Om de geesten te scherpen een praktisch voorbeeld, het verhaal ‘goudstandaard versus bevolkingsgroei’. Economie leidt onherroepelijk tot allerhande dwalingen wanneer verschillende systemen door elkaar heen gebruikt worden, dit effect wordt versterkt door de verschillende drijfveren die mensen erop nahouden. Waar de ene orde en transparantie nastreeft, kan het voor de andere nu net interessanter zijn om chaos en mist te cultiveren. De economische berichtgeving volgt deze trend met bijhorende dialogen, hierdoor wordt crisis normaal en consensus een zeldzaamheid.

Goudstandaard

Spreken over een goudstandaard is alvast een schot in de roos, verschillende visies zijn mogelijk waardoor wederzijds begrip al aan de bron in het gedrang kan komen. Om dit goed te krijgen dienen we eerst de context duidelijk te stellen, in dit specifieke geval de goudstandaard als ‘monetair systeem’. Volgens wikipedia bestaan er drie systemen:

 1. Goud als directe munteenheid en betaalmiddel (goudcirculatie)
 2. Goud in de kluis en papier als vervangmiddel (waarde goud = waarde papier)
 3. Goud in de kluis en meer waardepapieren dan goud (papierstandaard)

Deze drie contexten hebben elk hun specifieke waarde, net zoals elke context voor- en nadelen heeft naargelang (variërende) doelstelling. Voor deze oefening gaan we uit van context (2) waaraan we ons strikt conformeren. Anders gezegd, er ligt een vaste hoeveelheid goud in de kluis waarvan de waarde werd omgezet in papiergeld. Dit beschouwen we als onveranderlijk (cfr ceteris paribus), in het verlengde gaan we kijken naar de bevolkingsgroei.

Bevolkingsgroei

Tussen 1900 en 2000 groeide de wereldbevolking van 1,6 miljard naar 6 miljard mensen. Het hoogtepunt van deze groei lag rond 1970 toen het percentage boven de 2% per jaar lag. Sindsdien heeft zich een daling ingezet van het groeipercentage. Deze sterke groei werd vooral veroorzaakt door een daling van het sterftecijfer, ingezet door vaccinatie, antibiotica en sanitaire verbeteringen. De wereldwijde levensverwachting steeg daardoor van minder dan 30 jaar rond 1800 naar 35 in 1900, 45 in 1950 en 67 in 2000. Het totaal aantal vroegtijdige doden in de twintigste eeuw door oorlog, genocide, politieke zuiveringen en hongersnoden lag mogelijk tussen de 180-190 miljoen mensen en maakte daarmee ongeveer 4% uit van het totaal aantal doden. De enorme aantallen slachtoffers konden daarmee deze groeitrend niet keren.

Facultatieve data

Een systeem kan onder druk komen te staan door veranderende levensomstandigheden, dergelijke dynamieken kunnen we in kaart brengen door gebruik te maken van facultatieve data. Het is werken met systemen om dan te evalueren of de omstandigheden geen – willens nillens – correctie genoodzaken. Extreme voorstellingen kunnen helpen om spanningsvelden transparant te maken. Binnen de gestelde context een praktisch voorbeeld:

 1. er is 1000 goud => 1000 papiergeld => 1000 mensen
 2. er is 1000 goud => 1000 papiergeld => 100.000 mensen

Brainstorm

De evolutie is wat ze is en we hebben gekozen om ons strikt te conformeren aan de goudstandaard. De evolutie dwingt ons om creatief te zijn, het goede nieuws is dat we langer leven maar we zijn ook met veel meer. We gaan er gemakshalve vanuit dat er voldoende grondstoffen zijn om dit alles te ‘spijzen’, dit staat los van deze denkoefening. Het goud in de kluis blijft onveranderlijk, alle suggesties zijn welkom maar we blijven binnen de gestelde context (2). De eenvoudige vraag rest: hoe gaan we om met deze situatie?

66 Responses

 1. Dit betekent exact hetzelfde als fysieke betaling met goud; de hoeveelheid ‘betaalmiddel’ staat vast en is eindig. In tegenstelling tot ons huidige systeem waarbinnen het betaalmiddel oneindig is. Aangezien alls eindig is op deze planeet zullen we worden ingehaald door het exponentieel interen op de toekomst. Een keiharde goudstandaard is simpelweg niet mogelijk bij exponentiele groei. Het is een rem op ambitie. Je kunt natuurlijk de hoeveelheid geld vergroten, de waarde van het onderliggende fundament (goud) zal evenredig moeten stijgen. We zien nu wel wat fractioneel gerotzooi doet met democratieen.

  1. Er lijken me nog opties te zijn maar de waarde van het goud verhogen legitimeert dat extra geld gedrukt kan worden. Dit brengt ons mi tot een ander inzicht, namelijk het verschil tussen het goud in de kluis en wat circuleert daarbuiten. Dit alles binnen de gestelde context uiteraard.

   1. $55k, and rising… En dan hebben we nog synthetisch goud (derivaten). Als vertrouwen in valuta’s wegvalt krijgen we binnen 2 x 24 uur ruilhandel, wereldwijd. Ik hoef jou niet uit te leggen waar je bang voor bent. Op zeker moment zal men fiat moeten gaan dekken, en de SDR is niets meer dan een mandje gemengde stront, met alle respect… 🙂 Wellicht is gouddekking onvermijdelijk, er wordt aardig geaccumuleerd en gerepatrieerd as we speak.

    1. Meestal zijn we bang van andere dingen, vooral die ‘dekking’ baart ons zorgen. Een goudstandaard zegt uiteindelijk dat we geld met geld gaan proberen te dekken, een mens moet al ver gaan zoeken om nog iets absurder te vinden dan dat. Het staat in je antwoord gelukkig, binnen de gestelde context hebben we echter nog een optie.

     1. Neen, dat we fiat valuta’s met geld gaan dekken. Niet geld met geld. Een krampachtige optie met 7 miljard + useless eaters met toekomstverwachtingen. Dat snap ik ook. Maar dat de wereld, via goedkope energie en financial engineering, het pad heeft bewandeld van exponentieel interen op de toekomst kan ik weinig aan veranderen. Dat gaat zich wreken. Voordeel van gouddekking is wel dat er vertrouwen blijft in ‘geld’ en (dus) niet alles stilvalt. Dan zijn de rapen gaar. Je tweede optie is schuiven met getallen van ‘debt assets’ naar een daadwerkelijk positief saldo? O.i.d.? Natuurlijk kan dat. Maar wat doet dat met groei? En de triljoenen die hun bestaansrecht ontlenen aan groei? En waar is de rem op falen, de rem die we ons nu overigens ook niet kunnen permitteren, zoals een soeverein bankroet? En geen gratis geld emoties he?

     2. Misschien zijn we de context van de oefening al kwijt? Als we de goudstandaard afspreken en de bevolking groeit dan hoeven we simpelweg de prijzen te laten dalen om dezelfde ratio te kunnen behouden. In andere woorden, dit is de toepassing van biflatie. Anderen spreken dan weer over ‘reflatie’ als voorwaarde om de goudstandaard te kunnen (her)invoeren. In je eerste antwoord stond nagenoeg hetzelfde maar dan zouden we de subjective waardering van ‘kluisgoud’ moeten opwaarderen om geld te kunnen drukken. Dit alles kan begrepen worden onder het brede begrip ‘financiële relativiteit’, iets dat politiek blijkbaar totaal ontgaat met een gigantisch zware sociale impact. Overigens, het goud in de kluis kan je ook vervangen door lucht, alleen tegen niemand zeggen want anders is het vertrouwen weer weg. 🙂

 2. De toekomst wordt steeds spannender. Monetair zijn de belangrijkste valuta bezig met een race naar de bodem, zelfs de ECB is er nu mee begonnen. Aangezien de ECB als laatste begonnen is + het feit dat het moeilijk wordt om iedere maand voor 60 miljard euro aan staatsschuld op te kopen (aangezien de grote fondsen over het algemeen deze stabiele activa wil behouden), hoeven we niet zo zeer te vrezen dat het ECB-experiment als eerste tot extreme inflatie of hyperinflatie zal leiden. Ook al zou het voor de ECB slagen, het geld komt de economie toch niet in want de euroburger kan niet lenen en wil het vaak ook niet. Een economische crash moet eerst plaatsvinden, waarna het ‘herstel’ er voor zal zorgen dat er weer leningen uitgeschreven kunnen worden. Dan pas kunnen we echte inflatie verwachten. Amerika zal de rente niet kunnen verhogen, er zal weer een reden worden gezocht waarom het toch niet kan (bijv. dollar is te sterk en wordt dan nog sterker, wat de export afremt). Ze zijn in ieder geval gestopt met QE, het resultaat is 4 biljoen dollar (kwart van US-BBP) extra papiergeld en een rente van 0 %. Die 4 biljoen zorgt pas voor inflatie zodra de omloopsnelheid van het geld stijgt, en dat zal pas gebeuren als Joe Sixpack het echt beter krijgt en meer kan lenen, daar gaat het om, niet of de export stijgt of de productie etc. of al dat andere gegoochel (=gefraudeer) met cijfers die we de laatste tijd vaak zien in de media. Japan is qua geld drukken kampioen en is het allergevaarlijkste van het wereldwijde monetaire experiment QE. In 2013 is er mee begonnen, maar in november 2014 kondigde Haruhiko Kuroda (van de Japanse Centrale Bank) aan om het opkopen te verhogen naar jaarlijks 80 biljoen yen, dat is zo’n 600 miljard euro – dat is de Japanse oplossing: als het gewenste effect niet uitkomt, drukken we gewoon nog meer bij, totdat het wel lukt. Desnoods printen ze over 2 jaar voor 125 biljoen yen (1 biljoen euro) bij. En dat gaan ze echt doen hoor, als de economie niet groeit (en dat doet het nog steeds niet – Japanse koopkracht holt namelijk achteruit). Pokemon met de pet kan dus maar beter goud aankopen nu de yen nog zo sterk is. Onze fiat-euro’s dalen nu tijdelijk wel in waarde t.o.v. de dollar en de Japanse yen, maar er komt een dag dat Japan totaal ontspoort en de dollar in crisis komt doordat die te sterk is. Pokemon met de pet kan nu nog profiteren van de relatief hoge yen. Voorlopig hoeven wij als Nederlanders/eurozoners dus nog geen goud aan te kopen, in geval van Japanse hyperinflatie kun je gewoon je euro’s inwisselen in een paar kruiwagens met yen. Kun je dus mooi een appartementje in Tokio kopen voor een betaalbare prijs. Mark my words.

    1. Hoe gaan we om met de goudstandaard wanneer de bevolking drastisch stijgt? Dit in de veronderstelling dat we binnen deze context blijven (ic waarde goud in de kluis = waarde op papier).

     1. Eerlijk gezegd dacht ik dat iedereen op deze site al wist dat goudstandaard onhoudbaar is, dat het geen zin heeft om erover na te denken omdat we 1. als gewone burgers nergens invloed op hebben en 2. omdat die goudstandaard nu al met man en macht bijeen gehouden wordt, en dat bepaalde machten bepalen wanneer de stekker uit de papieren markt getrokken wordt. Ik heb wel respect voor de reacties, maar het systeem zoals het nu bestaat gaat echt een keer kapot, te beginnen met een beurscrash die ergens tussen 13 september en pak ‘m beet 30 oktober gaat plaatsvinden. http://weeswaakzaam.com/de-shemitah-het-bijbelse-patroon-waarmee-wordt-aangegeven-dat-een-financiele-instorting-kan-komen-in-2015/

     2. Beste Karl, ik vrees dat die aanname niet volledig correct is, nogal wat mensen pleiten voor de herinvoering van de goudstandaard (of zijn koortsachtig bezig om goud te sprokkelen in voorbereiding op de oorlog). Technisch gezien is dat perfect mogelijk maar of het ook wenselijk is, dat is een andere vraag. Deze stelling enkel uit praktische overweging, pleiten voor een goudstandaard om terug orde in de chaos te scheppen, is uiteindelijk een ander debat. Maar ben het wel met je eens, door nu net aan dat goud te blijven vastklampen, blijven we ook verankerd aan de elite die dat natuurlijk graag ziet gebeuren. Neem bv de bitcoin als alternatieve referentie en dan is er van goud geen sprake meer. Kortom, elk systeem kan mismeesterd worden en dat heeft met volwassenheid en bewustwording te maken. Dat de ineenstorting komt, daar bestaat al lang geen twijfel meer over. Er zijn genoeg middelen om het tij vreedzaam te keren, dank voor de link.

     1. Ja, dat wel. Linkje is blijkbaar in de tekst geplakt. Was geen opzet. Nou ja.

 3. Hoe gaan we om met die situatie? Wel, vooraleerst vaststellen dat dit…:

  er is 1000 goud => 1000 papiergeld => 1000 mensen
  er is 1000 goud => 1000 papiergeld => 100.000 mensen

  …. vervangen moet worden door dit:

  er is 1000 goud => 1000 papiergeld => 1000 mensen
  er is 1000 goud => 100.000 papiergeld => 100.000 mensen

  Want de waarde van goud is geen universeel gegeven. Wie zegt dat goud het ultieme referentiekader voor waarde dient te zijn? Dat is ook maar een keuze. Een keuze die net zo hard / zacht is als het vertrouwen dat momenteel wordt verondersteld in papiergeld.

  1. Inderdaad Yoep, deze optie had Houtskool ook al aangegeven. De andere optie is om in verhouding de prijzen te laten dalen. Hoe dan ook – en zoals je zeer terecht aangeeft – de hoeveelheid goud is totaal irrelevant en daarmee ook de goudstandaard. Leg 1 gram in een wereldkluis waarvan we de waarde naar hartelust veranderen, geen probleem. Vertrouwen en economisch analfabetisme lijken hand in hand te gaan. Zoals je eerder al zei, economie = psychologie. 🙂

  2. Nee Yoep. De hoeveelheid goud is beperkt. Er is dus een GRENS. In tegenstelling tot het schuldenplafond van de VS. Of de bereidheid van politici om de WAARDE van valuta’s aan te passen om stemmen te kopen. De twee laatsten zijn grenzeloos. En wat er gebeurt op een eindige planeet met eindige grondstoffen en een eindige capaciteit om bevolkingsgroei en de daarmee gepaard gaande vervuiling te kunnen absorberen gaan we straks meemaken. En daar worden wij allebei niet vrolijk van. Het feit dat de ECB op de knop kan drukken en daarmee valuta’s uit het niets kan creeeren, “geld uit lucht”, maakt het ruilmiddel uiteindelijk waardeloos, met honderden voorbeelden uit het verleden. Als je geen geld hebt om oorlog te voeren, kun je geen oorlog voeren.

   1. Ik doel hier overigens op Freegold; veel landen met elk hun eigen valuta’s, en een eigen goudvoorraad. Zodoende blijven handelsoverschotten en -tekorten in balans via gouddekking. Veel goud, sterke munt, dalende export, noodgedwongen verkoop van goud, zwakkere munt, stijgende export en positieve handelsbalans. En vice versa. Zeker geen wereldkluis of 1 trillion dollar coin, dat verkloot alles. —>> monetaire permacultuur

    1. Zou je in dat geval ook de goudvoorraad verdelen volgens de populatie per land? Ik neem aan dat je wel dezelfde kluisgoudprijs neemt voor heel de wereld in dit geval?

     1. Dezelfde prijs wel, althans, na afweging van valuta’s. De ¥ wordt sterker tov de $ naarmate Japan, door bijv. een handelsoverschot meer goud heeft gekocht. De verdeling gaat vanzelf, daar hoeven we niets aan te doen. De valuta’s zweven tov elkaar, net als nu. Echter een clean float en geen speculatieve.

     2. Op wikipedia lijkt me iets anders te staan bij de goudstandaard, het zou dan gaan om vaste wisselkoersen wat logisch lijkt vis à vis de vaste prijs van het kluisgoud. Zo het er staat …. “De gouden standaard is een muntstelsel waarin de economische rekeneenheid een vast gewicht aan goud is. Wanneer meerdere landen een dergelijke vaste rekeneenheid hanteren, worden de wisselkoersen tussen verschillende nationale valuta feitelijk vastgelegd.” Speculatie is nog een andere zaak maar kan met de goudstandaard ook geneutraliseerd worden op basis van wat we nu zien, meen ik.

   2. Beste Houtskool, wat Youp stelt is niet dat goud onbeperkt is dan wel de waardering die geheel subjectief is. Je zou je kunnen voorstellen dat jij het alleenrecht hebt om die waarde te bepalen, naargelang jouw keuze zal je dan geld uit het circuit dienen te halen of bijpompen. Bv onze lege pensioenkas hangt dan volledig van jou af binnen de gestelde context. Vandaag hebben we een andere context maar de pensioenkas is even leeg, hoeveel dommer kan het worden? 🙂

     1. Waardering is altijd subjectief, zeker wat het kluisgoud betreft dat buiten het circuit valt. Er zijn zelfs mensen die denken dat prijzen automatisch stijgen wanneer er meer geld in omloop gebracht wordt, op wiens vraag gebeurt dat?

  1. Begrijp ik Houtskool, dat zou dan een andere context worden, niet? Binnen de gestelde context blijft het eenvoudig nochtans … (1) herwaardering van de goudwaarde legitimeert het drukken van geld of (2) verlaging van prijzen om hetzelfde resultaat te bekomen. Ook hierin bestaat keuzevrijheid, soortgelijk aan het Freegold zoals je hier oppert.

 4. Waarom zou men een goudstandaard aan de overheid overlaten! Zijn het niet die particulieren (Rothchild), die veel goud bezitten, die aan de touwtjes trekken. Laat het papier (fiat valuta’s) maar voor het klootjesvolk en zorg dat je zelf veel edelmetaal , onroerend goed en buitenlandse firma’s bezit. Koop geen (Euro) obligaties of (Euro) deposito rekeningen! Kijk vroeg of laat gaat het kaarsje uit. Simpel gezegd kan de ECB, net als Amerika of Japan oneindig veel valuta’s bijdrukken (Euro’s , ofwel ongedekte papiertjes met IOU). Deze valuta’s komen uiteindelijk gewoon in ons dagelijks gebruik opduiken, dus….inflatie is een zekerheid. Wie krijgen deze bijgedrukte valuta’s dan in handen, dat zijn de politici, die er mooie “valse verkiezingsbeloofte” mee willen waarmaken. Eigenlijk willen ze uit het niets iets gaan toveren, maar mensen kunnen nu eenmaal niet toveren. Neem de Griekse overheid, die brult met veel praatjes over niet terugbetalen van de schulden……ja, dat gelooft niemand, dus gaan we Euro’s printen, het ECB beleid past daar prima in. Je gelooft toch niet dat de Grieken hiermee braaf hun schulden terug betalen, welnee, die gaan gelijk consumeren……hogere pensioenen, meer uitkeringen en meer ambtenaren etc. De schulden blijven dus stijgen en stijgen, consumeren gaat gewoon verder zonder de broekriem aan te halen…..ja, dan gaan de leveranciers natuurlijk de prijzen verhogen, zo simpel is het! OK, heeft Draghi in iedergeval de deflatie met succes bestreden, alleen voor de stomme Nederlanders is het een drama, denk aan de pensioenfondsen, die kunnen geen rendement meer maken, met een negatieve rente! De uitkomst van valuta printen kan maar op een manier eindigen, in een drama. Het is nu eenmaal niet mogelijk om te toveren, ook niet voor politici en corrupte bankiers. Welvaart kan alleen ontstaan door hard werken (iets produceren) en spaarzaamheid! Ga dat tijdens de verkiezingen maar uitleggen………je wordt uitgelachen…….dus liegen en bedriegen, mooie “valse beloofte” en sprookjes aan de burgers vertellen, dat gaat niet alleen voor Griekenland op, maar ook in Nederland nemen de leugens met de dag toe! Als de rijkdom gewoon onder de mensen (burgers) zit en geen valuta oneindig kan worden bijgeprint, zal de overheid geen cadeautjes weggeven, immers dan moet de belasting worden verhoogd en zal niemand op jouw partij stemmen. Kijk dan ontstaat evenwicht en is men bewust dat overheidsfouten worden afgestraft. Zoals altijd wil niemand de tering naar de nering zetten en denkt men in Europa nog steeds op de eerste plaats te staan…….helaas , die eerste plaats is al lang aan China en de tweede is aan overige niet Europese landen. Europa daalt in rap tempo naar de bodem en dat is politiek moeilijk te verkopen. Helaas is deze denkwijze en handelswijze (geldpers) in het nadeel van de spaarzame mensen en zijn schuldmakers (overheden) beter af. Vertrouw nooit de overheid op mooie woorden en bescherm jezelf. Koop geen (Euro) obligaties met een negatieve rente, dat is belachelijk. Dit systeem is verrot en kapot. Nee, de uitkomst is zeker , Europa zal door het rioolputje gaan al zal het door de geldpers nog een paar jaar worden uitgesteld! De “echte waarde” van de Euro is uiteindelijk nul, komma nul, kwestie van tijd. Sprookjes bestaan nu eenmaal niet.

  1. Interessant bericht, dit is exact wat we trachten te zeggen. Als alle contexten en systemen door elkaar heen gebruikt worden dan krijg je chaos en crisis. En binnen deze haast onwaarschijnlijke chaos ontstaat wantrouwen en onzekerheid met als gevolg nog meer chaos en onvrede. Uiteindelijk weet niemand nog waar het over gaat en oplossingen liggen op de tafel. Maar dat zal dan weer niet lukken omdat …. enzoverder. Anno 2015, de wereld op drift.

 5. Tijdverspilling om je hier mee bezig te houden op het moment dat alles om je heen instort en leugens en bedrog de waarheid van vandaag zijn geworden. wat een slappe hap zeg.., Zullen we het anders weer over biflatie of de politiek hebben ? Onze ” prime minister ” liegt alles bij elkaar , is nu bijna dagelijks te zien op televisie met werkelijk de grootste onzin . En wij tikken nog een reactie op een goud artikeltje..

 6. Wat een onzin dat men in 1800 maar 30 jaar werd gemiddeld wereldwijd ??? Over wie heb je het nu ? Mensen in de steden met open riolen ? De primitieve bevolking terug getrokken in de jungle of dergelijke uithoeken worden al honderden jaren lang ouder dan die zielige dertig jaar. Ook blijf je woorden gebruiken als “facultatieve data” om interessant over te komen. Waarom in vredesnaam als het ook leesbaarder kan…
  1.er is 1000 goud => 1000 papiergeld => 1000 mensen
  2.er is 1000 goud => 1000 papiergeld => 100.000 mensen
  Wat moet je hier nu mee ? Werner , dit word vervelend.. Jammer dat je zelf niet aan kan voelen dat je misschien mensen afstoot van deze site. Gebruik je biflatie om je eigen werner – site wat inhoud te kunnen geven ofzo.. ? Ga anders daar de mensen vervelen met je theoretische aannames en je oplossingen. Als je echt zo goed was , had je toch gewoon je werk nog gehad ?

  1. “Jammer dat je zelf niet aan kan voelen dat je misschien mensen afstoot van deze site.” Niet kan aanvoelen? T is de bedoeling! Krijgt ie een vergoedinkje voor van een kuchende man in een regenjas in een parkeergarage.

   1. Waar Werner al die flauwe-flutkul vandaan haalt, en blijft halen, samen met t onsamenhangende pseudo-academisch gewauwel…das toch ook knap he. Dat kan niet zomaar iedereen. Pet je af Werner!

  2. Om het zacht te zeggen MaD, je bent nog dommer dan wat mensen ons berichten. De antwoorden werden al gegeven door mensen die wel enige volwassenheid aan de dag kunnen leggen. Deze site gaat over economisch analfabetisme en biflatie, is net wat anders dan er een speelhoekje van te maken. Dat is wat stoort, niet het inhoudelijke onderwerp waar je toch geen raad mee weet. Het is eenvoudig zoals het is.

    1. Graag gedaan MaD, we geloven niet alles wat mensen ons berichten maar het is moeilijk om er naast te kijken. Hoeven we niets voor te doen, dat doe je zelf.

  3. Overigens MaD, je kan die gemiddelde leeftijd zelf eens onderzoeken en dan je correctie laten geworden aan Wikipedia. Het zijn werkelijk oenen die daar berichten plaatsen. Aangezien je weet dat het onzin is, weet je logischerwijs wat het wel moet zijn. Wanneer denk je die correctie op Wikipedia geplaatst te hebben? We hebben ons alweer laten misleiden, werkelijk niets is nog te vertrouwen vandaag. De facultatieve data werden naar ‘eigen keuze’ ingevuld om te vermijden dat foute berichtgeving (cfr wikipedia) het inhoudelijke debat zou ondermijnen. Voorts was het artikel niet bedoeld als onderzoek naar het ‘argumentum ad hominem’, dat onderzoek werd al eens gedaan. Heel vervelend inderdaad.

 7. @ moderatorrrr, Het zou fijn zijn dat diegene die een forum topic starten het ook kunnen verwijderen na constatering dat het totaal niet zal gaan lopen. Bij deze het verzoek om mijn twee topics per direct te verwijderen omdat het naar mijn idee misplaatst is hier en totaal geen kans van slagen zal hebben.

  1. Een kleermaker gooit z’n ontworpen/gemaakte kleding toch ook niet in de container als ze niet binnen 2 dagen zijn verkocht. Als je een reactie plaatst,hoor je dat te doen omdat die oprecht en eerlijk uit de pen komt. 10 duimen omhoog verwachten op je plaatsing,is als verplicht lachen en klappen om een scheet. Maak het niet gekker dan een soap beste jongen,ga eerst eens een tijdje meelezen.

   1. Beste bertus , kan je niet lezen ? Het gaat niet over reacties of twee dagen. Hoe dat jij over die duimpjes denkt zegt mij al genoeg.. Ik heb die dingen niet eens aan staan dus dat is voor mij onbekend. Interessert me ook niet… pfffffff niets beters te doen ?

 8. Beste Werner, laten we komen tot de kern van je betoog. Als er een vrije keuze en concurrentie zou bestaan dan zouden goud en zilver nummer 1 en 2 zijn wereldwijd. Fiat geld ontleend haar status dmv een repressieve overheid. Vrije mensen gebruiken geen papier geld. Op Fiat Kerkhof liggen al meer dan 700 gefaalde fiat munten. Elke fiat munt heeft een intrinsieke waarde van 0 dat is helaas de bittere waarheid maar het is wel de operandus modus van onze door en door korrupte politici/banksters.

  1. Billijk Pieter, aan de bron heeft geld geen intrinsieke waarde, dit is voor goud of een fiatmunt in essentie hetzelfde. De vermeende repressie is daarom niet oorzakelijk verbonden aan het soort geld, dit zijn twee verschillende debatten. Binnen de context van dit artikel – waar we de goudstandaard als basis nemen – komt het systeem onder druk door de omgevingsfactoren (cfr bevolkingsgroei). Als we de ‘repressie’ even buitenspel zetten dan is een – louter technisch gezien – fiatmunt zeer welkom op dat moment. Het systeem is maar een keuze en wordt wel/niet mismeesterd, in dit artikel houden we ons strikt aan de goudstandaard.

   (1) 1000 goud => 1000 papier => 1000 mensen
   (2) 1000 goud => 1000 papier => 100.000 mensen

   Op dit niveau twee opties

   (1) opwaardering van het goud in de kluis => legitimatie extra geld
   (2) verlaging van prijzen in verhouding => deflatie => biflatie

   Weet niet of je hiermee kan instemmen in technische zin, de vrije keuze zoals je ze aangeeft wil ik betwisten aangezien ze mi gedreven wordt door onzekerheid/angst en als reactie op een pathologische situatie. Hiermee zeg ik niet dat ze niet begrijpelijk is, het risico bestaat dan wel dat andere opties niet gezien worden.

   1. Hallo Werner, Ik ben dat niet met je eens, het geld is een medium en tevens een bron van gespaarde arbeid. Ik vind het om het plat te zeggen tamelijk schofterig dat miljoenen mensen zonder dat ze het beseffen worden beroofd van de vruchten van hun arbeid. Goud is in tegendeel van fiat geld en heeft geen tegenpartij en blijft onafhankelijk wat er ook in het fiat geld systeem gebeurt. De vrije keuze vwb fiatgeld word zeker niet gedreven door onzekerheid/angst maar enkel als ultimieme middel om mensen te belasten en te onteigenen(dwm gelddrukken). Nogmaals vrije mensen gebruiken zeker geen fiat geld. Kan dan ook iedereen aanraden om je eigen centrale bank te spelen want de (R)overheid is erg onbetrouwbaar als het om je geld gaat. Goud zal altijd een waarde vertegenwoordigen, fiat geld echter loopt altijd waardeloos af.

    1. Beste Pieter, met die ‘vrijheidsberoving’ ben ik het volledig eens, eerder al meegegeven in ‘Het verloren paradijs van Keynes‘. Ik noem het zelfs niet schofterig, het is zelfs ongeloofwaardig dat zoiets anno 2015 überhaupt nog mogelijk is. Is je stelling ‘goud-fiat’ vis à vis ‘onafhankelijkheid’ ook niet andersom te stellen? Vandaag hebben de machthebbers alle goud in handen, zoals Karl ook naar verwees. Met fiatgeld zijn we veel vrijer, zie bv naar de bitcoin en andere systemen (bv LETS). Die ‘bron van gespaarde arbeid’ is een interessante stelling, kan/wil je dat – voor mijn begrip – iets meer toelichten?

 9. Wat pietertoupa op 15 maart 2015 19:40 zegt: “…dat miljoenen mensen zonder dat ze het beseffen worden beroofd van de vruchten van hun arbeid.” is m.i. de spijker op zijn kop. Voor de rest is het meeste hier wel gezegd ben ik bang.

 10. Alle berichten over goud zijn heel geschikt voor alle landen die buiten de VS en de EU vallen (maar niet voor ons) , want als de economische crisis blijft voortwoekeren, dan wordt particulier goudbezit aan banden gelegd, het enige wat wij nog mogen bezitten is digitaal geld op van overheidswege goedgekeurde banken. Particulier goudbezit werd in begin jaren dertig al verboden in de VS en Nazi Duitsland en het gaat er op lijken dat dit binnenkort weer opnieuw gaat gebeuren.

  1. Wat ik ergens las … “158.000 ton is 158.000.000 kg. Er zijn 6 miljard mensen op de aarde. 158 miljoen gedeeld door 6 miljard = 0.0263 kg per inwoner. Is dus niet zo veel.” Ik vrees met je mee JT, vooral omdat men blijkbaar nog steeds blind geloof hecht aan dat goud dat slechts een edelmetaal is. Misschien dat we straks op zoek moeten naar die ‘Steen der Wijzen’ om ons pobleem op te lossen … De steen der wijzen (Latijn: lapis philosophorum) is een legendarische alchemistische substantie die in staat zou zijn om gewone metalen in edelmetalen te veranderen, in het bijzonder goud.

   1. Goud is goud omdat het zeldzaam is, zodra je het kan bijmaken verliest het zijn glans, denk aan de kostprijs van het allereerste aluminium, dit was in het allerbegin duurder dan goud, totdat het massaal gemaakt kon worden.

    1. Ik zie het al gebeuren JT, morgen vinden we die ‘Steen der Wijzen’ om goud bij te maken, wordt leuk. Vandaag kunnen we al diamanten maken met koolstof, je hoeft er enkel wat druk op te zetten en het begint te blinken. De rest is blijkbaar verblinding. 🙂

 11. de mens werd gemiddeld 30 jaar??? dit heeft te maken met hoe statistieken worden gelezen, voor 1900 lag de kindersterfte en de kraambed sterfte veel hoger, als je als mens de leeftijd van 16+ had gehaald dan werd je gewoon oud met grijs haar. een ander teleurstellend punt dat uit voorgaande volgt, de mensen worden tegenwoordig weer minder oud, de statistieken worden ‘ouder’ omdat indien je nu geboren wordt een zeer grote kans hebt om volwassen te worden, maar de hoge leeftijden van 80+ nemen af, mensen worden tegenwoordig minder oud dan de generatie van een aantal jaren terug, ondanks dat de lucht schoner zou moeten zijn, er minder zware bestrijdingsmiddelen zijn toegestaan en het aantal rokers al 30-40 jaar langzaam aan het afnemen is, je zou dus steeds meer 90 en 100 plusser verwachten maar het gebeurt niet. De gemiddelde leeftijd is wel toegenomen omdat er minder sterfte is op jongere leeftijden, op oudere leeftijden zijn het aantal maag en leverkanker zo toegenomen dat onze oude dag korter gaat duren. (scheelt weer in de pensioen)

  1. De lucht is bij lange na niet schoner geworden , Rokers nemen alleen maar toe wereldwijd en tja die bestrijdingsmiddelen zijn ook toegenomen. Ik weet niet of er mensen zijn die reizen maar dat het bij ons in de omgeving misschien verbeterd is wil niet zeggen dat dat wereldwijd zo is. Juist door de opkomende landen word er een inhaalslag gemaakt met grote snelheid en dito gevolgen. Cuba is bijv. dol op kwik rondstrooien , op plaatsen in Afrika staan ze meer en meer computers te verbranden of in India en Bangladesh slopen ze schepen aan het strand vol met troep wat zo de zee in stroomt. Die vervuilers zijn megagroot geworden door onze ” welvaart “. Ook worden er weer meer kinderen geboren met afwijkingen.. Lichamelijk en mentaal ! stijging ADHD , PDD NOS is onvoorstelbaar. Er lopen straks heel veel mensen rond stijf van de medicijnen en niet of nauwelijks instaat zich sociaal te gedragen of gevoelsmatig om zich in een ander te verplaatsen. Daarbij worden ook de ouderen volgepompt met pharma zooi om nog wat jaren te rekken en de kassa te laten rinkelen. Wat heb je eraan om honderd te worden als je terugkijkend 100 jaar lang je hebt laten naaien en je kapot hebt gewerkt voor een ander.

 12. Hallo Werner,

  Het goud is in de handen van de happy few juist door dit satanische fiat geld systeem dat hoef ik jou toch niet verder uit te leggen. Door eerlijk werken zijn ze nooit aan dit goud gekomen, economie is uiteindelijk een moreel systeem en dat heeft volledig gefaald als gevolg van het invoeren van een puur fiat systeem ( volgens plan). Geld waarvoor men werkt en spaart zou waardevast moeten zijn (vrijheid). Wat zag je in het verleden oa Rusland, Servie, Argentinie, Zimbabwe etc, etc waar degene die fiat geld in bezit hadden gruwelijk werden onteigend. Dat ging ineens maar ook de geweldige dollar heeft in 100 jaar meer dan 98% van haar waarde verloren dat is ook niet toevallig. De keuze van welk geld een volk wil gebruiken zou vrij moeten zijn maar het is op aloude communistische wijze centraal gepland met de desastreuze gevolgen die we nu kunnen aanschouwen.

  1. Ben het volledig met je eens Pieter, vooral je verwijzing naar ‘communisme’ is ‘grappig’ in deze context. Persoonlijk neem ik het begrip ‘goudstandaard’ als het ijveren voor een rechtvaardiger monetair systeem, de commodity zelf neem ik als ondergeschikt daaraan. Anders gezegd, het kan fysiek goud zijn maar dat is geen strikte voorwaarde om rechtvaardig te handelen. Uiteindelijk kom je tot een ‘kip of het ei’ verhaal, dit zie je mooi weerspiegelt in het bitcoinverhaal. Hier is geen overheidsinmenging (noch goud) en het hek is al van de dam, wilde speculatie en ondertussen al meer cryptomunten dan dat er valuta zijn. Wat betreft de ‘happy few’ en de goudstandaard in letterlijke zin, als we dat fysieke aspect loslaten dan kunnen die ‘happy few’ op die berg goud gaan zitten maar het ‘machtsmiddel’ is dan geneutraliseerd, begrijp je? Het is een kwestie van kosten/baten analyse en kiezen voor de weg van de minste energie, naar mijn mening veel minder efficiënt als we die goudstandaard letterlijk nemen. Het doel is duidelijk, het pad hobbelig. 🙂

 13. Beste Werner,

  Geen enkel geld systeem kan zonder het fysieke aspect, goud en zilver zijn daarom al duizenden jaren het enige echte geld de rest is gewoon krediet. Bitcoin is gewoon een andere vorm van fiat geld en zal mi geen enkele verbetering brengen. Het grote probleem/gevaar van fiat geld in de huidige vorm is dat degene die krediet creeren dat doen zonder enige inspanning en er rente over berekenen dat is het meest misdadige aan dit systeem : easy money.com. Mensen moeten gewoon een betrouwbaar en door niemand gecontroleerd geld hebben en dan is goud het enige ijkpunt/anker dat er bestaat in deze wereld.

  1. Beste Pieter, het zal wellicht over nuances, evolutie en interpretatie gaan. Vroeger bestonden geen computers waardoor dat geld wel fysiek moest zijn. Vandaag ligt dat geheel anders waardoor ook het aspect ‘schuld’ anders ingevuld of voorgesteld kan worden. Ik weet niet of je het LETS systeem kent, een negatieve bankrekening is dan irrelevant maar betekent dat je meer hebt ontvangen dan gegeven. Finaal draait heel dit systeem op exact ‘0’ geld. Nu, voor de goede orde en duidelijkheid, op het niveau van de reële economie bestaat er een mechanisme van nemen en geven waarin we het redelijke evenwicht trachten te bewaren. Dit is in kwalitatieve zin iets anders dan het systeem aan de bron met een schuld opzadelen. Deze contexten door elkaar halen maakt dat er wat verwarring ontstaat. Als economie omgetoverd wordt tot een levensecht monopolyspel dat we alsmaar blijven cultiveren dan moeten we ook niets anders verwachten dan hetzelfde in z’n veelvoud. Het monetaire systeem is als een hamer, je kan er een spijker mee in de muur kloppen of mensen hun kop mee inslaan. Cui bono? Maar voor mij mag het ook fysiek goud zijn, drastische deflatie zal mi dan aan de orde zijn om die goudstandaard terug op z’n plooi te krijgen, niet?

   1. Hallo Werner,

    Zoals je wellicht wel weet deflatie en inflatie zijn verschillende termen die het zelfde betekenen nl: Bankroet,
    failliet, faling etc.

    1. Is weer te nuanceren Pieter, voor deflatie bestaan er alvast twee versies

     (1) deflatie => geld uit het circuit halen
     (2) deflatie => neutrale geldcreatie uit de reeds bestaande geldhoeveelheid

     Ik weet niet welke optie je zelf hanteert, een combinatie is logischerwijs ook mogelijk. Bij optie (2) gaat er niemand failliet, net het tegenovergestelde wordt dan mogelijk. Vandaar Pieter, het is werkelijk absurd wat er vandaag gebeurt, ten koste van miljoenen mensen weliswaar. Schoftelijk, zei je?

     1. Ik zie het nog eenvoudiger. Het edelmetaal moet in handen van de particulieren (iedere burger) zijn (niet de overheid!). Hiermee voorkom je dat de overheid gaat stelen, door meer ongedekt geld te printen. Dat is ook voor een goudstandaard van toepassing, omdat anders de overheid gewoon de goudprijs omhoog bijstelt…(manipulatie)…zodat weer geprint kan worden….zelfde als inflatie scheppen. Als de burgers zelf het goud bezitten, profiteren die mee van de prijsstijgingen (in het echte geld “goud”), men wordt er in ieder geval niet slechter van. Welvaart blijft dus in handen van de burgers en is moeilijk op een sluwe manier af te pakken door de overheid. Als de overheid zelf al het goud in handen heeft kan men de prijs van dat goud in eigen valuta (Euro’s) gewoon bijstellen, dus inflatie. Men stelt even een persberichtje op, vanaf vandaag devalueren we de Euro prijs van goud op € 5.000,- Dan lacht de overheid zich een deuk…lekker snel verdiend en de stomme burger is het haasje… Dat leert ons de geschiedenis, rond 1900 goudprijs van U$ 20,- en 2015 goudprijs van U$ 1200,- , tja dat is wel een enorme inflatie in mijn ogen (6000%!). Als de burgers zelf dat goud bezitten was er geen vuiltje in de lucht en was iedereen gecompenseert. Laat de sluwe, valse overheden eens stoppen met de legale diefstal genaamd inflatie.

     2. Beste Martin, dank. Stel me een bijkomende vraag aan de bron van het verhaal, mogen/kunnen we bij een goudstandaard een kwalitatief verschil maken tussen verschillende hoedanigheden van goud? Simpel gesteld, er is ‘kluisgoud’ en ‘vrijgoud’. Het ‘kluisgoud’ is een vast gegeven met prijs dat dezelfde waarde aan papiergeld vertegenwoordigt, het ‘vrijgoud’ onderhevig aan vraag en aanbod. Binnen de gestelde context (2) krij je dan twee afzonderlijke systemen met elk hun interpretatieregels. Andere vraag, wat is de verhouding kluisgoud/vrijgoud?

 14. Beste Werner, mijn vertrouwen in de overheid en financiele wereld zijn nul, komma nul. Burgers moeten zichzelf beschermen tegen een overheid, die op grote schaal bedriegt en liegt. Weet U nog Jan Kees de Jager….elke Euro naar Griekenland komt terug! Jaja……maak dat de kat maar wijs! Ik geloof in (vrij)goud, wat publiekelijk tegen een eerlijke marktwaarde wordt verhandeld. Overheden en banken moeten daarin niet ingrijpen. Edelmetaal is de thermometer van de economie. In tijden van inflatie stijgt de prijs in de diversen valuta’s en in tijden van deflatie zal de prijs weinig doen. Deflatie is juist het bewijs van vooruitgang, waardoor mensen een betere welvaart tegemoet gaan. Men kan meer kopen ,omdat er meer aanbod is. Ik geloof ook niet dat edelmetaal nog een rol gaat spelen in monetaire systemen, zoals de valuta’s van vroeger. Overheden willen nu eenmaal meer beloven als mogelijk is…….zeg maar toveren, helaas dat is geen enkel mens gelukt……veel succes ermee. Mijn advies …stap uit de obligatiemarkt! Bouw je aandelen bezit af. Maar vooral….geniet van het leven.

  1. Kan slechts je mening delen Martin, uiteindelijk maakt het mi niet zoveel uit of het nu goud of bananen zijn, het gaat om gezond economisch verstand en menselijke waarden. Vandaag is onze democratie als een karikatuur, we zouden evengoed onderwijs kunnen afschaffen aangezien men al dat prachtige studiewerk toch maar negeert. Er is ook goed nieuws, het komt zonder garanties weliswaar. Was het vandaag geen verkiezingen in Nederland? Wellicht gaat het weer anders worden? 🙂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: