Herinvoering goudstandaard

8

Het onverhoopte lijkt bewaarheid te gaan worden, politieke overheden zijn het er unaniem over eens om de goudstandaard in ere te herstellen. In het verlengde van ‘goudstandaard versus bevolkingsgroei‘ werd uiteindelijk dan toch een consensus bereikt om het overvloedige fiatgeld uit het wereldbeeld te verbannen. De creatie van al dit schijngeld heeft geleid tot (te) veel maatschappelijke turbulentie en onvrede, zo luidt het. Zoals altijd zijn de meningen verdeeld maar een slechte beslissing is beter dan geen beslissing, een democratisch volksreferendum heeft finaal de doorslag gegeven. Overheden beraden zich over deze kwestie en starten hiervoor met een eilandmodel.

Consolidatie

Een vereenvoudigd model laat toe om het plan te simuleren. Sinds de intrede van het fiatgeld is de verhouding met de originele goudstandaard totaal zoek en het wordt kunst om dit te herstellen. Een eerste berekening brengt ons tot een verhouding van 3/97, de waarde van de goudreserve komt overeen met 3 % papier- of fysiek geld. De rest betreft schijngeld dat uit het wereldbeeld dient te verdwijnen. Een beeld zegt meer dan duizend woorden.

Monetair beleid

Het monetaire beleid staat logischerwijs centraal en er wordt rekening gehouden met de relativiteit der getallen, dit in combinatie met economische grondbeginselen. Voor de oefening wordt de reële economie niet betrokken maar enkel monetaire elementen zijn onderwerp voor correctie. Het monetaire systeem biedt ons alle flexibiliteit, een conversiefactor wordt berekend opdat het schijngeld kan vervangen worden door een deel van het reeds bestaande fysieke geld. Het beeld spreekt voor zich.

De conversiefactor is vergelijkbaar met eenvoudige deflatie, dit betekent dat neutraal geld vrijkomt in het economische circuit. De wiskundige finetuning zorgt ervoor dat we het schijngeld kunnen vervangen door dit neutrale geld. Op deze manier (1) verdwijnt het schijngeld en (2) is de totale geldhoeveelheid terug gelijk aan de goudreserve. Wat rest is de boekhoudkundige verwerking.

Boekhouding

De boekhoudkundige verwerking is principieel eenvoudig, in de eerste plaats delen we alle waarden door de conversiefactor. Simultaan wijzigt de hoedanigheid van het schijngeld in papiergeld en dat alsof het een goocheltruc betreft. Uiteraard is dat niet zo, dit is het neutrale geld dat vrijkomt bij deflatie. Een bijkomende journaalpost maakt het compleet, het schijngeld verschuift simpelweg naar de rekening ‘actieve kas (fysiek)’.

Goudstandaard

Deze aanpassingen leiden tot een nieuwe consolidatie, de goudstandaard is nu in ere hersteld. Het kluisgoud of de goudreserve komt nu terug overeen met het papiergeld in het economische circuit, hiermee zijn we geslaagd in onze missie. De rekening ‘actieve kas (schijngeld)’ lichten we op met als doel om niet terug in dezelfde val te trappen, dit als een soort van erfstuk uit een traumatisch verleden dat ons veel pijn heeft gedaan.

Check it out

Binnen de gegeven context is deze oefening technisch denkbaar, ze uitvoeren zal iets langer duren maar de goudstandaard is nu terug een feit. We hebben nu veel moeite gedaan op vraag van velen maar uiteindelijk is er niets veranderd, met uitzondering van het schijngeld zijn de consolidaties hetzelfde gebleven. De getallen zijn nominaal kleiner geworden maar relatief is er geen verschil, hebben we onderweg misschien een denkfout gemaakt? Check it out, misschien is er nog meer aan de hand? Wellicht volstaat dit ruimschoots voor een fijn biflatoir debatje? Watch the boobytraps.