Griekenland en het spel der vertwijfeling

12

Ook na twaalf uur aan één stuk door vergaderen, inclusief de hele nacht wisten de Ministers van Financiën geen overeenstemming te bereiken over de verdere reddingsplannen, -lees extra gelden- voor Griekenland. Duidelijk is dat zo langzamerhand bijna alle listen zijn verbruikt die er voor moeten zorgen dat het volk koest wordt gehouden en de parlementen geen moeilijkheden maken.

Elke EU-bons en minister heeft een eigen interpretatie

Volgens Juncker was het overleg intensief en vruchtbaar. Schäuble van Duitsland vond nog vele “technische” vragen onbeantwoord en de Fransen zagen duidelijk licht aan de horizon, waren van mening, dat het op een haar na akkoord, was. In het hele spel is er voor ons burgers telkens maar één ding duidelijk, namelijk dat alles gericht is en blijft op misleiding. Het verzwijgen van de waarheid, het dom houden va het volk.

Schulden Grieken grotendeels kwijtschelden

IMFs Christine, gekleed in haar mooie Chanel pakje van x duizend euro heeft genoeg van alle kleine stapjes. Weg met de beloftes die vele bestuurders hun bevolking hebben gedaan. Minister De Jager is niet meer en zijn gebrabbel over het met winst terug krijgen van de leningen is als uit andere tijden. Het is nu echt inleveren geblazen voor Nederland, Duitsland en de anderen,  om er voor te gaan zorgen dat de Grieken in 2020 of later, weer kunnen genieten van groei en

Merkel en de verkiezingen

Het gaat niet voor niets zo moeilijk. Zowel de Ministers van Financiën als de regeringsleiders zitten niet te popelen om wederom naar hun parlementen en het volk te moeten met de boodschap dat er nogmaals  gedokt moet gaan worden. Nog hogere belastingen en nog minder werk en inkomen. Volgens Kanzler Merkel, die in de verte verkiezingen ziet naderen, moet er nu gekozen worden voor slimme oplossingen. Renteverlaging voor de Grieken een ophoging van het EFSF fonds en het door de Grieken zelf terugkopen van hun obligaties. Wie ook maar een beetje slim is ziet natuurlijk onmiddellijk dat men alles op alles zet om een directe financiering of schuldenafschrijving voor de deelnemende landen te vermijden. List, manipulatie en alles wat daar synoniem aan is blijven de hoofdrol spelen. Aan het eind zal er hoe versluierd ookmaar één uitkomst zijn namelijk dat wij, het volk, moeten betalen.

Het moet nog 2013 worden

Wat de Griekse vooruitzichten betreft om de staatsschuld terug te hebben gebracht tot 120% van het BBP praat men volop over 2020 of zelfs 2022. Dit in een periode en tijdsgewricht waar verder vooruitkijken dan één dag al bijna onmogelijk is. Om te kunnen voorspellen dat het Griekse drama nog vele nieuwe hoofdstukken zal gaan krijgen is dan ook niet veel bovenzinnelijke vaardigheid nodig. Aan het eind van de dag zal waarschijnlijk ieder regeringslid van de bij de crisis betrokken landen een diepe zucht laten en in zich zelf mompelen “Weer een dag overleefd