ESM: Waar blijven de Nederlandse professoren?

32

In Duitsland gaat het hard tegen hard, Nadat de 172 professoren rond IFO-chef Sinn hun zorgen rond het hele ESM gebeuren kenbaar hadden gemaakt kregen ze verbaal een draai om de oren van Kanzler Merkel en Minister Schäuble. Ze zouden het allemaal niet juist zien en alleen het volk bang willen maken.

Merkel en Schäuble ondervonden echter nog meer weerstand. Vanuit een geheel onverwachte hoek, namelijk President Gauck, kregen ze te horen dat ze toch echt meer aandacht zouden moeten besteden aan verdieping en uitleg aan het Duitse volk. Gauck gaf zelfs aan blij te zijn met de klachten over het ESM bij het hoogste Duitse gerechtshof, omdat hierdoor meer duidelijk zou komen.

Eurofielen

Vanuit de Eurofielen wordt er op dit moment moord en brand geschreeuwd. Zij zien hun wereld bedreigd, verwijten de rechters ondeskundigheid en het niet terzake kundig kunnen zijn rond het ingewikkelde Europese gebeuren. Eigenlijk vinden ze zelfs dat net als in Nederland de rechters dergelijke Grondwettelijke toetsingen verboden zouden moeten worden. Nou daar kunnen wij burgers echt blij van worden.

Terug naar Sinn en de zijnen

Sinn raakte door de draai om de oren van Merkel nog meer gemotiveerd en reageerde met een uitgebreid en op de ESM-verdragstekst gebaseerd weerwoord. Op basis van de verdragstekst zou Duitsland zijn eigen beslissingsvrijheid geheel gaan of kunnen verliezen. Dat Merkel en Schäuble de tekst anders interpreteerden was wat hem betreft van geen enkele waarde omdat uit diverse toetsingen was gebleken dat vele anderen, wereldbreed, de uitleg van Sinn en de zijnen steunden. Duitsland en daarmee de Duitse bevolking gaan een enorm risico lopen. Vooral in de bankensector zou het gaan om enorme schulden, wel drie keer zo hoog als alle staatsschulden bij elkaar opgeteld.

En in Nederland?

Buiten  professor Tissen, die ons regelmatig zijn visie en zorgen kenbaar maakt, gebeurt er in ons land eigenlijk nauwelijk iets. Er is een groep bloggers en volgers die het hele gebeuren rond Europa en de wereld met bijzondere aandacht, bezorgdheid en vaak ook woede volgt en daarmee houdt het dan ook wel zo’n beetje op. Voor de Nederlanders zal waarschijnlijk gelden dat ze er pas achter gaan komen als het te laat is. Als de Europa-vrachtauto komt voorrijden met de klep open en borden op de zijkant alles inladen wat ook maar van enige waarde is. Als Duitsland zal moeten gaan betalen dan zal het zeker voor Nederland gelden.

PS. De bangmakerij van de rechters gaat door. De druk wordt opgevoerd. Zelfs minister Schäuble doet er aan mee.

Schäuble warnt Richter vor „Verwerfungen“