Gaat U wel rondkomen met uw pensioen?

3

Gemiddeld komen Nederlandse mannen uit op een fors hoger (te verwachten) pensioenuitkering dan vrouwen. Wel een derde meer: 13.700 tegenover 9.200 bruto per jaar. Dit is het pensioen dat we opbouwen via ons werk, de zogenaamde tweede pijler. Deze komt bovenop de eerste pijler, het AOW. Aldus de berekening vanwege het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Maar onderzoeksinstituut Netspar stelt dat we onrealistische verwachtingen hebben over de omvang van ons pensioen. Kans is groot dat het lager gaat uitvallen dan we denken…!

Drie pensioenpijlers

Het grote verschil heeft te maken met hoe die tweede pijler wordt opgebouwd. ‘Dit hangt samen met verschil in arbeidsparticipatie en verschil in mate waarin in deeltijd wordt gewerkt.’ Vooral bij oudere leeftijdscategorieën. Want aan het begin van de carrière bouwen mannen en vrouwen ongeveer gelijk op. De derde pijler van drie waaruit ons pensioen ontstaat, is de individuele pensioenopbouw. Het is daar ook dat het schoentje wringt. Lang niet iedereen doet immers aan individueel pensioensparen.

Onrealistisch

Maar ook die tweede pijler is lang niet zo zeker als we wel zouden kunnen denken. De ‘gemiddelde’ Nederlander en diens ‘ideale (werk)situatie’ bestaat niet, of is toch eerder een witte raaf. Het CBS daar over: ‘Uitgangspunt is dat de betrokken persoon doorwerkt tot aan de pensioenleeftijd, zonder onderbreking wegens bijvoorbeeld werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, en zonder rekening te houden met veranderingen in deeltijdfactor of inkomen.’ Niet echt realistisch dus. Het is dus heel wel mogelijk dat we allemaal minder gaan vangen dan verondersteld. Zeker al wat een deel van de zzp’ers betreft. In geen enkel EU land groeit dan ook nog eens het aantal zzp’ers zo fors als in Nederland. Daarvan zou 12,3 procent zelfs géén tweede pijler opbouwen, aldus het CBS. Een gewaarschuwd Nederlander is er twéé (gepensioneerden) waard!

Over de auteur

Zet de dagelijkse economische en maatschappelijke onderwerpen uiteen.