Het tijdperk van financiële repressie is pas net begonnen

20

Met negatieve reële rentes in bijna heel Noord-Europa leent de Nederlandse Staat al enige tijd de facto gratis. Met een inflatie die hoger is dan de rentes verliezen beleggers per saldo geld aan beleggingen, maar niets wat zij hier tegen kunnen doen. Niet alleen beleggers hebben hier mee te maken, ook pensioenfondsen en particulieren hebben daar last van. Met lage spaarrentes van nipt 2%, een rendementsvermogensheffing van 1,2% en inflatie die in Nederland ruim boven de 2,5% ligt, wordt bovendien het beproefde recept van Financiële Repressie toegepast.

financiele repressie

De Financiële Respressie

Financiële Repressie, een term bedacht door Stanford economen Shaw en McKinnon in 1973, is sinds 2011 weer helemaal terug. Voornamelijk economen Rogoff & Reinhart noemen het gebruik van financiele repressie als mogelijke oplossing voor landen met hoge schuldniveaus richting de 90%. Wanneer deze landen deze niveaus bereiken, wordt het tevens lastiger om economische groei te realiseren, aldus Rogoff en Reinhart.

Financiële repressie bestaat uit de volgende onderdelen

  1. Expliciete of indirecte toppen voor rentestanden, zoals rentes op staatsobligaties of spaarrentes.
  2. Overheidscontrole van binnenlandse banken en financiële instituties met meerdere barrières zodat andere instituties zich niet kunnen voegen op deze markt.
  3. Creatie of behoud van een binnenlandse markt voor overheidsschulden, mede te bereiken door banken te verplichten overheidsschulden aan te houden, of alternatieve opties uit te sluiten.
  4. Overheidsrestricties op kapitaalstromen door middel van kapitaalcontroles.

Globale schuldenproblematiek

Ondanks dat lang niet aan alle voorwaarden wordt voldaan, zijn er zeker bepaalde elementen terug te vinden in het financiële landschap van vandaag de dag. Met veel Westerse landen in de buurt, of al over de grens van de 90%, is het dan ook geen onlogische stap. Zo bedraagt de Amerikaanse schuld/BBP ratio 108,6%, heeft Groot-Brittannië een schuldratio van 104,2% en staat de eurozone op 99,1%. Ook onderstaande afbeelding onderstreept de globale schuldenproblematiek: Mondiaal hebben ontwikkelde economieën teveel schuld waar zij vroeg of laat mee moet zien om te gaan.

government debt 1900-2010

Tijdperk van de financiële repressie

Impliciete steun van financiële instituties wordt dan ook als normaal gezien vanuit overheden. Pensioenfondsen in Frankrijk, Ierland en Portugal worden gebruikt om tekorten mee op te vangen zodat overheden niet te ver in de problemen geraken. Zolang beleidsmakers te kampen hebben met dit enorme gewicht van private en publieke schulden zullen zij alles binnen hun macht doen om schulden betaalbaar te houden. Met de verwachting dat de huidige problematiek lang zal aanhouden, zal het tijdperk van financiële repressie voorlopig nog wel voortduren.