Het Grieks referendum

76

Heel Europa leeft toe naar het Grieks referendum op zondag a.s. Het feit dat de Grieken sterk verdeeld zijn, en niet goed weten of ze ja of nee gaan stemmen, geeft al aan dat we in een totaal onvoorspelbare fase verkeren wat betreft de toekomst van onze muntunie. Ook onze EU-toppers (ECB-bestuur en EU-ministerraad) schijnen het behoorlijk met elkaar oneens te zijn, maar dat wordt nog binnenskamers gehouden. Men wil voorkomen dat de “EU-burgers” onrustig gaan worden bij de gedachte dat beleidsmakers het ook niet meer weten.

Grote onzekerheid

Overal heerst grote onzekerheid. Kijk eens naar de turbulentie op de beurzen. De technische analisten komen veelal met positieve analyses en verwachten op basis van hun maandgrafieken prachtige vooruitzichten. Ach ja, grafieken voorspellen nooit een beurscrash. En juist daarvan worden particuliere beleggers heel nerveus. Moet je nu in- of uitstappen. Niemand weet het meer.

griekenland

Eindfase mislukte muntunie?

Maar is het niet zo dat we momenteel in een eindfase verkeren met onze mislukte muntunie? De nuchtere waarnemer ziet toch dat de chaos rondom de euro langzaamaan groter wordt. Geen enkele gevestigde econoom durft een voorspelling over de toekomst van de euro te doen omdat we in een totaal onduidelijk en onvoorspelbaar landschap verkeren. Wat nu als de Grieken toch ja stemmen en onze beleidsmakers weer aan tafel moeten met een totaal onbetrouwbare partner en er weer vele miljarden naar die bodemloze put moeten worden gepompt? M.i. leidt dat toch nog grotere ontevredenheid onder inmiddels veel boze burgers van landen als Duitsland, Finland en NL, etc. Het kan niet anders dat na de uitslag van het referendum, of het nu “ja” of “nee” wordt, de chaos groter gaat worden.

Onoplosbaar

We hebben verzuimd om in 2010 de Grieken uit de euro te mikken. Toen waren ze al failliet. Anno 2015 zal de schade die hun schuldenberg veroorzaakt veel groter zijn en juist nog veel groter worden bij het blijven doormodderen. Wat we bijna allemaal vergeten, doordat de focus momenteel alleen gericht is op Griekenland, is dat er nog een paar “landjes” zijn met een veel grotere schuldenberg. Ook ruim boven de 60 %-norm. Dat zijn dus landen waar nauwelijks economische groei mogelijk is door rente- en aflossingsverplichtingen. Ook daar worden net als in Griekenland leningen doorgerold en dat gaat van kwaad tot erger. Onoplosbaar dus! Als de financiële markten na zondag constateren dat het doormodderen blijft met Griekenland dan zou de focus gericht gaan worden op Italië en Spanje bijvoorbeeld. Het tempo waarmee het vertrouwen in onze euro kleiner wordt zou dan sterk kunnen gaan versnellen met alle gevolgen van dien. We gaan het meemaken.

Piet Pineut

Over de auteur

Biflatie.nl publiceert artikelen over de crisis en de huidige (macro)-economische situatie. Ook nieuws over bitcoin & cryptocurrencies, de huizenmarkt, goud & grondstoffen, de machthebbers en het monetaire systeem. Twitter: @Biflatie