Europa: Meer Unie als oplossing?

27

Wat de al maar toenemende crisis in Europa betreft zien de Eurofielen maar één weg en richting als oplossing en dat is die naar meer Unie. Meer gezamenlijkheid, meer centralisatie en meer top down. Een gekozen Europese president moet daarbij het boegbeeld worden. Glimmend en gebruind als toonbeeld van succes. Of meer unie het ei van Columbus is en zorgt voor welvaart, succes en vooral welzijn is maar helemaal de vraag.

De Verenigde Staten van Amerika zijn ons met het “samen groot en krachtig verhaal” al een hele tijd geleden voorgegaan. Vijftig staten als federatie met als groot voordeel t.o.v. Europa, één gemeenschappelijke taal. Op dit moment bedraagt de Amerikaanse Staatsschuld meer dan vijftien duizend miljard dollar. In o.a. de documentaire “Off the Grid” uit 2011 wordt een somber beeld geschetst van de VS. 20 miljoen werklozen (meer dan heel Nederland als inwoners kent), armoede, wonen in caravans of tenten. Medische zorg is er voor velen niet weggelegd omdat ze domweg gewoon niet verzekerd zijn. Ja er is ook een beperkt aantal super rijken. Dit relatief kleine deel van de bevolking vergaart samen het grootste deel van het totale inkomen.

Bankroet staten en gemeenten

Wie denkt dat in een federatie als de VS situaties, die eigenlijk als een faillissement van staten of gemeenten zouden moeten worden aangemerkt, zijn uitgesloten, die is even niet helemaal bij. Praktisch zijn er nu al een aantal staten en diverse gemeenten die feitelijk failliet zijn. De centrale federale regering in Washington DC, doet er alles aan om dit te verdoezelen omdat daarmee ook op federatief niveau de financiering van de VS in groot gevaar komt.

Van federatie naar staat naar lokaal

Vele gewone Amerikanen zijn er inmiddels achter gekomen dat de centrale federatieve regering voor hun een ver van mijn bed show betekent. Het gaat om een kleine groep politici wier belangen enorm verstrengeld zijn geraakt met bankiers, industriëlen en de superrijken. Lobbyisten in vele soorten en maten spelen er hun pokerspel. De dollars vloeien rijkelijk.

In tegenstelling tot wat er in Europa gebeurt, namelijk het opduwen van de afzonderlijke landen naar één groot gemeenschappelijk Europa, is er in de VS een tegenbeweging vorm aan het krijgen in omgekeerde richting. Van federaal naar, state naar lokaal.

Terug naar de menselijke maat

Het verlangen om weer terug te keren naar de menselijke maat is bij vele Amerikanen en ook elders op de wereld groot. Voor ons Nederlanders en onze mede Europeanen zou dit aanleiding kunnen of moeten zijn om er nog eens even goed bij stil te staan of we wel over zouden moeten gaan tot het vormen van een Unie van Europese Staten. Ook wij zullen er dan waarschijnlijk spoedig achter komen dat een centrale regering met een centraal ambtelijk apparaat zal leiden tot een met de VS vergelijkbare situatie. Slechts weinigen (de Eurofielen) zullen dan open en in het verborgene dat willen en gaan doen wat naar hun mening het beste is voor…. Ja voor wie?

P.S.: De documentaire Off the grid kunt u hier bekijken.

Over de auteur

Biflatie.nl publiceert artikelen over de crisis en de huidige (macro)-economische situatie. Ook nieuws over bitcoin & cryptocurrencies, de huizenmarkt, goud & grondstoffen, de machthebbers en het monetaire systeem. Twitter: @Biflatie