Het schuldencomplex: Een monetaire reset

28

Werner van Ginneken maakt bij deze zijn debuut op Biflatie.nl. Als procesdenker ziet hij de economische crisis als een geschenk. Het geeft ons namelijk een unieke opportuniteit om ‘out of the box’ ideeën te laten doorstromen om zodoende een co-creatieve modus operandi te realiseren. Als vrijdenker en non-conformist houdt Werner zich bezig met de ontwikkeling van co-creatieve concepten die willen bijdragen tot de realisatie van een sociaal duurzame samenleving. Het idee van een ‘monetaire reset’ is wat onder andere zijn interesse geniet.

systeem

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

Monetaire reset

In het kader van het economische herstel is een ‘monetaire reset’ niet enkel wenselijk dan wel noodzakelijk om ons te behoeden voor de totale ineenstorting van onze maatschappij. Een dergelijk  ‘doemscenario’ is geen prettige gedachte, debat hieromtrent wordt dan ook liever vermeden en/of onthaald op reacties die onze alertheid slechts kunnen aanscherpen, net zoals het ons vanuit morele verantwoordelijkheidszin spontaan laat ijveren voor meer maatschappelijke bespreekbaarheid.

Precedent

Een vergelijkbaar precedent vinden we net voor WOII, verrassend genoeg worden vandaag nagenoeg dezelfde remedies aangereikt maar deze – zo we afleiden uit courante berichtgeving – worden niet maatschappelijk gedragen. Er heerst dan ook twijfel hoe we dit dienen te interpreteren, nader onderzoek laat niets aan het toeval over, we vinden meer dan genoeg argumenten om te besluiten dat het niet ontbreekt aan deskundig onderzoeksmateriaal dan wel is er een zorgwekkend gebrek aan ontvankelijkheid en aandacht.

Sociale gevolgen

In andere woorden, als maatschappij verkeren we in een uiterst hachelijke en bijna absurde positie, het is zeggen dat remedies op de tafel liggen maar geen draagvlak vinden om ze verder tot het collectieve bewustzijn te laten doorstromen. De sociale gevolgen zijn dan ook navenant, afgewogen tegen de beschikbare alternatieven kan dit ons als mensen niet onberoerd laten. Een ‘monetaire reset’ is echter een veel breder begrip dan de naam laat vermoeden, ondanks het louter technische aspect is er veel meer aan de hand dan wat uit strikt empirisch economische modellen kan afgeleid worden.

Onderzoek

Na diepgaander onderzoek kunnen we bezwaarlijk nog spreken van een ‘economisch’ model, het simpelweg ontbreken van een aantal fundamenten kan logischerwijs slechts leiden tot een even  manke besluitvorming, dit met gevolgen naar de gemeenschap waar mensen een leven trachten op te bouwen, wat betekent elementair fatsoen? Dientengevolge krijgt het woord ‘ethiek’ een zeer wrange nasmaak als ware het een dekmantel om toch maar niet naar de wereld te moeten kijken, een soort van misplaatst romantisch escapisme dat bol staat van verklaringen zonder daadkracht. De overtuiging is alvast dat we veel beter kunnen als we bereid zijn om de vreedzame krachten te bundelen.

Virtuele schuldenbergen

Intermenselijke drijfveren en de huidige systeemconfiguratie staan hierin centraal, net zoals evolutionaire processen die veel dieper liggen dan wat het oppervlakkige debat laat vermoeden. Het advies wordt gegeven om niet in hokjes te denken, het lijkt meer dan raadzaam om het een keertje andersom te stellen. In een aantal artikelen wil ik een werk opstellen die een middel om (1) aandacht en ontvankelijkheid aan te wakkeren als (2) uit te nodigen tot nader onderzoek. In komende artikelen richten we de aandacht tot het ‘schuldencomplex’ – met in het verlengde een cascade aan bevrijdende gevolgtrekkingen. (lees meer)