Gerald Celente: Coronavirus 9/11

0

Al bij de aanvang van de Coronacrisis maakte de beroemde Amerikaanse trendvoorspeller een allusie op 9/11. De aanslagen van 11 september 2001 op de Verenigde Staten. Ze was ironisch bedoeld, maar toch ook weer niet. Voorspellend in ieder geval wanneer je de cover van zijn Trends Journal ziet. Want wat leest hij ons uit een plaatselijke krant voor? Dat er in de VS al meer slachtoffers zijn gevallen door het Coronavirus, dan door genoemd terrorisme. Misschien gaat Celente wel te ver wanneer hij zich fixeert op het volgende: is het ook een vorm van bangmakerij van de burgers door de overheid? Hij haalt een dame aan die 5000 dollar boete kreeg of een jaar gevangenisstraf. Het is erover zegt hij. Met 6 miljoen inwoners in Maryland en 18 doden wel hele steden, hele staten gijzelen. Waar is de democratie, de vrijheid gebleven. De mensenrechten en de grondwet? Overdrijft Gerald nu niet, of is het de overheid die overdrijft? Hoe dan ook: de trendforecaster kàn gebruikt worden om een heel volk te knechten. We schreven daar zelf ook over: ‘Wordt de ‘oorlog tegen Corona’ weer een excuus om onze vrijheden in te perken?.’ Tja, het is een heikel onderwerp… In ieder geval brengt Gerald Celente een speciaal Coronacrisis Rapport uit van het Trends Journal. Ach, oordeelt u zelf, beste lezer: