Harde woorden van Gerald Celente: “Amerika heeft haar ziel verloren”

2

Tja, wat moet je zeggen over een officiële uitlating vanwege de Trump administratie, dat het Coronavirus Amerikaanse jobs kan bevoordelen? Wansmaak? Cynisme? Complete afwezigheid van enige empathie? Van de hardste hardvochtigheid getuigend? Of is het gewoon een uiting uit onnozelheid, onwetendheid, onbegrip, onbenulligheid en onbesef vanuit een zeer enge wereldblik. In ieder geval is ook de beroemdste trendvoorspeller die wij kennen, Gerald Celente, niet mals voor de VS. Terwijl dit nota bene zijn land is! Dat is wat nogal wat lieden, niet gehinderd door veel kennis of verbeelding, nog altijd niet snappen. Heren als Celente, professor Noam Chomsky en Michael Moore kastijen net hun US of A omdàt ze er zo van houden. Omdàt het zo’n patriotten zijn (in de positieve betekenis dan wel van het woord, niet met het starre fanatisme dat anderen eigen is.) En ze met lede ogen, ondanks hun ampele inspanningen op allerlei vlakken, moeten toezien hoe het naar de verdommenis is gegaan. Met het einde van de morele, maatschappelijke en economische neergang nog niet in zicht…