu op een breekpunt
   b. het systeem heeft ons veel vruchten opgeleverd en vereist een (ethische) upgrade, dit betekent een aantal aanpassingen maar niet de volledige afbraak (dat zou niet doordacht zijn)

 5. Het is heel simpel wat er gebeurd. De grote bedrijven, de elite, maken ontzettend veel winst en trekken al het geld naar zich toe die zijzelf niet weer in de economie steken. Gevolg is dat er telkens te weinig geld in omloop is dat door de ECB middels bijdrukken weer gecompenseerd wordt. Dit extra geld vertegenwoordigt eigenlijk geen tegenwaarde van iets. Er is geen goud waar men het geld aan kan kopppelen. Dus creeer men hierdoor bewust inflatie. De enige juiste manier om economische poblemen te voorkomen is een winstdrempel in te stellen voor bedrijven en instanties. Al het geld dat meer wordt verdient dan die drempel moet regelecht terug in de economie vloeien. (het lijkt misschien wel communistisch, maar is wel eerljker) middels kortingen, extra belasingafdracht enz.Het extra geld dat de staat dan ontvangt kan zij gebruiken om lasten te verlichten en staatsschuld mee af te betalen. Dit systeem werkt alleen op internationaal niveau, op nationaal niveau zal dit systeem juist voor een negatief effect zorgen daar de bedrijven een ander land als toevluchtsoord zullen kiezen.

  Maar het beste nog, is om wereldwijd, alle landen tezamen, de elite (bankwezen) aan te klagen en om kwijtschelding van de schulden te eisen. Zij zijn verantwoordelijk voor al het leed dat met geld te maken heeft.

   1. Wat zijn die plannen dan Werner?

    Hoe ga je met je handjes werken om jezelf los te maken van de overheersing, met niet alleen praatjes of afhankelijkheid van geld wat je krijgt vanwege het feit dat je werkeloos bent en betaald wordt vanuit het systeem, de matrix…?

    Menneke in hoever ben je capabel om voor jezelf te zorgen en voor jezelf te voorzien zonder de giften?

    Geen verwijt maar een vraag van waarheid.
    Want praatjes vullen alleen gaatjes zolang dit systeem zich hooghoudt, mijn academische vrind.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.