Fiscale Fratsen

49

Het is weer tijd voor de belastingaangifte. Veel consumenten hebben er elk jaar weer flinke stress van. En dat is ook best logisch, want niet alleen verandert de aangifte elk jaar drastisch, de verregaande automatisering zorgt ook voor nieuwe uitdagingen.

Waren het vroeger de soldaten van de Koning die de penningen persoonlijk kwamen ophalen, tegenwoordig is het betalen van belasting een computergestuurd en geautomatiseerd proces. Dankzij big data projecten wordt steeds meer informatie ‘geklikt’ naar de fiscus, waardoor de inmiddels standaard vooringevulde aangifte 80% van uw financiële data al heeft ingevuld. De belastingdienst wil graag dat u in slechts enkele klikken de zaak kunt afronden. Even tussen het journaal en uw favoriete misdaadserie de aangifte doen, zo moet het zijn. Griekenland is vast stik jaloers op onze digitale belastingkassa.

belasti

Totaal uitgekleed

De belastingdienst lijkt het u makkelijker te willen maken, maar zeker niet leuker. En dat laatste is zacht uitgedrukt. Want dit verdween er de laatste jaren aan belastingvoordelen:

Het partner AOW werd afgeschaft en de AOW leeftijd is verhoogd – Spaarbelasting is ondanks de dalende rente nog nooit verlaagd – De algemene heffingskorting en de arbeidskorting zijn inkomensafhankelijk geworden – De maximale vergoeding voor zakelijke kilometers is al zeker 10 jaar gefixeerd op 19 cent per kilometer, daar waar de brandstofaccijns continu stijgt – De hypotheekrenteaftrek voor hoogste inkomens is versoberd – De hypotheekrenteaftrek voor woningaankopen vanaf 2013 is drastisch versoberd –  Het eigenwoningforfait is sterk gestegen, waardoor de hypotheekrenteaftrek wordt beperkt – Fiscaal vriendelijk vermogen opbouwen voor aflossing van de hypotheek is beknot – De gouden handdruk kan alleen nog netto worden uitgekeerd, waardoor de loonbelasting in dat jaar sterk stijgt – De levensloopregeling is gestopt – De aftrek van levensonderhoud voor kinderen is vervallen – De alleenstaandeouderenkorting is afgeschaft – De ouderschapsverlofkorting is afgeschaft – Belastingtarieven in box 2 zijn gestegen – De aftrekmogelijkheden bij zorgkosten zijn zo goed als verdwenen – De regels voor aftrek van giften zijn veel strenger geworden – De korting op beleggingen in durfkapitaal en sociaal ethische beleggingen zijn afgeschaft – Uitgaven voor scholingskosten zijn versoberd – Korting op maatschappelijke beleggingen zijn vervallen en de mogelijkheden voor lijfrenteaftrek zijn versoberd.

Het is ongetwijfeld geen complete lijst, maar geeft goed aan hoe er stap voor stap wordt gewerkt aan het elimineren van alle fiscale voordeeltjes. Als een chronische ziekte wordt via de achterkant van het bruto inkomen het netto inkomen verder uitgehold. Bij de toeslagen (huur, kinder- en zorgtoeslagen) is het beeld over de laatste jaren niet anders.

Wel betalen, niet ontvangen

De verregaande automatisering bij de belastingdienst zou er ook toe moeten leiden dat geld waar u recht op heeft ook automatisch aan u wordt uitbetaald. Nee dus! Jaarlijks lopen onze landgenoten een dikke 2 miljard euro belastingvoordeeltjes mis omdat al die automatisering maar één kant op denkt. De kant van de bodemloze staatskas.

Daar komt nog het vergeten middelen van uw aangiftes bovenop. Wanneer het inkomen in een bepaald jaar veel lager (door bijvoorbeeld langdurige WW) of veel hoger (door een gouden handdruk) is geweest, mag u de belastingdruk herverdelen (middelen) over drie jaar waardoor u extra geld kunt terugkrijgen. Het is natuurlijk veel te moeilijk voor de belastingdienst om dat allemaal geautomatiseerd voor u te regelen.

Jong geleerd is oud gedaan

Het mislopen van belastingvoordeel begint overigens al op jonge leeftijd. Studenten met een bijbaan die geen aangifte doen lopen met elkaar jaarlijks ook zo’n 75 miljoen euro aan belastingteruggaaf mis. Ook zijn er nog steeds studenten die vergeten om de zorgtoeslag aan te vragen. Dat patroon van het laten liggen van belastinggeld zet zich in latere jaren succesvol voort. Tot grote tevredenheid van de regering natuurlijk, want je moet er toch niet aan denken dat alle burgers daadwerkelijk zouden krijgen waar ze recht op hebben.

De aangifte 2014

Het is aan u of u in enkele klikken de aangifte er door jast, maar misschien dat onderstaande tips u op andere gedachten kunnen brengen. De jacht op uw laatste geld is met deze nieuwe online aangifte definitief geopend. Zo wordt u nadrukkelijk gevraagd naar het contante geld dat u thuis heeft liggen. Dit mag niet hoger zijn dan € 1.024 anders moet het worden opgegeven. Daarnaast wordt ook gevraagd naar uw bitcoins (waardepeildatum 1-1-2014, oeps!) en andere virtuele valuta en zelfs uw aandeel in het vermogen van een Vereniging van Eigenaren is niet veilig voor de fiscus. Het gerucht gaat dat steeds meer consumenten het “één kant op denken systeem” van de fiscus overnemen, waardoor op dit punt besparingen worden gevonden.

Hypotheek en levensverzekeringen

Let bij het opgeven van de hypotheekschulden scherp op de lange lijst ja en nee antwoorden. Eén verkeerd vinkje en de hypotheekrenteaftrek gaat geheel automatisch verloren. De hypotheek multiplechoice kan zo een duur fiscaal examen voor u worden.

Let ook goed op bij het onderdeel “Kapitaalverzekeringen” onder bankrekeningen en andere bezittingen. Kapitaalverzekeringen zijn er in vele verschijningsvormen. Oude fiscale regimes, pensioenpolissen, hypotheekpolissen. Voor je het weet vul je een vraag verkeerd in of geef je een polis op verkeerde wijze op. De fiscale gevolgen kunnen ingrijpend zijn.

Bij uitgaven voor lijfrente moet nu verplicht de jaarruimte (het bedrag dat u fiscaal vriendelijk mag sparen voor pensioen) worden berekend. Dat vraagt om enige basiskennis van het Uniform Pensioen Overzicht dat jaarlijks door de pensioenverzekeraar wordt verstrekt. Voor het berekenen van de jaarruimte moet u werken met inkomensgegevens van een jaar terug. Dat maakt het wat ingewikkelder. Het is in de nieuwe aangifte ook niet erg duidelijk of de betaalde premies volledig aftrekbaar zijn. Hierdoor kan het gebeuren dat u niet ziet of de ingelegde premie (volledig) aftrekbaar is. Bij de uitkering in de toekomst wordt echter over het volledige bedrag belasting betaald. Gevolg is dat u dubbel belasting betaalt over de ingelegde premies. Pensioensparen wordt dan een dure hobby.

Verdeel en heers

Ten slotte volgt aan het einde van de aangifte de verdeling van aftrekposten (als u een fiscaal partner heeft). Mocht u in alle romantiek denken die aftrekposten 50/50 te moeten delen met uw fiscale partner…. NIET DOEN. Dat kan u duizenden euro’s teruggaaf kosten. Verdeel de aftrekposten zo dat het zo gunstig mogelijk voor u uitkomt. Het hoogste inkomen (rekening houdend met de diverse loonbelastingschijven) draagt zoveel mogelijk aftrekposten. Begrijpt u het proces erachter niet, probeer dan proefondervindelijk (steeds andere bedragen invullen) vast te stellen wat de beste einduitkomst oplevert.

Als u zelf uw aangifte doet is het geen overbodige luxe om eenmaal per bijvoorbeeld drie jaar uw aangifte te laten controleren door een expert. Als er dan een fout in blijkt te zitten kan dit nog met terugwerkende kracht (maximaal 5 jaar) worden gecorrigeerd.

Veel succes met uw aangifte. Leuker wordt het niet, wel ingewikkelder.