Over Hitler en de hyperinflatie in Duitsland

Guest Post van Niels Verduijn, | “Geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars”, zei de beroemde Engelse staatsman Winston Churchill ooit. Hij doelde hiermee op het feit dat de machthebbers bepalen welk verhaal er over de geschiedenis wordt verteld. Andere, daarvan afwijkende verhalen worden vaak gecensureerd. Tot op de dag van vandaag vormt onze monetaire geschiedenis daar helaas geen uitzondering op. In dit artikel leggen we uit dat de primaire oorzaak van de Duitse hyperinflatie niet een overheid was die de geldpers aanzette, én waarom veel ‘onderzoekers’ ten onrechte denken dat Hitler een geldhervormer was.

hyperinflation germany

Informatievoorziening

De opkomst van nieuwe communicatiemiddelen heeft er voor gezorgd dat de informatievoorziening niet enkel meer uitsluitend top-down wordt verspreid. De wildgroei aan alternatieve mediasites op het internet is hier een mooi voorbeeld van. Die informatievoorziening kampt echter weer met haar eigen problemen. Zo is er bij veel alternatieve mediasites (lang niet bij allen!) nogal een gebrek aan fact checking. Zo gebruiken bepaalde sites weer andere sites als bronvermelding en diezelfde sites verwijzen weer terug naar de oorspronkelijke sites. Dat lijkt meer op hersenloze papegaaien die elkaar napraten!  

Een mooi voorbeeld hiervan is een complottheorie rondom de moord op John F. Kennedy. Vlak voor zijn dood tekende hij het wetsvoorstel genaamd Executive Order 11110. Volgens de theorie zou Kennedy hiermee de opdracht hebben gegeven om de US Treasury de bevoegdheid te geven om 4 miljard aan schuldvrij geld in omloop te brengen in de vorm van silver certificates om hiermee de macht van de FED in te perken. Veel mensen denken dat hij daarom vermoord is door de bankierselite. Toen het wetsvoorstel door onderzoekers erbij werd gezocht bleek dit er helemaal niet in te staan. (1)

Is Hitler een monetaire held?

Een soortgelijk wijdverspreid verhaal op het internet is dat van ‘Hitler als monetaire held’.  Volgens de theorie zou hij het geldsysteem hebben hervormd met als gevolg dat de Duitse economie floreerde. Het trieste hiervan is, dat Hitler inderdaad campagne voerde om het geldsysteem te hervormen voordat hij daadwerkelijk aan de macht kwam. Sterker nog, dit was één van de speerpunten van het partijprogramma van de NSDAP. Toen hij aan de macht kwam koos hij er echter niet voor om het geldsysteem te hervormen, maar om een boekhoudkundige truc te gebruiken zodat hij onopgemerkt zijn oorlogsmachine kon financieren. Daarover later meer.

De Eerste Wereldoorlog

Om de beweegredenen van Hitler te begrijpen kijken we eerst even terug naar de Eerste Wereldoorlog. Er liggen meerdere redenen ten grondslag aan het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, maar één van de hoofdredenen was simpelweg het feit dat Duitsland een economische supermacht begon te worden. Een gedetailleerde analyse hierover valt buiten de scope van dit artikel. De onderstaande (middelbare school)video vat een aantal van deze redenen vluchtig samen:

[youtube id=”_TNb_–0IZ4″ align=”center”]

Verdrag van Versailles (1919)

Na de oorlog werd in 1919 het Verdrag van Versailles getekend. Duitsland werd schuldig verklaard aan het uitbreken van de oorlog en kreeg daarom een enorm pakket aan sancties opgelegd. Eén van de sancties was het betalen van torenhoge herstelbetalingen aan andere landen. Hier kwam destijds veel kritiek op. Niet alleen omdat Duitsland het verdrag in feite door hun strot geduwd kreeg, maar ook omdat het Duitsland onmogelijk was de opgelegde herstelbetalingen te doen. Sommige critici claimen zelfs dat dit bewust is gedaan in de hoop dat Duitsland zou moeten gaan lenen bij andere landen en dus onder buitenlandse controle kwam te staan. (2)

Inflatie

Naast de torenhoge herstelbetalingen bleef Duitsland na de oorlog ook nog eens achter met een enorme staatsschuld (een oorlog kost nu eenmaal geld). Om het land draaiende te houden was de overheid genoodzaakt de geldpers aan te zetten, met inflatie als gevolg. (3)

Hyperinflatie

Tot en met 1922 had Duitsland een private centrale bank die onder publieke controle stond en een Reichsbank onder staatscontrole. In mei 1922 drongen de Geallieerden erop aan dat de Reichsbank ook onder private controle kwam te staan. De Reichsbank stond vanaf dat moment private banken toe om enorme hoeveelheden geld uit te geven waardoor binnen no time de helft van de geldhoeveelheid bestond uit privaat uitgegeven geld. Dit private geld kon bij de Reichsbank worden ingewisseld voor Papiermarken, het enige wettige betaalmiddel. Bovendien verleende de Reichsbank aan speculanten grote leningen die werden gebruikt om te speculeren tegen de papiermark die door de enorme herstelbetalingen toch al onder druk stond. (4) Dit word (naked) short selling genoemd. Klik hier voor een eenvoudige uitleg.

In 1923 besloot Duitsland dan ook de herstelbetalingen stop te zetten omdat het een te grote belasting was voor de nationale economie. Als reactie hier op bezetten Franse en Belgische troepen het industriële Ruhrgebied binnen de landsgrenzen van Duitsland. Deze bezetting van het centrum van de Duitse steenkolen- en staalindustrie dreef de Duitsers tot grote woede. Als ‘passieve tegenaanval’ beloofde de Duitse regering stakers uit te betalen. (5) Uiteindelijk leidde dit alles tot hyperinflatie. (3)

Geldhervorming door de overheid

Eind november 1923 werd een geldhervorming doorgevoerd waarbij een nieuwe bank, de ‘Rentenbank’ werd opgericht en een nieuwe geldeenheid, de ‘Rentenmark’ werd geïntroduceerd. Er werd een totaal van 2.4 miljard Rentenmark in omloop gebracht, waarbij elke Rentenmark de waarde had van 1 biljoen Papiermarken. Vanaf dat moment stopte de geldontwaarding, de Rentenmark behield z’n waarde en zelfs de oude Marken bleven vanaf dat moment stabiel. De inflatie was gestopt. In 1924 werd de Rentenmark vervangen door de Reichsmark. (3)

Ook werd het Dawes plan ingevoerd. Een plan dat Duitsland moest gaan helpen met het uitvoeren van de herstelbetalingen. (5) Ze bleven echter voor problemen zorgen voor, waardoor uiteindelijk het Young-Dawespact werd ingevoerd. Dit pact hield in dat de Verenigde Staten leningen verstrekte aan Duitsland, die dit geld o.a. weer kon gebruiken om hun schulden aan Engeland en Frankrijk af te betalen. Op deze manier konden deze twee landen op hun beurt weer hun schulden aan de Verenigde Staten afbetalen. Nadat dit pact in werking was getreden, brak er een periode van economische welvaart aan in Duitsland. Deze periode was echter snel over na de Beurscrash van 1929. Na deze crash trok de VS de leningen terug en verviel Duitsland opnieuw in een periode van economische malaise. (6)

Private geldschepping vs publieke geldschepping

Ondanks het feit dat de Reichsbank een private onderneming was geworden, die tevens onder private controle stond wordt deze hyperinflatie vaak als voorbeeld gebruikt om aan te geven wat er gebeurt wanneer je de overheid geld laat creëren.  De kater van de oorlog in de vorm van staatsschulden, de opgelegde herstelbetalingen en de massale speculatie tegen de Reichsmark (mede mogelijk gemaakt door de massale leningen van de Reichsbank aan diezelfde speculanten) worden vaak buiten beschouwing gelaten. Een ander veelgehoord argument is dat de Duitse overheid geld creëerde om de herstelbetalingen te kunnen doen. Deze moesten echter in buitenlandse valuta worden betaald en ook de inflatie hielp hier niet bepaald bij. (7)

Doorbreken van de renteslavernij

Nu we de Eerste Wereldoorlog en de Duitse hyperinflatie in een vogelvlucht hebben belicht is het tijd om terug te keren naar de hoofdvraag van dit artikel. Namelijk, of Hitler daadwerkelijk het geldsysteem wilde hervormen en of het floreren van de Duitse economie hier het gevolg van was.

In 1919 sloot Hitler zich aan bij de Duitse Arbeiderspartij (DAP), de voorloper van de NSDAP. Hij bezocht een bijeenkomst waar Gottfried Feder zijn monetaire visie verkondigde. Gottfried Feder was een Duitse econoom en nationaalsocialistisch politicus. Van begin jaren ’20 tot begin jaren ’30 was Feder de economische goeroe achter de NSDAP. Eén van zijn speerpunten was het doorbreken van de renteslavernij. Hij was van mening dat geld schuldvrij in omloop zou moeten worden gebracht door de staat in plaats van door private banken door middel van kredietverstrekking (lees: schuld). Feder’s monetaire visie maakte niet alleen een enorme indruk op Hitler, het werd vervolgens zelfs één van de 25 speerpunten van de NSDAP. Dit idee werd natuurlijk goed ontvangen door het Duitse volk, aangezien ze voortdurend gebukt gingen onder de enorme herstelbetalingen en rentelasten die het land werden opgelegd. (8) (9) (10)

Öffa-wissels

Een jaar voordat Hitler aan de macht kwam werden er in 1932 door de Duitse overheid biljetten in omloop gebracht, genaamd Öffa-wissels. Dit waren papieren schuldbekentenissen die werden uitgegeven door een schijnvennootschap (die dus alleen op papier bestond). De biljetten hadden een minimale looptijd van 3 maanden en een maximale looptijd van 5 jaar. Deze interne financiering werd voornamelijk gebruikt voor publieke investeringen. Het was een initiatief van Hans Luther, die destijds president van de Reichsbank was. Het inflatiespook leefde echter nog steeds onder de Duitse bevolking. Vandaar dat er maar een beperkte hoeveelheid Öffa-wissels in omloop werden gebracht. (11)

MEFO-wissels

In 1933 kwam de NSDAP aan de macht, met Hitler als aanvoerder. Om het land uit de economische malaise te trekken benoemde Hitler echter niet Feder maar de Duitse econoom Hjalmar Schacht opnieuw tot president-directeur van de Reichsbank. Dit was dezelfde persoon die in 1923 de Rentenmark had ingevoerd en daarmee de hyperinflatie wist te beëindigen. Schacht wist Hitler namelijk te overtuigen dat de bankiersindustrie (net als vandaag de dag) niet zat te wachten op de radicale ideeën van Feder, die een einde zou maken aan hun cashcow. (12) (13)

Duitsland was op dat moment zo goed als failliet. Schacht dacht daar echter anders over en trof onmiddellijk de volgende maatregelen:

 1. Het stopzetten van de herstelbetalingen.
 2. Diefstal en afpersing van de joden en hun eigendommen. Veel van hen werden eerst bestolen, en vervolgens gedwongen om voor niets te werken.
 3. De confiscatie van buitenlandse valuta in Duitse banken.
 4. Het invoeren van het Reinhartprogramma, dat voorzag in enorme werkverschaffingsprojecten en het opnieuw opstarten van de wapenindustrie, een activiteit die door het Verdrag van Versailles verboden was.

Het Reinhartprogramma werd gefinancierd door middel van MEFO-wissels. Deze wissels waren vergelijkbaar met de eerder genoemde Öffa-wissels. Het waren papieren schuldbekentenissen met een looptijd van 6 maanden maar konden voortdurend met 3 maanden verlengd worden en ze leverden 4% rente op. Ze werden uitgegeven door de schijnvennootschap MEFO, die op papier zogenaamd in eigendom was van vier industriële concerns en die gezamenlijk slechts 1 miljoen Reichsmark daadwerkelijk in reserve had. In 1939 was de totale waarde van alle circulerende MEFO-wissels echter opgelopen tot miljarden Reichsmark! (14)

Financiering van het Derde Rijk

De MEFO-wissels waren dus in feite niets meer dan een boekhoudkundige truc om de Duitse staatsleningen te vergroten en de wapenindustrie nieuw leven in te blazen, zonder dat dit op zou vallen. Schacht was namelijk van mening dat het herbewapenen van Duitsland niet alleen banen opleverde, maar dat het nodig was omdat de landen om hen heen zich ook aan het bewapenen waren en Duitsland zich dan niet zou kunnen verdedigen.

Op den duur was er echter niet uitsluitend sprake van herbewapenen maar werd eenvoudigsweg het hele economische beleid van de nazi’s gericht op het financieren van het Derde Rijk. Schacht wilde hier niet langer aan meewerken en weigerde op een bepaald moment om nieuwe wissels uit te geven.  Dit leidde tot zijn ontslag en vervolgens werd hij in hechtenis genomen.  Wat volgde was een periode van totalitaire politieke onderdrukking , racistische vervolging, genocide, bezetting van buurlanden en annexatie van aangrenzende gebieden. (15)

BIS bank

In 1930 werd in Den Haag door diplomaten en bankiers de Bank for International Setttlements (BIS Bank) opgericht. Via de BIS Bank zouden de Duitse herstelbetalingen worden gecoördineerd, met als doel om de Duitse economie niet verder te destabiliseren. De bank werd gevestigd in Bazel (Zwitserland) en groeide al spoedig uit tot een ontmoetingspunt van internationale bankiers en grote ondernemers. Nadat Hitler in 1933 aan de macht kwam stopten de herstelbetalingen en kwam er een omgekeerde geldstroom op gang, die de nazi’s voorzag van de middelen om hun oorlogsmachine op te bouwen (welke partijen er allemaal hebben meegeholpen met het financieren van de nazi’s valt buiten de scope van dit artikel). Ook tijdens de tweede wereldoorlog bleven de zakelijke contacten op hoog niveau uitstekend:

Voor alle financiële transacties met nazi-Duitsland kon men zich eveneens wenden tot de Bank for International Settlements in Bazel. Aan de nauwe Amerikaans-Duitse samenwerking binnen de BIS kwam ook na Pearl Harbor geen einde. De BIS was het centrum van een spinnenweb van geallieerde bankiers, bedrijven en advocaten en van hun Duitse tegenhangers. Tot die laatste behoorden hooggeplaatste nazi’s , inclusief kopstukken van de SS. Terwijl de soldaten van hun respectievelijke landen elkaar op alle fronten genadeloos aan het afslachten waren, konden bankiers, industriëlen en politici het opperbest en in alle rust met elkaar vinden in het neutrale en geëvacueerde Bazel (Zwitserland). (16)

De zogenaamde Man of the Year

In 1938 werd Hitler door Time Magazine uitgeroepen tot Man of the Year. Hij was dé man die voor een economisch mirakel in Duitsland had gezorgd. Tussen 1932 en 1936 daalde de werkloosheid in nazi-Duitsland van 6 miljoen tot 800.000 werklozen. (14) Tegelijkertijd steeg het bruto binnenlands product met 50%. Wat hier echter niet bij werd verteld is, dat dit een economie was die enkel draaide op oorlogsvoering en die alleen mogelijk werd gemaakt door de boekhoudkundige truc van Schacht. Ik hoop dan ook dat dit artikel duidelijk maakt dat het niet Hitler was die de geldhervormer was, maar Feder. Wat ze wel met elkaar gemeen hadden is dat ze beide antisemiet waren.

Een nieuw internationaal financieel systeem

Zowel bij de Eerste Wereldoorlog als bij de Tweede Wereldoorlog begon Amerika pas mee te vechten aan het einde van beide oorlogen.Tijdens beide periodes exporteerde Amerika dan ook allerlei grondstoffen die de oorlogvoerende landen nodig hadden voor hun wapenindustrie. Al deze landen betaalden Amerika met goud aangezien er nog sprake was van een goudstandaard voor de internationale handel. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog bezat Amerika 2/3 van al het goud op de wereld en werd er besloten om over te gaan op een nieuw internationaal geldsysteem, het Bretton Woods systeem. (17) Meer informatie hierover kun je lezen in mijn artikel ‘De petrodollar voor dummies.

Niels Verduijn

 1.     http://www.youtube.com/watch?v=HrWgi6JVsd0
 2.     The Lost Science of Money (Zarlenga)
 3.     http://www.postkoets.nl/artikelen/inflatie.html
 4.     http://www.dub.uu.nl/artikel/column/lichtpuntje.html
 5.     http://nl.wikipedia.org/wiki/Dawesplan
 6.     http://nl.wikipedia.org/wiki/Young-Dawes_pact
 7.     The Lost Science of Money (Zarlenga)
 8.     The Lost Science of Money (Zarlenga)
 9.     http://realcurrencies.wordpress.com/2013/09/16/hitlers-finances-and-the-myth-of-nazi-anti-usury-activism/
 10.     http://nl.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Feder
 11.     http://en.wikipedia.org/wiki/Oeffa_bills
 12.     http://en.wikipedia.org/wiki/Mefo_bills
 13.     http://realcurrencies.wordpress.com/2014/01/21/hitlers-finances-schacht-in-his-own-words/
 14.     http://www.express.be/business/nl/economy/hoe-rekende-nazi-duitsland-begin-jaren-dertig-af-met-de-massale-werkloosheid/178795.htm
 15.     http://nl.wikipedia.org/wiki/Nazi-Duitsland
 16.     Big Business met nazi-Duitsland (Jacques Pauwels)
 17.     http://www.youtube.com/watch?v=wD3KYlpE2lk

26 reacties

 1. Schitterende waarheidsbevinding!
  Je kunt dus eigenlijk wel concluderen dat de vs c.s.banksters in europa,het uiteindelijke groene licht hebben gegeven aan de nazis om de boel in europa uit te moorden ter meerdere glorie van hun hebzucht.BIS heil.

 2. Interessant stukje geschiedenis. Ik denk dat het ook belangrijk is om ook nu weer van de geschiedenis te leren en idd af te vragen, waarom zaken zoals te toen gebeuren mogelijk waren en in te zien wat de risico’s van dit hedentendage is.

  Duidelijk is wel dat als je een bevolking uitknijpt met erstelbetalingen of reddingsgelden dat ze dan leiders aan de macht kunnen helpen, die claimen voor de bevolking op te komen en naar erg binnen gericht, anti-buitenlands beleid voeren.

  Zondebokken zijn snel gevonden als je o.a. de complottheorien leest over de bankiersfamilie’s ….. En let wel dat deze complottheorien niet van vandaag de dag zijn, maar ook de basis vormen voor de verschrikkingen van de holocaust. In die zin is het altijd goed om waakzaam te zijn en nooit tiranie te dulden om excessen te voorkomen, waarvan bepaalde bevolkingsgroepen het slachtoffer worden en verder zondebokvorming van meet of aan moet aanpakken. Dit door zowel misstanden als haat aan te pakken en te wijzen op de noodzaak tot tolerantie en tolerant zijn. Ik denk dat het heel belangrijk is om te blijven waarschuwen tegen fascisme en de voedingsbodem waar het op kan gedeien alsmede onrecht te
  bestrijden.

  Hyperinflatie heeft altijd een oorzaak heeft en die oorzaak vindt zich in extreme omstandigheden en schulden, zoals in het artikel o.a. het steunen van stakers door een staat om zich tegen het configsceren van economische bronnen, wat leidde tot onaflosbare schulden. Nu kan hyperinflatie kunnen ontstaan omdat heel de wereld hun schulden niet af kan betalen en het schuldenprobleem wordt opgelost met nog meer schulden.

  Ook zijn er altijd landen en vaak de meest hypocriete landen en banken, die om voor hun politieke welgevallige redenen foute regimes en zelfs oorlogen steunen. De VS alsmede de banken hebben lang het regime van Hitler gesteund, omdat het luceratief was. Nu worden Al-Qaida, maar ook andere groepen gesteund vanwege politieke en geo-strategische redenen en wellicht spelen ook hier financiele belangen mee.

  Ik denk dat het goed is om de geschiedenis van toen ook te kijken naar de tijd van nu en de risico’s die dit met zich meebrengt.

 3. Een bijzonder goed artikel. Het was wat mij betreft helemaal compleet geweest als er op het eind van dit verhaal nog een link gelegd werd naar de geldscheppende activiteit van 2014 (of moet ik zeggen: ‘whateveritakes’ draghi 2012?)
  In de maand februari van 2014 heeft het duits constitutionele hof een uitspraak gedaan of het ecb wel of niet buiten haar mandaat optrad aangaande het opkopen van staatsobligaties van europese landen die feitelijk hun rekeningen niet meer konden betalen, hierdoor afgewaardeerd werden in hun kredietwaardigheid en hierdoor alleen nog maar geld konden lenen tegen bijzonder hoge rentepercentages.

  De ecb hield en houdt deze marktwerking tegen door gewoon de staatsobligaties op te kopen van deze landen zodat de rente die deze landen moeten betalen laag blijft.

  In hoever botst dit met de inflatiedoelstelling van de ecb namelijk om de inflatie laag te houden?

  Je zou als rechter kunnen redeneren dat de inflatie al geweest is toen men (de minder kredietwaardige europese landen) staatsobligaties uitgaf. En nu ze minder (belasting)inkomsten hebben, omdat de economie in een dipje zit, geen sprake meer is van inflatie en dus kan de ecb deze staatsobligaties opkopen.

  Je kan als rechter ook redeneren dat de staatsobligaties die nu door de ecb worden opgekocht alsnog inflatie-opdrijvend werken want dit geld vloeit hoe dan ook de economie in en hierdoor blijven werkgevers en werknemers dezelfde prijs vragen voor hun diensten en/of producten en gaan ze misschien wel meer geld hiervoor vragen. Ofwel werknemer eisen meer loon en werkgevers verhogen hun product/dienst prijzen.

  Het aparte is dat in een markt-economie het heel gezond is dat prijzen van producten en diensten naar beneden gaan als de bevolking minder geld gaat uitgeven omdat men bijvoorbeeld bezig is iets meer geld op zij te leggen voor de aflossing van hun hypotheek en bijbehorende rente-lasten.

  De ecb noemt dit proces deflatie en wil dat voorkomen. De redenatie achter deze doelstelling dat een economie bij een deflatie-spiraal nog verder van huis is.

  Maar als je als ecb te star vasthoudt aan deze doelstelling dan kun je toch geen gezonde deflatie meer hebben van een economie?
  Ofwel de prijzen zullen toch wat omlaag moeten in een economie wil het voor een consument weer wat betaalbaar worden.
  Maar de ecb wil dat niet.

  Het opkopen van staatsobligaties van de minder kredietwaardige europese landen door de ecb is weer een boekhoudkundige manier van geldschepping net zoals adolf en zijn kornuiten deden in de jaren 30.

  Vooralsnog kan ik mij 1 gevolg hiervan indenken voor de middellange en lange termijn namelijk dat de rijken rijker worden en de armen armer.
  Het verschil tussen de haves en have nots gaat groter worden.

  Als u naar de geschiedenis kijkt, weet u waar dit o.a. toe kan leidden.

  Maar goed, zolang het volk nog altijd geen honger heeft en een teevee waar nog een hoop gratis sport op te zien is (alhoewel er door de nederlandse staats teevee een hoop sport wordt aangekocht met behulp van belastinggeld) blijft de status quo gehandhaaft.

  Toch is het bijzonder opvallend dat wim kok in de jaren 90 nog de complimenten kreeg van bill clinton en andere wereldleiders dat hij er bijna persoonlijk voor gezorgd heeft dat de lonen bevroren werden in nederland in de jaren 80 en dat het daardoor weer bijzonder goed ging met de nederlandse economie. En het IMF daarentegen ervoor pleit dat een van de fundamentele oplossingen van de kredietcrisis is (om de verzadegingsfase van de kredietverlening en alle gevolgen daarvan) om juist te pleiten voor hogere lonen in de westerse wereld.
  En daar pleitte het imf al in 2011 voor.
  Ik geloof dat de VS en Duitsland onlangs iets met het minimumloon heeft gedaan.

  Toch apart hoe de delfatie doelstelling botst met het belang van de trojka namelijk hervormen en goedkopere arbeid en hoe het belang van het imf botst met het belang van multinationals want deze laatste willen juist lagere arbeidskosten anders dreigen ze met verhuizen uit het land van vestiging….

    1. Ben je daar zeker van? Volgens mij de de ECB wel degelijk voor een kleine 200 Miljard opgekochte staatsobligaties op haar balans staan. En is het niet zo dat de ECB nationale banken met een slechte balans in staat stelt dit ook te doen wat toch eigenlijk op hetzelfde neer komt.

     1. Het monetariseren van staatsschulden is verboden in Europese verdragen. Dat het via allerlei schaduwkanalen wel gebeurt, ja, dat denk ik wel. PIIGS banken zitten tot over hun oren in PIGGS staatsschulden en worden gespekt via LTRO’s en TARGET. Ook de FED sponsort Europese banken via hun filialen in de VS. Anders was heel Europa geklapt, en daarmee het systeem wereldwijd.

      Maar dat is iets anders dan het direct opkopen met geprint geld zoals de FED doet.

      Neemt niet weg dat de ECB best een plukje kan hebben gekocht rechtstreeks, maar geef me een linkje als je die hebt / kunt vinden.

     2. Enneh, om je vraag te beantwoorden… ahum, dat komt inderdaad op hetzelfde neer, alleen heet het nu circle jerk ipv monetariseren. 😉

     3. Zelf heb ik er de tijd maar ook de kennis niet voor om te beoordelen hoe het allemaal zit, als dat voor iemand van buiten het eu/ecb kader al te beoordelen is. Toch na een flink aantal jaren politiek, economisch en financieel nieuws te hebben gevolgd heb ik minimaal het idee dat we op het verkeerde pad zitten, en goed ook

      Staatsobligaties op de balans van de ecb, dat was 2 jaar terug veel in het nieuws. Je hoeft de woorden maar even in de zoekmachine te gooien en er komen genoeg links naar boven. Hier eentje uit het NRC, en het totaalbedrag is later best opgelopen. Hoeveel zou ik zo niet weten. http://www.nrc.nl/nieuws/2011/08/15/ecb-koopt-voor-recordbedrag-van-22-miljard-aan-staatsobligaties/

     4. Yep, je hebt gelijk. Ik staar me blind op het feit dat Duitsland dit ten zeerste heeft afgekeurd.

      Het eindeloze spenderen van zuid Europa is Duitsland een doorn in het oog. Vandaar ook dat Duitsland geen eurobonds wilde. Deutsche Bank heeft echter een blootstelling van vele, vele miljarden aan zuid Europa, dus een keihard en langdurig ‘neen’ zit er ook niet in. Vandaar mijn ‘circle jerk’ opmerking.

      Er zit wellicht wel een flinke QE aan te komen overigens. Door de ECB. Bedankt voor je bericht.

    2. Mijn opmerking was alleen bedoeld omdat één of andere lolbroek het nodig vond onder Dick S, maar dan alleen in onderkast, waarschijnlijk een bepaalde suggestie te wekken. Daarop heb ik de eigenaar van de site verzocht zijn naam aan te passen, opdat er geen verwarring kan ontstaan. Dat heeft Biflatie inmiddels geregeld. Vandaar dat er nu staat Dicks en dat zou voldoende moeten zijn, lijkt me. In ieder geval voor de oplettende lezer.

 4. in 1933, het jaar waarin hitler aan de macht kwam confisceerde de vs het goud van zijn bevolking, in nazi duitsland werd geld op goedkoop metaal/papier geslagen/gedrukt, goud was voor de gewone burger afgelopen, omdat in veel landen destijds de goud en zilver standaard voor munten was afgelopen, was grote inflatie veel beter mogelijk.
  (vergelijk eens de zilveren rijksdaalder van voor ww2 en na ww2, dan weet je gelijk dat geld minder waard werd, nederland schafte in 1933 het gouden tientje af.

  een punt waar ik mij altijd over heb verbaasd zijn de voor die periode hyper moderne huizen in oost/centraal europa, als je kijkt naar de huizenbouw in centraal/oost europa in de periode 1850 tot 1910, zeer luxe moderne appartementen complexen met centrale verwarming, dubbel uitgevoerde ramen, luxe badkamer, luxe keuken, hoe kan het opeens dat dit alles gebouwd kon worden? het moet alleen mogelijk zijn geweest met enorme kredieten, dit moet de bubbeleconomie van die tijd zijn geweest, ook al was er een gigantische industrialisatie wat producten goedkoper maakte, waar kwam al dat geld vandaan? zelf denk ik weleens dat dit mede oorzaak van ww 1 is geweest. te grote leningen/bubbels

  1. Jaren tachtig. Tijdens de grote depressie heeft geld weinig waarde meer. Men gaat maar aan het werk om nuttig bezig te zijn en voor die dag brood op de plank te krijgen. Het maakte niet meer uit hoeveel bijgedrukt geld je kreeg want eten en wat kleding is ongeveer alles wat je voor kon kopen.

   De machthebbers konden geld bijdrukken en prachtige huizen voor zichzelf laten neerzetten en luxe voor zichzelf maken. Dit is de kant waar we langzamerhand opgaan.

   1. hman, de luxe huizenbouw was relatief kort voor de eerste wereldoorlog, dus voor de hyperinflatie, lees mijn tekst

    de wortels van de hyperinflatie liggen bijna altijd in de leningen aangegaan om oorlog te financieren, kijk naar de leningen die de duitse regering afsloot om ww1 te financieren en kijk eens naar de devaluatie van de dollar kort na de vietnam oorlog

 5. (welke partijen er allemaal hebben meegeholpen met het financieren van de nazi’s valt buiten de scope van dit artikel)

  George Bush’s grandfather, the late US senator Prescott Bush, was a director and shareholder of companies that profited from their involvement with the financial backers of Nazi Germany.

  http://www.theguardian.com/world/2004/sep/25/usa.secondworldwar

  The Guardian has obtained confirmation from newly discovered files in the US National Archives that a firm of which Prescott Bush was a director was involved with the financial architects of Nazism.

 6. Welnee joh, DQM (Drama Queen MadMan) gaat helemaal nèrgens naar toe. Misschien beseft ie ’t nog niet, maar deze individu is verslààfd aan Bifi, inclusief de commentaren van houtskool, R, S7P, Dick S, ondergetekende en de nog vele, vele andere lezers/reaguurders.

  Dus ZWETS aub nou een wat minder, Drama Queen … je KUNT nou eenmaal niet ZONDER ‘Biflatie’ en ‘ons’ leven jo, geef ’t nou maar toe, Badgast van Breskes hihi

  Vooruit, een toegift voor je dan :

  http://www.xandernieuws.punt.nl/content/2014/02/Bevestigd-EU-Commissie-wil-beslag-leggen-op-spaargeld-en-pensioenen

  Want een Slimme Meid is op haar toekomst voorbereid WAHAAHAA !!

  1. Nou als redelijk slimme meid was ik op tamelijk veel voorbereid. Ik dacht nl. dat zoiets eigenlijk meer aan onze ‘vrouwenwereld’ voorbehouden was. Zo zie je maar weer hoe je je in mannen kunt vergissen. Het blijven beesten, geloof me maar. Wordt tijd dat ze boel weer aan ons overlaten. Lang leve de matriarchale revolutie. De laatste die ik hiervan zag was het plaatje van de Franse revolutie, met je raadt het al, een vrouw pontificaal voorop op de barricaden. Nee geef mij maar een Jeanne d’Arc, die liet ze nog eens een poepie ruiken of Penthesilia.
   Met excuus aan de schrijver van het artikel, dit is wel off topic. De enige link is geschiedenis en eerlijk gezegd ben ik wel benieuwd naar de vrouwen in het leven van de hoofdfiguur uit het artikel. Hadden die niets in te brengen dan? Mannen, poeh, alleen maar goed voor….. en zelfs dat kunnen ze vaak nog niet eens goed.

   1. Beste Doornroosje,

    Je schrijft “Zo zie je maar weer hoe je je in mannen kunt vergissen. Het blijven beesten, geloof me maar. Wordt tijd dat ze de boel weer aan ons overlaten.”

    Ik geloof niet alleen dat we (mannen) beesten zijn. Ik weet het zeker. Dat neemt niet weg dat er nogal wat vrouwen zijn die juist achter de grootste beesten aanlopen.
    Het blijft natuurlijk zaak om te blijven relativeren. Gelukkig zijn er heel veel mannen die het beest in zich in bedwang houden, maar dat zijn vaak niet diegenen die dagelijks het nieuws halen.
    Omdat vrouwen – en ik bedoel dat absoluut niet denigrerend – zorgzamer, voorzichtiger en misschien ook bedachtzamer van aard zijn dan mannen zou de wereld er heel misschien beter uit kunnen zien als zij het voor het zeggen hebben.
    Maar ik denk dat juist de vrouwen die achter de beesten aanlopen of de puur mannelijke vrouwen dan boven komen drijven, waardoor het allemaal weinig of geen verschil zal maken.

    1. Soms denk ik wel eens dat wij ‘replicatoren’ maar eens een quotum moesten instellen. Dan zou de wereld er wel iets anders uitzien, nietwaar? Dat quotum kun je natuurlijk op vele manieren invullen. ‘Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe’, zegt een bekend wijsje.

     Niet zo lang geleden liep ik langs de weilanden met mijn hond en zag schapen met bont gekleurde achtersten. Toch was er een schaap tussen met een bontgekleurde kop. Mijn hond heeft daar in opperste verbazing wel een kwartier lang naar gekeken, draaide zich toen eindelijk om en ging verder en hield wijselijk haar bek. Waarschijnlijk bang om mij voor het hoofd te stoten, met vragen waar ik toch geen antwoord op zou weten.

     1. Feminisme is per definitie deflatoir. En dat kunnen we echt niet gebruiken in een wereld van teveel papieren beloften.

     2. Daar kan ik niet om heen houtskool. Maar je vergeet de intrinsieke waarde die ik toevoeg. Productiekosten: nul. Plezierfactor: oneindig. Mogelijk eindresultaat: tussen nul en oneindig. Dus als papieren derivaat zeer waardevol, is het niet zo?

 7. Gaan wij weer… Antisemiet? Men was dus anti Arabier?
  Nazi’s hadden iets tegen joden maar dat zijn allang geen semieten meer hoor. Ook al zouden ze dat wel willen maar het is een geloof…

 8. ik zal m ook een keer posten omdat veel dingen nog nieuws blijken te zijn hier: kijkt u allen de trilogie Zeitgeist, ja, 6 uur van je leven verkloot…maar dat maakt veel woorden overbodig

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: