Heeft Bitcoin wel een energieprobleem? (deel 1)

0

De zes meest gebruikte cryptomunten slorpten in 2018 evenveel energie op als een klein land. Het gaat om bitcoin, bitcoin cash, ether, litecoin, monero en zcash. Aldus een studie van het Cambridge Centre for Alternative Finance, een financiële onderzoeksgroep van de universiteit van Cambridge. Tussen 52 en 111 terawattuur aan electriciteit. ‘Het midden van die vork, 82 terawattuur, is zowat het totale energieverbruik van België in een heel jaar.’ Om maar aan te tonen: de kost om crypto’s te mijnen is erg hoog. Aan electriciteit dus. (Ook wel aan uitrusting zoals steeds krachtiger computerapparatuur.) Wie daar een oplosing voor vindt, kan rijk worden in no time. Maar…hééft BTC wel zo’n groot energieprobleem?

Bitcoin mijnen in de praktijk

Over gans de wereld proberen mensen dezelfde wiskundige puzzel op te lossen. Naargelang meer dat doen wordt die puzzel vanzelf gecompliceerder. Dit opdat er maar mondjesmaat gemijnd zou worden. Dit gaat inflatie van de munt tegen. ‘Mensen’ moet u lezen als: steeds krachtiger computerapparatuur. Ongeveer elke tien minuten lost iemand de puzzel op. Als beloning krijgt die persoon (vaker een professioneel bedrijf of een miningpool) een aantal BTC. Dan wordt automatisch een nieuwe puzzel gegenereerd. De ‘winnende mijner’ keurt zo een nieuw blok goed van de blokketen. Hij of zij draagt zo bij tot onderhoud, voortbestaan en controle. (Er bestaan heel véél blokketens en er zijn verschillende soorten, Maar dat zou ons te ver af leiden van het onderwerp.)

Eén procent van ’s werelds electriciteitsverbruik? Fout!

Eén procent van het electriciteitsverbruik van gans de wereld? Dat zou de kost zijn om alleen al bitcoin te mijnen? Toch volgens Written testimony presented to the U.S. Senate Committee on Energy and Natural Resources in August 2018. Gigantisch dus dan en ook niet bepaald ecovriendelijk. Aldus critici zoals milieuexperten. Energie, electriciteit is natuurlijk ook niet gratis. Mààr…

Is er wel een probleem?!

Naargelang de bron is loopt de berekende schatting (want dat is het) van het stroomverbruik voor bitcoin enorm uiteen. ‘Media outlets and blogs have produced various estimates of the electrical energy used in bitcoin mining. Some decry bitcoin as the end of the world as we know it, while others argue that the claims about bitcoin’s energy consumption were overblown.’ In ieder geval kan er iemand beslist niet goed rekenen. De professor in genoemde presentatie schrijft alzo berekend te hebben:

‘(…) an estimate of around 5 gigawatts for Bitcoin mining alone today. This is slightly under 1% of world electricity consumption, or slightly more than
the electricity consumption of the state of Ohio or that of the state of New York. Other public blockchains also consume a substantial, albeit much lower, amount of energy.’

Kan deze hoogleraar wel rekenen?

5 Gigawatt voor bitcoin mijnen alleen al, schrijft hij letterlijk. En dat zou ‘een weinig minder’ dan 1 procent van de wereld electriciteitsconsumptie zijn? Een gigawatt is 1 miljard Watt. Een terawatt is 1000 miljard Watt. Het wereld electriteitsverbruik is een kleine 22.000 miljard terawatt. Volgens de hooggeleerde professor is 5 gigawatt oftewel 5 miljard Watt ‘een weinig minder’ dan 1 procent van de wereld electriciteitsconsumptie? Die zou dan slechts 500 miljard Watt bedragen?! Uitgeschreven 500.000.000.000. Neen, ze bedraag 22.000 keer 1000 miljard. Oftewel 22.000.000.000.000.000. Toch?

Wat zegt Cambridge University (UK)?

Iets compléét anders. We hebben al de grootste bedenkingen bij de rekenkunde van genoemde Amerikaanse hoogleraar. Hij schrijft neer in 7 pagina’s: ‘een weinig minder dan 1 percent van het wereld electriciteitsverbruik’. Maar aan de Cambridge Universiteit rekent men toch heel anders hoor?! In hùn even recente 96 pagina’s schrijft het researchteam (een doctor en verschillende medewerkers ‘(…) less than 0.01% of the world’s total annual energy production.’ Controleer het voor uzelf op pagina 82. Berekende schattingen kunnen uiteenlopen. Zeker. Maar tussen 0,01 % en ‘iets minder dan 1 %’ ligt een wereld van verschil. Namelijk honderd keer verschil! Tja, dat moeten ze dan maar ‘Onder Professoren’ uitvechten. Tenzij ik zelf natuurlijk verkeer reken? Heel graag uw feedback, beste lezer…!

Deel 2

In Deel 2 van dit artikel gaan we het hebben over de financiële kost van het mijnen. Hoezeer het aantal mijners gedaald is tezamen met de cryptomunten beurskoersen. Wat dit eventueel geeft voor de bitcoin blokketen. En natuurlijk wie de kandidaten zijn om het energieprobleem van bitcoin op te lossen. Of dit nu relatief klein is (het research team van Cambridge.) Of reusachtig groot (de Amerikaanse hoogleraar)…