Het huidige financiele systeem vereist een revolutionaire ommekeer van ons denken en handelen

40

Ons systeem blijkt ten einde. Ondanks alle positieve berichten in de media zullen we nooit meer terugkeren naar de economische groei dan vóór 2008. Het probleem is dat onze beslissingen van nu gebaseerd zijn op toekomstige groei. En dit zal niet meer mogelijk zijn. Het financieel systeem is namelijk gebaseerd op exponentiële groei. Zonder deze groei implodeert ons financiele systeem. Door extreme geldverruiming en negatieve rente poogt men dit nu op te vangen.

Exponentiële groei

Het goed begrijpen van het verschijnsel exponentiële groei zal ons helpen de toekomst beter te begrijpen. Exponentiële groei in een diagram weergegeven toont de zogenaamde hockeystick.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Exponential.png

Afbeelding 1.1: De rode lijn is lineaire groei, de rode kwadratische groei en de groene is exponentiële groei

Het bijzondere van exponentiële groei is dat die na een bepaalde tijd eensklaps heel snel gaat groeien. Dit is met lineaire en zelfs kwadratische groei niet het geval. In de video ziet u een voorbeeld van een exponentiële groei van 1% per jaar, zoals dit het geval is met onze wereldbevolking. De grafiek ziet eruit als een hockeystick, eerst vrijwel horizontaal, daarna snel vertikaal.

Als iets groeit met een vast percentage krijgt men altijd de hockeystick grafiek. Hoe hoger het percentage, des te sneller men de verticale lijn krijgt. Zodra de lijn omhoog beweegt, krijgt men zeer snel een toenemende groei in de eenheden. Zelfs als men over slechts een klein percentage groei spreekt, zoals met de wereldbevolking. De snelheid van de groei blijft gelijk – slechts 1% per jaar – maar de hoeveelheid groei neemt ieder jaar toe. Vooral als de grafiek de bocht om gaat en in eenmaal bijna vertikaal stijgt, nemen de hoeveelheden extreem snel toe, het percentage reële groei blijft echter laag

Dit is het probleem met de exponentiële groei waar wij nu in onze tijd tegen aan stoten. Met zelfs het kleinste percentage groei nemen de extra hoeveelheden tot in het extreme toe. Hier is ons “financieel systeem” op gebaseerd: exponentiële groei.

Maar niet alleen onze geldcreatie / schulden groeien exponentieel: doordat alles met elkaar verbonden is moet alles exponentieel meegroeien. De wereldbevolking, olieproductie, visvangst, waterverbruik, grondstoffenverbruik etc… Na een bepaalde tijd wordt deze groei te extreem, en op dat kantelmoment zijn we nu aanbeland.

Kracht bij het exponentieel groeien

De snelle toename van groei is het probleem (Compounding). De kracht van het exponentieel groeien. Hiervoor geven we u een simpel voorbeeld: Stel dat u een pipet heeft met een druppeltje water erin. Die drupt u in uw handpalm. Laten we nu aannemen dat de grootte van de druppel iedere minuut verdubbelt (100% groei). In het begin lijkt er niets aan de hand, na 6 minuten heeft u amper een klein plasje water in uw handpalm. U staat midden in het Ajax Arena stadium te Amsterdam. U laat dit beetje water daar vallen en u klimt vervolgens naar de hoogste rij waar u zich laat vastbinden. Hoeveel tijd heeft u dan voordat het water u bereikt? Weken, maanden, jaren? Het antwoord is: slechts 49 minuten!… Nochtans: na 43 minuten echter is het stadium nog maar voor 7% met water gevuld en lijkt het alsof er nog meer dan genoeg tijd is. 6 minuten later is het stadium echter vol…

Mensen denken lineair, niet exponentieel

Dit voorbeeld is om een voorstelling te kunnen maken van de enorme toename van de hoeveelheden, die plaatsvinden bij exponentiële groei. Dit wordt door vrijwel iedereen onderschat. Mensen denken lineair, niet exponentieel. Helaas is het systeem, zoals wij dat kennen wel op exponentiële groei gebaseerd.

Het huidig financieel systeem vereist een revolutionaire ommekeer van ons denken en handelen

Want, niets kan eindeloos exponentieel blijven groeien. Er zijn grenzen en die hebben we bereikt. Zelfs als we de groei van de wereldbevolking, energieverbruik en de groei van onze economie integraal zouden kunnen stoppen, hebben we een probleem. Ons financieel systeem met toenemende schuld is gebaseerd op groei, zelfs exponentiele groei. Die onbeheerste wildgroei doet het hele systeem imploderen. Zonder een totale verandering in ons systeem zijn we onvermijdelijk aan het einde van ons financieel economisch systeem gekomen (imploderen door de schulden> default of steeds meer stimuleren> hyperinflatie). Het systeem is gedoemd! 2008 was het omslagpunt waarbij de grens aan de ongebreidelde groei manifest zichtbaar werd. Even een recessie en dan weer terug naar de groei, dat is een illusie. Maar dat wordt ons wel door de banken, de politici en de MSM voorgehouden. Door in de illusie te leven dat alles weer zal worden als dat het was zijn we niet bereid om grote maatregelen te nemen. Lees meer op Goud-Portal.

Over de auteur