De geld illusie komt ongeveer over als een goochelaar die $ 100 biljetten uit zijn hoge hoed tovert, die voordien overduidelijk niets bevatte. De geld illusie is een reeds lang bestaand concept in de economie met een enorme betekenis voor wanneer je spaarder, investeerder of ondernemer bent.

De geld illusie is een goocheltrucje, alleen wordt het niet op het echte toneel in de schouwburg opgevoerd. Het is als een krijgslist die uitgevoerd wordt door centrale banken, die de economie kunnen verstoren en je bezit doen vervagen. Omdat de mensen een opslag in salaris prefereren boven een salarisdaling en daarbij inflatie niet meerekenen is de essentie van deze geld illusie.

De geld illusie is het gevolg van verwarring over echte en nominale prijzen door de mensen. En komt erop neer dat men inflatie negeert bij de beoordeling of men nu beter af is of niet. Voorbeelden hiervan zijn overal te vinden.

Stel dat je een salaris hebt van $ 100,000 per jaar. Je krijgt 2% opslag, dus wordt het nieuwe jaarsalaris $ 102,000. De meesten zullen beweren dat ze nu beter af zijn vanwege die opslag. Maar de inflatie is 3%. Dan heeft het salaris van $ 102,000 slechts een waarde van $ 98,940 relatief gezien t.o.v. de positie van waaruit je gestart bent.

Stel dat je die $ 2,000 opslag krijgt nominaal gezien. In werkelijkheid heb je dus een koopkrachtverlies van $ 1,060 geleden. De meeste mensen staren zich blind op alleen die opslag. En dat is nou verschil tussen jouw waarneming en de werkelijkheid, ofwel de geld illusie.

De invloed van de geld illusie is niet beperkt tot lonen en prijzen .Het doet zich overal voor in de kasstromen inclusief dividenden en rente. Het kan ook toegepast worden op prijzen van bezittingen zoals aandelen en obligaties. Iedere nominale verhoging moet aangepast worden voor inflatie om door de geld illusie heen te kunnen zien.

Het concept van de geld illusie als onderwerp van economische studies en beleid is zeker niets nieuws. Irving Fisher, al eens eerder genoemd op deze site en vooraanstaand econoom uit de 20e eeuw, schreef het boek ‘De geld illusie’ in 1928. Het idee van deze geld illusie kan in de tijd teruggeleid worden tot Richard Cantillon’s Essay over Economische Theorie uit 1730, waarover Hugo Salinas Price onlangs nog schreef. Maar Cantillon heeft niet de exacte woorden ‘de geld illusie’ gebruikt.

Economen stellen dat de geld illusie niet bestaat. En in plaats daarvan zeggen ze dat je je beslissingen neemt op basis van ‘rationele overwegingen’. Dat betekent in de praktijk dat als je het principe van inflatie aanvaard hebt – en het dus in de toekomst verwacht – je de waarde van je geld zult verdisconteren en het zult investeren of uitgeven in overeenstemming met zijn verwachte intrinsieke waarde.

Feitelijk is inflatie een verborgen belasting, die erop gericht is rijkdom van plaats te doen verwisselen, zoals het weg te nemen bij de spaarders ten behoeve van de schuldenaren.

Net zoals vele zaken in de modern economie, werkt deze zienswijze beter in klaslokalen dan de echte wereld. Experimenten bij dit soort gedrag tonen aan dat de mensen denken dat een 2% salarisverlaging met geen verandering in prijs ‘niet eerlijk is’. Maar ondertussen denken ze dat een 2% stijging van het salaris bij een inflatie van 4% wel aanvaardbaar is.

In feite zijn de twee genoemde zaken identiek in termen van koopkracht. Maar met het feit echter dat mensen een salarisstijging verkiezen boven een salarisdaling is meteen de essentie van deze geld illusie.

Het belang van deze geld illusie gaat ver uit boven academische en op sociale wetenschappen gebaseerde experimenten. Centrale banken gebruiken deze geld illusie om jouw rijkdom als spaarder en investeerder naar de schuldenaren over te hevelen. Dat doen zij wanneer de economie niet groeit, omdat er teveel schuld is. Centrale bankiers proberen inflatie te gebruiken om de werkelijke waarde van de schulden te reduceren en de schuldenaren wat lucht te geven in de hoop dat zij daardoor meer zullen spenderen en zodoende de economie weer aan zullen slingeren.

En natuurlijk gaat deze vorm van het scheppen van lucht ten koste van spaarders en investeerders zoals u, die de waarde van hun bezittingen zien afkalven. Een simpel voorbeeld maakt dit duidelijk.

Stel dat een schuldenaar in 2007 een huis kocht voor $ 250,000, waarop een vereiste aanbetaling van $ 50,000 is gedaan en verder een hypotheek rust van $ 200,000 tegen een lage instaprente. Vandaag is dat huis nog maar $ 190,000 waard, een 24% waardedaling, maar de hypotheek is nog steeds $ 200,000 omdat die lage instaprente niet voorzag in toegestane aflossingen.

Deze huiseigenaar staat dus ‘onder water’ – de waarde van zijn huis is lager dan de hypotheek die hij heeft – en daarop heeft hij zijn uitgaven overeenkomstig aangepast. En in dit scenario is er ook nog een ander persoon, een spaarder zonder hypotheek met $ 100,000 op de bank, waarover hij geen rente ontvangt met dank aan de Fed’s zero interest rate politiek.

Stel date r nu een politicus opstaat die voorstelt dat de regering $ 15.000 confisqueert van de spaarder en die geeft aan de schuldenaar. Nu heeft de spaarder nog maar $ 85,000 op de bank staan, maar de schuldenaar met zijn huis van $ 190,000 heeft nu nog maar een hypotheekschuld van $ 185,000, wat dus het huis van de schuldenaar weer ‘boven water’ brengt en gelijktijdig de huiseigenaar een betere toekomstvisie geeft.

De spaarder is dus slechter af en de schuldenaar beter af en dat alles omdat er een overhevelingsbetaling heeft plaatsgevonden van $ 15,000. Iedereen zou dit soort confiscatie hoogst oneerlijk vinden en de politicus die met dit idee kwam zou met pek en veren de stad uit gejaagd worden.

En ga nu eens uit van ditzelfde scenario, behalve dat nu de Fed’s financiële ingenieurs 3% inflatie voor de aankomende vijf jaar plannen. Een totaal inflatie van 15% dus. De spaarder heeft nog steeds zijn $100,000 op de bank, maar het is slechts $ 85,000 waard in koopkracht, dankzij de inflatie.

Bron: Jim Rickards

58 Responses

  1. Sorry Werner dit nieuwtje is zo oud als de weg naar Rome , vele , jazeker vele malen heb ik dit in den treuren beschreven ook hier op biflatie.nl.
   Natuurlijk kiest iedereen zijn eigen bewoording , maar dit is voor mij een grammofoonplaat waarbij de naald in dezelfde groef blijft hangen .
   Dit is zo oud nieuws , maar toch ben ik blij dat het zo af en toe weer onder de aandacht gebracht word.
   Degene die het gemist hebben is hier de kans op een verhelderende versie , succes ermee.

   1. Uit mijn hart gegrepen Rinus. Inderdaad zo oud als de weg naar Rome. Maar we proberen het maar weer eens, want er is bijna niemand die dit ook echt begrijpt op een paar Biflaten misschien na.

   2. Beste Rinus, geen sorry voor nodig en kan je slechts bijtreden. Vorig jaar augustus zijn we eens naar de Dienst Economie, Wetenschap en Innovatie gestapt om dit verhaaltje te vertellen. Guess what, voor de rest van het verhaal u gelieve zich te wenden tot traditionele media. 🙂

 1. “Give me control over a nations money, and i do not care who makes it’s laws”

  Een welbekende van Mayer Amschel Rothschild, maar ik noem het om aan te geven hoe groot de macht is van geld als het in verkeerde handen valt. Geld vandaag bestaat slechts in de vorm van edelmetaal. De rest zijn valuta’s, ‘gedekt’ door eeuwige groei en het ongelimiteerde vertrouwen daarin.

  Altijd leuk als markten kunnen spelen met ‘geld’, bijvoorbeeld in de vorm van een naar schatting $1.300.000.000.000.000,- grote derivatenmarkt; beta’s afgeleid van alpha’s zoals Griekse staatsschuld.

  Heheh…. biflaten.

  Hou op over geld…

  1. Klopt houtskool. Het is iedere keer weer hetzelfde. Daarom ben ik huiverig als er weer een nieuwe NWO opstaat. Hoe mooi alles er op papier ook mag uitzien, als je het nog begrijpt tenminste met al die gekunstelde voorstellingen van zaken. De meest fundamentele begrippen zoals bijv. wat is een transactie, wie zijn de partijen en waarmee wordt de transactie afgerond zijn allang zaken die niet meer toe doen, als fiatgeld of wat daarvoor gaat in het geding is.
   Een reddeloos, redeloos en hopeloos verloren zaak om te proberen hier nog wat over duidelijk te maken aan de mensen.
   Het enige wat nog rest is gewoon je eigen gang te gaan en je vooral je eigen gedachten te bepalen.
   Ik hoor nog steeds te vaak de equivalent van als het over bijv. brandstofprijzen voor de auto gaat ‘Kan me niets schelen, ik tank altijd voor een tientje’ of nog erger ‘iemand anders betaalt dit wel voor mij (de baas bijv.)’.
   Toch blijf ik nog maar even doorgaan met de mensen te wijzen op ‘sound money’ en de mogelijkheden van een – ik noem het maar even – ‘unadulterated goud standaard’. Iets waarin biflatie, maar wel volgens de goede definitie, nauwelijks of geen rol speelt of kan spelen.
   Maar zoals ik al veel vaker gezegd heb: lost dat het probleem van arm en rijk op? Nee, dat verwacht ik niet, maar het geeft iedereen met enig vruchtbaar initiatief voor de gemeenschap als totaal wel veel eerlijker kansen. Mensen zijn nou eenmaal niet gelijk, dat schijnt wel moeilijkste te zijn om te accepteren. En eigenlijk zou ik willen voorstellen, laten we daar eens beginnen met een eerlijker systeem.

   1. Klopt Dick. Als je maar lang genoeg ontwaardt, wordt het waardeloos. En dan beginnen we weer opnieuw. Inderdaad; op individueel niveau je beslissingen nemen, en popcorn, veel popcorn.
    Waar de wereld nu wel tegenaan loopt is peak oil. Ongelimiteerde consumptie, en dus groei, is voorbij. Iets dat door natuurwetten wordt afgedwongen en buiten bereik ligt van de moneychangers. Een nieuw tijdperk is onderweg. En dat gebeurt niet zonder slag of stoot.

     1. Dat is juist, in koopkracht gemeten dan. Of, zoals nu, in vertrouwen. Het gebrek aan intrinsieke waarde maakt geld tot een makkelijke prooi voor de moneychangers. Zorgt voor explosieve groei, en voor een explosief einde.

     2. Zo is dat Houtskool, men laat je geloven wat men wil, en wij geloven dat of ook niet. Dat is The Money Illusion Syndrome, het is wat de gek ervoor geeft en als iedereen absoluut meer wil dan is het dikke miserie. Maar, het gaat niet om geld, zeggen we. 🙂

     3. Dat is nou echt onzin Werner. Leef jij in een andere wereld of zo? En wat zouden ze met intrinsieke waarde bedoelen, denk je? Dat iedereen zoiets gelijk waardeert of zo? Geld heeft maar 1 doel en dat is het in de toekomst om te zetten in iets waar je behoefte aan hebt. Goederen en diensten. En als jij dus minder van die goederen en diensten kunt aanschaffen voor dezelfde hoeveelheid geld heb je dus geldontwaarding. De goederen en diensten zijn tot op zekere hoogte niet ontwaard. Zo moeilijk is dit toch niet, of wel?

     4. Beste Dick, het is een beetje als de vraag hoeveel het kost om geld te drukkken, als geld materieel is dan kan je er nog intrinsieke waarde aan toekennen. Maar wat is de intrinsieke waarde van getallen in een computer? … De intrinsieke waarde van chartaal geld is de waarde van het materiaal waarvan de munt of het bankbiljet gemaakt is.

     5. Beste Dick, geld heeft geen intrinsieke waarde aan de bron, door het verwisselen van contexten ontstaat hierover een ander idee. De stelling ‘geen intrinsieke waarde’ dienen we dan ook binnen de juiste context te interpreteren. Het is pas wanneer de psyche een relatie maakt tussen geld en product waardoor het iets waard wordt maar dat is een geheel subjectieve kwestie. Het ligt in de toekomst, zoals je ook zegt. Als ik bv vergeet dat ik nog ergens spaargeld heb, dan heeft dat geld geen waarde tot ik daar plots terug aan denk.

      Andere weerspiegeling, als morgen een marketeer erin slaagt om ons te doen geloven dat bananen een gelukzalig leven zullen geven … dan sterven enkel de chimpansees door schaarste aan bananen, de chimpansee zelf heeft nog nooit van geld gehoord. Wat is dan de waarde van geld? Die marketeer zal het je graag uitleggen. 🙂

   2. Besef goed Dick, dat de idioot exponentiele groei van de afgelopen decennia, inclusief haar (later gebleken als ‘unfunded’) liabilities is te ‘danken’ aan betaalbare energie en in een later stadium aan financial engineering. Toekomstige groei is niet alleen gepre-consumeerd, het is exponentieel gepre-consumeerd; elke serieuze verstoring van dit ‘exponentiele interen op de toekomst’ heeft een evenredig exponentiele tegenpool; exponentiele krimp. En dat is iets wat men nu inziet. En tracht te voorkomen. Logische en redelijke argumenten doen niet langer ter zake. Daarom beticht ik jou en Werner van tunnelvisie.

    1. Dat zijn 2 verschillende soorten van economie houtskool. De een gebaseerd op producten en handel, waarvoor uiteraard die energie nodig is. De 2e is de financiële economie (financial engineering) en dat gaat om het recyclen van de geldstroom, waar energie (olie) in de vorm van derivaten wel deel van uitmaakt. Die economieën zijn onvergelijkbaar, maar wel voor een klein deel overlappend nl. investeringen voor nieuwe productie en de daarbij horende handelsmogelijkheden. En er is een heel duidelijke scheidslijn aan te wijzen, wanneer de 1e in de 2e economie overging.
     Ik verwijs je hiervoor echt naar het boek Varoufakis, dat ook op het internet gewoon te downloaden is. Natuurlijk zijn er ook anderen die ditzelfde onderwerp behandeld hebben, maar hij plaatst het in een net iets breder perspectief. Het gaat me nl. te ver om hier Varoufakis uitgebreid te gaan aanhalen. Ik vind dat iemand dat boek zelf maar moet lezen. Je hoeft niet te schrikken, het is redelijk makkelijk leesbaar. Anders zou ik dat ook niet kunnen.Overigens is hij een tegenstander van een goud of metaalstandaard. Wat niet wegneemt dat hij een zeer goede opmerkingsgave heeft en dat ook heel goed weet te verwoorden.
     Werner en ik denken beslist heel verschillend over economie, dat had je inmiddels wel begrepen kunnen hebben.
     Met je gedachtes over exponentiële krimp of deflatie kan ik helaas niet meegaan. Dus als jij dit tunnelvisie noemt, het zij zo.

  2. Chapeau , derivaten markt , dat is pas het grote probleem , banken zitten er vol mee en wat is de waarde , de pakketjes hypotheken zijn de stekels in de hete brei , vandaar dat de FET zijn rente super laag houd en de ECB met maffia baas Draghi van hetzelfde laken en pak is , ook de rente laag en voor de Duitse bank zelfs negatieve rente .
   Het bekende afstempelen is op deze manier al een tijdje aan de gang , alleen de vaart gaat er uit door het Griekse probleem die het wel eens lastig kan maken in hun spel en creatie van super inflatie .
   IMF baas Lagarde heeft er een maagzweer bij nu het net zo lekker ging , wachten is op de klap .

 2. Het is heel simpel. Als ik het even op mezelf mag projecteren. Elk jaar had ik wel een evaluatiegesprek met de baas. Als de zaken wat minder goed gingen dan kreeg je geen salarisverhoging. Als de zaken matig tot redelijk gingen dan kreeg je salarisverhoging ter correctie op de inflatie en als de zaken goed gingen en ze mij wilde belonen omdat ik een goed jaar had gedraaid dan zei de baas zoiets als het volgende: ‘Bovenop de inflatiecorrectie van X-Euro’s krijg je een salarisverhoging van Y-Euro’s.’… Mijn god… Waar is die tijd gebleven ? 🙁

  1. Beste R, herkenbaar. Was vroeger al eens HR-manager en heb toen die geldillusie in een bonusplan omgezet. Ook heel eenvoudig, ipv van elk jaar opslag kon men een bonus verdienen op het einde van het jaar. Na enkele jaren betekende dat een aantal miljoenen (toen nog BEF) extra winst voor het bedrijf. Langs de andere kant elk jaar gemotiveerde werknemers aangezien die bonus op het einde van het jaar telkens lonkte. Een bonus van 100.000 lijkt veel meer dan een opslag van 5.000. Geldillusie, het werkt wonderwel. 🙂

 3. Inflatie, deflatie, biflatie, in feite zijn alle bewegingen een illusie. Het is toch te mooi om waar te zijn dat de consumentenprijzen momenteel zakken door de lagere grondstofprijzen en de laagste rentetarieven. Alleen niet leuk voor de overheid en de burgers met (hoge) schulden. De schuld daalt niet automatisch mee, tenzij door aflossingen. Het is ook te mooi om waar te zijn dat bij een inflatie van 3 procent de schuld procentueel kleiner wordt t.o.v. stijgende inkomsten en stijgende waarde van bezittingen. Alleen niet leuk voor de burgers die hun cao-loon met 1 of 2 procent zien stijgen. Wat ik bedoel uit te leggen is dat er zowel bij een aanzwellende geldstroom als bij een krimpende geldstroom altijd winnaars en verliezers zijn. De balans in de hedendaagse maatschappij is overigens anno 2015 wel geheel doorgeslagen. Teveel schuld bij overheid en de gewone burgers en teveel kapitaal bij de 1 procent miljardairs op onze aardkloot. Het is een illusie om te denken dat deze grote onbalans door het beleid van centrale banken en overheden wordt glad getrokken. Het is een illusie om te denken dat deze grote verdeeldheid niet leidt tot chaos en rellen. Het is een illusie om te denken dat het snel groeiende verschil tussen heel rijk en heel arm door monetaire ingrepen van centrale banken makkelijk kan worden opgelost. We zien juist het tegengestelde gebeuren. Het grote geld wat in de financiële markten wordt gepompt verdwijnt naar de bovenkant van onze samenleving. Een volkomen natuurlijk proces. Als 2 honden vechten om een been, loopt de sterkste er mee heen. Wanneer straks de wetten van de meerderheid gaan tellen in de komende periode van chaos, dan zal net als in de historie de massa overgaan tot lynchpartijen van de heersende klasse. Het is een illusie om te denken dat zoiets in de tijd van een moderne beschaving niet zou kunnen gebeuren. Kijk gewoon even naar het gedrag van hooligans en het gedrag van IS-barbaren, allemaal anno 2015.

  1. Misschien is het veel eenvoudiger dan we denken, wat als we nu simpelweg die monetaire illusie doorprikken? Vraag stelt zich misschien hoe lang men het kan blijven ontkennen, gezien alle bewijslast zou dat zelfbedrog betekenen. Of dan toch gewoon maar blindheid? Als alles dan toch illusie is, moet zoiets heel eenvoudig zijn, niet?

   1. Het is geen monetaire illusie Werner. Het is luiheid en misplaatst vertrouwen bij het plebs, en machtswellust bij diegenen die jouw argumenten terzijde schuiven. Jij hebt last van tunnelvisie, net als Dick. En schiet mij maar af.

    1. Hoeven je niet af te schieten Houtskool, het is zoals je het zegt. Over de ’tunnelvisie’ kunnen we twisten en hebben we dialoog voor nodig. Het opzij schuiven en negeren van argumenten hebben we onderzocht, een berg bewijzen bevestigen dat. Bizar genoeg is het makkelijk te verklaren waarom dat zo is, het wil jammer genoeg niet zeggen dat het probleem dan plots van de baan is.

  2. Dat zijn inderdaad veel terechte illusies, zeker wat betreft je gevolgtrekkingen Piet. Nou moet ik wel bekennen dat ik niet veel merk van lagere consumentenprijzen, maar misschien koop ik dan wel verkeerd in, dat kan ook natuurlijk. Ik koop bijv. niet dagelijks een TV, stereo (pardon home cinema), smartphone of iets dergelijks. Zaken die zeker deflatie veroorzaken, maar om zeer specifieke redenen. Ik koop wel dagelijks mijn gewone zaken zoals voedsel. Ik woon wel in de randstad en misschien is dat nog een medebepalende factor. In dichtbevolkte streken kijkt men anders tegen geld aan dan in minder dicht bevolkte streken is mijn ervaring. Een maaltijd in de plaatselijke herberg moet je bijv. niet vergelijken met een vijf sterren restaurant in de grote stad. Dat terwijl het eten best goed kan zijn in beide gelegenheden.
   Met het grote geld doet nou eenmaal ook decadentie zijn intrede. En zo gaat het in het groot op nationaal en internationaal niveau ook, verwacht ik. En het is dan misschien meer het verwachtingspatroon dat een grote rol speelt.

    1. Haha, zelfs al ktm zen zilver is van geleend geld , hihihi, en maar groot doen met al zen praatjes, met geleend geld en op de zak van mamma en andere familie.

 4. Is er nog iemand die gelooft dat een land wat eenmaal gevangen zit in de Euro-gevangenis, er nog uit kan komen? Die gevangenis wordt beter bewaakt dan de gesloten inrichtingen in ons land.

  1. Ik bespeur hier iemand die teleurgesteld is. Maar wie had eigenlijk anders verwacht? Mensen bij wie de wens de vader van de gedachte is natuurlijk. Ik voorspelde deze uitkomst al een poos geleden hier op biflatie. Het kan allemaal nog veel en veel slechter en voordat we in een toestand komen dat het water tot aan de lippen gestegen is zijn we zo een jaar of 20-30 verder. Maar goed gloort ook nog een oorlog. Maar misschien zit daar toch nog een reelere kans tot omwenteling. Wellicht dat wij gepacificeerde en passieve EU westerlingen uiteindelijk te slap voor zijn en dat massa’s daarom geen zin hebben om zich daarvoor in te zetten. Wat uiteindelijk de machinerie tot staan kan brengen.

   1. Leuk gezegd Wim, alsof we democratisch doodgeknuffeld werden. Solidariteit uit zich in het gedwee volgen van absurde besparingsmaatregelen die logisch lijken maar dat economisch helemaal niet zijn. Dit wordt vertaald als de ‘robottheorie’.

  2. Wat ik gisteren nog hoorde zeggen, hoop is een kwelgeest die ons laat herinneren om de realiteit niet zomaar te aanvaarden. Anders gezegd, het is mogelijk om ons ervan te bevrijden maar dan zal een kritische massa ook de sociale alternatieven moeten cultiveren. Biflatie is zo een alternatief maar zoals altijd ‘ongekend is onbemind’.

  3. Let op! Door beide partijen, Griekenland en de rest van de muntunie, wordt het akkoord van 4 maand verlenging van het steunprogramma uitgelegd als een overwinning. Dit wordt dus 4 maanden bikkelen tussen de onderhandelaren. Met het verstrijken van de tijd zullen de Grieken inzien dat de mooie verkiezingsbeloften totaal aan gort zijn. De eurolanden zullen inzien dat je met de Grieken geen afspraken kunt maken. Hoezo overwinning? We wisten toch al lang hoe corrupt het land is en vooral de overheid die zowel door hun burgers alsmede door de rest van de EU niet meer serieus genomen wordt. Ons wordt nu op een gigantische manier zand in de ogen gestrooid, als zou er een prima akkoord liggen. Complete nonsens. Het was weer een opera voor de bühne en dan vooral voor de MSM die weer mooie items hadden voor hun voorpagina. Intussen zijn wij goed gelovige burgers weer gerust gesteld en gaan we verder met de (wan)orde van de dag. Op de achtergrond gonst het intussen wel van de geruchten dat het 4 maanden uitstel van executie is. “Kicking the can down the road”. Waarom is men zo benauwd om er nu een punt achter te zetten? Zijn de EU-politici nu zulke bange wezels of zijn het gewoon ezels. Het grootste probleem is nu wel dat alle ogen gericht zijn op Griekenland. In stilte hopen Italië en Frankrijk dat hun problemen nu even minder aandacht krijgen. Een afleidingsmanoeuvre van jewelste. Hoe lang blijven wij hier nog intrappen?

    1. Is het zo verkeerd om een eerlijke wereld te begeren ?
     eerlijke kansen voor mijn kinderen ? Vandaag doe het pijn om de wereld te aanschouwen die ik hun achterlaat maar is dat raar van mij ? moet ik stoppen om dat te begeren ?
     dacht het niet..

  1. Ik neem aan dat je mij bedoelt Madman, leuke vraag. Eigenlijk doe ik waar ik zin in heb zoals soms schrijven voor biflatie, verder een beetje experimenteren op zeer uiteenlopende gebieden, hoewel dat wel wat minder is dan vroeger, veel optrekken met mijn hond, een Siberische Husky, genaamd Loki (zie de foto) en zo nog wel wat meer. Waarom wil je dat weten?

    1. Ja sinds kort ben ik 65+. Niet gepenisoneerd maar wel een klein beetje gepensioneerd. En voor jouw informatie, ik heb altijd gedeeltelijk buiten jouw matrix gestaan. Ik heb het geluk gehad redelijk veel van de wereld te mogen zien in vergelijking met anderen. Hoewel nog niets in vergelijking met mijn ouders en grootouders. Maar waarom is dit belangrijk voor jou om te weten? Ik heb jou al eens eerder hier op biflatie verteld, dat ik best ver met jouw gedachten daarover mee kan gaan. Niets nieuws hoor.

   1. Iemand zijn achtergrond , werk , status kan van belang zijn om zijn of haar reacties te begrijpen . 65+ dus schaapjes op het droge , geen kleine kinderen meer , waarschijnlijk een prachtig huis voor minimale lasten.. ik bedoel maar een heel verschil met een dertiger , net een huis gekocht , kind van vier en vrouw alweer zwanger en alles is onzeker.

    1. Heb ik het niet over mijn situatie hoor , Ben 37 en werkzaam in de staalconstructies , hiervoor meubelmaker en hekwerkmonteur geweest. Twee kinderen van 15 en 8 .
     Ik hoop dat ik ook als ik 65 ben een beetje kan doen waar ik zin in heb maar de vooruitzichten zijn anders voorlopig.
     Een eigen huis met land eromheen is een pre voor je zelfredzaamheid en je vrijheid. En daar zit nu net het probleem voor mij…

    2. Aannames en gevolgtrekkingen, maar nergens op gebaseerd. Dan nog wel even het woordje ‘kan’ ertussen plaatsen, zodat je altijd kunt zeggen: het is maar een mogelijkheid hoor. Toen ik dertiger was kocht ook ik mijn huis. Tijden waren zo mogelijk nog beroerder dan nu. Hypotheekrente 12-13%, hoge werkloosheid en zelfs deflatie, ook toen al. Initiatief en een beetje (misschien wel afdwongen) geluk en mijn eigen weg volgend, hebben me gebracht naar waar ik nu sta.
     Iedereen versleet ons voor gek in die tijd om een huis te kopen. En een 10-tal jaren later hoorden we van diezelfde mensen: ja, maar jij hebt een eigen huis. Hetzelfde als wat je nu zegt MaD. Zitten griepen heeft geen zin, doe er iets aan. Het meeste zal toch echt bij jezelf vandaan moeten komen. Overigens heb ik voor mijn eigen pensioenvoorziening gezorgd, omdat ik altijd het vermoeden heb gehad dat je van anderen (overheid en fondsen) weinig kunt verwachten. Zeker als het op geld aankomt.
     Verder is dit soort reactie precies wat ik verwachtte toen Madman mij zijn vraag stelde. Ik heb weinig trek in dit soort onzin.

     1. Als jij jouw moeilijke tijd vergelijkt met een dertiger nu is beetje kortzichtig te noemen.
      De crisis toen is in verhouding niets met wat er nu aan de hand is. Je hebt na je aankoop kunnen profiteren van opnieuw een goeie tijd waarin alles weer makkelijk betaalbaar werd. Veel van jouw lotgenoten praten precies hetzelfde…. Het was voor ons ook niet makkelijk… terwijl alle rijkdom bij jullie generatie is terechtgekomen ten kostte van….

      Dus ik begrijp best dat je het daar liever niet over hebt.

 5. Discussieren over geld, aandelen, oneerlijkheid wat dit alles betreft is een discussie die laat zien hoever je er nog inzit. Zelfs het kopen en het discussieren over het kopen en “winst maken” mbv edelmetalen is dat.
  Werkelijke verandering is te vinden in het teruggaan naar de natuur en leven op onafhankelijke basis.

  En als je dat niet begrijpt zul je binnnen de matrix in constante rondjes blijven draaien hoe oneerlijk het daar is.

  Have a happy spin , as long as u like.

  1. als je t echt begrijpt zul je er alles voor doen om je zoo veel mogelijk buiten de martix te begeven en daar te leven. Mentaal, emotioneel en functioneel…oei oei, ik klink nu als warrige werner 🙂

  2. Madman je hebt helemaal gelijk maar die stappen zijn niet voor ons allemaal even simpel… met kinderen op school is verhuizen zoiezo een grote stap . Ook moet je allebei overnieuw beginnen met werk dus met een jaar contract je pas aangekochte woning gaan betalen is best link . Anders zit ik morgen al in drenthe !!!

   1. heel waar, dat is nou net de kracht van het geheel. op alle vlakken zo afhankelijk geworden van en vastgezet in (mede door schuld) dat de mensen geen kant opkunnen.

 6. Gelezen op Goudforum, onderdeel van goudvergelijken.nl
  Zo zouden de nieuwe krantenkoppen er dus uit kunnen zien om vooral positieve gedachten te houden:

  Werklozen krijgen hogere negatieve uitkering.

  Over geldillusie gesproken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: