Groot probleem in zicht: de vergrijzing rukt nu snel op

6

Geen nieuw probleem maar een oud(eren probleem). Wel een immer groeiend probleem. Hoe erg is het met ons (mensheid) gesteld wanneer we ‘oud worden’ de facto als een ‘probleem’ zien? En toch, het is op wereldvlak en per land ook een kwestie van centen. De medische wereld doet er alles aan om mensenlevens zo lang mogelijk te rekken. Met of zonder nog veel levenskwaliteit (denk aan dementerenden of compleet hulpbehoevenden). We weten waarover we spreken want we hebben een 74jarige dame met Alzheimer in de familie, en een 73jarige heer met Parkinson. Zij léven nog, jawel, en gelukkig maar want we zouden ze erg missen. Maar daarmee is ook alles gezegd. Van genieten van een welverdiende, fijne oude dag is geen sprake.

Lang zullen ze leven

Beiden kunnen ook nog heel lang leven, want geen van genoemde ziekten is levensbedreigend. Maar de dame vegeteert meer dan ze leeft, met af en toe nog wat heldere momenten. De heer is almaar meer hulpbehoevend aan het worden. Hij is meestal triest en denkt aan vroeger, toen bij nog een (redelijk bekende) sportman was. Wat een verschil met nu! (Moet hij vast ook vaak overpeinzen en betreuren…) Het gaat met vallen (letterlijk) en opstaan (recht geholpen worden). Helpen met aankleden, uitkleden, wassen, medicatie. Eten kan hij nog zelf, en de maaltijden worden gebracht. Hij woont bij ons in en we doen ons best het hem zo aangenaam mogelijk te maken.

Big business

Oude, zieke mensen zijn ook big business. Een hele industrie leeft van hen. Van de farmaceutische industrie tot de zorgindustrie. Dokters, verplegend personeel. Over heel Europa zijn aangepaste instellingen, private en openbare, die natuurlijk werk verschaffen. Subsidies krijgen en hoge bedragen aanrekenen aan de bewoners. Weinigen die zonder hulp van familie of de Staat, of eigen inbreng de hoge verblijfskosten kunnen betalen. Het vele geld gaat vast niet genoeg naar de verzorgenden. Nog in november 2019 vond de grootste staking ooit in de Nederlandse zorgsector plaats.

Wie gaat dat betalen?

Over financiën gesproken. Zuiver naar kosten en opbrengsten gekeken, stelt er zich een ontzaglijk probleem binnen enkele decennia. Want naarmate we ouder worden en meer hulpbehoevend, lopen de kosten meer en meer uit de hand. O.i. is dat een van de redenen waarom overal de pensioenleeftijd opgetrokken wordt. We moeten zo lang mogelijk blijven werken, renderen. Voor we ten laste van de maatschappij vallen. De Staat zou waarschijnlijk liefst zien dat we allemaal tot 75 werken en dan dood vallen. Zou dat het probleem misschien oplossen? Is dat sociaal-maatschappelijk haalbaar? In Frankrijk tracht president Macron te morrelen aan het plaatselijke pensioensysteem. Het blijkt weer een bijkomende reden voor sociaal protest. Dus wat te doen? Want het probleem gaat zich zonder twijfel binnen enkele generaties stellen. In 2060 reeds wordt het onhoudbaar. Kijk maar eens:

Minder werkenden

Visualcapitalist.com

Zwakte in aantallen

Visualcapitalist.com: ‘By 2050, there will be 10 billion people on earth, compared to 7.7 billion today—and many of them will be living longer. As a result, the number of elderly people per 100 working-age people will nearly triple—from 20 in 1980, to 58 in 2060.’ De snelst verouderende bevolking bevindt zich in Japan (één op drie is boven de 65 jaar), Italië en Finland. Zuid-Korea, met anno 2020 nochtans een grote jonge populatie, zal snel verouderen tegen 2060. Er zullen dan 9 senioren zijn tegenover 10 werkenden.

Problemen van een snel verouderende bevolking

  • The Squeezed Middle: With more people claiming pension benefits but less people paying income taxes, the shrinking workforce may be forced to pay higher taxes.
  • Rising Healthcare Costs: Longer lives do not necessarily mean healthier lives, with those over 65 more likely to have at least one chronic disease and require expensive, long-term care.
  • Economic Slowdown: Changing workforces may lead capital to flow away from rapidly aging countries to younger countries, shifting the global distribution of economic power.’

We raden u aan de site visualcapitalist.com eens te bezoeken, voor nog meer onheuglijk toekomstnieuws!