Goud en de Oostenrijkse school (deel 2)

In navolging van deel 1 | Inherent aan de schuldenstandaard (het huidige monetaire systeem) is de inflatiespiraal. Door constante onafgebroken inflatie zal uiteindelijk de waarde van geld gelijk zijn aan nul. Tot die tijd zal het leiden tot scheefgroei. Een gedeelte van de bevolking heeft baat bij inflatie, een ander gedeelte lijdt juist verlies.

Inflatie treedt op als de geldhoeveelheid harder groeit dan de hoeveelheid goederen waartegen het geruild kan worden. Er zullen dan meer monetaire eenheden (euro’s) per goed beschikbaar zijn met als gevolg dat prijzen stijgen. Maar noch de prijzen van goederen, noch inkomens zullen gelijkmatig stijgen. Het is niet zo dat bij 2 % inflatie alle goederen exact 2 % duurder zijn geworden. Of als de geldhoeveelheid 4 % vergroot dat dan iedereen exact 4 % meer geld op zijn bankrekening heeft staan.

De nadelen van inflatie
Ik zal proberen uit te leggen hoe inflatie tot stand komt en hoe dit leidt tot scheefgroei. Inflatie zoals eerder omschreven treedt op als er nieuw geld de economie instroomt. Dit nieuwe geld zal zijn intrede doen via een eerste bezitter. Iemand moet de eerste zijn die het in bezit heeft en via wie het wordt doorgegeven. Stel, er wordt nieuw geld gecreëerd doormiddel van fractioneel reserve banking en dit stroomt de economie in. We nemen als voorbeeld een hypotheek van 200.000 euro. Geld uit het niets gecreëerd door en commerciële bank wordt uitgeleend aan Koos. Koos heeft zelf 80.000 euro gespaard, met de hypotheek erbij heeft hij 280.000 euro.

Door het nieuwe geld dat Koos tot zijn beschikking heeft, is zijn subjectieve waardeoordeel van één monetaire eenheid gekrompen omdat hij nu meer eenheden tot zijn beschikking heeft voor de goederen die hij wenst te kopen (een huis). Sinds hij bereid is meer eenheden te betalen voor een huis drijft hij de prijzen op; inflatie. Immers, hoe meer geld de kopers op de huizenmarkt tot hun beschikking hebben des te hoger de prijzen. Als Koos eenmaal een huis heeft gekocht komt het nieuwe geld bij de verkoper terecht en hier herhaalt het proces zich.

Omdat Koos de prijzen had opgedreven heeft de verkoper hoogst waarschijnlijk winst gemaakt op het huis. Door deze winst krimpt het subjectieve waardeoordeel van één monetaire eenheid van de huizenverkoper en zal hij bereid zijn meer eenheden te betalen voor de goederen die hij wenst te kopen. Met andere woorden, de huizenverkoper heeft nu meer geld voor de goederen waar hij behoefte aan heeft. Wanneer hij meer geld uitgeeft aan deze goederen, stijgt de vraag ernaar en dus diens prijzen. Op deze manier sijpelt het geld door de economie. Iedereen die het nieuwe geld bezit, drijft de prijzen op van de goederen die hij koopt. Maar het nieuwe geld komt niet bij iedereen terecht en ook worden niet alle goederen bereikt.

Voordat Koos een huis had gekocht waren de vastgoed prijzen nog niet opgedreven door het nieuwe geld. Dit was in het voordeel van Koos, hij heeft kunnen kopen op een markt met lage prijzen. Kopers zonder nieuw geld die na Koos een huis aanschaffen hebben hier nadeel van. Zij kopen op een markt waarvan de prijzen zijn opgedreven. In het algemeen kunnen we stellen dat degenen die als eerste met nieuw geld in aanraking komen een voordeel genieten tegenover degenen die als laatste met nieuw geld in aanraking komen en hier dus een nadeel van hebben. Sommige zien hun inkomen harder stijgen dan de prijs van goederen en gaan er op vooruit. Anderen houden een gelijk inkomen dat koopkracht verliest door stijgende prijzen. Dit lijdt tot scheefgroei en daardoor zal inflatie altijd het verschil tussen arm en rijk vergroten. Degenen dicht bij de bron van nieuw geld worden rijker en degenen als laatste bereikt door nieuw geld worden armer.

Koos betaalt natuurlijk wel voor het nieuwe geld in de vorm van rente. Vandaar dat bankiers goed profiteren van geldcreatie. Ze zitten vlak bij de bron (sterker nog, ze zijn de bron) en horen bij de eerste die met nieuw geld in aanraking komen. En dat alles met geld gecreëerd uit het niets.

Aan het einde van de 19de eeuw was het grootste deel van de wereld op de klassieke goudstandaard, een periode van grote economische voorspoed en stabiliteit. Alle valuta werden gedekt door goud en hadden daardoor een vaste wisselkoers ten opzichte van elkaar. De ene munt bevatte 0,6 gram goud en de andere 0,2 gram. De wisselkoers was constant 3. Ieder land had zijn munteenheid aan een zeker gewicht goud gekoppeld.

Niet alleen de interne prijsstabiliteit, maar ook de vaste wisselkoersen deden internationale handel floreren. Landen die veel goederen importeerden kregen te maken met een uitstroom van goud. Als hierdoor de geldhoeveelheid in eigen land afnam trad er deflatie op. Door de deflatie werden de goederen voor buitenlanders goedkoper en kwam de export op gang. Vervolgens kreeg het land te maken met een instroom van goud waardoor de geldhoeveelheid weer toenam. De hierdoor veroorzaakte inflatie deed de export weer afnemen. Een zelf regulerend systeem zonder excessieve handelstekorten of overschotten en maximale prijsstabiliteit.

In 1914 brak de eerste Wereld Oorlog uit en hadden diverse overheden meer geld nodig dan hun goudvoorraden konden voorzien. Vanaf dat moment tot aan 1971 is de klassieke goudstandaard in etappes afgebouwd. Daarna was er enkel fiatgeld. Het geld dat overheden ongelimiteerd kunnen bijdrukken om oorlogen te voeren of andere politieke ambities te verwezenlijken, maar dat historisch gezien altijd uitloopt op een fiasco. De verleiding van geldcreatie is politiek gezien niet te weerstaan. Vele systemen van fiatgeld zijn gekomen en gegaan. Goud heeft altijd zijn koopkracht behouden. Goud is het geld van de markt, fiatgeld is van de politiek.

Geld wordt gestuurd vanuit individuen die goederen op waarde inschatten. Deze subjectieve waardeoordelen zijn de tandwielen van de economie die als enige kunnen bepalen wat de waarde van geld is. Volgens de Oostenrijkse School moet de overheid zich zo min mogelijk met de economie bemoeien omdat het zelfs met de beste intenties de vrije markt ontregeld. Kijk naar de meest extreme vorm van overheidsinterventie, het communisme. Een systeem dat meerdere malen heeft aangetoond sociaal en economisch jammerlijk te falen. Op dit moment is het Westen niet communistisch maar de ontwikkelingen gaan wel die kant op. Overheden groeien en zien geen andere optie dan steeds meer bemoeienis. Denk hierbij aan bailouts, geldpers financiering, meer centralisatie van macht en minder democratie. Alles ten kosten van onze vrijheid.

Deze ontwikkeling is het resultaat wanneer er eenmaal wordt begonnen met interveniëren. De uitkomst van interventies volstaan nooit, mede doordat overheden de subjectieve waardeoordelen van individuen niet bepalen, en wanneer er een correctie volgt begint de vicieuze cirkel. Elke interventie zal zijn naar de smaak van een handjevol politici die onmogelijk kunnen weten wat de waarde van geld is, moet zijn, laat staan het recht hebben dit te veranderen. De vrije markt waar de Oostenrijkse School voor pleit werkt ultiem democratisch. Iedereen die participeert aan de economie, en daarmee zijn invloed uitoefent op de markt, draagt hiermee zijn economische stem uit.

Bovendien onttrekken overheden een enorme productiviteit aan de economie. Ambtenaren zullen nooit zo hard werken als ondernemers, en de belasting die wordt geheven om ambtenaren te betalen, is een demotivatie voor ondernemers om te ondernemen. Ook dit verstoord de vrije markt.  Om te beweren dat een goudstandaard geen nadelen heeft of recessies kent zou hetzelfde zijn te ontkennen dat zomer en winter bestaan. Toch is dit volgens The Austrians een betere optie dan waar we nu op afstevenen.

Jan Nieuwenhuijs

17 reacties

 1. Echt een goed artikel. Zul je dan ook nooit lezen in de ‘Grote’ Pers.

  Ga zo door, Biflatie !

  Ennehh … Jullie ’tijd’ komt nog wel … logisch ook, gezien het feit dat de massa binnenkort erachter komt dat ze massaal worden voorgelogen en gen***d door de massa-media …

  Kijk, dat Nederlanders mediathiek als volslagen debielen worden behandeld met allerlei plaatjes-nieuws van sbs6-niveau, wil natuurlijk niet zeggen dat we dit ook ècht zijn, in tegendeel …

 2. @ktm
  Dat het gaat klappen is overduidelijk
  (met de kennis die ik tot mijn beschikking heb lijkt het i.i.g. onafwendbaar)De enige onzekerheid die resteert is de termijn waarop het allemaal instort. Ondanks de vele signalen die wijzen op een spoedige afloop van dit systeem leert een rondgang door de (alternatieve
  ) berichtgeving van pak hem beet 2008 dat er toen ook al uit op te maken viel dat het einde nabij was. Met andere woorden; praten we hier over 1 jaar of 10 jaar? hoelang houden ze dit systeem nog op de been met bailouts en noodfondsen e.d.

 3. @1: Inderaad, dit soort nuttige informatie kom je niet tegen in de krant, of op de website van de nos. Hallo inflatie, dag spaargeld, al is het overgrote deel van de Nederlanders volgeladen met schulden, die met inflatie dan mooit weg inflateren. Dat is natuurlijk ook het doel, anders red geen een land het meer om nog uit de schulden te komen.

  Ze zijn nu een beetje de goede weg ingeslagen, belast die banken alsjeblieft nog veel meer, want wel de baten, maar niet de lasten. Wel miljarden winst en miljoenen salarissen, maar ze komen op hun knieën bij de overheid als blijkt dat ze te veel risico hebben genomen. Om GEK van de te worden.

  Nu ook weer Vestia, speelt met geld van anderen, baasje krijg een half miljoen en nu het niet goed gaat mag het weer gered worden met ons geld, nogmaals om gek van te worden.

 4. @Bob
  Ja… nee… maar aan die bonuscultuur daar mogen we niet aan komen hoor. Want dat moet natuurlijk wel in stand blijven !

  Flauwekul natuurlijk die bonussen maar als dat dan toch in stand zou moeten blijven dan pas uitkeren na 3 jaar als gebleken is dat de betreffende transactie een daadwerkelijk goede transactie is geweest.

 5. @raymond : Tja … het blijft koffiedik kijken. Feit is wel dat de hele Westerse wereld sinds een jaar of zo op een ‘standby-stand’ voor implosie is gezet.
  Op kleine schaal bezien kan bijv. Griekenland in principe binnen zes maanden in een burgeroorlog terechtkomen.
  Voor Europa als geheel duurt dat (gelukkig) een stuk langer, maar een plotselinge euro-implosie gevolgd door hyperinflatie kan ‘de dingen’ versnellen, heel erg zelfs.
  Maar tien jaar is zowieso véél te ver weg.
  Persoonlijk verwacht ik (ook omdat ik op korte termijn een grootschalige M-O oorlog èn een weer oplaaiend Balkan-conflict verwacht) dat Europa er over een jaar of anderhalf jaar, al héél anders zal uitzien, in negatieve zin dan.

  De tijd zal het ons leren …

  Letterlijk morgen zou alles al kunnen omslaan.
  Alles.

  Dat maakt het ook zo onheilspellend hè ?

 6. The Austrians tell you, that they want a return to Constitutional money; and to sound money. No bigger lie can be told!

  Why not? Check out their forums. Gold bugs everywhere; and what they want is NOT for gold to return to its Constitutionally defined value! They want to make out like the Federal Reserve! Speaking about hypocrits!

  Worse then is the lie that they want to “end the Fed.”Why? As I have described, the fatal fault of the imposed monetary system is interest; and all further faults merely result from further failure to solve inflation and deflation. The Austrians, and Mr. Paul in particular, not only advocate interest; they advocate ELEVATED RATES OF INTEREST.

  Effectively, what they want is to remove the embossed letters which now say “Federal Reserve Bank,” and replace them with “AUSTRIAN ‘COMPETING’ Bank(s)” — a principle which they refuse to debate, further define, or justify. Of course, any ostensible “competition” would ostensibly, on the contrary, drive interest rates down. But Austrian´s tell us that we wouldn’t have borrowed ourselves into this debt mess if higher rates of interest had discouraged excessive/reckless borrowing.

  Austrian´s have never done the math: they tell you that all of you are going to benefit somehow therefore — oh and we so willingly believe this preposterous notion, don’t we? — they tell us we will benefit paying perhaps 17% interest on our homes than 5%. Sounds really like a good idea, doesn’t it? Especially since the rate of interest is the rate of multiplication of artificial indebtedness — higher rates of which instead necessitate greater rates of borrowing to maintain a vital circulation.

  Unfortunately, most people who exalt Austrian “economics” hardly know the first thing about it. They reject math — most of which is little more than counting — as if you could understand otherwise; and they could have possibly determined solution otherwise. In no legitimate discipline or walk of life does such reckless abandonment of principle hold.

  But Mr. Hayek, God of the Austrians tells us why they advocate interest and the current banking model — which are our very problem. See Hayek’s article at Mises org: “A Free Market Monetary System,” I think it’s called. Anyway, he thus justifies interest, that it makes banking “an extremely profitable business.”

  That’s right. There IS no justification, just an outright confession of the motive.

 7. Contracten worden altijd afgesloten in nominale termen waardoor er bij inflatie winnaars en verliezers zijn (ook bij deflatie). Willen we dat? Natuurlijk niet. Maar er is maar 1 oplossing voor inflatie en deflatie en dat is Mathematically Perfected Economy. Check it out!

 8. @ Jac don,t know why you don,t write dutch but ok, just wondering if you are defending the present central banking/fractional system?
  And if you do can you in all honesty describe the last 100 years as a huge succes for the Keynes followers? Let me sum up all fiat currencies lost more then 95% of their purchasing power, orchestrated
  booms and bust cycles, few elites benefiting at the expenses of the masses, endless wars financed by this
  present cancer banking system, stealing by stealth by ever growing indebthness of nations and populations. Now I just would like to know whether you visit the dutch coffeeshops too much or are you on the payroll of some opinion mogul. Mayby try to write some dutch next time Jaques!

 9. Ik plaats meer in het Engels dan in NL, dus vandaar. En nee ik verdedig niet het huidige terminale systeem van exploitatie. Ik dacht dat dat wel duidelijk was. Over

 10. @pieter

  Niet alleen dat maar ik geef ook de ENIGE oplossing om de banken buitenspel te zetten. We hebben geen banken nodig. Banken zijn ons probleem!

 11. @Jac
  Wat ik nou zo vreemd vind. Iemand die zijn/haar hele leven heeft gewerkt brengt iets van rond de 700.000 op aan belastingen (als het niet meer is !) Als die persoon een huis wil kopen dan moet hij/zij, voor een bedrag van pak ‘m beet 250.000, een lening aangaan bij een bank. Voor die lening betaalt hij/zij tenminste 30 jaar lang rente. Als je hierover na gaat denken dan zijn toch ook die belastingen buiten proportioneel ? Het is toch gewoon niet meer in een redelijke verhouding ?

  Of kijk eens op maandbasis, kijk eens hoe het middenklasser zou kunnen vergaan: 3000 bruto salaris. Daarvan gaat grofweg 1000 alleen al naar (inkomsten) belasting en zou het zomaar kunnen dat je een kale huur hebt van 1000. Hou je 1000 over waarvan je gas/licht/water/zorgpremie moet betalen. En dan heb je nog wel wat verplichtingen aangaande belastingen en verzekeringen. Nou, ik wil niet veel zeggen maar die middenklasser kan dan echt niet een paar keer per jaar op vakantie ! Gaat financieel gewoon niet lukken.

 12. @R

  Nee, het kan ook niet. Immers zoals gezegd is dit systeem terminaal an staat bol van exploitatie. We lenen niet van banken! Banken zijn slechts de gelegaliseerde verstrekkers van onze betalingsbeloftes aan elkaar. Het probleem zit veel dieper. Politiek, belastingen, bonussen, reguleringen zijn allemaal gevolgen van en leidt ons af van de werkelijke oorzaak. Namelijk hoe ons ruimiddel (geld) in circulatie wordt gebracht door private instellingen TEGEN RENTE.

  Hoofdsom + Rente = SCHULD

  De schuld kan rekenkundig NOOIT worden terugbetaald uit alleen de Hoofdsom.

  Op http://www.endtheecb.ning.com staat meer uitleg, en probeer MPE te begrijpen.

 13. Goed artikel!

  Werk nu offshore, sprak met collega, Ier.
  Zo is het daar ook oa gegaan, ze konden makkelijk lenen dus werden ook makkelijker gedaan over de aanschaf van o.a. ontroerend goed dus de prijzen gingen omhoog, bubbel affin niet onbekend.
  Wat nu echt op gang is gekomen is dat er een complete (jongere) generatie vertrekt. Allemaal richting Australia & New Sealand. Want daar is werk. Kennis van hem had offshore gewerkt, goed verdiend maar geinvesteerd in appartementen. Prijsdaling van 50% maar de banken, tsja die wilden gewoon geld zien en gaven niets toe. Dus zijn huisraad in een container verscheept, gezin op het vliegtuig naar Australie gezet. Naar de bank gegaan, sleutels ingeleverd en dezelfde dag het vliegtuig naar Australie genomen. Spanje, Portugal, Italie en ga zo maar door. Ouderen blijven over, jonger vertrekken…

  Vraag ik me trouwens af, hoe verging het de economie toen mensen massaal naar Amerika vertrokken emigreerden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: