Finland test basisinkomen: meer welzijn, niet meer welvaart

1

Finland heeft gedurende twee jaar een test met het basisinkomen gedaan. Bedoeling was om de hoge werkloosheid tegen te gaan (8 procent.) Ook om de sociale zekerheid te vereenvoudigen. De resultaten tonen aan dat de 2000 deelnemers nauwelijks meer of harder zijn gaan werken met 560 euro gratis geld per maand. Wel voelden ze zich allemaal gezonder en gelukkiger.

Experiment

We kunnen begrijpen dat wie reeds 560 euro ontvangt per maand, in theorie gestimuleerd wordt tot (meer) te gaan werken. De deelnemers werden ook aangemoedigd om zelfs laagbetaald of tijdelijk werk aan te nemen. Toch werkten deze personen slechts 49, 64 dagen in totaal. Nauwelijks een verschil met de gecontroleerde werklozen die slechts 49,25 dagen werk vonden. De test blijkt in dit opzicht dus niet geslaagd. Maar in twee andere opzichten wel.

Welzijn

Elke deelnemer aan het sociaal experiment zegt nadien gelukkiger te zijn. Zich gezonder te voelen. Zich beter te voelen in het algemeen. Meer welzijn voor dit deeltje van de bevolking dus. In dit opzicht een geslaagde test als u het ons vraagt.

Sociale zekerheid

Een tweede reden voor de test was proberen de administratieve rompslomp in te perken. Heel wat andere en verschillende stumulansen vervangen door één vast bedrag. Ook daarin is groot succes geboekt.

Universal Basic Income (UBI)

Er zijn op meer plaatsen in de wereld experimenten gaande met het Universeel Basis Inkomen. Van Ontario tot Kenia. Van Glasgow tot Barcelona. Voorstanders van zo’n gegarandeerd bedrag voor alle burgers zijn onder meer Mark Zuckerberg, (wijlen) Stephen Hawking, Elon Musk en Bernie Sanders. Volgende infografic toont dat naarmate verder geautomatiseerd wordt, meer en meer laagbetaalde jobs wegvallen. Om ontvangers een mogelijk aangevoelde vernedering te besparen is een UBI zeer geschikt. Een onvoorwaardelijk BI dus. Tevens om niemand te verplichten te zoeken naar werk…dat er niet is. Hier kunt u op de hoogte blijven van alle initiatieven.