Europese staatsschulden naar nieuwe records

12

Je zou zeggen dat de Europese overheden het kosten- en batenspelletje zo langzamerhand wel eens een keer zouden moeten begrijpen, maar niets is minder waar. De werkloosheid, en daarmee het aantal uitkeringen, neemt schrikbarend toe, het aantal faillissementen is nog nooit zo hoog geweest en toch blijft de politiek bij de enorme lastenverzwaringen. De gevolgen daarvan zijn inmiddels duidelijk zichtbaar in de vorm van de enorme stijging van de staatsschulden met de daarbij behorende stijgende rentelasten.

schulden europa

De Nederlandse schuld blijft stijgen

In 2012 bedroeg de Nederlandse staatsschuld nog 67,7% van het bruto binnenlands product. In het eerste kwartaal van van 2013 is dit met een dikke 4 procent gestegen naar 72% van het bbp. Alle mooie praatjes van onze politici ten spijt, het grote probleem loopt uit de hand in plaats van dat het opgelost wordt. Er wordt op grote schaal meer geld uitgegeven dan dat er binnenkomt, onze politici hebben nog steeds niet door dat het gekozen beleid de boel vooralsnog alleen maar verslechterd.

Afspraken  en de 60% norm

Gemaakte afspraken blijken wederom een lachertje te zijn, waarvan de burger de dupe is. Regels maken om te laten zien dat ze het zo goed bedoelen en daadkrachtig zijn om zodoende het stemvolk een steun in de rug te geven en enigszins koest te houden, het is een schande. De afspraak, gemaakt door de eurolanden om het tekort niet hoger te laten zijn dan 60% van het bbp, wordt stoer en trots gebracht, maar achter de schermen gewoon in de prullenbak gegooid. Hoe kun je 60% afspreken terwijl de meeste landen dik boven de 100% uitkomen? Uiteraard wordt er vol bravoure melding gemaakt van het feit dat Estland, Finland, Luxemburg, Slovenië en Slowakije onder de 60% norm zitten, landjes die economisch gezien niks voorstellen…

Politici snappen het gewoonweg niet

Zogenaamde verwoede pogingen werden ondernomen om aan deze flutafspraak te voldoen en wat denkt u? De totale “staatsschuld” van Europa als geheel is dit jaar tot een recordhoogte gestegen. Ja, de betrouwbare en capabele politici hebben hun best gedaan, maar als je er niks van begrijpt kun je poging na poging ondernemen, maar opgelost wordt het dan niet. Het resultaat is zichtbaar. Geen enkele discussie over onze toekomst, elk gat wordt door een ander gat weer opgevuld en zelfs dat werkt niet meer. De schuld is inmiddels opgelopen tot 92,2%, niet eens in de buurt van die oh zo goede onderbouwde 60 procent!

Europese staatsschulden naar nieuwe records

De totale schuld in Europa is gestegen met 4% ten opzichte van vorig jaar, dit zou toch alle bellen moeten laten rinkelen? Griekenland is koploper, gevolgd door Portugal, Spanje en Italië, landen waarvan inmiddels bekend is geworden dat corruptie tot in de hoogste regionen is doorgedrongen. In Griekenland is de schuld in een jaar tijd weer eens met 24% toegenomen, In Ierland met 18,3% en alle landen zijn in recessie gebleven of er weer in gedoken.

Stage lopen als minister

De banken maken de dienst uit met de ministers als slaafse onderdanen aan hun voeten. “Regels waar wij ons aan moeten houden? Onze bonussen tegenhouden? Oké, dan draaien wij de geldkraan toch gewoon dicht?” Het lijkt wel alsof de financiële ministers in de eurolanden dolgraag bij banken zouden willen werken, maar dat zulke banen toch net iets te hoog gegrepen waren. Om vervolgens als een ruggengraatloze marionet dan maar de politiek in te gaan. “Ga daar eerst maar even wat  ervaring opdoen jochie, zie het maar als een soort van stage… Misschien dat je daarna wel bij de grote jongens mag komen werken…”

12 REACTIES

 1. Wij hebben geen “geldsysteem”, wij leven in een alles behalve duurzame SCHULDENFABRIEK.

  De ECB mag nog niet eens geld scheppen. Bij behoefte aan liquiditeit leent de ECB geld van de Federal Reserve. De Fed heeft dat geld ook niet, naar die maakt het met hun computer. Zoiets mag de ECB niet doen.

  Uitleg
  ——–
  De Fed beschikt over de status van Lender Of Lat resort (LOLR).
  De ECB heeft deze status niet. Sterker nog: de ECB mag geen geld scheppen. Roep a.u.b. geen “complottheorie” en bestudeer aandachtig het Maastricht Verdrag Art. 104.

  Dus om een nieuwe Euro te mogen hebben leent de ECB fiat Dollars van de Fed. Dan converteert de ECB de Dollars in Euro’s . Aan het einde van de leenperiode worden de Euro’s weer in Dollars geconverteerd en aan de Fed terugbetaald (attentie !) met rente. Nou het geld voor de rente was en is er niet. Wat de ECB tekort aan geld komt voor de rente doet de schulden stijgen. Nog erger: in de hele economie is er geen dekking in geld voor de rente verplichtingen. Dit is waarom, we altijd meer schulden dan geld in het systeem heben. Dit is ook waarom de schulden steeds groter worden ten opzichte van het aanwezige geld.

  • Ja precies, de Fed maakt met een druk op de knop dollars, maar dat gaat wel recht tegen de Amerikaanse wetten in waarin staat dat alleen de Amerikaanse regering dollars mag maken, de Fed, hoe officieel die naam ook klinkt, is geen overheidsinstelling en dat maakt dus iedere dollar in de wereld illegaal!!!!

 2. De schulden van de EU (en dus Nederland) zullen blijven stijgen. Er is geen terugweg meer te vinden….alleen bergafwaarts, naar de afgrond.

  Dit is logisch, want zo eindigen alle hoogconjucturen uiteindelijk. Men noemt dat geschiedenis (iets wat elke keer wordt herhaalt).

  Het is niet mogelijk om de hele last van Europa te dragen, hierdoor zullen ook de Nederlanders ten onder gaan. We staan al garant voor honderden miljarden aan Europese schulden (o.a. griekenland, nog bedankt Dijselbom). De werkloosheid zal de komende jaren nog stijgen tot 25% (los van de zuid staten, daar zal de werkloosheid 50% bedragen). Daarnaast het in hoog tempo oplopende leger bejaarden, alleen Nederland telt nu al 2,9 miljoen bejaarden, dat is 18%! Vergeet de WAO’ers niet 0,9 miljoen en de WAjong 0,2 miljoen. De WW 0,7 miljoen en de IOAW 0,2 miljoen. De ZW 0,3 miljoen. Dan krijgen we de bijstand en de opvangregeling vluchtelingen etc.etc.etc……Ruim 5,5 miljoen mensen met een uitkering in Nederland. Daar staan slechts 7 miljoen werkenden tegenover. Vervolgens moeten die 7 miljoen werkenden ook nog een heel volk in Griekenland, Ierland, Spanje en Portrugal onderhouden…daar komen nog bij de Fransen, Italianen etc.

  Kortom werk ze…voor Jan met de korte naam. De schulden zullen stijgen tot het puntje of dat 200% of 10000000% is weet nog niemand, maar het blijft stijgen dat is zeker.

  Als lemmingen rennen we naar de afgrond, neerstorten is een zekerheid.

 3. Bij de vergadering van de BIS mogen de poppetjes als dijselbloob niet eens aanwezig zijn. Daar worden de plannen gesmeed en dan krijgen de marionetten te horen wat de bedoeling is en welke plannen ze moeten uitvoeren.

  Blij dat ik over 2 dagen bijna los zal zijn van dat domme geldslavencircus.

  Met 100 a 200 euro in de maand als vaste lasten nog wel niet helemaal vrij maar toch al een heel eind. En dat is een mooi begin.

  Redt uzelf. Een ander doet het niet. En zeker niet dat poppenkasttheater in Den Haag,

 4. Europese schulden zullen nog meer toenemen

  We zullen moeten accepteren dat de staatsschuld nog hoger wordt, ja tot catastrofale hoogte. Met de huidige Europese politiek hoeven we niet te rekenen op kordate maatregelen, zoals ordentelijke schuldafschrijvingen of iets dergelijks. Er worden alleen pijnlijke bezuinigingsmaatregelen genomen die ons burgers treffen door besteedbare inkomens af te romen van de hardwerkende middenklasse. Veroorzaakt door het voeren van een lafhartige politiek van zoeken naar de weg van de minste weerstand. De middenklasse wordt geheel weggevaagd doordat de politiek het niet aandurft om de rijke elite aan te spreken. De Upper Ten waar juist het meeste geld naar toe is gevloeid in een tijd van speculatie en manipulatie. Door de macht van het grootkapitaal blijft deze elite buiten schot. Alleen het grootkapitaal regeert en beïnvloedt de politici op slinkse wijze. Het invoeren van diverse fiscale maatregelen waarbij het er op lijkt dat ook de hoogste inkomens hun bijdrage leveren is alleen voor de bühne en wordt door de rijke elite gewillig geaccepteerd. Het raakt hun totaal niet. De kreet “de rijken worden rijker en de armen worden armer” is momenteel 200 % van toepassing. Juist door het wegvagen van de middenklasse raken steeds meer burgers de grip op hun inkomen kwijt. Het “eerlijke” geld in onze schuldeneconomie wordt als een magneet alleen nog aangezogen door het grote geld en vloeit op deze wijze langzaam maar zeker weg uit de reële economie. Een niet meer te stoppen proces.

  De politiek komt met zachtzinnige oplossingen door gewoon oude schuld met nieuwe schuld af te lossen en garanties af te geven voor nieuwe noodleningen aan failliete EU-landen. Er zijn genoeg kwalificaties hiervoor, zoals de term “het ene gat met het andere vullen.” Een kat in nood maakt rare sprongen, is een term die volledig van toepassing is op de hedendaagse politiek. Een samenzwering met centrale banken om geld in omloop te brengen wat via de financiële markten toevloeit naar de virtuele economie. Ook een niet meer te stoppen proces. Mocht hier ineens de echte marktwerking (kennen we die nog?) z’n intrede doen dan zullen we het merken door een fikse rentestijging. Voorlopig is hier op de kapitaalmarkt al sprake van. Als dit uit de hand gaat lopen dan is onze schuldenberg compleet onhoudbaar. Wie van spanning houdt moet dus de komende maanden de kapitaalmarktrente van de 10-jaarsstaatslening volgen. Deze beweegt zich van dag op dag. Zie deze link: http://www.homefinance.nl/algemeen/informatie/kapitaalmarktrente.asp Sterkte toegewenst.

 5. Geldmarkten (beleggers, investeerders) zetten de toon, niet ‘de banken’. De verplichtingen van de laatsten bedragen in het Westen naar schatting het drievoudige van de (officiële) staatsschulden. Nog afgezien van het verborgen derivaten casino. “The biggest bubble on earth”.
  Bankroet en tóch solvabel, kan dat?
  Rationeel gezien is er geen andere afloop mogelijk dan een totale crash of een schuldsanering (wat op hetzelfde neerkomt).

  Overheden, banksters en gelieerde media vertellen ons een ander verhaal, want het is hún systeem dat tegen elke prijs móet en zál worden gered.
  (Voor zover bekend is tot dusver nog geen politicus gestikt in zijn eerste leugen).

  Dus zal Europa gemeenschappelijke schulden als dé oplossing voor alle gemeenschappelijke problemen propageren en uiteindelijk ook (moeten) accepteren. Waarbij de burger – in welke hoedanigheid ook – geen inbreng heeft, maar wel tot op het bot zal worden uitgekleed.

 6. Ik verwacht nog wel wat vuurwerk straks. Het schijnt dat er 2 hedgefundsen zijn die hun argentijnse staatsobligaties voor de volledige 100 % vergoed willen zien plus rente na de haircut en het faillissement van 2002 van argentinie. Het amerikaanse recht gaat hier waarschijnlijk dit jaar nog een uitspraak over doen.
  Als de amerikaanse rechter ook van mening is dat landen gewoon aan hun betalingsverplichting moeten voldoen ten opzichte van de staatsobligaties die ze uitgeven dan kunnen we nog wat vuurwerk verwachten.

  Nu is het gewoon te makkelijk wat de vergrijzende landen doen. Ze vangen de teruglopende belastinginkomsten en oplopende medische kosten op door staatsobligaties uit te geven en als puntje bij paaltje komt, willen ze een haircut. Ik geloof zelfs dat er steeds meer private partijen wereldwijd daarom geen staatsobligaties meer willen kopen van de PIGS-landen (dit is inclusief VS en Japan maar ook engeland en frankrijk gaan er straks bijhoren) daarom kopen de ecb en de fed deze staatsobligaties op. Als je de reguliere media een beetje bijhoudt dan wordt de schijn gewekt dat de obligatiemarkt nog een gewoon functionerende markt is waar vraag en aanbod en elkaar vinden.
  Nou goed de gemiddelde biflaat weet wel beter.
  Ik geloof dat 2/3 van alle amerikaanse staatsobligaties al door de fed opgekocht worden.
  Dat hieraan toch een grens ligt, bleek naar aanleiding van een bericht dat in mei of juni dit jaar het nieuws haalde.
  Ondanks dat een centrale bank in principe oneindig lang kan doorgaan met het opkopen van schuldpapier van landen en van banken zit er toch een grens aan omdat het een een of andere onevenwichtigheid creëert waar andere landen door in de problemen komen.
  Duidelijker kan ik het niet formuleren ook niet makkelijker…

 7. Door de domheid en onnozelheid, blijft de negatieve spiraal zich versnellen, (wet van Einstein ).
  Ok Madman, u laat zich niet in slaap wiegen.
  Meneer Teun en Biflatie zijn ook goed wakker.
  De Nederlanders en de Duitsers worden langzaam uitgekookt ( de kikker he ).
  Goed geaarde mensen, moeten gecoordineerd een eigen plan opzetten en op het uur U eensgezind de strijd aangaan, zonder voorwaarden of oordelen.
  Doet u het niet zo, zult ten prooi vallen aan de hyena’s.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.