Over het goud van Rusland en China

Er doen vele berichten de ronde over de goudproductie in o.a. China en Rusland. Gelijk wordt daarbij aangenomen dat die productie vnl. ook in die landen blijft. Soms zelfs wordt suggestie gewekt dat die productie dan ook terecht komt bij de Centrale Banken van die landen. Maar is dat laatste ook zo?

Om te beginnen is het relatief moeilijk om cijfers hierover te achterhalen en als je die vindt dan zijn het vaak cijfers uit het verleden, d.w.z. niet echt recent. Ook kun je je de nodige vragen stellen over de betrouwbaarheid van cijfers over goud, maar dat geldt zowel voor de productiecijfers als voor de officiële goudreserves. Misschien is het toch wel eens interessant om te zien of we wat meer van de waarheid over bovengenoemde suggesties kunnen achterhalen, al is het dan maar gebaseerd op het verleden, waarbij we er hier maar van uitgaan dat de cijfers op waarheid berusten.

Laat we beginnen met Rusland omdat daarvan wat meer statistische cijfers bekend zijn. En we nemen dan de periode 2003 tot 2013. In die periode is er 1.991 ton goud (cijfer BGS UK) gemijnd en geproduceerd. Over diezelfde periode 2003 – 2013 zijn de goudreserves van de Russische Centrale Bank met 648 ton toegenomen van 387 ton naar 1035 ton (WGC/IFS). Slechts ongeveer een derde deel van de totale goudmijnproductie.

Voor China ligt die productie op 3.332 ton voor 2003 – 2013 (cijfer BGS UK). Maar hier lopen we tegen een probleempje aan. China had gelukkig net in 2002 haar cijfer van de goudreserves van de Chinese Centrale Bank bekend gemaakt nl. 600 ton, maar het cijfer van 2013 de 1.054 ton stond er al sinds 2009.

Lees verder op Goudvergelijken.nl

53 reacties

 1. Het is altijd mooi om zien hoe de elite de aandacht wil afleiden naar fysiek goud, de volgelingen gaan hier blindelings in mee met de mainstream hilariteit in het verlengde. Evolutionair gevorderden bouwen cryptogoudmijnen, het is niet enkel veel efficiënter maar het toont perfect aan hoe absurd goudmania is. De wereld anno 2016, het is goud sprokkelen of evolutionair verstand gebruiken, het is ook maar een menselijke keuze.

  1. Het sparen van fysiek goud is juist de oplossing voor het financieel en economisch debacle wat we momenteel wereldwijd kunnen aanschouwen.

   Landen, bedrijven en mensen die fysiek goud sparen zetten hun euro’s weer rentevrij terug in de werkelijke economie waardoor de omloopsnelheid van het geld omhoog gaat en de overheid geen extra staatsschulden hoeft te maken.

   Dit in tegenstelling tot de landen, bedrijven en mensen die hun overschot aan euro’s in spaardeposito’s, aandelen of staatsobligaties pompen. (de renteniers)

   Euro’s zijn schuldverklaringen, en als je deze euro’s investeert in een spaardeposito in de hoop nog extra rente uit de economie te trekken dan kan de schuldenaar zijn schuld nooit terugbetalen.

   Helemaal crimineel is het om deze euro’s in het beurzencasino te pompen. Je beloont daarmee bedrijven en CEO’s die mensen ontslaan en bezuinigen om maar aan de winstverwachtingen te kunnen voldoen.

   U voert op dit blog het hoogste woord maar blijkt geen enkele kennis van economie of financiën te hebben.

   Wat is uw probleem met het sparen van fysiek goud?

   1. Louter pro forma, in de jaren negentig werkte ik als Europees financieel manager in Rusland, je weet wellicht nog wel wat er toen gebeurd is. Er is geen sprake van hoger woord, er is sprake van verschillende denkkaders waarbinnen andere talen gesproken worden die op zich afhankelijk zijn van vooropgestelde doelen. Ergo, als het monopoly is dan heeft dat bepaalde neveneffecten als gevolg van de geestelijke pre-occupatie in functie daarvan.

    En dit is geen veroordeling van het monopolyspel op zich, het cruciale punt is dat elk spel ook kan leiden tot de omgekeerde effectiviteit. Om deze reden is de economische crisis geen normaal probleem maar een luxeprobleem, blijkbaar vinden we het wel amusant om te blijven strijden tegen de spreekwoordelijke windmolens. Morgen een Modern Debt Jubilee en stilte zal de wereld overvallen, vooralsnog blijft het pretenderen alsof tal van sociale alternatieven niet bestaan.

    Kennis over economie en financiën? Ik zal je m’n Russische avonturen besparen, heeft niets met economie te maken maar met het uitmelken van mensen, experten in het monopolyspel zijn er genoeg..

   2. Het sparen van fysiek goud is op zich geen probleem, anderen sparen cryptogoud. Hoeveel goudmijnen wil je? Het is maar welke standaard we als maatschappij verkiezen, in een economie kan er a priori nooit een tekort aan geld zijn. Bij monopoly wordt dat kwalitatief gezien volledig anders, dat is het verschil.

    1. Je mist het hele punt. Jij en vele anderen met jou die over geld en de maatschappij nadenken zijn van mening dat geld zowel ruilmiddel als oppotmiddel kan zijn en dat is technisch onmogelijk.

     Een ruilmiddel dat gebruikt wordt als geld moet je helemaal niet sparen. Geld moet rollen.

     Het maakt niet uit of dat geld door de overheid wordt verstrekt of door private banken want al het geld is immers schuld. Schuldenvrij geld bestaat niet want de definitie van fiatgeld is schuld.

     Geld verdienen is niet erg zolang je dit verdiende geld maar weer investeert of consumeert in de werkelijke economie zodat mensen die een schuld zijn aangegaan deze ook terug kunnen betalen.

     Als je dit geld gaat oppotten of in het financiële circuit onderbrengt dan ben je schuldig aan het vergroten van de staatsschuld want de overheid moet het geld wat uit roulatie is genomen, door de geldverzamelaars en gokkers, weer d.m.v. een lening in de economie pompen. En hoe meer ze in de economie pompt des te hoger de belastingdruk.

     Geld lenen om te investeren of om te consumeren is ook niet erg zolang het geld wat je leent blijft rouleren in de werkelijke economie.

     VVD-ers die klagen over een grote overheid en hoge belastingdruk hebben dat te wijten aan het sparen van euro’s, aandelen, derivaten en weet ik nog wat voor financiële leugens er verkocht zijn.

     Hadden zij gewoon fysiek goud gespaard dan hadden we een kleine overheid en weinig staatsschuld gehad en de geldverzamelaars zouden nog steeds even rijk zijn geweest.

     Ziet u, de mensen die goud sparen en niet verlokt zijn door mooie praatjes van banken, financieel adviseurs of bitcoinverkopers zijn de oprechte mensen waar u respect voor zou moeten hebben.

     Maar dat gaat lastig als je zelf financieel adviseur bent geweest nietwaar?

     1. Lastig inderdaad, we weten natuurlijk ook niet waar je school gelopen hebt, bij ons hebben ze verteld dat problemen aan de bron beginnen. In je reactie stel je iets over ‘geld=schuld’, elk rechtgeaard econoom krijgt een punthoofd van dergelijke economische platitudes. Je kan hooguit zeggen dat ‘geld=schuld’ een afspraak is maar geen economische wetmatigheid, het is immers perfect mogelijk om iedereen een schuldvrije som op de rekening te storten.

      Stel dit voor en mainstream krijg je een volgende reeks platitudes op je bord, het punthoofd nog wat groter. Wat we dan over het hoof zien is totaal iets anders, iets waar inmiddels velen telkens naar verwijzen maar steeds in de mainstream zwijgspiraal beland, op die manier kunnen we dus eeuwig bezig blijven alsof we een slepende ziekte voor ons uit blijven duwen. En als het over respect mag gaan, waarom denken we er dan niet eerst over na? Pro forma, allemaal toch geen geheim?

      Gaston Bachelard stelde dat de geschiedenis van de wetenschap gekenmerkt wordt door een confrontatie met epistemologische obstakels die de vooruitgang van het denken verhinderen. Deze worden niet opgeworpen door de complexiteit van de wereld of de beperkingen van de mens, maar door de manier waarop wordt gedacht. Voor Bachelard werd wetenschappelijkheid dan ook gekenmerkt door een epistemologische breuk met het alledaagse denken.

      https://nl.wikipedia.org/wiki/Epistemische_breuk

     2. Simpeler gezed, geld kan dus wel tegelijkertijd oppotmiddel als ruilmiddel zijn, technisch perfect mogelijk waardoor ook de liquiditeitsvoorkeur zou kunnen veranderen. Deze liquiditeitsvoorkeur wordt grotendeels bepaalt door onzekerheid met alle gevolgen van dien.

     3. Sorry, de geschiedenis laat juist zien dat geld nooit ruilmiddel en oppotmiddel tegelijk kan zijn anders hadden we geen ruzie tussen de schuldenaren en de schuldeisers aan het einde van elke economische cyclus nietwaar?

      Het maakt niet uit of je fiatgeld, zilver of goud als geld ziet.

      Er bestaat niet zoiets als schuldenvrij geld omdat geld nu eenmaal een belofte van de een aan de ander is om iets van waarde te leveren.

      Een schuldenvrije (geld zonder tegenprestatie) som geld storten is dus helemaal onmogelijk.

     4. Volledig met je eens dat het niet uitmaakt of geld nu fiat, goud, zilver, schepjes of lucht is. Lucht is alleen minder praktisch omdat we het niet kunnen vasthouden, met electronisch geld komen we wel in de buurt aangezien dat zich in een virtuele wolk afspeelt.

      Er zijn verschillende niveaus waarop we ‘geld=schuld’ kunnen interpreteren, dit als economisch grondbeginsel gebruiken in de monetaire economie, is een platitude. Maar stel dat het waar is wat je zegt, hoe is het dan mogelijk dat we dat zonder probleem wel kunnen?

      Hieronder het principe van een Modern Debt Jubilee, de input van schuldvrij geld wordt dan gebruikt om het schuldenprobleem op te lossen, in dezelfde beweging wordt een sociaal duurzame economie geïnduceerd. Is helemaal niet zo moeilijk, integendeel zelfs.

      http://i.imgur.com/t8Pa3Dr.png

     5. Mooi, we zijn alweer een klein stapje verder. Ik denk dat jij schuldenvrij- en rentevrij geld door elkaar haalt.

      1. Alleen de ECB kan rentevrij geld creëren. Dit doet zij door de niet te innen schulden van de balans van private banken op te kopen.

      2. Private banken creëren credits, oftewel geld met een renteverplichting.

      Uw debtjubilee vindt dus reeds plaats echter de economie draait nog steeds niet, maar dat heeft andere oorzaken.

      1. Er is enorm veel geld maar bedrijven en mensen zien geld en andere schuldbekentenissen nog steeds als een oppotmiddel. Ze vinden dat de overheid meer moet lenen en zien niet dat zijzelf het probleem zijn.

      2. Er is nauwelijks winst mogelijk omdat alles te duur is. Investeringen blijven dus uit.

      De oplossing is een bankencrash gevolgd door een ouderwetse hyperinflatie waarbij het geld dat in de financiële industrie bubbels blaast richting fysiek goud gaat.

      Het volk is weer vrij van schulden en de welvaart behouden (opgeslagen in goud).

     6. Zeer valabele argumenten Aap, in dezelfde beweging maak je ook de ‘tragische absurditeit’ van heel deze kwestie transparant, dat is het goede nieuws. Zoals je eerder al terecht zei, de vorm van het geld (fiat, zout, goud, zilver …) speelt principieel geen rol waardoor dat gegeven als irrelevant kan beschouwd worden.

      De reden om terug naar goud te grijpen is dan een poging om ons te bevrijden uit het hedendaagse ‘verstikkende’ systeem. Soortgelijk is bv het bitcoinverhaal, het enige verschil is dat je geen fysiek goud nodig hebt. Het doel is wat dat betreft hetzelfde, enkel de manier waarop anders.

      Wat rentevrij geld betreft, binnen een ‘bitcoincontext’ kan er – net zoals de ECB dat zou kunnen – zonder probleem rentevrij geld gegenereerd worden. Anders gezegd, dit rentevrij geld hoeft niet gekoppeld te worden aan iets anders, in het andere geval zouden we de ‘neutraliteit van geld’ buitenspel zetten.

      Stellingen over vermeende hyperinflatie zijn dubieus aangezien ze gelegen liggen binnen het denkkader ‘monopolyspel’, dit wordt volledig anders wanneer we biflatie evenwichtig zouden toepassen. Principieel heb je dan ook geen rente meer nodig.

     7. Het probleem met bitcoin en al die andere geldvarianten is dat ze geld nog steeds zien als ruilmiddel en oppotmiddel, niet gescheiden dus.

      Rente is geen probleem zolang deze rente maar weer terugkomt in de werkelijke economie d.m.v. belastingen.

      Het hele monopolyspelletje draait om de omloopsnelheid van het geld.

      En je kunt de omloopsnelheid van het geld hoog houden zodra je mensen aanleert om geen schuldverklaringen te sparen.

      – Bail-in clausule ( geldspaarders zijn investeerders geworden)
      – Overheid kan de economie niet aanjagen door staatsschulden te verhogen. (Maastricht treaty)
      – Staatsobligaties geven negatief rendement.
      – Staatsobligaties zijn geen zekerheid meer (default)
      – Aandelenkoersen gaan dus omvallen, want geen nieuw geld meer in deze pyramidespelen.
      – Dreigen met inflatie
      – Dreigen met cashless (gaat niet gebeuren)
      – Dreigen met afschaf € 500 biljet (gaat niet gebeuren)

     8. “Geld verdienen is niet erg zolang je dit verdiende geld maar weer
      investeert of consumeert in de werkelijke economie zodat mensen die een
      schuld zijn aangegaan deze ook terug kunnen betalen.”

      En juist hier gaat de hele boel het ravijn in.
      De periode van economische groei, evidente geldgroei, consumenten bestedingen zijn praktisch ten einde.

      We zitten duidelijk in een eindfase.
      Stilte, voor de verwoestende storm.

   3. Wanneer men voldoende Euro’s achter de hand heeft, lijkt het me zinvol om er waardevaste zaken voor te kopen.

    En voor wat er nog overblijft, lijkt me zilver en voedsel geen slechte keuze.

 2. Niemand weet wat de werkelijke goud voorraad is van Rusland, de rede daarvan is een wet uit 1926.
  Deze wet kwam er doordat politici net als overal op de wereld graag potverteren op andermans vermogen.
  Door deze wet is het verboden, met sanctie voor overtreders langdurige gevangenisstraffen, dat zowel productie als verbruik enige cijfers bekent worden gemaakt.
  Wat wel bekent is dat in de regio Prem er een geschatte goudvoorraad is van 1 miljoen ton en dat daarvan tot heden 23% is gedolven maar dat ca 40% tot heden geen technieken bekent zijn om het te delven.
  Prem en omgeving is een kleine goudwinning regio en moet diepte winning toegepast worden.
  Yakoetsti is de winning dag mijnbouw en dus gemakkelijker en goedkoper.
  Overigs is de geschatte goud voorraad van Rusland heden meer dan 20000 ton maar wat nog veel belangrijker is dat Rusland ook vele andere metalen van ertsen bezit nodig voor ons gewenste staalsoorten.

 3. Volgens mij gaat het artikel over de goudproductie van Rusland en China, waarbij een paar suggesties juist wel of juist niet onderschreven worden. Maar daarvoor moet je wel het hele artikeltje lezen. Het zegt m.i. niets over goud of geld, of het moet de laatste zin zijn, die ook een bepaalde vermoedelijke suggestie wekt. Ik kan het niet zo vreemd vinden dat Rusland en China aan goud een andere rol in de toekomst toedenken dan wij hier in het Westen.

  1. Dat doel mag inmiddels wel duidelijk zijn, volledig in functie van de machtswissel. Het is een prachtig schouwspel, laat ons alleen hopen dat de vrucht niet al te bitter gaat smaken weldra.

   1. U ziet een machtswissel voor uw geest, u geniet ervan en hoopt dat de vrucht niet te bitter is.

    Welke echte kennis heb je ‘Jan Klaassen’ en in hoeverre kan je een normale toegevoegde waarde zijn voor je medemens ‘ slechte, inferieure cyber clown’.

 4. Alle middelen zijn goed, als goud een remedie lijkt om het op te lossen dan zal dat de voertaal worden.

  Bij een eventuele recessie biedt een sterke munt de Verenigde Staten een enorm voordeel ten opzichte van bijvoorbeeld een land als Rusland. Rusland zag de Russische roebel gestaag vallen de afgelopen jaren ten opzichte van de euro en de dollar waardoor het probleem nog verergerde
  om aan de nodige deviezen te geraken. Waar een zwakke munt inderdaad een exportvoordeel biedt is dit echter niet het magische recept om de economie aan te zwengelen. In het Russische geval is het exportproduct, olie, dan nog onderhevig aan de huidige oliecrisis waardoor zelfs dit voordeel verdwijnt.

  http://beurs.com/2016/03/05/economen-halen-steunpilaren-kapitalisme-onderuit/103514

 5. Uit hetzelfde artikel, uiterst interessant nieuws dus …

  Wat wel een feit is, is dat het rentebeleid dat door de centrale banken momenteel gevoerd wordt (negatieve rente) niet echt hoopgevend is om het huidige kapitalisme in stand te houden. Het positieve eraan is dat de huidige enorme schuld op die manier beheersbaar blijft. Het nadeel ervan is dat om dit te kunnen doen er wel één van de pijlers wordt neergehaald waarop het kapitalisme is gebouwd. Namelijk het principe van schuld waarop de gehele wereldeconomie gebaseerd is.

  http://beurs.com/2016/03/05/economen-halen-steunpilaren-kapitalisme-onderuit/103514

 6. Wat in ieder geval duidelijk is, dat zowel Rusland als China hun goudreserves verhogen.
  Natuurlijk zijn er indianen verhalen over goud te vertelen, maar vergeet dat, kijk naar de feiten en constateer dat zowel Rusland als China maandelijks hun goud voorraad verder opvoeren!

  De conclusie is dus erg eenvoudig te trekken, de Russische en Chinese overheden ruilen U$ voor Au (Goud).
  Dit staat los van de burgers, welke particulier ook edelmetaal kunnen aanschaffen. Dit was vroeger onmogelijk voor Russische en Chinese burgers. Men heeft dus nog wat goed te maken of in te halen onder de bevolking. De vrouwelijke middenklasse houdt van sieraden, deze middenklasse heeft ook genoeg middelen om dit nu te kopen. Meest logische antwoord is dan ook dat de restanten goud vooral hun weg vinden naar de edelsmid in Rusland en China.
  Het lijkt mij dat deze vraag naar goud nog wel even gaat aanhouden, gezien de achterstand.
  Rusland en China zijn goed voor 1,5 miljard zielen, stel de helft daarvan (vrouwen) willen een gouden ketting met hanger a 10 gram (0,01 kg), dat is dus goed voor een totale vraag van
  0,01 kg x 750.000.000 vrouwen = 7500 ton ! Natuurlijk worden die niet allemaal morgen gekocht, maar neem 10 jaar, dan praten we over een goudvraag van 750 ton per jaar, alleen al voor de edelsmid, dus los van beleggingsgoud. Stel dat de Chinese munt gaat devalueren, reken er maar op dat dan de vraag naar beleggingsgoud gaat stijgen.

  Het is natuurlijk koffiedik kijken, maar ga van een minimale goudvraag van 750 ton per jaar uit en een maximale goudvraag van 1500 ton per jaar en dat verklaard de verschillen in cijfers.
  De Russische en Chinese overheden zullen nog wel blijven aankopen, ofschoon dat niet extreem zal zijn (schatting tussen de 500 ton en 750 ton per jaar).

  Dit kan dus in een relatief rustige goudmarkt worden opgevangen, zonder al te veel kleerscheuren (Westerse goudvoorraden worden “langzaam verkocht”, afhankelijk of India is in te dammen). Mocht de goudvraag elders in de wereld ook gaan stijgen, ja, dan wordt het lastiger en zal de prijs wel moeten stijgen, zodat de vraag gaat afnemen. Dit kan als paniek onder de beleggers aanbreekt en een beurscrash tot gevolg heeft. Globaal een schatting , dat bij een beurscrash (US en EU) van 20%, de goudprijs met 20% gaat stijgen.

  Daarnaast wel het vermelden waard, werk (productiebedrijven) wordt vooral door Chinese mensen uitgevoerd in Chinese fabrieken, vroeger deed de Westerse wereld dat zelf.
  Tegenwoordig weet de Westerse jeugd niet wat een fabriek is, laat staan een mijn?
  Het wordt dan ook tijd dat deze harde werkers worden beloont. Helaas zal dat ten kosten van de Westerse welvaart gaan. In dit kader hoort het goud ook te verhuizen naar de sterke economische macht en dat is China.

  1. Ik denk dat de jeugd maar al te goed weet wat een cryptomijn is, ze stellen zich dan ook ernstige vragen waar grote mensen nu allemaal nog mee bezig zijn. 🙂

 7. Hallo Werner,

  Al tijden volg ik de commentaren gegeven op de artikelen van Biflatie, wat mij iedere keer opvalt is de directe aanwezigheid van de persoon Werner die gelijk zijn mening te berde brengt en schermt met zijn intellect alsof Biflatie zijn intellectuele eigendom is. Werner dit riekt naar de ultieme vorm van narcisme, vooral uw belerende toon is hoogmoedig.

  1. Als de elite telkens goud wil opdringen dan riekt dit naar een poging om de site Biflatie te ondermijnen, we kunnen dan wel een aantal verzachtende omstandigheden inbrengen maar dit continu herhalen laat anders vermoeden. Biflatie is niemands intellectuele eigendom, het gaat nu net om het herstel van een ideologisch opgelegde beperking. Uiteindelijk niets nieuw onder de zon, er zijn denkelijk genoeg sites waar het mainstream debat zegeviert. Biflatie heeft op zich niets met goud te maken, of die beruchte tirannie van de meerderheid daar ook rekening mee zal houden, kunnen we slechts hopen maar geen garantie uiteraard.

  2. Aan de reactie te lezen is het pure opzet van onze zuiderling om werkelijk alles naar zich toe te trekken en goede info en discussies te bevuilen met ondertussen vervelend wordende wartaal. Ik begin me af te vragen of het vissen de echte reden was van Koen zijn vertrek.

   4 kilo goud per persoon…. haha de boekhouderd… o,nee 36 gram… boekhouderd hoort een ton en denkt gelijk aan 5 nullen.. theoretisch gezever..
   Kortom ben het helemaal met je eens..

 8. ik ga weer in herhaling vallen; het doet er niet toe wat wij in het westen van goud vinden, als 1 miljard hindoes, 1 miljard chinezen, 1 miljard moslims, 1 miljard zwarte bling bling afrikanen, goud opwindend vinden, dan vindt de meerderheid van de wereldbevolking goud opwindend, als als deze mensen een paar gouden trouwringen en een kettinkje willen dan gaat het hard met de goudprijs, de enige groep die heel hard roepen dat goud niets waard is zijn centrale bankiers uit de usa, londen en de eu. de grootste bevolkingsgroei zit bij de goud liefhebbers op deze wereld, de westerse elite vindt zich zo slim, beetje jammer dat de autochtone westerse bevolking al tijden krimpt, en naar rato van de wereldbevolking krimpen ze/we nog veel harder.

  1. Kunnen we dan niet beter al dat monetaire goud (cfr goudstandaard) op de vrije markt brengen? Op deze manier zouden we op z’n minst die continue verwarringen uit het wereldbeeld kunnen laten verdwijnen, niet?

   1. goed plan werner! gelijk de handel in papieren grondstoffen verbieden zodat enr weer een echte economie kan onstaan met echte marktprijzen, echt kapitalisme, enkel verkopen wat werkelijk bestaat, een verbod op het ‘ short’ kunnen gaan, de hele termijnhandel en dergelijke opdoeken. ik kan het bijna niet geloven maar: eindelijk maakt werner een zinnige opmerking.

    1. Heb nochtans al meermaals gezegd dat we met een luxeprobleem zitten, deze stelling net omwille van de talrijke beschikbare alternatieven. We moeten enkel nog een beetje overeenkomen welke weg we gaan bewandelen, anders wordt het – hoe goedbedoeld ook – terug een nachtmerrie. Niets nieuw onder de zon natuurlijk, het is louter een kwestie van (financiële) ethiek zoals velen dan ook zeggen en schrijven. We staan erbij en kijken ernaar …

     Het eindresultaat van het proces van financiële mondialisering zal misschien zijn dat we in de kern van onze economieën een automaat hebben gecreëerd die in beslissende mate ons leven conditioneert. De grote nachtmerrie van de mensheid – er getuige van zijn hoe machines onze wereld gaan beheersen – lijkt op elk ogenblik werkelijkheid te kunnen worden, niet in de vorm van robots die banen overbodig maken, of grote regeringscomputers die ons dag en nacht bewaken, maar als een elektronisch systeem van financiële transacties.

     Deze automaat functioneert volgens een eigen logica die niet de logica is van de regels van onze traditionele markt. Overheden, ondernemingen en financiële instellingen hebben vrijwel geen greep op de dynamiek van de door de automaat in beweging gebrachte geldstromen, ondanks hun rijkdom en macht. Toch is een effectieve regulering van de wereldeconomie technisch denkbaar. Het schort niet aan technologie, maar het draait om menselijke (en dus ook om politieke) waarden. Deze menselijke waarden kunnen veranderen, het zijn geen natuurwetten. Dezelfde elektronische netwerken van informationele en financiële stromen kunnen worden afgestemd op andere waarden.

     http://nl.wikipedia.org/wiki/Manuel_Castells

     1. werner je kan voor mij niet meer stuk, nu je de opmerking maakt dat goud uit de kluizen moet. Inderdaad, als al het edelmetaal weer in omloop is bij de bevolking en niet in de kluizen van de overheid/ bankiers dan zijn we inderdaad op de goede weg, nooit gedacht dat ik het met jou eens zou kunnen zijn, je opmerkingen worden steeds beter, volhouden!

     2. Ja, we moeten blijven hopen op een goede afloop, probleem is dat sommige oplossingen te eenvoudig zijn om er geloof aan te hechten. Ik weet echter niet of je het volgende weetje al kent, ergens gelezen. Als we alle goud verdelen over alle burgers dan zou iedereen +/- 4 kg in bezit krijgen. Hoe zou je het dan praktisch willen aanpakken, alles herverdelen opdat we allemaal met hetzelfde startkapitaal kunnen (her)beginnen?

     3. werner, kan je toch nog een keer de 4 kg opnieuw uitrekenen, want het gewicht klopt niet helemaal, hoeveel inwoners in bijvoorbeeld nederland en hoeveel ton goud? we zijn met 17 miljoen in nederland en nederland heeft 612 ton (theoretisch), dus 612.000 kg gedeeld door 17.000.000 geeft 36 gram per persoon? per persoon met de huidige goudprijs pak en beet 2000 euro voor het vermogen per persoon? een ton is 1000 kg, goud staat niet gelijk aan papiergeld waar een ton 100.000 bedraagt

     4. Je spreekt nu over Nederland, het zou wereldwijd berekend geweest zijn. Kan het jammer genoeg niet meer terugvinden maar maakt in principe niet zoveel uit, de waarde van goud kunnen we immers zelf bepalen.

  2. @ JT. Ik denk dat centrale banken helemaal niet vinden dat goud niets waard zou zijn. En die goudprijs in fiatgeld stelt al helemaal niets voor en dient slechts één doel, het overeind houden van het huidige financiële systeem. Een systeem overigens dat ook goede kanten heeft. En dat zijn in mijn ogen vaak de door evolutie ingegeven veranderingen. Waar het iedere keer misgaat is de situatie waarin de standaard wordt losgelaten. En dat was meestal om politieke redenen en niet te vergeten ook oorlogen.
   Misschien, maar dan ook heel misschien, dat centrale banken uit landen die Keynes aanhangen er wel zo over denken, d.w.z. dat goud niets waard is en dat fiat geld op afspraak gebaseerd kan worden. Het gaat dan net zoals bij afspraken als: we richten de EU op een daarmee voorkomen wij oorlogen. Een edel motief, maar echt van alle realiteit gespeend. Utopia bestaat niet en daar waar dit beschreven werd gaat of ging het altijd mis.
   Voor die landen waar centrale banken goud wel waardevol vinden, misschien zelfs als standaard, ligt de zaak iets ingewikkelder omdat ze groter (belangrijker) geworden zijn op basis het huidige opgedrongen – en ik noem het maar even – Keynesiaanse denken. En dat denken staat voor mij gelijk aan het maken van wereldwijde afspraken afgedwongen door een centraal gezag. Dat terwijl goud, in tegenstelling tot wat anderen hier beweren, helemaal geen afspraak is, maar een gewoon en natuurlijk wereldwijd proces is geweest. Het had net zo goed wat anders kunnen zijn, maar dat is nou eenmaal niet het geval geweest.
   Handel in papieren grondstoffen verbieden is gewoon flauwekul. Een contract moet echt gedekt zijn, dat is eigenlijk alles waar het om gaat. Afgeleiden daarvan, derivaten zoals dat zo mooi heet, die zouden verboden moeten worden vanwege het feit dat een ander papier daar de rol van het oorspronkelijke onderliggende goed overneemt. Dan pas spreek je naar mijn idee over de echte economie.
   En of die contracten nu goederen, grondstoffen of diensten betreffen maakt niet uit. Wat wel uitmaakt is waarmee uiteindelijk betaald gaat worden. Dat is heden ten dage fiat geld, maar dat op zich valt bij mij onder de categorie derivaat. Er is nl. geen onmiddellijk onderliggende waarde, zoals bij andere contracten wel het geval is.

   1. goud is de zon van het monetaire planetaire stelsel, alle financiele afgeleiden draaien om de zon van goud, bankiers en overheden weten dit, ze trachten echter het volk te misleiden met sprookjes, leuk wordt het pas als je/het volk de overheid zelf gaat bedienen met zijn eigen sprookjes, als de burgers massaal valuta dumpen en edelmetaal kopen dan vraag ik mij af hoe blij de overheid zelf met zijn eigen sprookje zal zijn

    1. Blijkbaar heb jij belangstelling voor de ‘echte’ achtergronden van het huidige systeem. Dan zou ik je een boek willen aanraden: Gold Warriors van Sterling & Peggy Seagrave. Voor zover ik weet alleen in het Engels verkrijgbaar. Het boek valt uiteen in 2 grote verhalen. De 1e gaat over het zgn. Yamashita goud en de Japanners in Mongolië en China. Daarna gaat dit deel over in de 2e Wereldoorlog. Maar het 2e grote verhaal is van een heel andere orde. Daar wordt nl. besproken en uitgelegd hoe simpel het systeem is veranderd, waarom en door wie dit alles werd aangestuurd. Een groter bedrog kun je je nauwelijks voorstellen. (Niet dat dit door 1 partij werd uitgevoerd van A tot Z, maar wel hoe de omstandigheden tot dat bedrog werden geschapen. De uitvoering gebeurt door een flink aantal groepen, die soms met elkaar meewerken, maar ook even zo vaak tegen elkaar vechten. En die groepen bestaan weer uit mensen uit alle geledingen van de maatschappij, maar wel met een bepaalde hiërarchie. Dus niet 1 Elite, maar vele, die elkaar regelmatig naar het leven staan.)
     En op pagina XIII van het voorwoord staan een paar duidelijke uitspraken.
     The first casualty, when war comes, is truth.
     De andere: The study of money, above all other fields in economics, is one in which complexity is used to disguise truth or to evade truth, not to reveal it.
     En zo is het maar net.

     1. Waarmee je wil zeggen dat er nooit een oplossing zal komen? Beter is misschien te zeggen, de talrijke oplossingen zullen nooit in praktijk worden omgezet?

    2. JT, wijlen Schopenhauer zou je wellicht vragen om niet zo in extremen te denken, in de gehele melkweg zitten enkele honderden miljarden zonnen. Er
     bestaan echter miljarden zonnenstelsels als onze melkweg. In totaal
     zijn er dan zo’n (beetje een gokje) 100.000.000.000.000.000.000 zonnen,
     dus een 1 met 20 nullen!! Rond die zonnen draaien dan nog eens planeten, slechts op eentje daarvan verwart men de zon met goud. Maar het gaat daar niet om geld, zeggen ze. 🙂

     1. je verwart het melkwegstelsel met de metafoor van een zonnestelsel/planetenstelsel, de planeten draaien om de zon, werner dwaalt af.

     2. Grappig JT, na het economische dwalen komt het kosmische dwalen, de zon is een ster en zo zijn er nogal veel. Het zal wel waar zijn want zo staat het in mijn boekje, wat hedendaagse economen allemaal zeggen daarentegen!!! Maar laat ons bij de les blijven, hoe ga je al dat goud verdelen onder de bevolking?

     3. “Grappig JT, na het economische dwalen komt het kosmische dwalen”.

      Wat wilt u hier duidelijk, zonder eigen dwalingen mee zeggen?

     4. Dwalen is nu eenmaal dwalen, het begint bij de egotransverwarring maar het zou te verwarrend worden om dat te willen toelichten. Het is daarom veel makkelijker om een aantal monetaire probleempjes te resetten om dan te kijken naar het resultaat. Het staat je volledig vrij om het eens te proberen, op die manier kom je snel te weten wat economisch dwalen wil zeggen. Het lijkt niet alleen op een tragische grap, het is dat ook.

     5. U lijkt nog steeds met u zelf te dwalen, of anderen op een dwaalspoor te brengen in uw dwaalspoor.

    3. Je hebt gelijk j.t, wat betreft de grote interesse en kooplust van goud.

     Aan de andere kant vraag ik mij af, wat uiteindelijk als een rechtvaardig, sociaal, universeel betaalmiddel mag gaan fungeren, zonder monopolisering van overheden, banken,

     Iedereen kan wel wat roepen, maar het wordt pas waarheid, als de meerderheid van de bewuste mensen het uitspreken.

 9. Misschien is het – net zoals vorige keer – al veel te laat? Overmorgen verschijnen er dan wellicht weer veel verhalen over gisteren, over iets dat we vandaag hadden kunnen voorkomen.

  Indien één van deze conflicten zou uitmonden in een echt militair conflict dreigt de wereldeconomie hier mee schade van te ondervinden. Landen als Zuid-Korea, de Filipijnen, Indonesië of Japan zien de laatste tijd een stijgende militaire aanwezigheid en het aanmaken van kunstmatige militaire eilanden. Doordat deze allen bondgenoten zijn van de Verenigde Staten dreigt een klein militair conflict ook snel uit te monden in een handelsoorlog tussen China en het Westen. Een economische crash van China wordt dan ook aanzien als één van de grootste risico’s voor de wereldeconomie op dit moment. Een risico dat helaas niet kan vermeden worden, maar enkel kan afgezwakt worden in de hoop dat de schade ervan zal meevallen.

  http://beurs.com/2016/03/05/china-durft-geen-economische-groeicijfers-meer-publiceren-is-er-gaande/103529

 10. Goud kan ook lastig worden, tenzij je simpelweg de prijs ervan aanpast.

  Inflatie was niet altijd het doel van centrale banken. Begin vorige eeuw was dat het handhaven van de goudstandaard. Dat systeem beknelde de economie teveel. Want voordat er krediet kon worden verstrekt, moest er eerst nieuw goud worden gevonden. De vergroting van de geldhoeveelheid moest natuurlijk worden gedekt. Geen wonder dus dat een geldsysteem gebaseerd op goud niet werkt(e). Daarna mikten centrale banken jarenlang op (nominale) groei van de economie, maar dat leidde soms weer tot inflatie. En teveel inflatie doet ook zeer.

  http://www.rtlz.nl/opinie/column/durk-veenstra/twee-een-magisch-getal-voor-economen?utm_campaign=1116445033&utm_content=1151910905684&utm_medium=url20&utm_source=Smartfocus

  1. Klopt helemaal, de diverse varianten van goudstandaarden werken niet omdat er wederom de fout wordt gemaakt dat geld zowel ruilmiddel als oppotmiddel is.

   Het enige wat werkt is om de prijs van goud en de prijs van fiatgeld compleet vrij te laten en de markt haar werk te laten doen.

   Geen goudstandaard en geen fiatstandaard dus. Maar ja, de westerse mens is geprogrammeerd om een keuze te maken tussen 2 onmogelijkheden.

   1. Ik denk dat die ‘Westerse’ mens begint te dwalen door alle varianten met elkaar te mengen, de kunstmatig gecreëerde chaos schept dan nog meer onzekerheid waardoor men nog harder achter geld en goud begint te hollen. Deze ratrace valt blijkbaar moeilijk te stoppen, zelfs Draghi weet het niet meer. Een monetaire reset zou dan welgekome zijn, het zou ons terug wat ademruimte geven om rustig te herbronnen. En dat is geen onmogelijkheid, eerder een luxeprobleem.

     1. In dat geval zouden velen Draghi moeten steunen, al het goud zou dan op de vrije markt komen en niet meer in de staatskluizen waar het nutteloos ligt te liggen. En om al die schulden weg te krijgen, kan hij z’n fiatsysteem nog goed gebruiken aangezien het toch maar getallen in een excel zijn. Wat eenvoud vermag, het is zo lang dan dat het breed is. 🙂

 11. Rusland en China komen nooit zomaar op afroep uit de kast.

  Beide landen hebben zeer grote reserves aan goud,zilver, zeldzame grondstoffen en vele fossiele grondstoffen.

  Zij laten natuurlijk nooit het achterste van hun kiezen zien, daar is ook geen enkele noodzaak voor.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.