FED financiert het tekort van Amerika

14

Door QE3 en QE4 koopt de FED elke maand ongeveer $85 miljard aan obligaties op. Dit is ruim $1 biljoen ($1.000.000.000.000) per jaar. De balans van de FED zal daardoor in de komende 3 jaar met 100% stijgen van de $3 biljoen die het nu is, naar $6 biljoen in 2016. Grafiek hieronder via Casey Research.

balance sheet fed

Tekort ook rond de $1 biljoen

Opvallend genoeg zal het tekort van de Amerikaanse overheid volgend jaar ongeveer net zo groot zijn als wat de FED opkoopt. Door de bezuinigingen zal namelijk het tekort rond de 6% van het BNP zijn, wat ongeveer ook $1 biljoen is. JP Morgan’s Nikolaos Panigirtzoglou schreef daarom in zijn artikel Flows & Liquidity: QE’s Stock Effect op ZeroHedge: “Coupled with a projection of a lower government deficit next year, to around 6% of GDP, this means that QE will offset almost all of next year’s government deficit”. De FED financiert echter niet het gehele tekort; ruim de helft van de aankopen bestaat uit staatsobligaties, de rest bestaat uit Mortgage Backed Securities. Toch blijf het een rare situatie dat de FED, de ‘centrale bank’ van de VS, zo’n groot gedeelte van het overheidstekort financiert. Een onhoudbare situatie?