Kernreactoren: Gaat straks ook in Nederland het licht uit?

3

Vanwege een lekkage wordt een van beide kernreactoren in Petten, Noord Holland, uitgeschakeld. In 2014 waren er ook ernstige problemen met dezelfde reactor. ‘Kernreactoren zijn een veilige en schone manier van energie opwekken, maar de foutmarge is minimaal. En als het fout gaat, gaat het gelijk goed fout.’ In buurland België weten ze er alles van… of net niet?! Daar dreigt inderdaad het spreekwoordelijke licht uit te gaan. Het land draait nog maar op één van de zeven reactoren.

De laatste doet het licht uit

Pas midden november 2018 komt een tweede reactor terug op gang. Tot dan ontvangen de Belgen nog slechts stroom uit kernenergie via één werkende. Alle andere zijn of in onderhoud of gesloten wegens problemen. Scheurtjes, betonproblemen, lekkage,… Reeds in 2006 stelden verschillende NGO’s een rapport op dat alarmbellen moest doen rinkelen. De titel alleen al is veelzeggend genoeg: ‘Kerncentrales voorbij houdbaarheidsdatum.’

Lobbyen loont

In zijn boek ‘Lobbyen in de Wetstraat’ stelt freelance journalist Dominique Soenens heel wat wantoestanden in België aan de kaak. In de eerste plaats op het gebied van energiebevoorrading. De nucleaire lobby is er dermate machtig, dat ze de politiek stuurt. ‘Uitgerekend bij de kernramp in Fukushima was het de verwevenheid tussen toezichthouders en uitbaters van nucleaire installaties, die noodlottig bleek (…)’ schrijft de journalist. De Nederlandse politiek kan hier maar best lessen uit trekken, zodat niet ook wij vervallen in Belgische (wan)toestanden…