René Tissen: ‘Geef Nederland een bailout met terugwerkende kracht’

14

rene tissenEr is een ongebruikelijke, maar alleszins verdedigbare manier om de enorme druk waaronder de Nederlandse economie en de Nederlandse samenleving staat te verminderen en misschien zelfs weg te nemen. Nederland moet bevrijd worden van het schuldenjuk. Via het achteraf inroepen van Europese steun. Het plan komt er op neer dat het kabinet Rutte II alsnog aan Europa om een bailout van de financiële sector moet vragen. Met terugwerkende kracht wel te verstaan. Nederland heeft op eigen kracht en vanuit eigen soevereiniteit haar banken gered en daarmee de ineenstorting van het financiële systeem in Europa voorkomen. Daar moet Europa een prijs voor betalen.

Het gaat om het grote geld

Met de redding van ING, Fortis, ABN, SNS is tientallen miljarden euro’s gemoeid geweest. Die moeten nu door Europa worden opgebracht. Om hoeveel geld het precies gaat is moeilijk te zeggen. Dat hangt samen met wat er onder de begrippen steun en redding verstaan wordt.

Met een schone lei beginnen

Met een (on-)gerust hart mag worden aangenomen dat naast de officiële schulden er heel wat schulden slim zijn weg geboekt, om het totaalplaatje niet nog gruwelijker te maken dan het al was. Die schulden moeten nu worden meegenomen in wat de operatie waarheid en werkelijkheid kan worden genoemd.

Een bevrijdend gebaar

Laat dus Nederland de rekening van de redding van haar banken door onze rekenkamer opmaken en indienen bij Europa. In één klap worden wij van een loden last bevrijd. Het terug te ontvangen reddinggeld kan voor velerlei doeleinden worden gebruikt.

Hoera, we zijn er uit

Ten eerste kan de staatsschuld worden verlaagd en neemt daardoor automatisch het begrotingstekort af. Ineens hoeft er niet extra bezuinigd te worden. Het nu al beruchte zwaard van Damocles van 6 miljard euro hangt niet langer boven het hoofd van de bevolking en het kabinet Rutte II kan zich er het vege lijf mee redden.

Verlos ons van onze schulden

Het geld kan ook gebruikt worden voor het saneren van schulden van bedrijven en burgers. Via een landelijke schoonmaakactie kan de overmaat van (onbetaalbare) schulden uit Nederland worden genomen en dat geeft ademruimte. Onze economie gaat pas weer lopen, als de schuldenlast van iedereen weer behapbaar is geworden. Meer op RTLZ.