Gaat U wel rondkomen met uw pensioen?

Gemiddeld komen Nederlandse mannen uit op een fors hoger (te verwachten) pensioenuitkering dan vrouwen. Wel een derde meer: 13.700 tegenover 9.200 bruto per jaar. Dit is het pensioen dat we opbouwen via ons werk, de zogenaamde tweede pijler. Deze komt bovenop de eerste pijler, het AOW. Aldus de berekening vanwege het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Maar onderzoeksinstituut Netspar stelt dat we onrealistische verwachtingen hebben over de omvang van ons pensioen. Kans is groot dat het lager gaat uitvallen dan we denken…!

Drie pensioenpijlers

Het grote verschil heeft te maken met hoe die tweede pijler wordt opgebouwd. ‘Dit hangt samen met verschil in arbeidsparticipatie en verschil in mate waarin in deeltijd wordt gewerkt.’ Vooral bij oudere leeftijdscategorieën. Want aan het begin van de carrière bouwen mannen en vrouwen ongeveer gelijk op. De derde pijler van drie waaruit ons pensioen ontstaat, is de individuele pensioenopbouw. Het is daar ook dat het schoentje wringt. Lang niet iedereen doet immers aan individueel pensioensparen.

Onrealistisch

Maar ook die tweede pijler is lang niet zo zeker als we wel zouden kunnen denken. De ‘gemiddelde’ Nederlander en diens ‘ideale (werk)situatie’ bestaat niet, of is toch eerder een witte raaf. Het CBS daar over: ‘Uitgangspunt is dat de betrokken persoon doorwerkt tot aan de pensioenleeftijd, zonder onderbreking wegens bijvoorbeeld werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, en zonder rekening te houden met veranderingen in deeltijdfactor of inkomen.’ Niet echt realistisch dus. Het is dus heel wel mogelijk dat we allemaal minder gaan vangen dan verondersteld. Zeker al wat een deel van de zzp’ers betreft. In geen enkel EU land groeit dan ook nog eens het aantal zzp’ers zo fors als in Nederland. Daarvan zou 12,3 procent zelfs géén tweede pijler opbouwen, aldus het CBS. Een gewaarschuwd Nederlander is er twéé (gepensioneerden) waard!

3 reacties

 1. In NL hadden we ooit de beste oudedagsvoorzieningen ter wereld. Dat we in een afbraakfase verkeren weten we al een poosje. Als je hoog staat kun je diep vallen. En dat gaan we zeker doen met ons pensioenstelsel dat nu van alle kanten gaat rammelen. Niet alleen in de persoonlijke opbouwfase, wat sterk afhankelijk is van opbouwjaren, werkonderbreking, laag of hoog inkomen, maar zeker ook bij de pensioenfondsen die onze pensioenpotten beheren. Deze krijgen grote moeite om de uitkeringen te garanderen door de aangetaste dekkingsgraad en weldra ook de beleggingsresultaten. De lage rente is al een dingetje en wanneer de financiële markten neerwaarts gaan dan gaan we nog wat beleven. De aangekondigde kortingen zouden wel eens flink in de procenten kunnen gaan lopen. Daarnaast zal de grote vergrijzing een flink druk op de pensioenen leggen. En wat te denken van de dalende premie-inleg door langer doorstuderende jeugd die ook al in absolute aantallen afnemen. Dan hebben we nog te maken met de verhoogde AOW-leeftijd. Dat is voor veel ouderen een reden om eerder hun (flexibel) pensioen in te laten gaan. Dat zorgt voor een lagere netto uitkering door het hogere belastingtarief(tot aan de AOW-leeftijd) en langere uitkeringsduur. Samenvattend betekent dit dat een groeiend aantal gepensioneerden over een paar jaar een stuk minder te besteden krijgen. Over een paar jaar zijn dat er meer dan 4 miljoen. Dat gaat onze economie voelen. Ooit waren onze senioren de ‘big spenders’. Eén van de belangrijkste pijlers onder onze economie gaat verzakken en trekt het hele zaakje scheef.

 2. Met de inflatiebevorderende politiek van Rutte, moet je haast een bijbaantje erbij nemen.Deze tijdelijke hausse van economie ten koste van asociale bezuinigingsmaatregelen?Weg ermee terug nAar soevereiniteit!

 3. ‘Wij halen de voorgeschreven dekkingsgraad niet en zijn daardoor
  verplicht om uw pensioen met 10% te verlagen. Van een aanpassing aan de kosten
  van levensonderhoud (indexatie) kan vanzelfsprekend geen sprake zijn zolang
  deze situatie van onderdekking voortduurt’.

  Al jaren geleden kregen veel gepensioneerden zo’n mooie brief. Sommige
  fondsen vroegen daarbij nog vriendelijk of verzekerden er eventueel behoefte
  aan hadden om met een zekere regelmaat te worden geïnformeerd over de
  beleggingsportefeuille van hun fonds (!).

  De verzekerde heeft geen poot om op te staan. Weet niet eens wat er met
  zijn geld gebeurt. Terwijl beheer van en toezicht op de fondsen herhaaldelijk
  officieel in gebreke zijn gesteld.

  Erg vreemd dat de schapen zomaar alles slikken en zich zonder kik
  gewillig laten scheren. Niet eens vragen hoe het staat met de grootste
  reservepot ter wereld, van € anderhalf biljoen, de enorme kosten van
  ‘vermogensbeheer’ en de riante bonussen voor bestuurders en toezichthouders.

  Wel een warrig verhaal over de ‘lage rekenrente’ als fictieve bepaling
  van rendement en dekkingsgraad en – natuurlijk – die verdomde vergrijzing.
  Alsof dat laatste een toevallige omstandigheid is die geen deel uitmaakte van
  de wiskundige rekenmodellen. En wat is er met de een miljoen zzp-ers die er de
  afgelopen jaren bij zijn gekomen en die zelf maar moeten zien óf en hóe zij
  zich indekken tegen hun oude dag?

  Met het simpele mechanisme van de pensioenaanspraken omlaag en de
  premies omhoog is het nu blijkbaar niet meer te doen. Het ‘beste
  pensioenstelsel ter wereld’ wordt nu officieel als versleten beschouwd en moet
  worden vervangen. Verzekerden en gepensioneerden spreken daarbij een hartig
  woordje mee. Of laten ze het gewoon weer over aan de ‘sociale partners’? In dat
  geval kunnen we nu al raden wat de gevolgen zullen zijn: fors inleveren en niet
  mopperen als de ‘Altersarmut’ ook in Nederland zijn intrede doet..

  En onze mooie pot van anderhalf biljoen? Daar kan Brussel straks
  ongetwijfeld nog zijn voordeel mee doen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.