‘Euro heeft slechts 6 maanden te gaan’

28 reacties

 1. Ja, ehh… niet om het een of ander hoor, maar zou dit ook te maken kunnen hebben met het feit dat de euro moedwillig in een slecht daglicht wordt gesteld om zo te trachten de problemen in de VS en van de dollar en de problemen van de rest van de wereld buiten beschouwing te houden ? Is dit niet een onderdeel van het ‘wijzen naar elkaar spelletje’ ?

 2. Ja, het is natuurlijk wel Russia TV heh;) Best goede informatiebron overigens, naast andere – kijk en lees zelf altijd alles zoveel mogelijk alles van alle kanten en probeer belangen het de welvaart (het geld enzo) een beetje te zien en te volgen.

  Vermoed dat wat jij zegt zeker het geval is – niet altijd, maar dikwijls gaat het zo (die de ratingburootjes enzo, analisten die voor de bank praten, etc). Amerika heeft zelf ook problemen zat, zoals bekend is. Denk dat er wel wat geduwd en getrokken wordt, onderling en wellicht met andere partijen zoals China en Rusland en Japan, bijv.

  Wat wel interessant is, is dan of de dingen die KTM zoal zegt kloppen. Dus of er echt meerdere belangen zijn en machtsblokken die elkaar beconcurreren en welke geheime afspraken er zoal zijn. Denk aan de bouwfraude en prijsafspraken enzo, zal ik maar zeggen, geheh;) Zelf denk ik van wel, dat er meerdere belangengroepen zijn en Europa en de VS zijn niet 100% hetzelfde volgens mij.

  Aangezien beide landen wat in de problemen zitten op bepaalde terreinen zit er ook wel een kern van waarheid in denk ik, hoezeer zaken aangedikt worden is soms lastig te bepalen vanaf de bank met in de ene hand een laptop en in de andere eh… uhm mooi weer is het toch! Een pul bier! 😉

  Ken je het darwinisme en de chaos-theorie toevallig? 😀
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Darwinisme
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Chaostheorie
  :-*

 3. @No-Thing
  Dank voor de reacties en linkjes welke ik ‘nu pas’ heb gelezen. (Ahum wat is het toch mooi weer ! Inderdaad, ene hand steunend in strandzand en andere hand… een pull bier ! 😉 Eigenlijk zeg je het zelf ook, het is zo als ik er over denk. Ik ben er van overtuigd dat er goed besodemieterd, uitgeknepen en belazerd wordt. Je noemt oa bouwfraude ed. Soms vraag ik me nog steeds af, hoe zit het eigenlijk met DSK ? Machtige man vs kamermeisje. Je zal het echter nooit weten (Nou ja, misschien de laatste ontwikkelingen, kan misschien nog wat veranderen) En er zullen altijd geheime documenten zijn die jij en ik nooit zullen kunnen inzien. Ik vind het goed dat er zoiets bestaat als wikileaks hoewel het op den duur de staat en de bevolking verder uiteen kunnen laten drijven. (de muur ertussen wordt nog even een beetje extra dicht getimmerd) De overheid doet meer en meer geheimzinniger en wil tegelijkertijd zoveel mogelijk van je weten. Ook twijfelt een minister steeds vaker (bijv. JK de J) of hij gewoon eerlijk zal zijn of dat er voor een gestuurde uitspraak moet worden gekozen. In de bevolking hoor je steeds MINDER de uitdrukking ‘Van mij mogen ze alles weten, ik heb toch niets te verbergen !’. Ik vind het moeilijk hoor. Internet zegt … dus is het zo ! Tja, welke groepering geloof je het meest ? Inderdaad, je hebt gelijk dat je van alle kanten zou moeten inlezen. Maar als je dan artikelen leest van: De Bilderbergers, onze koningin incluis hebben plannen om de wereldbevolking drastisch te verkleinen mbv dodelijke vaccins, dan haak ik op een gegeven moment toch wel af, maar je hebt er toch weer wel tijd ingestoken. Er wordt zoveel geroepen op internet.

  Ook de linkjes Darwinisme en chaostheorie heb ik gelezen en het is eigenlijk ook wel leuk om dat weer even op te frissen. Ik heb overigens veel meer vertrouwen in dit soort theorien dan dat je jezelf moet houden aan flauwekul wetten, opgesteld door een of ander geloof. Schijnheiligheid komt ook in de kerk voor, de een mag geen koe wel varken, de ander precies andersom. Wees gewoon een goed mens dan komt alles goed !

 4. Het uur van de waarheid komt dichterbij. Over een maand kan Griekenland geen salarissen meer betalen en ambtenaren blijken niet te kunnen worden ontslagen. Weer 8 miljard er naartoe om een poosje te rekken?

 5. @Sjaak,

  Antwoord: Ja !

  De schuldpositie van Griekenland is dermate hoog dat ze dit nooit kunnen afbetalen. Daarnaast is de rente op deze schuld zo hoog dat het met de krimpende economie een steeds groter percentage van de inkomsten gaat innemen.

  Vanwaar dan toch extra geld geven ?

  Omdat men bezig is met pompen om niet te verzuipen. Alle euro landen zijn snoeihard aan het bezuinigen om zodoende hun begrotingstekorten weg te werken. Sommige zijn succesvoller dan anderen, maar er gaat nog harder worden ingegrepen want dat doel [b]moet [/b] worden gehaald.

  Indien voldoende eurolanden een overschot hebben gerealiseerd zal men dit gebruiken voor herfinanciering van schulden (niet alleen die van Griekenland), maar ook voor het (gedeeltelijk) kwijtschelden van schuldpapieren die zijn en nog worden opgekocht. Dit zal net zolang doorgaan totdat eenieder (weer) aan alle begrotingseisen voldoet en de rente op staatsschuld kan betalen en zelfstandig de schuld kan herfinancieren.

  Het verdrag wat inmiddels door Duitsland door het Parlement is gejaagd, voorziet al in een clausule waarbij alle landen gedwongen kunnen worden om geld over te maken. Het overschot van alle “gezonde” eurolanden zal dus gebruikt worden om in de aankomende jaren de opgekochte schuldenberg te reduceren tot 0 euro (kwijtschelding).

  Daarna begint de volgende fase pas waarin de sterkste landen de maximale 60% schuld van het BNP kunnen gaan afbouwen. De zwakkere landen zullen economisch worden gestimuleerd om een kleine groei van hun BNP te realiseren om zodoende ook – zij het in een veel trager tempo – hun 60% schuld verder af te bouwen.

  Er zullen voor ons [b][u]jaren [/u][/b] van versobering en verarming gaan optreden om de gaten in de eurozone te dichten. Ik denk echt dat alle luxe en opgebouwde sociale voorzieningen nagenoeg zullen gaan verdwijnen voor meer dan 95% van de bevolking in de eurozone om het “EURO-paradijs” niet te verliezen.

  Mits er natuurlijk geen “Griekse” lijken in de kasten van de overige eurolanden worden aangetroffen ! Dan is het iedereen voor zich zelf ….

 6. Wat ik nou niet snap, nou lopen er toch zo veel mensen (en heel veel van die dinosaurus politici/economen) te blèren van: “Ja ! Maar laten we ook vooral NIET vergeten dat de Euro ons zoveel heeft gebracht !” Feit is dat we ons sinds 2008 in de ene en dan weer in de andere crisis begeven. Het voorvoegsel voor crisis krijgt steeds weer een andere naam. Hadden we ons deze ellende kunnen besparen door nooit aan die Euro te beginnen ?

 7. @Martin
  Bedankt, geloofwaardig verhaal hoe men de euro probeert te redden. Punt van zorg blijft m.i. wel dat economische groei uitblijft in een groot aantal landen. We verlenen elkaar wel massaal diensten, maar daarmee wordt niets verdiend.

 8. @Sjaak,

  We leven momenteel in een maatschappij waar de persoon in kwestie bepaald welk werk hij/zij wil gaan doen in plaats van dat de maatschappij dit doet. Klinkt een beetje wazig, maar laat mij dit met een voorbeeld verduidelijken wat ik recent online heb gelezen.

  Stel je hebt een stad met 25000 inwoners en 10 verkopers die elk 1x per jaar aan 2500 personen een benodigd artikel ABC leveren. De inkoop is EUR 0,25 en verkoop EUR 1,00. Hiermee kan de persoon met circa 60 uur arbeid per week een modaal bestaan hebben. De markt is echter wel verzadigd. Er zijn meer dan voldoende aanbieders in de markt.

  Zie hier hoe onze maatschappij nu in elkaar steekt. Iemand bepaald dat hij / zij ook eenzelfde bedrijf gaat beginnen om in de markt van 25000 mensen ook het artikel ABC te leveren. Is er vraag naar een nieuwe verkoper ? [b]NEE[/b]. Toch wordt dit gefinancierd en kan hij / zij van start. Het vreemde is dat er dan geen korte en hevige concurrentie ontstaat en dat 1 van de 11 verkopers het veld moet ruimen, maar dat de markt herverdeeld wordt onder deze 11 verkopers. Iedere verkoper verkoopt per jaar dus 25000 / 11 = ~ 2275 artikelen ABC in plaats van 2500. Om eenzelfde inkomen te houden wordt de verkoopprijs bijgesteld naar 2500/2275 * EUR 1,00 = ~ EUR 1,10.

  Zie hier onze markt. Wij als burgers betalen derhalve 10% extra over onze producten omdat een of andere “ongeschoolde” bepaald dat hij / zij het nodig vindt om een of ander beroep in een verzadigde markt te gaan uitoefenen. De banken (die gretig financieren) lopen hierbij amper risico omdat de prijsstelling door de verkopers altijd dekkend is voor de bedrijfshuishouding. Bij een krimp van de markt (afname van de vraag naar artikel ABC) hebben ze het risico verspreidt over 11 (!!!) bedrijven. Ook de overheid spint hier garen bij, want er wordt ook nog meer BTW betaald.

  Wat er nu zou moeten gebeuren is dat er enkele verkopers uit de markt moeten stappen en iets “nuttigs” voor de samenleving gaan doen. Stel dat van de 10 verkopers er nu eens 5 uitstappen. Dan heeft iedere verkoper een afzet van 5000 artikelen ABC.

  Door de prijs nu te laten dalen naar EUR 0,75 kan hij / zij het zich veroorloven om een medewerker in dienst te nemen en in plaats van 60 uur maar 40 uur per week te gaan werken en er eenzelfde modaal inkomen op na te houden. Daarnaast is de consument “iets” goedkoper uit en houdt geld over voor andere producten en / of diensten.

  Op dit moment zijn banken buitengewoon terughoudend in het financieren van bestaande, maar vooral ook startende bedrijven. Dit in combinatie met een krimp van de markt (de consument stelt de aanschaf van artikel ABC uit of ziet er in het geheel van af) zorgt dat de markt langzaam terug wordt gedrongen tot de meer gezonde situatie van 5 verkopers.

  Inmiddels zijn de overheden ook druk bezig om mensen meer te bewegen om werk te accepteren wat de maatschappij op dit moment nodig heeft. Een 15 jaar geleden heb ik een korte periode recht gehad op een WW-uitkering. Hierbij hoefde ik uitsluitend te solliciteren naar een PASSENDE functie. Nu dien je na verloop van tijd ook te solliciteren naar een functie onder je niveau.

  Ook is de overheid druk bezig met het concept “Werk boven inkomen”. Ik zie hier binnen mijn familie en vriendenkring de directe gevolgen van. Het makkelijk thuis zitten en handje ophouden wordt almaar moeilijker gemaakt (goede zaak overigens !!). Waar ik woon zijn er al meerdere mensen gekort op hun bijstandsuitkering (terug naar 70% !!!!!) omdat ze niet voldoende gedaan hebben of soms gewoonweg geweigerd hebben om werk te vinden of te accepteren.

  De maatschappij gaat meer en meer dicteren welk werk er dient te worden verricht. Het is aan eenieder om zich daar op voor te bereiden. In plaats van nog hogere opleidingen volgen is het wellicht verstandiger om je juist breder te gaan opleiden zodat je op meerdere fronten inzetbaar bent.

  Er zal meer en meer een verschuiving gaan plaatsvinden naar het leveren van producten / diensten die WEL nuttig zijn. Dit is echter wel een proces van jaren.

  Dus, …. ADJUST, ADEPT en MOVE ON !!!

  Note voor sitebeheerder: Is het mogelijk om het aantal reacties per pagina terug te brengen van 50 naar 10? Scheelt een heleboel scrollen 😛

 9. @ Martin
  Duidelijk verhaal, bedankt voor de uitleg. Ik moet nu wel eerst nadenken wat dit betekend voor ons ambtenaren apparaat waarbij dit precies hetzelfde geldt maar daar wordt 0,0% bijgedragen aan de economie….

 10. @R » 01-10-2011 20:28, (scrollen maar!;)

  Besodemieteren is aan de orde van de dag, op allerlei niveaus in onze samenlevingen, net als dommigheid, hebzucht en ik vrees ook wat al dan niet psychopatisch narcisme en dergelijke. Dit imho natuurlijk;)

  Mensen denken zelf niet echt heel veel na en verdiepen zich ook niet bepaald en masse in allerlei (belangrijke) zaken. Hierdoor is het mogelijk dat allerlei bedrijven en banken hun spel spelen en wij bijv. kleren kopen die door 12 jarige kinderen in elkaar gezet zijn, terwijl we ons daar niet eens van bewust zijn. Omdat we op de TV vrolijke fotomodel-achtige kindertjes onder de blauwe lucht zien dansen in deze zelfde prachtige kleertjes.

  Dat bewustzijn omtrent de werkelijkheid komt, zoals jij ook al schrijft, gelukkig wel steeds meer. Maar veel mensen leven nog in de reclame-wereld of in totale onwetendheid, waarbij er slechts een luik bestaat (de winkel) en een knop (geld) et voila daar ligt je product! It’s magick!
  Waar het vandaan komt, wat dit kost (aan (slavernij-achtige) arbeid, schade aan mens en milieu, grondstoffen, benzine om de boel te verslepen, etc dat boeit veel mensen niet. Deze mensen begrijpen niet dat een en ander met elkaar te maken heeft… Die zitten nog in de legoblokjes wereld van Newton vermoed ik zomaar, geheh;) En ergens kun je ze dat ook niet of nauwelijks kwalijk nemen, omdat ze doodgebombardeerd worden met reclames en TV-programmas die ze vertellen dat ze dit en dat allemaal nodig hebben om er bij te horen en dat het allemaal prachtig, schoon, goed, eerlijk en buitengewoon fantastisch is.

  Wat DSK betreft vermoed ik dat deze man wel enigszins vergelijkbaar is met Tigert (de golfert), BungaBunga-man en Grote Sigaren Roker, etc. Deze ken je vast ook al?

  http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20110519_088

  Het (dit soort dingen en andere) komt vrij veel voor volgens mij, ook op de allerhoogste niveaus. Het zou naief zijn om te denken dat (machtige) mensen nu zo anders zijn dan in de Romeinse tijd of de Italiaanse Renaissance, imho. Waarom DSK opeens op dat moment door den mand viel weet ik niet, kan toeval zijn, kan ook Sarkozy of iemand anders achter zitten. Boeit mij slechts tot op zekere hoogte. De grote lijnen zijn ondanks het gebrek aan detail info best goed te zien wat mij betreft,

  Geheime documenten zullen er inderdaad altijd zijn. Meer transparantie zou wat mij betreft wel wenselijk zijn, maar een boel mensen zullen daar anders over denken, geheh, denk ik.
  Wederom is het best te doen om de grote lijnen te volgen, alles van meerdere kanten bekijken, ja afvragen wie waar baat bij heeft, niet naif zijn, grote geld volgen, etc kom je al een heel eind;)

  Het idee dat de overheid een of ander abstract iets is, is (imho) onzin en niet realistisch. We hebben het gewoon over mensne met belangen, zoals altijd. Er bij overheden zitten vast ook wat hele wijze en goeie en fatsoenlijke mensen, maar ook zat corrupte en zelfs wat zware criminelen, imho.

  Minister JK de Jager zit in de politiek, geheh en dan wordt het al snel razend ingewikkeld meestal;) Gheheh. Ieder zijn ding. Burgers zouden er goed aan doen om de overheid niet blind te vertrouwen, zelf onderzoeken dus en mening vormen, geldt ook voor de media die praten dikwijls ook hun broodheren naar de mond, imho. Dat zie je in de VS wel, maar ook hiero. Belangen en belangenverstengelingen… etc!

  Dit alles (en nog veel meer) maakt goed bestuur (soms) (helaas) bijna onmogelijk. Mensen zijn chantabel, er spelen allerlei belangen, een enkeling (?) heeft zware edoch maskeerbare psychologische afwijkingen, anderen moeten overal de hele tijd zoveel mogelijk water bij de wijn doen en op deze manier krijg je hele vage taferelen zoals afgelopen zomer in de VS met de verhoging van dat schuldenplafond. En de bevolking kijkt liever Idols en stemt op de eerste de beste persoon die er goed uitziet en een mooi verhaal heeft, etc.

  Het is ook moeilijk, zo niet onmogelijk, om van achter je pc via internet de boel 100% helder te krijgen. Maar je kunt wel een eind komen, zoals ik eerder al zei, logisch nadenken, alles van meerdere kanten bekijken, etc (zie boven).

  Mbt de Bilderbergers & co. Dit is niet echt wat nieuws, machtige clubjes zitten al eeuwen en eeuwen samen rond de tafel als dit nodig is / zo uitkomt, etc. Mbt het drastisch verkleinen van de wereldbevolking zou het mij niet verbazen als sommige mensen dit wel een goed plan vinden. Nogmaals wees niet naief en lees nogeens een boek over WOII! Ik zeg niet dat de hele club zo is hoor, mind you, maar niet iedere Bilderberger is volgens mij een engeltje.

  Hier wat quotes van Prince Philip van Engeland:
  http://en.wikiquote.org/wiki/Prince_Philip,_Duke_of_Edinburgh

  Zal er eentje hiero posten:
  I just wonder what it would be like to be reincarnated in an animal whose species had been so reduced in numbers than it was in danger of extinction. What would be its feelings toward the human species whose population explosion had denied it somewhere to exist… I must confess that I am tempted to ask for reincarnation as a particularly deadly virus.
  Foreword to If I Were an Animal (1987) by Fleur Cowles ISBN 9780688061500

  Gheheh, check het maar na op 1001 andere websites, is geen grap ofzo, echte quotes uitgesproken door deze (nogal machtige) meneer. Heheh, helaas.

  Mbt Darwinisme en Chaostheorie dat had ik gepost omdat de wereld vaak zo werkt, imho.
  Ik aanschouw bijv. de financiele wereld en dan komen dit soort termen al spoedig in mij op, geheh;) Dat religie zeer dikwijls misbruikt wordt om mensen te beheersen en controleren is een oud gegeven, imho. Dikwijls worden zaken verdraaid (zie bijv. het Christendom). Dit neemt niet weg dat er wel ook genoeg goeie, oprechte en wijze religieuze mensen zijn, die wijze en waardevolle zaken te vertellen hebben.

  Wellicht wat overdreven, dit (lange onsamenhangende) verhaal van mij, en eenzijdig. en daarom moet iedereen maar ff zelf (alle;) dingen gaan onderzoeken en dan eventueel conclusies gaan trekken.

  QUWees gewoon een goed mens dan komt alles goed !UQU

  Ben ik het wel (ten dele) mee eens. Maar alles komt niet vanzelf goed, imho. Te vaak zijn aardige en goeie mensen niet zo heel erg goed terecht gekomen (zie het verleden oa.). Het nadeel van een goed mens zijn is dat je bepaalde dingen niet doet en wilt, andere mensen kennen geen grenzen en slaan als ze dit nodig achten zo ff je dorpje aan puin. Maar inderdaad als iedereen een goed mens (wat dat dan ook precies zijn moge;) zou zijn, dan zou het een stuk aangenamer vertoeven zijn op deze in vele opzichten prachtige planeet met zo ontzettend veel potentie. Nr1, make it so!;)

  PS warmste dag in oktober sinds metingen, las ik gister, 25+! Geheh en vandaag weer!
  Moet niet gekker worden, moet bijna alweer nieuw bier gaan halen!

 11. @Albert,

  Ik ben zelf ambtenaar en als ik het in mijn werkomgeving voor het zeggen had dan had er minimaal 25% de laan uitgegaan omdat ze te veel roken, pauze houden, studeren in de baas zijn tijd, ziek zijn, verlof hebben (48 dagen per jaar !!!!!!!), overleggen of totaal niets toevoegen.

  Gelukkig voor de samenleving nemen velen de vlucht door gebruik te maken van de 57+ regeling. Lekker vroeg er uit om vervolgens volgend jaar geconfronteerd te worden met 5-10% afstempeling van je pensioen.

  ABP zit inmiddels onder de 90% dekkingsgraad terwijl dit eind van dit jaar bijna 100% moet zijn en eind volgend jaar bijna 105%. De enige manier om dit structureel op te lossen is afstempelen.

  Gelukkig voor de samenleving worden deze functies niet of nauwelijks meer opgevuld. Echt een zegen voor het land. Moeten we zeker nog zo’n 10 jaar volhouden.

  Er zullen ongetwijfeld overheidsafdelingen zijn waar de ambtenaar marktconform werken, maar over het algemeen is mijn ervaring dat dit grosso modo absoluut niet het geval is.

 12. Het is wel frusterend dat iedereen nu weer net doet alsof de dollar veilig is. De euro en de dollar hebben evenveel problemen. De nieuwe valuta van de wereld zullen die van China, India en Brazilie zijn. Ik verbaas me erover dat bij echte paniek iedereen toch weer die waardeloze dollars aanschaft. Griekenland heeft problemen met schulden maar in amerika kunnen ze er ook wat van.

 13. Albert Moonen » 02-10-2011 10:46 & Martin » 02-10-2011 11:13,

  Denk (hoop) dat er nog wel wat ambtenaren zijn die iets nuttigs doen? En een krantje lezen voordat je begint te “werken” doen er ook wel meer, toch? Volgens mij “werken” we inmiddels meer dan de gemiddelde holbewoner?

  ‘T is maar net waar je met z’n allen meebezig wilt zijn, denk ik. Als we echt zoveel (overbodige) spulletjes willen hebben met elkaar en er zo gelukkig van worden dan kost dit zeer veel energie. Begrijp me niet verkeerd aub, ik hou ook wel van leuke spulletjes en dergelijk, maar wat mij betreft mag het ook wel eens wat minder en meer gericht zijn op zaken die er werkelijk te doen. Ik klink vast als een bejaarde, maar soms zie ik kinderen met 100 KG speelgoed en dan zijn ze nog niet echt blij ofzo. Met een blok hout en een voetbal kom je ook al een heel eind, geheh, mag er ook best een mobiele-I-podpad-computer-ding bij, eens in de zoveel jaar dan!

  Het gaat om energie en waar die zoal aan besteed wordt. Het gaat over maatschappelijk draagvlak en het draagvlak van deze planeet .En korte termijn behoeftenbevrediging, winst en politiek natuurlijk! Gheheh. Warm heh? Trouwens. Lijkt April wel.

  Oh!
  Tijd voor mijn pillen, ziet ik…
  :-*

  , dan is er nog werk zat voor de toekomst

 14. Aan alle ,de mensen zijn door de tijd allen geindoctrineerd ,door religie en Staat deze worden aangestuurd door de elite/banksters .Wanneer de massa eens echte literatuur zou gaan lezen ,is het met hun macht gedaan.
  Kennis is macht!!!

 15. @No-Thing» 02-10-2011 11:02
  Bedankt voor je rijke reactie.

  1e Alinea. Helemaal mee eens, niets meer aan veranderen.

  2e Alinea. Je hebt gelijk. Maar, vergeet niet dat het lastig is voor de gewone burger. Voor veel mensen is het ’s morgens in de file naar het werk. minstens 8 uur werken.
  ’s middags in de file. ’s avonds een cursus om bij te blijven, verder nog een sociaal leven. Het is dan toch vrij lastig om (als niet econoom, gemiddeld de meeste dan) te bepalen in welke hoek het echte bedrog of de waarheid zit. Verder bordurend op deze 2e alinea: Ik heb het gevoel dat ze, hier in Nederland en het westen, veel te gemakkelijk het leven duurder maken (veel belastingen, hoge prijzen koopwoningen, huurprijzen, btw op van alles etc.) maar dat ze niet echt beseffen dat dit ook echt consequenties heeft, zoals jij noemt die ‘goedkope’ kleding elders in de wereld geproduceerd waarvan je niet weten wilt ‘hoe’. Banen verdwijnen naar de rest van de wereld. Hoge lonen bemoeilijken de concurrentie met de rest van de wereld.

  3e Alinea. Zie mijn reactie op jouw 2e alinea, het zou een hoop schelen als je lokaal kan produceren, maar dat wordt bemoeilijkt door: zie reactie 2e alinea.
  Dat er veel burgers zijn die niet door de reclamepropaganda kunnen prikken, is iets wat je veel burgers inderdaad WEL kwalijk kunt nemen.

  4e Alinea. DSK was maar een willekeurige greep. Ik bedoel, van veel dingen zul je het fijne niet weten. Dat grote imperiums ineenstorten dat te vergelijken is in cycli is me duidelijk. Dat het ooit eens in de huidige ‘imperiums’ fout zal gaan zal geen uitzondering zijn. Waar, wanneer, hoe is alleen de vraag.

  5e Alinea. Ok, zie ook mijn reactie op 1e alinea.

  6e Alinea. JK de J. Je ziet hem denken: DIT is weliswaar de waarheid, maar ik geef (politiek gezien) toch maar DAT antwoord. Enige tijd geleden was het volgens hem ONDENKBAAR dat je Griekenland failliet moest laten gaan. Nu, heden ten dagen wordt hierover toch weer steeds openlijker over gesproken.

  7e Alinea. Europa is gewoon log. In het bedrijfsleven zou de term ’teveel overhead’ worden gebruikt.

  8e Alinea. Zie ook mijn reactie op jouw reactie, alinea 2.

  9e Alinea. Bilderbergers. Er zijn ook veel fantasten op internet te vinden die hun fantasie koppelen aan dit eliteclubje.

  En verder,
  Darwinisme, Chaostheorie. Er zijn velen die deze cycli op hun manier willen uitleggen maar het komt allemaal op hetzelfde neer. Het patroon, de cycli is gewoon herkenbaar.

  “Wees een goed mens”.
  Tja, daar heb je een punt “Te vaak zijn aardige en goeie mensen niet zo heel erg goed terecht gekomen” worden we daarmee niet een beetje gedwongen om ook in meer of mindere mate verrot te zijn ?

 16. @ R en Nothing

  leuke discussie!

  ik moest ineens denken aan die film ideocracy (its got electrolytes man!) bij het lezen van de eerste alineas… mijn god nooit gedacht dat zon slechte film ooit nog eens werkelijkheid zou worden maar het heeft er toch alle schijn van!

  Verder ga ik geheel met nothing mee in het feit dat we over van alles en nog wat kunnen praten hier maar dat alle rotzooi waar we nu mee zitten te maken heeft met het als kudde gedragende, niet onderzoekende, niet zelfdenkende volk genaamd de mensheid die er momenteel op deze planeet rondloopt!

 17. @2012? 03-10-2011 09:27
  Ja… geinig he ? Deze discussie 😉

  Is het, ondanks de kwaliteit van de film, de moeite waard om deze film eens te gaan bekijken ? Wellicht dat de kwaliteit van deze film achteraf bekeken, gezien de huidige toestanden, misschien wel veel hoger ligt ?

  Ja, het gewone volk vertrouwd te veel op de politici en media roeptoeters ‘op hun blauwe ogen’. Vergeet niet dat u/jij wellicht beter economisch onderlegd bent dan mensen die op een geheel ander beroepsvlak druk bezig zijn hun baan te behouden en hun leven überhaupt op de rails trachten te behouden. Ze hebben een leven te leiden. Wat ik hier schrijf zien veel mensen als hun 1e prioriteit. Hetgeen wij hier schrijven als 2e of 3e of 4e prioriteit, nagelang de ‘domheid’ van deze ‘kudde’.

 18. /Offtopic

  [quote]Verder ga ik geheel met nothing mee in het feit dat we over van alles en nog wat kunnen praten hier maar dat alle rotzooi waar we nu mee zitten te maken heeft met het als kudde gedragende, niet onderzoekende, niet zelfdenkende volk genaamd de mensheid die er momenteel op deze planeet rondloopt![/quote]

  Bij chimpansees is meerdere malen aangetoond dat door aangeleerd gedrag ze een IQ van 80 – 90 kunnen bereiken en evolutionair gezien nog voldoende groeipotentie hebben (zie ook [url]http://nl.wikipedia.org/wiki/Chimpansees[/url])

  Daarnaast heeft 50% van de mensen een IQ van 100 of lager (zie ook [url]http://nl.wikipedia.org/wiki/Intelligentiemeting[/url]) en door partnerkeuzes vaak te beperken binnen dezelfde “peer”-groep ze een sterk afnemende groeipotentie hebben en wellicht zelfs afstevenen op een afname in intelligentie.

  Een kleine evolutionaire aanpassing in een van deze groepen zou een kruising niet onmogelijk maken. Zien we binnenkort de geboorte van de eerste Homo Chimpiens ? 😮

 19. @Martin
  Nou lekker dan, heb ik misschien nog eens s*x met een chimp in het vooruitzicht 😉

  Nee, ff zonder dollen. Ik ben voorstander voor het volgende: Zo’n off topic melding mag je doen als je daar een keiharde aantoonbare on topic melding tegenover stelt. Maar ik heb het hier natuurlijk niet voor het zeggen he.

 20. @R » 03-10-2011 01:27.

  Ja het is ook lastig voor veel mensen om enigszins te begrijpen wat er zoal gebeurd achter diverse schermen. Zeker als je alleen het 20.00 journaal kijkt en af en toe een standaard krant leest.

  Een van de redenen van onze welvaart (en ook zeker die in VS) is ons keiharde werken natuurlijk, geheh. Een andere is dan de goedkope (slaven)arbeid elders, de roof en plundertochten ivm. goedkope grondstoffen, etc. En dat heeft zeker consequenties, ook mbt het beeld dat mensen in andere landen hebben van Europa en de VS.

  Je ziet op een aantal terreinen dat sommige bedrijven totaal niet bezig zijn met mensen (hun eigen werknemers bijvoorbeeld) en/of met onze leefomgeving. Dat soort mensen en bedrijven vist gerust de hele zee leeg, kappen het oerwoud, zetten 12 jarige kinderen in als arbeider (soms zelfs in mijnen) zolang het maar geld oplevert en de winst stijgt, etc. Goedkoop produceren en zo duur mogelijk verkopen;) En de overheid gooit er ook nogeens een bedragje overheen;) Waar ik op zich niet op tegen ben, mist ik het gevoel heb dat het goed besteed wordt en dat heb ik niet altijd.

  Banen verdwijnen zeker naar de rest van de wereld, dat is al gebeurd. Hele productieketens zelfs. Naar China bijvoorbeeld. Kijk maar eens wat die allemaal maken, zo ongeveer al het speelgoed op deze planeet meen ik en een berg electronica en talloze andere dingen en dingetjes. Goedkope arbeid – meer winst, etc. Maar of je daar als Amerikaan (en ook Europeaan) nu zo blij mee moet zijn. Ik vind dit een nogal dubieuze manier van werken en denken. Uiteindelijk gaat het er om dat mensen een goed leven kunnen hebben, ook op de langere termijn en het winst-paradigma gaat dikwijls voorbij aan een heleboel (lange termijn) factoren, zoals bijv. wat je zegt het verdwijnen van arbeid en prodcutie in de VS, maar ook Europa. Dat soort lieden kunnen volgens mij ook geen echt goeie beslissingen nemen, omdat ze alleen maar op nog meer geld en winst en het drukken van (productie)kosten gericht zijn. Een nogal zielige en tevens stompzinnige filosofie en ethisch ook nogal dubieus, imho.

  Er is niks mis met lokale productie en leven van wat jouw omgeving je biedt, en af en toe een banaan kan dan ook nog best. Als je allerlei overbodige en bizarre afhankelijkheden schept en alleen maar gericht bent op goedkoop produceren en verkopen van spullen zonder er verder over na te denken (over alles waar we het over hebben) dan vrees ik dat er hele overbodig scheve verhoudingen en afhankelijkheden kunnen onstaan die uit schadelijk kunnen uitwerken. Ten dele zijn we altijd afhankelijk van andere landen (voor bepaalde grondstoffen, etc) maar het lijkt mij een goed plan om dit zoveel mogelijk te beperken en ik denk dat dit voor de meeste landen en regios een goede zaak zou zijn. Het is dus een manier van denken die “ons” dwingt om naar elders te verhuizen als de arbeid daar goedkoper is, maar deze manier van denken schept dus al spoedig haar eigen problemen, imho, en is helaas soms een vorm van overbodige waanzin.

  QUDat er veel burgers zijn die niet door de reclamepropaganda kunnen prikken, is iets wat je veel burgers inderdaad WEL kwalijk kunt nemen.UQU

  Tot op zekere hoogte wellicht. Het is zowiezo al erg moeilijk om van een paradigma af te komen en helemaal als je dag in dag uit platgebombardeerd wordt met “het echte nieuws e.d.”. Veel mensen zijn gewoon best aardig en ook en kunnen ook niet of nauwelijks geloven dat andere mensen er geen problemen mee hebben om met slaven te werken of zelfs over lijken te gaan om centjes te verdienen.

  Denk dat we de afgelopen 5 jaar al wat indicaties hebben gezien waar het zoal mis dreigt te gaan met het Amerikaanse imperium en ook Europa bijv. Hoe dit precies verder gaat is moeilijk te zeggen, maar er zijn wel grote lijnen te ontwaren wat mij betreft. Dat kun je zelfs op het journaal zien;)

  Gheheh, politicus het is een heus vak;) Altijd rekenen en afwegen en schipperen en nuanceren;) Je zou er moe van worden, maar sommige mensen zit het blijkbaar in het bloed. Zo lang politici de mensen kunnen sussen en rustig houden zullen ze dat doen denk ik, ivm de schulden perikelen enzo bijv We zitten nu in deze realiteit en als dat zomaar instort geeft dat veel problemen en onrust, dat wil men niet (en kan ik ten dele wel begrijpen) en dan gaat men halve waarheden of zelfs leugens verkondigen, totdat de deksel er niet meer op te houden is. En soms vergissen politici zich ook, niet alle politici zijn even intelligent, imho, geheh. Daarnaast is het soms ook gewoon echt wel complex, vanuit een bepaald gezichtspunt bezien dan.

  Er zitten een boel mensen op internet, ook een heleboel mensen die volgens mij net een tikje te ver gaan in de conspiracy dingen. Wat in het geval van de Bilderbergers en soortgelijke clubjes niet wegneemt dat hier weldegelijk (belangrijke) zaken besproken en wellicht bekokstoofd worden. Als je eens kijkt wie hier in de loop van 50 jaar zoal bij betrokken waren dan heb je het niet over Henk de zwerver meestal, geheh. Maar overdrijven is inderdaad ook een vak;)

  QU”Wees een goed mens”. Tja, daar heb je een punt “Te vaak zijn aardige en goeie mensen niet zo heel erg goed terecht gekomen” worden we daarmee niet een beetje gedwongen om ook in meer of mindere mate verrot te zijn ?UQU

  Nou, dat laatste denk ik niet. Maar ergens moet je (ook als goed mens;) wel een grens trekken soms, vind ik. En soms kom je dan ook echt in conflict met andere mensen die het liefst zo snel en grondig over je heen walsen. Wel hele interessante vraag, wellicht kom ik er later nog ff wat uitgebreider op terug gezien de hoeveelheid tekst die nu alweer heb ingetypt.

  Hartelijk dank ook voor je reactie/input – ik zie het wel als zinvol dat mensen het hier en elder over ‘dit soort dingen’ hebben! En sorry dat ik (soms) wat langdradig ben en/of in herhaling val, geheh;)

 21. @ 2012? » 03-10-2011 09:27 & R » 03-10-2011 10:09

  Dit raakt dan ook meteen het onderwerp (Zinvolle) Democratie.

  Want hoe gaat democratie functioneren als de kiezers nergens wat vanaf (willen) weten?
  Dit gecombineerd met bakken vol goedkope retoriek, botte propaganda, vette leugens en bedrog en een hele berg reclame natuurlijk. Ik zou zeggen zie de VS reclame spots rond de verkiezingen mheheheh eh… *snik*. Yes we can! Gheheheh uh… maar ja. Wat doe je d’r aan?

 22. @Martin » 03-10-2011 12:47, ik dacht dat we die al hadden gezien? Die h. Chimpaniens? Hoe heette die ook alweer, die gast uit Texas? Dat was er en toch? Die gast die die deur niet kon openkrijgen, in China… Jeweetwel BCeNSuUR!

  😆

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: