Explosie werkloosheid in 2013 ?

48

Werkloosheid 2013 | De werkloosheid in Nederland is sinds de tweede helft van 2012 fors gestegen. Ook in de eerste maand van 2013 is de werkloosheid wederom flink toegenomen. Er kwamen in januari 2013 per dag 677 werklozen bij. Dat komt neer op een maandelijkse toename van 21.000 werklozen. In totaal zijn er nu volgens de officiële cijfers van het CBS 592.000 werklozen in Nederland. Dat is het hoogste aantal van de afgelopen 30 jaar. De officiële cijfers houden in dat dit alle personen zijn die actief zoeken naar betaald werk voor twaalf uur of meer per week en die daarvoor ook nog beschikbaar zijn. Het echte werkloosheidspercentage zal dus nog wel wat hoger zijn dan de 7,5% die het CBS berekend. Zal de werkloosheid in Nederland in 2013 net zo hard gaan stijgen als de werkloosheid in de knoflooklanden?

werkloosheid 2013

Werkloosheid met 30 basispunten gestegen

In december was nog 7,2% van de Nederlandse beroepsbevolking werkloos. In de afgelopen drie maanden kwamen er gemiddeld per maand 19.000 werklozen bij. Het aantal werkloze mannen steeg maandelijks gemiddeld met 11.000 en het aantal werkloze vrouwen met 8.000.

Jeugdwerkloosheid inmiddels 15%

In alle leeftijdsgroepen nam de werkloosheid in Nederland toe. Bij jongeren kwam het aandeel werklozen in januari uit op 15%. Drie maanden daarvoor was dat nog ruim 13%. Onder de 25- tot 45-jarigen steeg de werkloosheid in januari verder tot 6,7%, terwijl die bij de 45- tot 65-jarigen tot 6,4% toenam.

Aantal WW-uitkeringen stijgt met 8,6%

Het aantal lopende WW-uitkeringen steeg in januari 2013 met 8,6%. In de noordelijke provincies Drenthe, Groningen, Friesland en Overijssel was de toename bovengemiddeld. Ook het aantal aan jongeren verstrekte uitkeringen en het aantal uitkeringen in de bouwnijverheid nam vergeleken met december 2012 meer dan gemiddeld toe. In januari werden er 74.000 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt en 45.000 beëindigd. Er werden 21.000 uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting, dat is 47% van het totaal aantal beëindigde uitkeringen. Een jaar geleden was dat nog 51%.

Explosie werkloosheid in 2013?

Na de kredietcrisis begon de stijging van de Nederlandse werkloosheid. Binnen een jaar steeg het aantal werklozen van onder de 300.000 naar de 450.000. Vanaf begin 2010 nam de werkloosheid weer geleidelijk af. Tot het einde van 2011. Door een gebrek aan economische groei en goede resultaten hebben veel bedrijven in het afgelopen jaar mensen ontslagen. Niet alleen de multinationals, de banken en de overheid zijn fors op arbeidskrachten aan het bezuinigen, ook steeds meer MKB bedrijven moeten om kosten te besparen, mensen ontslaan. De kleinere bedrijven gaan hebben ook te maken met een saneringsgolf. Waar bedrijven tijdens het begin van de crisis nog enigszins konden interen op hun reserves, is het schrappen van arbeidsplaatsen nu noodzakelijk geworden om de resultaten te handhaven of zelfs om het hoofd boven water te houden.

werkloosheid spanje griekenland

Werkloosheid groot probleem

De werkloosheid is echter vaak het begin van de problemen. Kijk bijvoorbeeld naar Spanje en Griekenland, toen de werkloosheid daar eenmaal ging stijgen, was er geen weg meer terug. Zie bovenstaande grafiek. Klik op de afbeelding voor een grotere weergave. Uit een recent rapport van de International Labour Organization (ILO) blijkt dat de wereldwijde werkloosheid in 2013 naar een nieuwe record zal stijgen. Volgens hetzelfde rapport zal de wereldwijde werkloosheid tot het jaar 2017 blijven toenemen. We zijn benieuwd hoe hoog het officiële werkloosheidspercentage tegen die tijd is.

vicieuze cirkel economie

Over de auteur

Biflatie.nl publiceert artikelen over de crisis en de huidige (macro)-economische situatie. Ook nieuws over bitcoin & cryptocurrencies, de huizenmarkt, goud & grondstoffen, de machthebbers en het monetaire systeem. Twitter: @Biflatie