Het economische systeem is een grote bubbel

19

De propaganda van de financiële instellingen heeft zijn werk goed gedaan. Inspelend op de hebberigheid van de mensheid wisten de banken het voor elkaar te krijgen dat overheden en burgers zichzelf met groot plezier in de schulden staken. Een ieder werd voorgehouden dat de welvaart alleen nog maar kon stijgen en dat het geld onbeperkt zou blijven stromen. Wie wil zichzelf nou niet verwennen met goederen en diensten die het leven veraangenamen? We zijn toch allemaal op zoek naar comfort en gemak? De mogelijkheden om zonder geld te kunnen blijven consumeren waren alom vertegenwoordigd. U wilt een woning, een auto, een boot, u wilt op vakantie en ook nog allerlei spullen kopen, maar u heeft daar niet genoeg geld voor? Geen probleem! Alles ligt binnen bereik met slechts een handtekening.

bubbel economisch systeem

Geld uit het niet

Hypotheek, creditcard, op aflossing, als u de rente maar netjes naar ons overmaakt! Geld wordt door de banken uit het niets tevoorschijn getoverd. Lees hier meer over fractioneel bankieren. Dat geld arbeid vertegenwoordigt is even naar de achtergrond geschoven. Geld wordt normaliter verkregen door arbeid die verricht is. Dat maakt dat schuld arbeid is die nog niet tot concrete uitvoering is gebracht. Toekomstige arbeid in ruil voor Niets. Het uitgeleende geld heeft nooit bestaan. En dat maakt dat de gevraagde rente daarover eigenlijk onrechtmatig is verkregen. Hoe kan je nou rente vragen over iets wat je zelf niet hebt, maar iets dat vanuit het niets is gecreëerd? Banken schijnen in ons systeem hier een oligarchisch monopolistisch recht op te hebben.

Rentebubbel

We zijn op een punt aanbeland dat de aangegane schuldenlast zo groot is geworden dat landen en andere leningnemers alleen al aan de renteverplichting niet meer kunnen voldoen. Of het nu een individu, een bedrijf, of de overheid betreft, onze toekomstige arbeid levert niet meer voldoende op om de totale openstaande schuld af te lossen. Erger nog, onze toekomstige arbeid levert niet meer genoeg op om de rente over de schuld te kunnen betalen. Zelfs al zouden we nu zonder tegenprestatie arbeid leveren dan nog gaat het generaties duren voordat alles weer in balans is. Zelfs als u, als individu, het heeft weten te presteren om ondanks alle misleidende en bedrieglijke propaganda schuldeloos te blijven, dan nog wordt u en uw geld (arbeid) verantwoordelijk gehouden voor schulden van de overheid, bailout en andere steunpakketten voor landen met een schuldencrisis.

Bankenbubbel

Raar maar waar, het zijn de instituten die een monopolie hebben wat betreft de geldstromen die zichzelf niet meer staande kunnen houden. Waar gaat het geld naar toe? Zij die het geld uit de hoge hoed tevoorschijn weten te toveren hebben de controle verloren over de werkelijke waarde en de hoeveelheid geld in omloop. Een teveel aan Niets gecreëerd misschien? Zoveel Niets dat er nu binnen zo’n bank niets meer is? En nu we op dat punt zijn aanbeland wordt er van de burgerbevolking gevraagd om dat weer aan te vullen? Met arbeid waar we steeds minder voor terugkrijgen.

Arbeidsbubbel

Het credo “arbeid loont” heeft zijn kracht verloren. Harder werken betekent niet automatisch meer verdienen. Er is een nieuwe trend gaande die vaste werknemers ontslaat om daarvoor in de plaats anderen aan te nemen voor minder beloning. Ook flexwerk krijgt steeds vaker voorrang, omdat die werknemers in minder goede tijden gewon niet hoeven te komen en dat kost de bedrijven dan ook niets. De politiek helpt daaraan mee door regels en wetten door te voeren die het ontslagrecht versoepelen. De geldschulden (toekomstige arbeidsschulden) maken dat hedendaagse arbeid in waarde verminderd. Het zou vanwege de enorme schuldenlast nu immers gratis en voor niets gedaan moeten worden willen we de balans van schuld (en de rente over die schuld) weer in evenwicht krijgen. Maar niemand wil voor niets aan het werk en er zijn immers altijd rekeningen te betalen en monden te voeden. En wat heeft het nog voor zin om goederen te produceren als niemand die spullen nog kan betalen? Logisch dat de economie krimpt. Hierdoor sluiten veel kleine bedrijven hun deuren en de wat grotere bedrijven proberen hun kosten te drukken en ontslaan werknemers. Deze zaken hebben als gevolg dat de werkloosheid stijgt.

Woningmarkt & hypotheekbubbel

Banken en hypotheekadviseurs hebben consumenten aangespoord om een hogere hypotheek te nemen dan nodig was en als het kon nog een tweede hypotheek erbovenop. De belofte was vaak een investering voor de toekomst en een zekere waardestijging van het onroerend goed. Met geld wat nooit heeft bestaan. Het is het ondeugdelijke fundament van de geldstromen waardoor de huizenmarkt is ingestort. Iedereen wilde een huis kopen, maar sinds een paar jaar koopt men liever even niet. Het gevolg, een overschot aan huizen en een forse daling van de huizenprijzen. En nu opeens komen diezelfde banken het geld dat nooit heeft bestaan, weer terugvorderen. Schulden aflossen, de lucht moet uit de bubbel.

Pensioenbubbel

De banken en de politiek proberen de bubbels uit de economie weer glad te strijken met nieuwe leugens. We worden beroofd van ons rechtmatig verkregen en bij elkaar gespaarde geld (arbeid). Door uit de pensioenfondsen te roven, de pensioenleeftijd te verhogen en door de uitkeringen te verlagen. En wellicht in de toekomst door ongevraagd beslag te leggen op spaargelden, als laatste redmiddel. (denk aan Cyprus).

Systeembubbel

De werkelijke bubbel is ontstaan door de creatie uit de hoge hoed. De hoge hoed wordt gedragen door de ons zo gewaardeerde politici en bankdirecteuren. Het zijn hun (on)misbare kennis en leidinggevende kwaliteiten die ons allen in de neerwaartse spiraal van de economie hebben getrokken. Met een heleboel mooi bedachte woorden, wetten en constructies wordt de burger opnieuw bedrogen en voorgelogen met oplossingen die er alleen maar voor zorgen dat het schuldensysteem zolang mogelijk in stand wordt gehouden.