Gouden idee voor de Nederlandse crisis

17

labourHoe komen we in hemelsnaam uit de crisis in Nederland? Waarom het niet eens aan “de mensen” vragen? Metro deed dat en één oplossing kwam als meest intelligente uit de bus. Het gouden idee om de Nederlandse crisis op te lossen.

Werken aantrekkelijker maken, dummy!

Als het belastingsysteem met een vlaktaks vereenvoudigd wordt en meer arbeid zo financieel aantrekkelijker wordt gemaakt, gaat de Nederlandse economie vanzelf weer draaien. Dit is de kern van het probleem.  Uit honderden inzendingen koos een hoogleraar financiële economie deze bovenstaande oplossing van Douwe Meijer, ingenieur.

Eenvoudiger kan ook

Meijer pleit voor het versimpelen van de arbeidsregels en het belastingstelsel.  Bijstand, zorgtoeslag, huurtoeslag, hypotheekrenteaftrek enzovoorts kunnen allemaal vervangen worden door één inkomensafhankelijke toeslag.  Wie niets verdient krijgt een toeslag op bijstandsniveau van sociaal minimum.  Zodra je iets verdient lever je daar iets op in, maar niet veel.  Werken loont dan voor iedereen, een minimumloon is niet meer nodig.

Politici willen er niet aan

Het betekent in de praktijk een “negatieve inkomstenbelasting” waarbij je beneden een bepaald niveau overheidshulp krijgt i.p.v. belastingen te betalen.  Via dit plan gaan we er mogelijk met z’n allen op vooruit.  Zelfs de kloof tussen werknemers en ZZP-ers wordt kleiner”Een soortgelijk plan bestond eigenlijk al in 1984, toen gelanceerd door de PvdA.  Iedereen vond het een geweldig plan maar toch verdween het in de la.  Politici schrikken ervoor terug omdat het in het eerste jaar altijd geld kost, maar het kan daarna snel economische groei opleveren, aldus de professoren Eijffinger en Monnet.  Te hoge belastingdruk op arbeid ontmoedigt (meer) werken!