Financiële markten: verheven boven de samenleving

De twistpunten in onze samenleving worden gaandeweg groter. De kloof tussen arm en rijk is de grote stimulator. Er is sprake van oplopende maatschappelijke spanningen die wereldwijd de samenleving in een groeiend aantal landen lijkt te splijten. Het lijkt wel of we aan de vooravond staan van een mondiale revolutie.

Welvaart is vervangen door schijnwelvaart

Het is op deze site al vaker onderwerp van gesprek geweest, de vele spanningen die we rondom ons eigen polderlandje waarnemen, en nu zelfs binnen de eigen grenzen. Ook hier neemt de ontevredenheid toe. Na de klimaatstaking van scholieren, de felle acties van boeren en bouwers, is nu de beurt aan het onderwijzend personeel. Het is een nieuwe trend. De welvaart heeft plaats gemaakt voor een schijnwelvaart en wordt stilaan doorzien.

Beurzen in extase

Na jarenlange betrekkelijke rust is de NL-samenleving de beteugelende maatregelen zat. Het is een langzaam proces veroorzaakt door lagere economische groei na de kredietcrisis van 2009. De samenleving voelt de gevolgen van globalisering en monetair beleid van centrale banken. In dat mondiale proces zijn multinationale bedrijven enorm gegroeid, terwijl burgers het nakijken hebben. Op de beurzen hebben de multinationals een recordbedrag aan kapitaal bijeen geharkt. Zie de hoge stand van de AEX en andere beurzen. Financiële markten lijken te zijn verheven boven de samenleving. Deze verkeren nu in extase. Ach ja, hoogmoed komt voor de val.

Woningmarkt is weergave van generatiekloof

Het is overduidelijk dat juist het grootkapitaal als enige heeft geprofiteerd van de kwantitatieve geldverruiming van centrale banken. De geldschepping door centrale banken ging de samenleving aan de neus voorbij. Vergis u niet in de lage rentetarieven die ons nu worden aangeboden. De lage rente heeft tegengesteld de prijzen van vastgoed de andere richting opgeduwd. De jongere generatie betaalt het gelag. Jongeren betalen nu de hoofdprijs voor hun onderkomen met een maandlast waarvan ik denk, hoe kun je dat nog opbrengen. Ook hier is sprake van een spanningsveld tussen senioren en junioren. De oudere generatie heeft grotendeels geprofiteerd van stijgende huizenprijzen en dalende rentetarieven. Jongeren lopen nu het risico dat bij een nieuwe recessie, die ongetwijfeld komen gaat, hun huizen onder water raken. Waarde van de woning lager dan de hoofdsom van de hypotheek. De senioren laat dat grotendeels koud. Bij velen is de maandlast van hun aflossingsvrije hypotheken door dalende rentetarieven tot een minimaal bedrag gedaald.

Middenklasse is afgezakt

De geldschepping door centrale banken die met de recessie van 2009/12 op gang kwam heeft ook niet bijgedragen tot een betere verhouding tussen de boven- en onderlaag in de samenleving. Ik heb het hier bewust over boven- en onderlaag want de tussenlaag van de middenklasse is grotendeels verdwenen. De middenklasse is wel het hardst getroffen door de beteugelende maatregelen van monetaire beleidsmakers en fiscale maatregelen van overheden. Een klein deel is toegelaten tot de bovenlaag en het merendeel is afgezakt naar de grote onderlaag van de samenleving. Gezakt voor hun examen: “hoe maak ik meer geld met geleend geld.” Dat was in de afgelopen 10 jaar de grote kunst. Meer geld maken met geleend geld. Er was genoeg beschikbaar op de kapitaalmarkten. Staatsleningen, bedrijfsobligaties enzovoort. Ook de banken wilden hun overtollig geld graag kwijt en verlaagden hun leentarieven. Hun overschot moest naar de ECB en daarvoor werd een negatieve rente berekend, dus uitlenen moest wel. De ‘gewone burger’ had het nakijken. Geen onderpand meneer of mevrouw? Jammer maar helaas. Alleen uw eigen woning telt.

Eerlijk delen

De vermogende vastgoed- en effectenbezitters kregen makkelijk een lening via hun zekerheidsstelling in de vorm van geld, goederen of rechten. ‘Gewone burgers’ hadden het nakijken. Hier gaat het dus wringen in onze samenleving. Het goedkope geld verdwijnt massaal naar de elitaire bovenlaag. De 10 procent superrijken dus. Als je nu een taartdiagram in 3 stukken snijdt dan krijg je de volgende verhouding in de grootte van de te verdelen taart. Een stukje van 1/10 voor de massa, 2/10 voor de middenklasse en 7/10 voor de superrijken. Ooit kregen we met ons tienen op het verjaardagsfeestje elk 1/10 van de taart.

Verborgen armoede in een “welvaartsstaat”

Nu is de verdeling van welvaart door monetaire geldschepping totaal scheef gegroeid en krijgt de elite veruit de grootste hap van de taart. Het is een simpele constatering en eenvoudig te verklaren vanuit het gevoerde beleid van centrale banken. Nu gaan de ogen open bij de massa en ziet men de verschillen. Ooit heette de dubbele tekening in de krant: “zoek de verschillen,” maar nu willen we het verschil maar wat graag verbergen. En daarmee bedoel ik de verborgen armoede in een “welvaartsstaat” die er volop is maar wordt weggestopt uit valse schaamte.

Armoede veroorzaakt criminaliteit

Als we de TV inschakelen dan worden we overvoerd met de weelde van de showbizz en de beelden van prachtige vakantieoorden. De troosteloze beelden van armoedige achterstandswijken trekken geen kijkerspubliek. Toch worden er wat TV-producenten wakker. De reality-TV is in opkomst. De nieuwe TV-serie “Bureau Burgwallen” trok nogal wat aandacht. In deze serie, waarin de camera meegaat bij politieacties, wordt aangetoond hoeveel verval er is in de NL-samenleving. Politieagenten die de handen vol hebben aan dronken/gedrogeerde en verwarde personen. Het is bekend dat de Politie een groot tekort heeft aan agenten. De verruwing in onze samenleving is de aanleiding tot veel relletjes en onrust. Oorzaak: de kloof tussen arm en rijk.

229 Keer per dag uitrukken voor verwarde personen

In de verarmde onderlaag van onze samenleving voltrekt zich een proces van grote ontevredenheid die zich uit in onrust en criminaliteit. Kansloze immigranten die bijvoorbeeld, al toerend in snelle VW-golfjes, hun geld verdienen in een florerende drugshandel. En hoe komt het toch dat onze GGD het werk niet meer aan kan? Dat onze politiemensen in 2018 zelfs 83.602 keer moesten uitrukken voor verwarde personen. Uitermate verontrustend. Dat is 229 keer per dag! Hoezo Nederland welzijnsstaat?

Onrust op meerdere fronten

De kloof tussen arm en rijk is de grootste boosdoener van de sociale onrust. Deze onrust is ook zichtbaar in de politiek waar de polarisatie tussen partijen zorgt voor onverenigbare standpunten. Zie de scherpe tegenstellingen in de VS, en in GB. Kijk naar de onrust in Hong Kong, in Zuid-Amerikaanse landen, geopolitieke onrust in Midden Oosten, handelsruzie tussen continenten, enzovoort, enzovoort. Hoe vreemd is het dan dat beurskoersen naar ultieme hoogten stijgen. In het verleden daalden beurskoersen als er politieke onrust was. Beleggers werden toen niet gesteund door centrale banken die geld gaven aan zielige beleggers die verliezen leden. Hoe krom werkt de monetaire beleidscirkel nu anno 2019? Een tijdperk waarin de elite gratis geld ontvangt van centrale banken, terwijl de rest van de samenleving moet smeken om fiscale tegemoetkomingen, die er niet eens meer af kunnen. Veel lidstaten van de EU stikken in hun overheidsschuld en zien geen ruimte meer op hun begrotingen door hun rente- en aflossingsverplichtingen.

Fiscaal stimuleren lagere inkomens

Nederland en Duitsland worden nu door madame Lagarde van de ECB op de vingers getikt om hun begrotingsoverschot te matigen. Hoe vreemd is dat niet? Moet nota bene een buitenstaander(wie is er nu de baas in eigen land?) een oproep doen om het overschot op de lopende rekening van de Nederlandse betalingsbalans te laten dalen naar een tekort. Zou het niet beter zijn om als de wiedeweerga iets te doen aan de inkomensachterstand bij een groot deel van onze samenleving? Wat minder aandacht voor grote mondiale projecten en unies, maar wat meer tijd en geld steken in de eigen bevolking.

Niet te lang wachten

Wacht niet totdat straks elke week een maatschappelijke beweging de wegen naar Den Haag blokkeert. Het wordt tijd dat onze eigen vaderlandse politiek de handen ineen slaat en snel actie onderneemt voordat een derde er met ons geld vandoor gaat. Heel simpel, verlaag de belastingen voor inkomens tot modaal. Is vestzak broekzak voor onze schatkist. Minder inkomsten uit loonbelasting wordt deels gecompenseerd door hogere opbrengst omzetbelasting. Het tekort onder de streep wordt gecompenseerd door het overschot op de lopende rekening van de Nederlandse betalingsbalans. Waarom moeilijk doen als het zo makkelijk kan. GW

 

8 reacties

 1. Beste Gerrit Ik had een vraag.
  Ik lees best veel over economie en politiek maar volgens mij krijgen beleggers geen gratis geld misschien heb ik het mis of snap ik het niet maar worden volgens mij voornamelijk staatsobligaties gekocht met het geld wat de ECB drukt zou je kunnen uitleggen hoe dat dan precies in elkaar zit Dat beleggers gratis geld krijgen want dan wil ik dat ook wel ,knipoog 😉 aangezien ik ook een belegger ben.
  En hoe dan het geld naar de Elite precies gaat want volgens mij zit het iets genuanceerder in elkaar dan dat jij schetst?

  1. Gratis geld voor beleggers is natuurlijk figuurlijk bedoeld in mijn beeldspraak. In grote lijnen komt het er wel op neer dat van de monetaire stimulering van centrale banken, dus goedkoop krediet en opkoop van “non-performing loans(= niet presterend krediet)” het meest wordt geprofiteerd door de bovenlaag van onze bevolking. Met geld maak je geld. Om maar te zeggen dat de rijken beter in staat zijn om met goedkoop geleend geld een pakketje aandelen te kopen. De spaarrekening levert te weinig op. De rijken kunnen het zich permitteren om een deel van hun spaargeld op te nemen en aanvullend met een lening een flink rendement te behalen op de beurs. Er zijn nogal wat vermogende mensen wiens woning een flinke overwaarde heeft. Zij kunnen makkelijk hun hypotheek verhogen. Betalen 2 procent rente en hebben in goed beursjaar een rendement van soms 6 tot 10 procent. Oké, met risico op verlies wanneer de boel in elkaar dondert.

   De echte insiders snappen wel dat de stimuli van centrale banken nooit bij de massa terecht komt. De massa profiteert alleen maar van het rekken van ons monetaire systeem. Dat op deze wijze van stimuleren de overproductie op gang blijft en daarmee de overconsumptie. Mede door o.a. concurrentie van onrendabele bedrijven. Hierdoor blijft de inflatie laag. Met ons huidige failliete fiat geldsysteem worden de rijken rijker en de armen armer. Er bestaat helaas geen andere oplossing dan wachten op de eindfase. Dat is wanneer de schuldenberg gaat schuiven. Er zijn wat economen die roepen om met zogenaamd helikoptergeld de massa van gratis geld te voorzien. Iedereen een bedrag op de rekening. Een zogenaamd laatste redmiddel. Andere economen daarentegen beweren dat juist daarmee een enorme inflatie op gang wordt gebracht en dus ook op die wijze het huidige systeem om zeep wordt geholpen met hyperinflatie. Kortom, het is afwachten tot de wal het schip keert.

  2. Gratis geld voor beleggers is natuurlijk figuurlijk bedoeld in mijn beeldspraak. In grote lijnen komt het er wel op neer dat van de monetaire stimulering van centrale banken, dus goedkoop krediet en opkoop van “non-performing loans(= niet presterend krediet)” het meest wordt geprofiteerd door de bovenlaag van onze bevolking. Met geld maak je geld. Om maar te zeggen dat de rijken beter in staat zijn om met goedkoop geleend geld een pakketje aandelen te kopen. De spaarrekening levert te weinig op. De rijken kunnen het zich permitteren om een deel van hun spaargeld op te nemen en aanvullend met een lening een flink rendement te behalen op de beurs. Er zijn nogal wat vermogende mensen wiens woning een flinke overwaarde heeft. Zij kunnen makkelijk hun hypotheek verhogen. Betalen 2 procent rente en hebben in goed beursjaar een rendement van soms 6 tot 10 procent. Oké, met risico op verlies wanneer de boel in elkaar dondert.

   De echte insiders snappen wel dat de stimuli van centrale banken nooit bij de massa terecht komt. De massa profiteert alleen maar van het rekken van ons monetaire systeem. Dat op deze wijze van stimuleren de overproductie op gang blijft en daarmee de overconsumptie. Mede door o.a. concurrentie van onrendabele bedrijven. Hierdoor blijft de inflatie laag. Met ons huidige failliete fiat geldsysteem worden de rijken rijker en de armen armer. Er bestaat helaas geen andere oplossing dan wachten op de eindfase. Dat is wanneer de schuldenberg gaat schuiven. Er zijn wat economen die roepen om met zogenaamd helikoptergeld de massa van gratis geld te voorzien. Iedereen een bedrag op de rekening. Een zogenaamd laatste redmiddel. Andere economen daarentegen beweren dat juist daarmee een enorme inflatie op gang wordt gebracht en dus ook op die wijze het huidige systeem om zeep wordt geholpen met hyperinflatie. Kortom, het is afwachten tot de wal het schip keert.

  1. Dat is dus die verborgen armoede in onze welvaartsstaat. Wordt nog altijd door velen miskend. Desondanks draaien we mee in de top tien van meest welvarende landen. Dankzij huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, sociale uitkeringen, 140.000 voedselbankklanten, bijzondere bijstand gemeenten, enzovoort. Een wel heel verontrustend signaal van de voedselbanken: https://www.voedselbankennederland.nl/voedselbanken-groeien-op-alle-fronten/

  2. Dat is dus die verborgen armoede in onze welvaartsstaat. Wordt nog altijd door velen miskend. Desondanks draaien we mee in de top tien van meest welvarende landen. Dankzij huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, sociale uitkeringen, 140.000 voedselbankklanten, bijzondere bijstand gemeenten, enzovoort. Een wel heel verontrustend signaal van de voedselbanken: https://www.voedselbankennederland.nl/voedselbanken-groeien-op-alle-fronten/

 2. Criminaliteit en verloedering van normen en waarden zijn beslist niet in de eerste plaats een armoede-, maar -integendeel- een welvaartsverschijnsel.
  Zouden ‘kansloze’ drugsrunners en illegale ‘thuiskwekers’ zo makkelijk aan geld kunnen komen zonder een grote vraag naar drugs? Zouden buitenlandse criminelen zich bij voorkeur in dit land vestigen zonder ruimhartig en tolerant toelatings- en vestigingsklimaat? (Voorbeeld: ‘sociaal paradijs’ Zweden, waar grote steden door bendes ‘kansloze’ immigranten worden geterroriseerd).

  Arm, rijk en welvaart zijn relatief.
  De ‘armoede’ van de voedselbanken en anderszins wordt niet zicht- of meetbaar gemaakt door de behoeftigheid an sich, maar door de relatie met de hoogte van het gemiddeld conjunctuurniveau, waardoor een scheiding ontstaat tussen mensen die wel of niet in staat zijn om een hoger (en dus duurder) levenspeil te volgen.

  Ook door mentaliteit en ontbrekend verantwoordelijkheids- en realiteitsbesef krijgen sociale problemen voor menigeen een economisch vervolg. Ze kunnen het leven waarop ze recht (menen te) hebben eenvoudig niet (meer) betalen.

  Er zijn ook in dit land natuurlijk veel knelpunten op te lossen, zoals de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van goede huisvesting, zorg en onderwijs.
  Méér economische groei en méér welvaart verscherpen de tegenstellingen alleen maar. Dat geldt bv. ook voor een basisinkomen voor iedereen en (inkomsten-) belastingverlagingen, die juist de onderlaag van de samenleving nauwelijks bereiken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: