Federal Reserve zal voorzichtig zijn bij het aanbrengen van wijzigingen in het monetair beleid

Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve, verklaarde dat zijn centrale bank “geduldig” zal zijn om de rentetarieven rond nul te houden, zelfs als de inflatoire druk begint te stijgen. Powell waarschuwde dat naarmate de pandemie door het covid-19 vaccin naar de achtergrond wordt verdreven, de Fed in de Verenigde Staten inderdaad signalen zou kunnen zien van stijgende prijzen te midden van hogere consumentenuitgaven.

 

Philadelphia Fed’s Harker: verwacht geen renteverhoging in 2022’

 

Meteen duikt inflatiegevaar om de hoek op. Maar de Fed-voorzitter merkte op dat hij niet verwacht dat een stijging van de inflatie zal uitmonden in iets dat lijkt op de inflatie met dubbele cijfers van de jaren zeventig. “Naar onze mening is er waarschijnlijk sprake van een tijdelijke stijging van de inflatie, waarbij de inflatieverwachtingen voor de langere termijn grotendeels stabiel zijn gebleven op niveaus die in overeenstemming zijn met onze doelstellingen. Tegen die achtergrond kunnen we alleen maar geduld opbrengen”, zo verklaarde Powell tijdens een Wall Street Journal-evenement.

 

Fed legt de lat hoog

 

De opmerkingen van Powell suggereren dat de Fed niet staat te springen is om haar standpunt over goedkoop geld in de nabije toekomst te wijzigen. Na het verlagen van de rentetarieven tot een range van 0 tot 0,25% op het dieptepunt van de pandemie, heeft de Fed biljoenen dollars aan Amerikaanse staatsobligaties en door hypotheek gedekte effecten opgekocht. De Fed koopt momenteel maandelijks minimaal $ 120 miljard aan activa als onderdeel van haar zogenaamde kwantitatieve versoepelingsprogramma. Powell voegde eraan toe dat de Amerikaanse centrale bank de lat hoog legt wat betreft de economische groei, met als doel uiteindelijk zoveel mogelijk werknemers weer aan het werk te krijgen. Terwijl het huidige werkloosheidspercentage van 6,2% bedraagt, verklaarde Powell dat een verlaging tot zelfs 4% niet genoeg zou zijn om de Fed te overtuigen zijn steun in te trekken. ‘Er is meer voor nodig om een ​​maximale werkgelegenheid te bereiken,’ aldus Powell.

 

Wat is hoog en wat is te hoog voor obligatierendementen?

 

De obligatierendementen schoten omhoog in reactie op de woorden van de Fed-voorzitter, waarbij de Amerikaanse 10-jarige staatsobligatie fors steeg. De sterke stijging van de obligatierendementen op langere termijn, en dus ook die van de rente op de langere termijn, is een belangrijke zorg voor beleggers in aandelen, die zich zorgen maken over de vraag of de uitgebreide stimuleringsmaatregelen van de regering Biden de inflatie sneller zullen opjagen dan waar de Fed rekening mee houdt. De obligatiemarkten houden rekening met de mogelijkheid van een renteverhoging vanaf 2022, maar dat wordt door de Fed tegengesproken. Patrick Harker van de Philadelphia Fed zei alleszins niet te verwachten dat de Fed zo vroeg haar rente zal verhogen is. “Ik verwacht in geen geval een rentestijging in 2022. Als er een komt, zal dat helemaal op het einde van volgend jaar of in 2023 zijn”, zo verklaarde Harker vorige week aan Yahoo Finance.

 

Controle op de rentecurve blijft mogelijk

 

Toch voegde Harker daaraantoe dat een instrument als de controle op de rentecurve als beleidsoptie op tafel blijft liggen. Dergelijk beleid is een strategie waarbij de centrale bank zich ertoe verbindt Amerikaanse staatsobligaties met een bepaalde looptijd te kopen totdat hun rendement onder de aangegeven niveaus daalt, kwestie van de rentecurve niet te scherp te maken. Maar een rentestijging is volgens Harker in de komende 18 maanden zo goed als uitgesloten. Hoewel de obligatiemarkten daar blijkbaar op blijven rekenen, gezien de recente stijging van de rendementen.

 

Powell zei vorige week dat de bewegingen op de obligatiemarkten wel degelijk zijn aandacht gaande houden, maar bevestigde dat de Fed niet zal reageren op onrust op de obligatiemarkten, maar slechts in actie zal komen wanneer “wanordelijke” (zo drukte Powell het uit) omstandigheden opduiken of wanneer een aanhoudende verkrapping van de financiële omstandigheden een ingreep van de Fed zou vergen. “Het is altijd zo dat als de omstandigheden wezenlijk veranderen, de centrale bank bereid is de tools te gebruiken die ze heeft om het nastreven van haar objectieven te bevorderen,” aldus nog Powell.

 

Aanpak Fed leidt niet tot meer inflatoire druk

 

De Fed koopt momenteel zoals hierboven al gezegd elke maand ten minste voor $ 120 miljard aan Amerikaanse staatsobligaties en door hypotheek gedekte effecten. Maar volgens Harker leidt deze aanpak niet tot meer inflatoire druk. Harker voegde er nog aan toe te verwachten dat de inflatie in 2021 1,7% op jaarbasis zal bedragen, wat nog onder de doelstelling van 2% van de Fed zou liggen.

 

Hij voegde eraan toe dat hij dit jaar een BBP-groei van 3% tot 4% verwacht, waarbij het werkloosheidspercentage tegen het einde van het jaar iets boven 5% zou uitkomen. Harker gaat uit van $ 900 miljard aan stimuleringsmaatregelen, maar wanneer het pakket dichter bij het doel van de regering Biden van $ 1,9 biljoen zou komen is hij bereid een inflatie te tolereren die boven de 2% uitkomt. “Maar wat we niet willen zien, is dat de inflatie compleet uit de hand loopt”, zo voegde Harker er nog aan toe.

 

De Fed-gouverneur zei dat hij zich met name zorgen maakt over het banenverlies onder werknemers met een laag inkomen, met name in zwarte en Latijns-Amerikaanse gemeenschappen. In Pennsylvania (om maar één voorbeeld te geven) ligt het zwarte werkloosheidspercentage 17,2%, bijna 10 procentpunten hoger dan het blanke werkloosheidspercentage van 7,8%.’Omdat je een laag inkomen hebt, wil nog niet zeggen dat je geen vaardigheden of skills hebt. Iedereen heeft een bepaald aantal vaardigheden en die moeten gebruikt worden,” zei Harker. Hij wil dus meer mensen aan het werk en dat liefst zo snel mogelijk. Een mogelijk probleem met de inflatie zijn zorgen voor later.

 

Lancering van de Occupational Mobility Explorer website

 

De Philadelphia Fed heeft onlangs haar Occupational Mobility Explorer website gelanceerd, waarmee gebruikers kunnen zien welke soorten banen met beschikbaar zijn in de grootsteden. Harker zei te hopen dat de tool de werklozen op weg kan helpen bij het plannen om opnieuw aan het werk te gaan. Het nationale werkloosheidspercentage van 6,2% ligt nog te hoog en moet dringend naar omlaag. “Ik ben van nature een pragmaticus. We zaten op lage niveaus vóór de pandemie. Dus zou eigenlijk het ​​doel moeten zijn om de werkloosheid terug te dringend naar die niveaus”, aldus Harker. Hij verwees daarbij naar het werkloosheidspercentage van 3,5% dat de VS kende vóór de pandemie.

 

Inflatie is kryptoniet is voor obligaties

 

Fed-voorzitter Jerome Powell maakt zich dus weinig zorgen over inflatie en gaf tot dusver geen enkele indicatie wat betreft toekomstige beleidswijzigingen in de monetaire politiek. Obligaties en aandelen gingen beiden onderuit na de uitspraken van Powell. Inflatie is een gif voor obligaties omdat het stijgende rendementen en dalende prijzen veroorzaakt, inflatie verlaagt de waarde van toekomstige rentebetalingen op obligaties. Volgens de Amerikaanse pers is inflatie kryptoniet voor obligaties, waarmee wordt verwezen naar de stof die dodelijk was voor Superman.

 

Powell stelt dat de inflatie zal toenemen, maar dat dit waarschijnlijk een tijdelijk fenomeen zal blijken te zijn. In een gesprek met de Wall Street Journal erkende de baas van de centrale bank dat een economie die herstelt van de diepe krochten van de Covid-19-pandemie wat prijsdruk zou kunnen verwachten, maar hij doet die prijsdruk af als relatief fenomeen. Met andere woorden: de prijzen zullen in de komende maanden relatief stijgen, maar alleen in vergelijking met vorig jaar toen de pandemie begon en de inflatiedruk door de bodem zakte. Powell drukte het uit als volgt: “We zouden de inflatie duurzaam boven de 2% willen zien en dat is en blijft ons streefdoel. Er zal waarschijnlijk nog heel wat tijd verstrijken voordat we zover komen”, voegde hij eraan toe.

 

Waarom inflatie kryptoniet is voor de obligatiemarkten

 

Maar laten we nog even terugkijken naar de uitwerking van inflatie op de obligatiemarkten. Inflatie is om een ​​aantal redenen kryptoniet voor die obligatiemarkten. Ten eerste tast de inflatie het kapitaal van obligaties aan, want de stijgende rendementen volstaan niet om de prijsdruk te compenseren. Stijgende rendementen betekenen dalende obligatieprijzen. Als de inflatie stijgt, betekent dit dat toekomstige rentebetalingen (‘coupons’) die de belegger ontvangt voor het aanhouden van de obligatie, minder waard worden.

 

Powell gaf toe dat de recente stijging van de rendementen opmerkelijk was en zijn aandacht had getrokken, maar dat het veel te vroeg was om de alarmbellen te laten rinkelen sloeg. Zelfs als de inflatie stijgt, zijn Powell en de andere Fed-functionarissen daar niet ongerust over, zelfs niet wanneer die boven het streefcijfer van 2% uitkomt. Een hogere inflatie is toegelaten totdat de banenmarkt een volledig en inclusief herstel laat zien.

 

Wall Street luistert aandachtig naar signalen over een mogelijke monetaire wijziging in de politiek van de Fed. In plaats van renteverhogingen verwachten sommige economen en beleggers dat de Fed de samenstelling van haar maandelijkse activa-aankopen wijzigt. Een optie zou zijn om kortlopende leningen te verkopen en langer lopende obligaties te kopen in een poging om de korte rente te verhogen om zo de rentecurve af te vlakken. Een dergelijk proces staat bekend als Operation Twist.

 

Zal de Fed achter de feiten aanhollen

 

Beleggers maken zich echter zorgen dat de Fed achter de feiten zal aanhollen en haar rentevoeten slechts zal verhogen wanneer de inflatie al een doorbraak heeft geforceerd. Beleggers in aandelen zijn allesbehalve tuk op stijgende rentetarieven, omdat ze het voor bedrijven duurder maken om geld te lenen en omdat met schulden beladen bedrijven in gevaar komen. Deze laatste categorie bedrijven is afhankelijk geworden van lage rentetarieven en dreigt te kapseizen wanneer de rente wordt opgetrokken.

 

“Wat de financiële voorwaarden betreft, is het aan de Fed om te beslissen of ze blijven verkrappen”, stelt Peter Boockvar, chief investment officer bij Bleakley Advisory Group. Boockvar voegde eraan toe dat Fed-functionarissen zichzelf in een moeilijke situatie hebben geloodst en nu alleen maar kunnen dat de inflatie de 2% -doelstelling niet bereikt voordat ook op het vlak van de werkgelegenheid de objectieven doel bereikt. En dreigt er een kleine ramp voor de obligatiemarkten.

 

Obligatiemarkten zitten op een ‘kruitvat’, zegt ING-strateeg

 

Padhraic Garvey, regionaal hoofd onderzoek voor Amerika bij ING, gelooft dat het rendement op de 10-jarige Amerikaanse staatsobligatie dit jaar boven de 2% zou kunnen uitkomen. “De obligatiemarkten zitten sinds vorige week op een kruitvat. De houding ten opzichte van de duration bij vastrentende beleggers is op zijn zachtst gezegd voorzichtig geworden”, aldus Garvey.

De vrees dat triljoenen dollars aan fiscale stimuleringsmaatregelen aangekondigd door het Congres de Federal Reserve zullen dwingen om eerder dan verwacht hun monetaire politiek te verharden gaf aanleiding tot een forse correctie op de obligatiemarkten. Het rendement op 10-jaars schatkistpapier steeg door tot 1,77%. Toch heeft de snelle stijging van de obligatierendementen van de afgelopen weken de Treasuries op koers gezet voor een eerste negatief rendement op jaarbasis sinds 2013, het jaar van de zogenaamde “taper tantrum”.

 

“Tegen die achtergrond valt het niet te verwonderen dat de beleggers uitstappen bij het eerste signalen van een uitverkoop op de obligatiemarkten”, zo stelde Garvey vast. Hij merkte op dat de rente op 5-jaars obligaties lager was in vergelijking met de 2-jarige en 10-jarige. In het verleden heeft de sterke stijging van de korte looptijden een brede en pijnlijke uitverkoop op de obligatiemarkten voorspeld. Dat zou dus ook ditmaal het geval kunnen zijn. De vergelijking van een kruitvat onder de obligatiemarkten houdt dus in ieder geval steek, de beleggers zijn met deze gewaarschuwd.

 

Wil dit zeggen dat de beleggers de obligaties in portefeuille maar beter zo snel mogelijk verkopen? Zo ver willen we het niet drijven, maar het zal duidelijk zijn dat in de komende maanden en weken voorzichtigheid geboden blijkt. De evolutie van de 10-jarige rentevoeten op de Amerikaanse moet in ieder geval van dichtbij in de gaten worden gehouden. Ook de evolutie van de inflatiecijfers zal bovenmatige aandacht krijgen, hoewel tot dusver de kaap van 2% inflatie nog niet is overschreden of zelfs benaderd. Dat het boeiende tijden zijn, staat buiten kijf. Het kruitvat op de obligatiemarkt waar ING over spreekt, roept echter op tot voorzichtigheid.

 

Harm van Wijk

www.beleggen.com

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: