Met biflatie brengen we deflatie terug in het economische spel, het is een volwaardig middel dat door inflaten uit het  collectieve bewustzijn verdreven werd. Deze bron-manipulatie betekent dat heel onze economie absurd werd scheefgetrokken, net zoals het collectief economische denken. De gevolgen zijn desastreus waardoor we de economische crisis als een ‘tragische absurditeit‘ mogen beschouwen, het verdict is zwaar maar degelijk onderbouwd. Ergo, dit is geen arbitraire stelling maar de congruente term om een dergelijke situatie te omschrijven. Geld werkt als een sluier?

Neutraliteit van geld

Door eenvoudige toevoeging van deflatie worden we herinnerd aan de neutraliteit van geld, ook dat is een economisch grondbeginsel waar we klakkeloos aan voorbij gaan. Het is bijna onwaarschijnlijk maar toch gebeurt het, voeg hier nog de geldillusie aan toe en de economische dwaling is verzekerd. Los daarvan, neutraliteit van geld wil zeggen dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de geld- en goederenstromen. Dit betekent dat er in een economie nooit sprake kan zijn van een geldtekort. Elke (politieke) maatregel die zich daarop baseert, kent derhalve geen economische rechtsgeldigheid. Deze stelling lichten we toe aan de hand van een eenvoudig voorbeeld.

Economie

Geld is een praktisch ruilmiddel en werkt als brandstof voor de economische motor. Geld heeft geen intrinsieke waarde, het is een idee dat we in tastbare vorm hebben omgezet. Anders gezegd, het is een creatie van het denken en dat komt uit het spreekwoordelijke ‘niets’, we kunnen het denkvermogen nu eenmaal niet in een potje steken. Een boekhouding is een meetinstrument dat rapporteert over de stand van zaken, we openen onze economie met een beginbalans. Elke speler krijgt een som geld en steekt dit in z’n actieve kas, de tegenpost is eigen vermogen.

Het spel kan beginnen en we gebruiken grondstoffen om – als referentie – huizen te bouwen. Het geld rolt doorheen het circuit en we betalen alles ‘handje contantje’. Anders gezegd, er ontstaan geen schulden en dat alsof het directe ruilhandel betreft. Na verloop van tijd staan er huizen die we een waarde toekennen. We maken een momentopname en zien dat er veel meer waarde is dan geld, de waarde van de huizen vinden we op de lijn activa.

We krijgen nu een glimp van de neutraliteit van geld. Stel dat morgen iemand alle huizen wil kopen dan zal dat simpelweg niet lukken, er is immers niet genoeg geld. Een manier om dat wel te doen is door kwantitatieve verruiming, we kennen het onderhand wel. Het is dezelfde methodiek als bij de start van ons spel.

Kwantitatieve verruiming

We besluiten in consensus om iedereen een gelijke kapitaalsinjectie te geven, op deze manier is het geldbedrag gelijk aan de waarde van de activa (zie onder). Deze aanpassing doen we louter pro forma en uiteindelijk irrelevant, als onze economie verder draait dan ontstaat er immers terug een verschil. Andersom is dus ook mogelijk, bombardeer alles plat en je hebt meer geld dan waarden, het is een eenvoudig verhaal.

Analfabetisme

Het voorbeeld geeft ons het bewijs dat er absoluut geen sprake kan zijn van een geldtekort, noch is er een oorzakelijk verband tussen de geld- en goederenstromen. Economisch gezien is er dus werkelijk geen probleem, de realiteit laat echter heel anders vermoeden. Geld werkt hierin als een ‘sluier’, onze aandacht gaat volledig naar een – quasi letterlijk – verblindend geldspelletje en we vergeten simpelweg economische grondbeginselen. Het absurde idee van ‘geldtekort’ is derhalve als economische blasfemie, het is een staaltje van economisch analfabetisme, punt. Merk hierbij nog op, in heel deze oefening is er nergens sprake van schulden maar toch staan er huizen. Zelfs een kind van zes begrijpt nu waarom die zogeheten ‘economische crisis’ totaal absurd is, voor politiek blijkt dat veel moeilijker maar dat zijn dan ook geen economen. Ergo, hoeveel absurder en pijnlijker kan het nog worden?

Immense zorg

Wat misschien weinig mensen weten, biflaten maken zich ernstige zorgen over onze gezamenlijke toekomst. Het is een zorg die ver voorbij gaat aan kleur, ras, rijk, arm, ideologie of geloof. Vandaag worden we bedolven onder berichten over dat wat sommigen ‘economie’ plegen te noemen, het is zowaar een karikatuur alsof het een misplaatste grap is. We houden ons continu bezig met de neveneffecten van een systeem dat bol staat van de platitudes, manipulaties en bijhorende misvattingen, totaal voorbijgaand aan wat we op een bierviltje kunnen toelichten. Uiteindelijk gaat het om menselijke keuzes, kennis, bewustwording en (politieke) besluitvorming, niet minder of niet meer. Aan kennis en informatie is er geen gebrek, we doen er iets mee, of ook niet.

Sociale impact

De sociale impact is van dien aard dat we makkelijk kunnen spreken van een menselijke – democratische – catastrofe, als we onze problemen aan de bron aanpakken dan gebeurt wat niemand misschien voor mogelijk acht, die crisis lost dan op als sneeuw voor de zon. Het gaat dus helemaal niet om geld maar om aandacht, kennis en ethiek, simpelweg ‘basic economics’. Voor kritische lezers en biflaten is dit geïntegreerde materie, in een democratie heeft het echter geen waarde zolang deze kritische massa niet groter wordt. Het is geen vijf voor twaalf, de bulderende trein zit al jaren op een dwaalspoor en laat ons oprecht hopen dat we niet de ravijn instorten. En aub, geloof niets zomaar, biflatie betekent veel meer dan wat getallen in rasters, het gaat over mensen en respect jegens het leven.

13 Responses

  1. Jammer dat Greenspan’s speech zelf niet te zien is. We zijn nu weer afhankelijk van hoe hij geïnterpreteerd wordt. Hoewel ik bij Lundin verwacht dat die wel redelijk to the point zal zijn. Bedankt voor de link.

  2. @ DRE. Ik krijg email van Bix Weir omdat ik me ooit eens heb ingeschreven op zijn site. Geen betaald abonnement overigens.
   De mail die ik gisteren ontving was toch wel grappig en die wil ik je niet onthouden:

   I’ve been busy over the past few days. No doubt about it. Sometimes, life seems to throw you everything at once and this has definitely been one of those times for me.
   But I do try my best to keep up with emails and clear out my inbox as often as possible. I had done just that yesterday morning so imagine my surprise when I woke up to over 500 emails from different subscribers around the world saying one thing…
   YOU WERE RIGHT ABOUT GREENSPAN BIX!!
   What prompted this new flurry of “awake-ness” was an article posted on Zero Hedge that was titled:
   Alan Greenspan Warns: There Will Be a “Significant Market Event… Something Big Is Going To Happen”
   http://www.zerohedge.com/news/2015-02-22/alan-greenspan-warns-there-will-be-%E2%80%9Csignificant-market-event-something-big-going-hap
   Most of you know that I have been analyzing “how we got here” for over a decade and have discovered irrefutable evidence that Alan Greenspan was charged with destroying the unbacked fiat monetary system and taking down the banking cabal starting all the way back in the early 1960’s. Ultimately, it will lead us back to a true and honest Gold Standard. That is what the Road to Roota Theory is all about.
   Greenspan IS Roota!
   Those who have no idea what I’m talking about can either read my hundreds of articles I have written on the subject or just read this single testimony from the man himself…
   Greenspan’s Golden Testimony
   http://www.roadtoroota.com/public/230.cfm
   I have always said that the TRUTH will come out in the end…and that time approaches quickly!
   May the Road you choose be the Right Road.
   Bix Weir
   http://www.RoadtoRoota.com

 1. “Ergo, dit is geen arbitraire stelling maar de congruente term om een dergelijke situatie te omschrijven.”…..het blijft lastig hé Werner….je quasi academische dikdoenerij eventjes achterwege laten en in het belang van de lezers in begrijpelijke taal schrijven….

  1. “If all bank loans were paid, no one would have a bank deposit, and there would not be a dollar of currency or coin in circulation. This is a staggering thought. We are completely dependent on the commercial banks. Someone has to borrow every dollar we have in circulation, cash or credit. If the banks create ample synthetic money, we are prosperous; if not, we starve. We are absolutely without a permanent monetary system. When one gets a complete grasp upon this picture, the tragic absurdity of our helpless position is almost incredible–but there it is.” (Robert H Hemphill – 1934)

   1. Klasse Werner. Dit is de kern. En triest of drama vanaf 1934 zie en weet wat erna heeft plaats gevonden. Nu in bij Syriza geen enkel besef waar ze staan hun positie en dus blijven hangen in hun totale absurde afhankelijkheid van borrowing. Gemakkelijk te zien vanaf afstand. ECB EU Banken blijven in de handen wrijven. Er verandert niets omdat het bewustzijn/worden van je situatie en positie- waar je staat- (hier als land met al je banken) niet in het bewustzijn wordt /kan toegelaten. Moeilijk doch groei en noodzaak. Daarom griekenland hier als symbool treffend en duidelijk doch geen onderscheid met mijzelf Nederland nederlanders

    1. Dank Max, het is niet meer dan dat inderdaad. We houden het systeem in stand of we veranderen het, het is finaal eenvoudig verhaal. Wellicht kunnen we het er nog jaren over hebben, als er niets fundamenteel wijzigt dan krijgen we steeds dezelfde verhalen en bijhorende debatten.

 2. Weer een in eerste instantie grotendeels ongrijpbare column….geeft dit je nu een prettig gevoel Werner….de filistijnen weer een onbegrijpelijk pareltje van je brille toewerpen?

 3. Hoe deze crisis wordt gemanaged is ook interessant om te zien. Feitelijk zegt dit iets heel belangrijks, over de spelers en de rollen die zij vervullen. Ook interessant is te zien hoe de buitenwereld erop reageert, de burgers en bedrijven. Zij doen precies het tegenovergesteld wat de overheid en financiële instituties wensen. Een recent voorbeeld DNB: mensen sparen teveel, en consumeren te weinig, en hierdoor gaat het slecht. U en ik krijgen dus de schuld, alsof wij een crisis willen. Dit is feitelijk lachwekkend, maar je moet er eigenlijk om huilen, want de DNB geeft hier naar hun idee gefundeerde uitspraak, gesteund door het bevoegd gezag.
  Maar ook is het interessant om te zien hoe de mainstream economen reageren op het fenomeen crisis. Ook de mainstream economen zijn geen domme mensen.
  of de economen begrijpen het niet en praten langs elkaar heen of een van hun is gek,
  of de economen vertegenwoordigen de gevestigde orde en beschermen haar belangen en hun eigen belang,
  of economie is geen wetenschap met vaste natuurwetten maar een leer, die onder dezelfde of verschillende omstandigheden verschillende uitkomsten laat zien.
  Een aantal vragen hoor ik bijna nooit:
  – hoe kan het nou dat de mainstream economen de crisis niet hebben zien aankomen?
  – hoe kan het dat zij geen idee hebben van de grootste financiële gebeurtenis in hun leven of van de eeuw?
  – met waar voor modellen werken jullie eigen? En maak je er nog steeds gebruik van?
  – waarom zouden de burgers en bedrijven überhaupt nog naar jullie luisteren?

   1. Dat de burger en bedrijven de crisis zagen aankomen, dat is duidelijk. Maar, politici luisteren naar de mainstream economen.
    Politici zijn de gekozen leiders, en de burgers zijn de kiezers, maar dat wilt niet zeggen dat de leiders luisteren naar hun ‘onderdanen’.
    Dit betekent dat de mainstream economen een goed beeld moeten hebben, om het menselijk handelen in de economie te verklaren, maken zij gebruik van modellen. Deze modellen zijn niet geënt op de werkelijkheid maar op veronderstellingen en uitgangspunten van hun gecreëerd model. De meeste economen stellen hun model n.b. niet ter discussie, zelfs als de werkelijkheid het vereist. De economen merken de crisis niet omdat zij direct of indirect betaald worden uit de schatkist. Het zijn dus de burgers en bedrijven die de crisis wel degelijk voelen.
    De economen gaan ervan uit dat hun model correct is en dat de werkelijk fout is. Dat zag je al bij de reactie van de DNB.
    Zolang de denkwijze van het gebruik van modellen en hun gedrag niet veranderd, zal de crisis erger worden.

    1. Klopt en dat stukje ging ook niet over modellen maar over de algemene vraag. En dan kun je natuurlijk discussiëren over die modellen, waardoor je in relatief moeilijk vaarwater terecht komt. Hoewel, dat is maar vanaf welke kant je dat bekijkt. Modellen worden gebruikt in exacte wetenschappen en aan de hand daarvan kunnen we redelijk goed een aantal zaken voorspellen. Je kunt er zelfs als voorbeeld, vliegtuigen mee bouwen, voor wat voor doeleinde dan ook. Burger- vs militaire luchtvaart. En net zoals jij zegt, beschouw ik economie ook niet zozeer als exacte wetenschap, maar meer als sociale wetenschap. En daar is het geven van een model meer geïnspireerd op een hypothese, al of niet bewezen aan bijv. de Fishervergelijking. Anderen gaan zelfs zover door te zeggen dat je het kunt beschouwen als een soort van religie.
     Zelf gebruik ik tot nu toe als voornaamste criterium bij economie d.w.z. financiële en handelseconomie, wat is nu het meest marketable goed wereldwijd. En dan kom ik voorlopig nog steeds tot de conclusie dat dit goud resp. zilver is, ofwel de monetaire metalen. En die zijn er volgens mij niet zonder reden ooit gekomen. Zijn wij nu echt veel slimmer dan de grote mensen uit het verleden? Nee, dat verwacht ik niet, maar we bouwen wel verder op hun gedachtegoed. Overigens een uitspraak van Newton, ook niet zomaar iemand. Maar dat kan natuurlijk ook uit het lood slaan en dan kom je voor heel vreemde situaties te staan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: