Fiscale Fratsen

Het is weer tijd voor de belastingaangifte. Veel consumenten hebben er elk jaar weer flinke stress van. En dat is ook best logisch, want niet alleen verandert de aangifte elk jaar drastisch, de verregaande automatisering zorgt ook voor nieuwe uitdagingen.

Waren het vroeger de soldaten van de Koning die de penningen persoonlijk kwamen ophalen, tegenwoordig is het betalen van belasting een computergestuurd en geautomatiseerd proces. Dankzij big data projecten wordt steeds meer informatie ‘geklikt’ naar de fiscus, waardoor de inmiddels standaard vooringevulde aangifte 80% van uw financiële data al heeft ingevuld. De belastingdienst wil graag dat u in slechts enkele klikken de zaak kunt afronden. Even tussen het journaal en uw favoriete misdaadserie de aangifte doen, zo moet het zijn. Griekenland is vast stik jaloers op onze digitale belastingkassa.

belasti

Totaal uitgekleed

De belastingdienst lijkt het u makkelijker te willen maken, maar zeker niet leuker. En dat laatste is zacht uitgedrukt. Want dit verdween er de laatste jaren aan belastingvoordelen:

Het partner AOW werd afgeschaft en de AOW leeftijd is verhoogd – Spaarbelasting is ondanks de dalende rente nog nooit verlaagd – De algemene heffingskorting en de arbeidskorting zijn inkomensafhankelijk geworden – De maximale vergoeding voor zakelijke kilometers is al zeker 10 jaar gefixeerd op 19 cent per kilometer, daar waar de brandstofaccijns continu stijgt – De hypotheekrenteaftrek voor hoogste inkomens is versoberd – De hypotheekrenteaftrek voor woningaankopen vanaf 2013 is drastisch versoberd –  Het eigenwoningforfait is sterk gestegen, waardoor de hypotheekrenteaftrek wordt beperkt – Fiscaal vriendelijk vermogen opbouwen voor aflossing van de hypotheek is beknot – De gouden handdruk kan alleen nog netto worden uitgekeerd, waardoor de loonbelasting in dat jaar sterk stijgt – De levensloopregeling is gestopt – De aftrek van levensonderhoud voor kinderen is vervallen – De alleenstaandeouderenkorting is afgeschaft – De ouderschapsverlofkorting is afgeschaft – Belastingtarieven in box 2 zijn gestegen – De aftrekmogelijkheden bij zorgkosten zijn zo goed als verdwenen – De regels voor aftrek van giften zijn veel strenger geworden – De korting op beleggingen in durfkapitaal en sociaal ethische beleggingen zijn afgeschaft – Uitgaven voor scholingskosten zijn versoberd – Korting op maatschappelijke beleggingen zijn vervallen en de mogelijkheden voor lijfrenteaftrek zijn versoberd.

Het is ongetwijfeld geen complete lijst, maar geeft goed aan hoe er stap voor stap wordt gewerkt aan het elimineren van alle fiscale voordeeltjes. Als een chronische ziekte wordt via de achterkant van het bruto inkomen het netto inkomen verder uitgehold. Bij de toeslagen (huur, kinder- en zorgtoeslagen) is het beeld over de laatste jaren niet anders.

Wel betalen, niet ontvangen

De verregaande automatisering bij de belastingdienst zou er ook toe moeten leiden dat geld waar u recht op heeft ook automatisch aan u wordt uitbetaald. Nee dus! Jaarlijks lopen onze landgenoten een dikke 2 miljard euro belastingvoordeeltjes mis omdat al die automatisering maar één kant op denkt. De kant van de bodemloze staatskas.

Daar komt nog het vergeten middelen van uw aangiftes bovenop. Wanneer het inkomen in een bepaald jaar veel lager (door bijvoorbeeld langdurige WW) of veel hoger (door een gouden handdruk) is geweest, mag u de belastingdruk herverdelen (middelen) over drie jaar waardoor u extra geld kunt terugkrijgen. Het is natuurlijk veel te moeilijk voor de belastingdienst om dat allemaal geautomatiseerd voor u te regelen.

Jong geleerd is oud gedaan

Het mislopen van belastingvoordeel begint overigens al op jonge leeftijd. Studenten met een bijbaan die geen aangifte doen lopen met elkaar jaarlijks ook zo’n 75 miljoen euro aan belastingteruggaaf mis. Ook zijn er nog steeds studenten die vergeten om de zorgtoeslag aan te vragen. Dat patroon van het laten liggen van belastinggeld zet zich in latere jaren succesvol voort. Tot grote tevredenheid van de regering natuurlijk, want je moet er toch niet aan denken dat alle burgers daadwerkelijk zouden krijgen waar ze recht op hebben.

De aangifte 2014

Het is aan u of u in enkele klikken de aangifte er door jast, maar misschien dat onderstaande tips u op andere gedachten kunnen brengen. De jacht op uw laatste geld is met deze nieuwe online aangifte definitief geopend. Zo wordt u nadrukkelijk gevraagd naar het contante geld dat u thuis heeft liggen. Dit mag niet hoger zijn dan € 1.024 anders moet het worden opgegeven. Daarnaast wordt ook gevraagd naar uw bitcoins (waardepeildatum 1-1-2014, oeps!) en andere virtuele valuta en zelfs uw aandeel in het vermogen van een Vereniging van Eigenaren is niet veilig voor de fiscus. Het gerucht gaat dat steeds meer consumenten het “één kant op denken systeem” van de fiscus overnemen, waardoor op dit punt besparingen worden gevonden.

Hypotheek en levensverzekeringen

Let bij het opgeven van de hypotheekschulden scherp op de lange lijst ja en nee antwoorden. Eén verkeerd vinkje en de hypotheekrenteaftrek gaat geheel automatisch verloren. De hypotheek multiplechoice kan zo een duur fiscaal examen voor u worden.

Let ook goed op bij het onderdeel “Kapitaalverzekeringen” onder bankrekeningen en andere bezittingen. Kapitaalverzekeringen zijn er in vele verschijningsvormen. Oude fiscale regimes, pensioenpolissen, hypotheekpolissen. Voor je het weet vul je een vraag verkeerd in of geef je een polis op verkeerde wijze op. De fiscale gevolgen kunnen ingrijpend zijn.

Bij uitgaven voor lijfrente moet nu verplicht de jaarruimte (het bedrag dat u fiscaal vriendelijk mag sparen voor pensioen) worden berekend. Dat vraagt om enige basiskennis van het Uniform Pensioen Overzicht dat jaarlijks door de pensioenverzekeraar wordt verstrekt. Voor het berekenen van de jaarruimte moet u werken met inkomensgegevens van een jaar terug. Dat maakt het wat ingewikkelder. Het is in de nieuwe aangifte ook niet erg duidelijk of de betaalde premies volledig aftrekbaar zijn. Hierdoor kan het gebeuren dat u niet ziet of de ingelegde premie (volledig) aftrekbaar is. Bij de uitkering in de toekomst wordt echter over het volledige bedrag belasting betaald. Gevolg is dat u dubbel belasting betaalt over de ingelegde premies. Pensioensparen wordt dan een dure hobby.

Verdeel en heers

Ten slotte volgt aan het einde van de aangifte de verdeling van aftrekposten (als u een fiscaal partner heeft). Mocht u in alle romantiek denken die aftrekposten 50/50 te moeten delen met uw fiscale partner…. NIET DOEN. Dat kan u duizenden euro’s teruggaaf kosten. Verdeel de aftrekposten zo dat het zo gunstig mogelijk voor u uitkomt. Het hoogste inkomen (rekening houdend met de diverse loonbelastingschijven) draagt zoveel mogelijk aftrekposten. Begrijpt u het proces erachter niet, probeer dan proefondervindelijk (steeds andere bedragen invullen) vast te stellen wat de beste einduitkomst oplevert.

Als u zelf uw aangifte doet is het geen overbodige luxe om eenmaal per bijvoorbeeld drie jaar uw aangifte te laten controleren door een expert. Als er dan een fout in blijkt te zitten kan dit nog met terugwerkende kracht (maximaal 5 jaar) worden gecorrigeerd.

Veel succes met uw aangifte. Leuker wordt het niet, wel ingewikkelder.

49 reacties

 1. Ik overweeg ook al om naar het Griekse paradijs te emigreren. Wat ik hier betaal aan belasting kan ik daar weer ophalen. Dat heet allemaal europeesche nivellering met hulp van vvd en pvda. Binnenkort bied ik heerlijke Griekse olijfolie aan op deze site.

 2. Belasting is legale diefstal en slavernij.
  En omdat we dat zo afgesproken hebben met zijn allen is een fabeltje in school geleerd.
  Belasting is een inlossing van de belofte om de private bankiers hun aan het land uitgeleende geld, uit lucht geschapen, terug te betalen door het volk te laten slaven. Om van rente maar helemaal niet te praten.

  1 grote illusie van vrijheid , in gevangenschap, waarbij 1 keer in de zoveel tijd “gestemd” mag worden op gecontroleerde poppen die na de stemming de vrije teugel hebben en zich inzetten om met een toneelstuk de bevolking rustig te houden en hun bazen de private banken te dienen. The matrix is real en overal, in alles verweven. En als je het inziet, heb je een lastig leven want die deur gaat nooit meer dicht. Net zoals bij de rooie pil, geen weg terug.

  1. Gewoon je deelname aan dit “systeem” zoveel mogelijk beperken Madman. Ik kwam er zelf tijdens een examen Algemene Economie op de Middelbare Economische School ineens achter dat er dingen niet klopten en bij de antwoorden die van mij verwacht werden kanttekeningen geplaatst. Dat werd me niet in dank afgenomen en heeft me doen besluiten om nooit meer een verdere economische opleiding te doen.

    1. Het begint met 0 en het eindigt weer op 0. Eenvoudige natuurkunde en wiskunde. Heel simpel en absurd tegelijkertijd, maar wel stof om eens flink over te brainstormen. I thank you very heartly for this article.

     1. Beste Cynicus, zo is dat. Als wij zeggen ‘niets helpt’ dan wil dat zeggen dat we gebruik maken van economische basiskennis. Nu voor de fun heel de menselijke geschiedenis even in kaart gebracht, inclusief een komeetinslag in de hoop dat al die economische dwalingen nu eindelijk een keertje gaan stoppen. Het artikel is nog vers, redactie volgt nog, van begin tot start 🙂

      https://vagiwe.wordpress.com/2015/03/28/zo-begin-zo-einde-niets/

 3. Door de vele wijzigingen en door de nieuwe methode om de aangifte online te doen bestaat inderdaad het gevaar dat velen te nonchalant om gaan met het controleren van hun voor-ingevulde-aangifte. Een foutje bij de vele ja/nee vragen is zo gemaakt. Gevolg, een onjuiste aanslag. Gevolg daarvan, vele bezwaarschriften. De Belastingdienst als uitvoerende overheidsinstantie zal wel eens vast kunnen lopen in het afwikkelen van de berg bezwaarschriften. Hoe ingewikkeld kunnen we het maken in ons kikkerlandje. De overheid is sterk aan het reorganiseren vanwege de opgelegde bezuinigingen. Veel regiokantoren van de Belastingdienst worden gesloten. Nog meer centraal ingerichte verwerkingsprocessen dus. We kunnen onze borst nat maken in afwachting op de vele foute aanslagen die we mogen verwachten. Ach ja, zo houden we onze ambtenaren toch lekker aan het werk. Het is maar hoe je het bekijkt.

  1. Zijn we het rapport “Geen Fraudeur, toch een Boete” van de Ombudsman alweer vergeten? Over de UWV en de uitvoering van de Fraude-wet. Ik zie al heel lang een patroon en het wordt steeds duidelijker. SW las Kafka en Orwell op de middelbare school en dacht toen nog: ik moet er niet aan denken te moeten leven in zo’n cultuur. Dacht: deze schrijvers waarschuwen ons, daarom leren we, daarom lezen we. Maar wat heb ik me daarin vergist zeg. De enigen die geleerd hebben uit die boeken zijn de machthebbers van nu.

   1. Zo intelligent zijn zij helemaal niet. De gekozen leiders zijn niet slimmer of dommer dan degene die voor hun kiest. De redenen dat zij macht hebben, ligt aan de mensen die voor hun stemmen. Zolang de kiezers van mening zijn, dat zij een regering nodig hebben, zullen zij dit instandhouden. Als de machthebbers het ritueel – verkiezingen en de geloofte – hebben doorlopen, zijn de kiezers overtuig dat zij recht hebben om te leiden, wetten te maken en af te dwingen.
    Het zijn niet de gekozenen die de macht vasthouden of hebben, maar het zit in de hoofden van de burgers.
    Ik kan je alleen maar adviseren om het boek van Larken Rose te lezen, de gevaarlijkste illusie. Dat zouden meer mensen op deze site moeten doen.
    Dan wordt de relatie overheid en burgers wat duidelijker.

 4. De grootste dwaling in onze inkomstenbelasting is in feite wel de heffing in box 3. Ooit in 2001 is bij de invoering van de nieuwe wet inkomstenbelasting besloten om het (fictieve) rendement vast te stellen op 4 procent. Dat betekent dus over alle bezittingen in box 3. Zowel onroerende zaken, zoals beleggingspanden en tweede woning, alsmede spaartegoeden en uw verzameling gouden munten. Ongeacht het werkelijke rendement. Omdat het gemiddelde rendement toendertijd rondom de 4 procent lag in het economisch verkeer zou je kunnen spreken van een billijke wetgeving. Maar wat als de economische tijden veranderen? Is het dan niet tijd om bepaalde wetgeving te herzien? Daarvoor hebben we toch onze politieke partijen in Den Haag die mooie dingen beloven in de aanloop naar verkiezingen? Het is buiten alle proporties om anno 2015 en al een aantal jaren hiervoor nog altijd 4 procent te berekenen over bijvoorbeeld spaartegoeden.

  De gemiddelde burger met niet al teveel geld op een spaarrekening krijgt nu al minder dan 1 procent en mogelijk in de toekomst nog minder als we de Rabobank moeten geloven. Niet dat ik de Rabobank geloof, maar wel de stelling dat de rente verder gaat dalen, veroorzaakt door onze lieve Draaki met zijn opkoopprogramma van “oude metalen”. Dan vraag ik mij af waar de politiek in NL mee bezig is om die idiote 4 procent te handhaven in deze tijd zonder inflatie.

  Als we praten over inkomstenbelasting dan bedoelen we daarmee de heffing op inkomen. Het zou dan terecht zijn natuurlijk wanneer we daadwerkelijk dat inkomen ontvangen. Er is momenteel niemand die nog 4 procent ontvangt op een normale spaarrekening en dat zijn uiteraard de meeste NL-burgers. Het is daarom al lang een veel gehoorde kreet dat dit fictieve rendement van 4 procent van de baan moet. Hoe kun je als overheid inkomstenbelasting gaan heffen en innen als geen enkele belastingplichtige in staat is om het inkomen waarvoor we worden aangeslagen te behalen. Althans diegenen met spaartegoeden boven de vrijstelling van 21.000 euro. Zoiets noemen we pure diefstal. Ik vraag me dan ook af in welke tijd we nu leven. Waarom laten wij burgers ons dit nog altijd geworden. Is politiek Den Haag dan al zover van het padje? In mijn ogen past een onrechtmatige manier van belastingheffing niet in een moderne democratie. Het lijkt er dus sterk op dat we in NL ook met onze wijze van belastingheffing volledig zijn afgedwaald van de werkelijkheid.

  Hoor ik vandaag nog minister Plasterk roepen dat we niet bang hoeven zijn dat de belastingdruk in NL hoger wordt wanneer nu de NL-gemeenten wordt aangeraden hun belasting te verhogen. Ze krijgen minder uit de pot van het Rijk dus ligt het voor de hand om de gemeentelijke heffingen te verhogen. Nu dacht ik dat zulks al gedaan was bij veel gemeenten. Maar naar het nu schijnt is dat alleen stiekem gebeurd. De legale manier van belastingverhoging moet dus nog komen. Nee mensen, we hoeven niet bang te zijn, want het Rijk zal ons compenseren door belastingverlaging. Die arme staatsecretaris Kwiebus. Hoe moet hij dat voor elkaar boksen om het huidige belastingstelsel te hervormen met tegelijk een belastingverlaging terwijl de staatskas volgend jaar op alle fronten tekorten moet dekken. En moet er niet ooit eens een begin gemaakt worden met het afbouwen van de NL-staatsschuld?

  Mijn voorstel: voer een nieuwe heffing in, een schuldentax die wordt opgebracht door de 10 procent superrijken. Deze heffing puur alleen gebruiken om de staatsleningen vervroegd af te lossen. Het is niet meer dan billijk om de echte vermogenden bijvoorbeeld 10 procent extra over hun box 3 bezittingen te laten betalen. Het bezitten van een enorm vermogen betekent dat je veel geld uit het economisch systeem naar jezelf hebt toegehaald. Of wel door goede beleggingsresultaten, of wel door flinke bonussen in box 1 wat vanzelf doorvloeit naar box 3. Het is m.i. dan maatschappelijk geheel verantwoord om naar draagkracht bij te dragen aan de tekorten die zijn ontstaan in dezelfde maatschappij door de zuigende werking en de kracht van het grootkapitaal om het geld wat in omloop is naar zich toe te halen. Hoe groter en sterker de magneet, hoe groter de klomp muntjes die zich daaraan vasthecht. Kortom, welke politicus durft het aan om een rigoureus onderbouwd voorstel in te dienen en daarmee als een soort Robin Hood naam te maken als redder van de samenleving. Mijn stem krijgt u.

  1. De staatsschuld kan niet afgelost worden, tenminste niet zonder ook een radicaal ander monetair systeem in te voeren. Als je de staatsschuld aflost verdwijnt de geldhoeveelheid.

   1. Hoe hoger de staatsschuld, hoe meer aan rente- en aflossingsverplichtingen we met ons allen moeten opbrengen. Staatsleningen kennen looptijden en moeten worden afgelost. Gaan we lenen om andere leningen af te lossen dan stijgt nog altijd onze staatsschuld, des te hoger dus de belastingen die de overheid ons gaat opleggen. Al met al een aanslag op de geldhoeveelheid die momenteel in circulatie is. Hoe meer schuld, hoeveel minder besteedbaar inkomen. De constante verlaging van de centrale rente is het gevolg van teveel schuld. Gaan we door naar negatieve rente dan verminderd de geldhoeveelheid en gaan alle opgebouwde reserves in de vorm van spaartegoeden en pensioenpotten er vanzelf aan. Wat ik bedoel is dus dat onze schuldenberg naar beneden moet op een nette manier. Dus niet volgens de methode van Draaki door met een negatieve rente de gespaarde reserves van spaarders en pensioengerechtigden teniet te laten gaan ten koste van een nog verder op te bouwen schuldenberg. (Bijna) gratis geld betekent dat onze spaarzin voor niets is geweest. Waarom sparen als je het straks gratis af kan halen?

    1. Beste Piet, het is natuurlijk bijzonder jammer dat het hier niet over biflatie gaat, zouden ons dan heel tijd kunnen besparen. Rente is een uitvinding van de elite en dat komt te vervallen bij biflatie. De schuldenberg is morgen weg moesten we iets van economie kennen.

     1. Bij negatieve rente op spaargelden zou je een bankrun verwachten maar daar heeft de elite allang een bazooka voor klaarliggen en dat is de Noodwet Financieel Verkeer. Zeer beperkte toegang tot je geld. Hoe deze wet verder werkt weet ik niet precies maar zal verder ongetwijfeld het bezit en cashen van edelmetalen en andere valuta en het verbieden en confisqueren daarvan inhouden. Kortom we zitten in feite in de gevangenis zoals Madman hierboven al heeft geschetst. Oplossingen voor de schuldenzooi liggen, zoals al een aantal malen keurig door u is uitgelegd, zo voor het oprapen maar het daar gaat het de elite niet om maar om de handhaving en uitbreidingvan hun macht, geld en bezit ten koste van wie en/of wat dan ook.

   2. Beste Rocksan, de staatsschuld kan zonder probleem opgelost worden, hierna kunnen we kiezen of we hetzelfde systeem terug in voege stellen of een ander. We mogen er alleen niet over spreken van de elite, op deze manier wordt het netjes uit het collectieve aandachtsveld gehouden met de gekende gevolgen.

    1. Alles is mogelijk. De overheid kan haar bestedingen verdubbelen en tegelijkertijd haar belastingen halveren. En als dat nog niet genoeg is kan ze haar eigen staatsschuld en die van bedrijven en gezinnen laten opkopen door een centrale bank.Dat kan allemaal als je zelf over de printer gaat. QE? You ain’t see nothing yet.

     1. ‘Alles is mogelijk’.Denk ik ook Rocksan. En dat is allemaal mogelijk als je van MV=PT je credo maakt als beschrijving van de economie en fiat geld als geld gebruikt. Zelf denk ik daar iets anders over. Ik zie het ook wel iets éénzijdig hoor. Ik denk nog steeds dat economie productie en handel in goederen en diensten zou moeten zijn tussen de direct betrokken partijen. Al het andere is eigenlijk politiek.

     2. Beste Dick, in den beginne kunnen we nog twijfelen maar dat verandert snel bij herhaling van steeds hetzelfde. Als we zeggen dat contexten door elkaar gehaald worden, dan is dat omdat contexten door elkaar gehaald worden. Hiermee wordt bedoeld dat we MxV=PxT kunnen gebruiken om absurde scheeftrekkingen recht te zetten. En net omdat dit zonder probleem kan, zien we hoe welig het economische analfabetisme tiert. Het wordt dan veel vaker verschuilen achter een berg argumenten die totaal naast de kwestie zijn. The money illusion syndrome is een bijzonder hardnekkig fenomeen waar we best eens diep over gaan nadenken alvorens te hervallen in romantisch escapisme, het is schering en inslag om ons daaraan te verankeren met alle neveneffecten die daar traditioneel bij horen.

     3. Inderdaad Rocksan, alles is mogelijk omdat geld nu eenmaal neutraal is. Het is louter een kwestie van gezond verstand waar we echt een raketwetenschap voor nodig hebben, dat zou prietpraat en verheven intellectualisme laten vermoeden.

     4. @ Werner. Schei nog toch eens uit met die onzin. Ik heb het helemaal niet over jouw of jouw artikelenreeks. Ik geef een mogelijkheid aan ter verklaring van ‘alles is mogelijk’ zoals Rocksan zegt. Ik heb het vermoeden dat vele economen, centrale banken en politici zich door deze formule – die op zichzelf nietszeggend is – laten leiden. Meer is die reactie niet.

     5. Beste Dick, inmiddels weten we wel wie hier de elite verdedigt, niet waar? Het is zo doorzichtig als een zeef, straks hebben we nog kwantumfysica nodig om uit te leggen waarom de goudstandaard een hopeloos achterhaald idee is. En ook dat is nuanceerbaar, we herstellen dat zonder probleem met MxV=PxT, dit is maar een tool natuurlijk, het misbruik is iets totaal anders maar dat lossen we niet op door anderen iets aan te smeren dat er niets mee te maken heeft. Anders gezegd, we blijven niet in je vallen trappen, voor ons mag je de boel blijven belazeren natuurlijk maar de lezer is echt niet zo dom dan je misschien wil denken. Onzin ja, we kennen die verhalen ondertussen wel.

     6. Beste Dick, er zijn wel degelijk mensen die de ernst van de situatie weten in te schatten en zien wat er echt aan het gebeuren is. Meermaals hebben we aangegeven dat het probleem nog veel fundamenteler ligt dan we oppervlakkig nog niet eens durven vermoeden, dit in hoeverre er al over nagedacht wordt natuurlijk. We zijn er nog maar net getuige van geweest, als dat niet eens gezien wordt dan kan dat slechts onze alertheid aanscherpen, net zoals onze vrees natuurlijk. Als de toekomst van onze kinderen er niet toe doet, laat ons dan gewoon voortdoen zoals we bezig zijn, no problem. Kortom, de nieuwe verkeersregels waren super, niet waar?

  2. Beste PP, je schrijft: het is m.i. dan maatschappelijk geheel verantwoord om naar draagkracht bij te dragen aan de tekorten die zijn ontstaan in dezelfde maatschappij door de zuigende werking en de kracht van het grootkapitaal om het geld wat in omloop is naar zich toe te halen… Zo waar, zo effectief en zo redelijk. Maar helaas ook zo onrealistisch natuurlijk. De directeur behaalt zijn/haar targets mede dankzij de inzet van de medewerkers, die op zich zelden delen in de bonus welek in het vooruitzicht werd gesteld. Dat van de bonus plus 50% naar de fiscus gaat lijkt handig voor de staatskas en sneu voor “the boss” maar is maatschappelijk gezien veel minder effectief dan het delen van de bonus over de “arbeiders”.

   1. Dat wordt lachen als een boer met kiespijn MM. Want leven onder fascisme is een leven zonder vreugde. Het is eerder geprobeerd, maar ditmaal keurig verpakt in hetgeen we “democratie” noemen zouden we wel eens definitief de slag verloren kunnen hebben. Loonslaven, horigen van de koning, 90% te dom om te poepen.

 5. Het gaat eigenlijk niet over Box 1 Box 2 en Box 3. Zie Piet .
  Al deze Boxen zijn bijzaak weliswaar met duidelijke en aantoonbare bijsmaak

  Deze zijn de randverschijnselen ze dienen als afleiding –afscherming protectie als verduistering van. Het gaat om de hoed niet om de rand.
  Wat en hoe ziet die Hoed:

  Wist je dat managers van o.a. G.Sachs werkzaam in Amsterdam de non-taxable status hebben
  Zelfs een manager zelfs viktor van Halberstad welke de fin. huishouding doet van Rutte zelve en je koning en zijn soort.
  Dus je stemt op Rutte en D66 en gelijke laten zich bijstaan door G.Sachs en Non-Taxables.

  Via en met behulp van je Belastingdienst mogelijk gemaakt. Ter vergelijk met Griekenland waar J.C. de Jager Cda persoonlijk 3 rijksambtenaren stuurde om bedrijven daar hun Non- Taxable Status te doen verkrijgen in Griekenland zelf en deze via de -JC De jager Amsterdam Route -te laten verlopen voor enkele eurocenten.

  Grieken hebben groot gelijk om niets te betalen NIETS . Ze weten dat Ned. ministers v Financiën hun Elite wetgeving biedt for the Free being NON-taxable status. En zij mogen NIET.

  Je overheid organiseert zelf belasting-ontduiking seminars en heeft de wetten voor wie ervoor in aanmerking komen mag zoals G.Sachs en al haar medewerkers in Amsterdam – voor Rutte Pechthold zelve en je koningshuis. Je eigen minister laat zijn aangifte en fin. planning doen door een Niet –belastingbetaler.
  Hoe corrupt kunnen wij t U en voor U maken ….en hoe kunnen wij U nu nog leuker bij de neus nemen.

  Uiteraard mag deze info. niet op nujij , telegr of media rtlz . En is deze beschreven vastgelegd en gebaseerd op het koei- gehalte in de hersenpan van de Nederlander.

  De belastingdienst en Overheid maakt wetten en regels voor hen die wensen te betalen en zij die niet wensen te betalen. De Ned Melkkoe — zo onwetend sommige // zo dom anderen d.w.z niet willen-weten // als haar achtereind — betaalt graag en EXTRA het deel welke de Bedrijven Banken Elite en Personages had moeten afdragen doch niet behoeven.

  De situatie in en met de Ned. belasting wetgeving uitvoering regelgeving is misschien beter niet om over te berichten je zou ‘gedemotiveerd’ kunnen geraken.
  Kan alleen maar lachen om gekijf omtrent Boxen. Het is THE afleiding. ( houdt zich ermee bezig..)

  Weet dat deze afleiding –Boxen en inhoud wat en hoe en wel en niet – DE bliksemafleiders zijn en als zodanig ook opgesteld.
  Betere bliksemafleiders kan je niet kopen. Schrijf vooral over Boxen……(neem dan liever boxershorts..)
  De belasting aangiftes zijn dus geheel opgebouwd aan en naar het niveau Melkkoe.

  1. Het is als hokjesdenken Max, als het niet meer lukt met de bestaande hokjes dan verzin je gewoon hokjes bij om dan te denken dat we ons bevrijd hebben uit de gevangenis. En hoe meer hokjes hoe langer een mens moet studeren om te begrijpen wat al die hokjes willen zeggen, het blijft hokjesdenken en een totaal gemis aan visie.

 6. Niet geheel offtopic ivm burgerlijke ongehoorzaamheid deze geweldige serie uit belgie over een boer die al 40 jaar aardappels kweekt maar door een bankmedewerker bedrogen wordt en in de financiele problemen raakt en dan besluit wiet te gaan kweken… Eigen Kweek heet de serie 🙂

  Hier zijn alle afleveringen van het 1e seizoen te bekijken. Echt heel leuk. Veel plezier en wees er rap bij want ik weet nie of dit blijft staan, hoop t wel.

  http://www.dailymotion.com/en/relevance/universal/search/eigen+kweek/1

 7. Werner schrijft op 29 maart 2015 08:24: … inmiddels weten we wel wie hier de elite verdedigt, niet waar? Het is zo doorzichtig als een zeef… Wel, als je open staat voor vergezichten, vooringenomen standpunten durft los te laten en een onderzoekende geest hebt zoals Descartes deze formuleerde neem dan de tijd om deze twee documentaires eens te bekijken. Hier een verdomd goed verhaal over de farao’s, de aristocratie, macht, geld, de neutralitiet van Zwitserland, symbolen en sprookjes, DNA en het eerste recht, offers… werkelijk zeer interessant. https://www.youtube.com/watch?v=94LtrmAhrjY Tweede vid in de volgende post.

   1. Beste SW, met al die ‘orders’ zit de schrik er natuurlijk dik in, zelfs wie z’n gezond verstand gebruikt is al een bedreiging voor de dogmatici. Zoals je terecht stelt SW, beetje de visie verruimen kan echt geen kwaad maar dat doet wellicht teveel pijn om te moeten (h)erkennen. En ook hier geen gebrek aan deskundig studiemateriaal, dat is het probleem dus niet.

  1. Dank SW, het zit fijnmazig in elkaar, aan verklaringen geen gebrek. 🙂 Net zoals … Het cruciale punt is wanneer de culturele evolutie en de morfogenese aanvaard moeten worden als een verklarend principe in de menselijke geschiedenis, vertonen ze dezelfde diepgaande bezwaren die voor de traditionalisten, de romantici en de liberaal-sociale theoretici nu juist aanleiding waren dit alles af te wijzen. Met andere woorden, hoe kunnen we Auschwitz verklaren als in het menselijke domein evolutie actief is? Hoe zouden we het kunnen wagen te zeggen dat sommige culturele verschijnselen meer geëvolueerd zijn dan andere? Hoe kunnen we het wagen een zo duidelijk waardeoordeel te vellen? Wat is dat voor arrogantie?

   https://vagiwe.wordpress.com/strijd/

  2. Fragmenten bekeken SW, de BIS staat hierin wederom centraal en die laten je graag geloven in goud en al wat daarbij komt kijken, net zoals ze fiatgeld aanprijzen als boosdoener. De achterban die dit soort mythisch lidmaatschap aanhangt, doet haar werk ‘on the field’ om elke doorbraak te ondermijnen, zelfs onder het mom van tegen de elite te zijn. En erger wordt wanneer sommigen zich daar niet eens bewust van zijn, de getuigenissen zijn legio. Verder in het filmpje wordt het nog beter. 🙂

 8. Belastinginning blijft dweilen met de kraan open zolang er geen bodem zit in de staatskas. Een serieuze bestrijding van ondoelmatigheid en verspilling binnen het overheidsapparaat en het politieke bestuurssysteem zou zelfs het grootste deel van de onsamenhangende salami van bezuinigingen en lastenverzwaringen sinds 2010 overbodig hebben gemaakt.
  De kip met de gouden eieren wordt geslacht, terwijl ‘de bureaucratie nog steeds wordt uitgebreid om in de behoeften van de bureaucratie te voorzien’ (Oscar Wilde).
  Nu zijn het de gedecentraliseerde overheidskerntaken die de aandacht opeisen. Koortsachtig wordt gewerkt aan wetgeving die het mogelijk moet maken dat ook lagere overheden (gemeenten) op eigen houtje meer belasting kunnen innen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: