Grieks drama mooi excuus voor Europese Staatsgreep

5

Door het Griekse drama wordt financieel- monetair de Europese integratie versneld. Het noodfonds, een nieuw stabiliteitpact en de economische governance zijn gereed waardoor een Europese “Staatsgreep”  kan worden uitgevoerd om het oude Europa geruisloos  op te heffen.

Er wordt duidelijk met twee monden gesproken. Binnenskamers wordt van de nood een deugd gemaakt: het tot stand brengen van de politieke Unie. In eigen land zeggen de politici dat het vanwege de Euro de schuld van Brussel is. Maar Brussel zijn ze zelf! Wat Europa politiek moet doen, is geen sinecure.  Het vraagt een bewustwording en erkenning dat de positie van Europa in de wereld fundamenteel wijzigt en dat er nieuw bestuurlijk elan en pragmatisme nodig zijn om de jongere generaties van de Europese landen een aantrekkelijk perspectief te bieden.

De opkomst van het Westen heeft de wereld veranderd. De opkomst van Azië zal de wereld eveneens veranderen. Vijftig jaar geleden leken er maar twee moderne samenlevingen in Azië te zijn, één aan de oostkant en één aan de westkant: Japan en Israël. Japan was de katalysator voor een hele reeks Aziatische successen. Eerst dienden de vier economische tijgers zich aan: Singapore, HongKong, Taiwan en Zuid -Korea.

Juist het zichtbare succes van Chinezen in het buitenland in combinatie met de lage productiviteit van de Chinezen in eigen land, overtuigde de Chinese leiders dat China het verkeerde economische stelsel had: het marxistisch – leninistische productiemodel. Daarom bracht China na de planeconomie het andere model voor groei in praktijk: de vrije markteconomie. Vooral sinds de hervormingen die Deng Xiaoping in 1978 introduceerde, heeft China een ongekend transformatieproces doorlopen met een gemiddelde groei van 9,4 % per jaar. Lees verder op Pluspost.

Over de auteur

Oprichter van Biflatie.nl. Ondernemer in de vis en in het goud. Schrijft zo nu en dan nog over de economie, het monetaire systeem, crypto's en de beurs.