Hoe de dollar aan zijn einde zal gaan komen

Onlangs schreven een paar Biflaten over de rol van de dollar en haar verhouding met de overige andere valuta’s. Terecht overigens en daar wordt hier wat verder op ingehaakt.

dollar

De stellingname daarbij is als volgt: Alle valuta’s ter wereld zijn tegenwoordig op de één of andere manier afgeleiden van de dollar. Naast valuta’s zoals de Russische Roebel, de Chinese Yuan, Japanse Yen en Euro, dus ook de zwakkere broeders zoals de Bolivar en de Peso, uit respectievelijk Venezuela en Argentinië. Zo lang deze gebruikt kunnen worden om dollars aan te kopen, en dat geldt dan voor zowel de officiële als de zwarte markten, zullen zij in circulatie blijven.

Fiat dollar

Stel dat een bepaalde fiat valuta tot doel heeft alleen en exclusief gebruikt te worden binnen bepaalde nationale landsgrenzen. En dat er ook geen plannen zijn voor commerciële doeleinden buiten die grenzen. Het land is dus volkomen self supporting. Zelfs dan zal een dergelijke uitgegeven valuta nog steeds alleen maar waarde hebben als het gekoppeld is aan een externe bron. Dat kan dan zijn de dollar, of enige andere valuta die afgeleid is van die dollar, hetgeen op hetzelfde neerkomt. Een fiat valuta kan niet bestaan zonder ‘afstamming’ en vandaag de dag is die afstamming dus de fiat dollar.

Maar datzelfde principe moet dan natuurlijk ook gelden voor die fiat dollar zelf.

Het bestaansrecht van de huidige fiat valuta’s hangt nu dus af van hun mogelijkheid om ze in te ruilen tegen dollars. En voor de fiat dollar geldt dan dat deze alleen maar kan bestaan zolang er goud mee gekocht kan worden.

Backwardation

Nou wil het geval dat de conditie waaronder geen enkele hoeveelheid dollars in staat is om ook maar één gram goud aan te kopen, bekend staat onder de naam ‘permanente backwardation’. Nou zullen er natuurlijk altijd mensen toe overgehaald kunnen worden om afscheid te nemen van een deeltje van hun goud in ruil voor dollars of andere valuta’s. Maar grote aankopen fysiek goud kan alleen maar gebeuren op wereldmarkten en zolang die backwardation alleen maar tijdelijk is. Dat wordt anders als deze mogelijkheid verdwijnt, namelijk dus op het moment dat backwardation permanent wordt.

Bij backwardation – zoals het zich nu meermalen in recente tijden gepresenteerd heeft – gaat het goud ondergronds. Haar eigenaren willen het niet verkopen en op de markten is er ook niemand die tegen een toekomstige levering goud wil aankopen, zelfs al is de toekomstige prijs lager dan die van fysiek goud voor onmiddellijke levering. Maar bedenk goed, tot nu toe is er sprake van een tijdelijke backwardation en geen permanente.

Op het moment dat backwardation zichzelf presenteert als permanent, is het gedaan met de dollar.

Permanente backwardation

Dat proces zal zich als volgt ontvouwen: op enige toekomstige datum zal de prijs voor goud voor toekomstige levering altijd goedkoper zijn dan die voor onmiddellijke fysieke levering, d.w.z. in backwardation. Maar een terugkeer naar ‘contango’ hetgeen het omgekeerde is van ‘backwardation’ zal niet meer plaatsvinden. De prijs voor die toekomstige leveringen zal stagneren op een laag niveau – en dat komt over als een grote kans – maar de prijs voor onmiddellijke fysieke uitlevering van goud (spotprijs) zal gaan stijgen. De backwardation zal nu niet meer verdwijnen omdat men fysiek goud wil bezitten (boter bij de vis) en niet één of ander vage belofte van een toekomstige levering.

Als de prijs voor onmiddellijke levering van fysiek goud hoger is dan die voor toekomstige leveringen en deze conditie wordt permanent, betekent dat dat de dollar niet langer geaccepteerd wordt. De prijs van de toekomstige levering mag dan wel extreem laag zijn, maar de markt is blijkbaar niet in dat aanbod geïnteresseerd, omdat men het fysieke goud onmiddellijk wil hebben.

De prijs voor fysiek goud met onmiddellijke levering – de zogenaamde ‘spot’ prijs voor goud – zal de hoogte inschieten en de backwardation zal permanent blijken te zijn. Tenslotte zal de prijs naar een dermate hoog niveau oplopen, dat er geen verdere biedingen in dollars, of wat voor afgeleiden daarvan ook, meer zullen komen.

Dat is het moment dat de dollar ter ziele zal gaan.

Run op goud

Wanneer de economische en financiële crisis in de wereld explodeert – en dat kan niet anders – dan zullen de overheden van alle landen ter wereld enorme hoeveelheden fiat geld drukken, want dat is nu eenmaal hun enige remedie.

Dat zal enorme run op goud geven ten koste van de dollar en al zijn dollarderivaten.

Dit alles zal de ‘permanente backwardation’ van goud veroorzaken en een einde maken aan het wereldomvattende rijk van de fiat dollar.

Het zal dan niet meer mogelijk zijn om goud te bemachtigen, behalve door daar goederen en diensten voor in ruil te geven. Met andere woorden, goud zal weer haar rechtmatige plaats als het echte geld in te nemen.

Wanneer dit zal gebeuren?

Het is onmogelijk om daar een tijdstip voor te bepalen. Alles wat we weten is de totale wereldschuld uitgedrukt in fiat dollars astronomisch is. Sinds het financiële debacle van 2007-2008 is die niet naar beneden gegaan, in tegendeel die schuld is met sprongen omhoog gegaan en is absoluut onaflosbaar geworden. De situatie is nu nog kritischer en labieler dan zo’n 6 jaar geleden en een economische en financiële ineenstorting is, vroeger of later, onvermijdelijk.

Maar dat betekent nog niet het eind van de wereld.

Bron bewerkt naar Hugo Salinas Price

62 reacties

 1. Dat de Dollar zal vallen wordt al jaren voorspeld. Gezien de huidige mondiale ontwikkelingen zou dat binnen afzienbare tijd aanstaande kunnen zijn. Helemaal mee eens dat de situatie nu nog kritischer en labieler is dan 6 jaar geleden. Het gaat spannend worden de komende tijd. Let op de beurzen. Overigens is een ineenstorting van de financiële markten niet het einde van de wereld. Wel zal een economische depressie zorgen voor maatschappelijke onrust.

 2. Het verlaten van de USD als reservemunt is een niet mis te verstane dreiging en beslist niet onwaarschijnlijk, net om deze reden kan een wereldmunt soelaas bieden maar dan betreden we een zogeheten ‘overkoepelende waarheid’. Mijn ‘aversie’ jegens goud wordt mede hierdoor verklaard, persoonlijk zie ik goud dan ook niet als het ‘echte’ geld waardoor we wellicht van mening verschillen in deze context. Nu, dit neemt de optie van goud niet weg, uiteindelijk weten we allemaal wel dat het ‘menselijke handelen’ centraal staat. Hoe dan ook, het is mi bijzonder raadzaam om dit alles ernstig te nemen, weinig mensen beseffen wat er op het spel staat en zouden met een schok kunnen wakker worden als het zover is.

  1. Wat mij betreft mag goud ook wat anders zijn, maar moet dan wel aan dezelfde voorwaarden voldoen. En één van de belangrijkste aspecten daarbij de Stock-to-Flow ratio. Een aspect dat ik nu al vele keren benoemd hebt en wat nog steeds niet goed begrepen wordt. Die ratio niet zomaar ontstaan. Kijk ook maar eens wat Ronald Stöferle hierover te zeggen heeft.
   http://kingworldnews.com/kingworldnews/KWN_DailyWeb/Entries/2014/10/11_Still_Worried_About_The_Gold_%26_Silver_Smash_-_Just_Read_This.html
   En al een aantal keren heb ik zijn jaarlijkse rapporten ‘In Gold we Trust’ aangehaald.

   1. Ga nu welicht weer een domme vraag stellen, een vraag waar ik weinig antwoord op krijg overigens. Bij ‘stock to flow’ kan ik me ondertussen iets voorstellen maar wat bepaalt nu ‘bij oorsprong’ de geldhoeveelheid wanneer we goud aanhouden, is dat het goud dat in ‘Fort Knox’ (+/- 18%) ligt of het totale pakket?

    1. Onder de goud(kern) standaard representeert een munt een gegarandeerde hoeveelheid goud, bijvoorbeeld 1$ = 1 gram goud. Ga je in zo’n systeem naar de centrale bank dan kun je met je $20 biljet ten alle tijd 20 gram goud claimen.

     De centrale bank kan in zo’n goud(kern)standaard fractioneel bankieren door meer bankbiljetten in omloop te brengen dan ze aan goud bezit. Algemene banken zetten daar nog eens hun hefbomen op via de girale kredietverlening. Als de centrale bank het te gek maakt en het fiatgeld te veel aan koopkracht verliest zullen steeds meer bankbiljetten ter inwisseling in goud bij de centrale bank aangeboden worden waardoor de goudvoorraad uitgeput raakt. Om dat te voorkomen zal de centrale bank haar rentetarieven verhogen. Dat remt de kredietverlening waardoor de geldhoeveelheid weer gaat krimpen.

     Uiteindelijk is het dus de geloofwaardigheid van het beleid van de centrale bank die bepaalt hoe groot de geldhoeveelheid is bij een gegeven hoeveelheid goud.

     1. Dank Rocksan, wil me bewust even beperken tot wat je goud(kern)standaard noemt.

      R : Onder de goud(kern) standaard representeert een munt een gegarandeerde hoeveelheid goud, bijvoorbeeld 1$ = 1 gram goud. Ga je in zo’n systeem naar de centrale bank dan kun je met je $20 biljet ten alle tijd 20 gram goud claimen.

      W : Als we onze problemen bij de bron dienen aan te pakken, dan zie je hier iets interessants. De intrinsieke waarde van goud is quasi nihil, de tegenwaarde is derhalve een menselijke afspraak. Anders gezegd, principieel kunnen we die tegenwaarde verhogen waardoor er meer geld in omloop kan/mag gebracht worden, de hoeveelheid goud blijft hetzelfde. Ergo, er is dus geen oorzakelijk verband tussen de geldhoeveelheid en de goudvoorraad, we hebben dat goud niet nodig om menselijke afspraken te maken. Begrijp je?

   2. Louter informatief, niet ongekende materie, neem ik aan

    Vraag en aanbod? Het draait vandaag de dag allemaal om de stock to flow ratio. Terwijl we de titel lezen zijn we ervan overtuigd dat collega economie professoren uit schaamte hun hoofd laten buigen omdat het krabbelen van x en y grafieken niets heeft opgeleverd. Economen over de hele wereld worden getroost met het feit dat de wet van vraag en aanbod nog steeds domineert in de markt. Echter, we geloven dat er een belangrijke uitzondering gemaakt dient te worden voor een geel en nutteloos metaal. Een metaal dat toevallig een paar duizend jaar de monetaire systemen heeft gevormd, namelijk goud.

    http://marketupdate.nl/nieuws/goud-en-zilvermarkt/goud-en-de-stock-to-flow-ratio/

    1. Waarom zou de prijs van goud niet aan de ‘wetten’ van vraag en aanbod voldoen? Een hoge stocktoflow betekent slechts dat het aanbod zeer inelastisch is met betrekking tot de prijs. De aanbodcurve loopt (als je op de horizontale het aanbod van goud en op de verticale as de prijs ervan zet) verticaal: prijsveranderingen van goud leiden (zeker op de korte termijn) niet of nauwelijks tot meer aanbod. Dit heeft tot gevolg dat een toename in de vraag naar goud tot een relatief grote stijgingen in de prijs van goud zal zorgen. Om vraag en aanbod aan elkaar gelijk te krijgen moet immers alle aanpassing uit de prijs komen,omdat het aanbod nu eenmaal inelastisch. Blijft echter gewoon marktwerking.

     Waarom goud? Iemand heeft eens gezegd: om dezelfde reden dat er allemaal van die kleine lettertjes en tekentjes op bankbiljetten staan, dat wil zeggen om te zorgen dat we eerlijk blijven ruilen.

     1. Lijkt me vrij eenvoudig, goud was ooit betaalmiddel, van een betaalmiddel een product maken is van ‘vraag een aanbod’ een karikatuur maken. Je kan het zien als een ‘appeltje voor de dorst’, je zal nog steeds appelen moeten hebben. Onze liquiditeitsvoorkeur wordt vooral bepaald door onzekerheid, uit angst wordt er dan vaak teruggegrepen naar iets dat we kennen zoals goud, eerder regressief dan progressief. Goud als product heeft amper waarde, de waarde die men hier aan toekent heeft meer met de psyche (=> aangenomen tegenwaarde) te maken dan intrinsieke waarde. Anders gezegd, als morgen dat collectieve geloof vervangen wordt door iets anders (bv elektronisch geld) dan komt de zogeheten ‘goudoorlog’ heel absurd over.

 3. Groot mysterie voor me wanneer de dollar aan z’n einde gaat komen en of dat einde met een spectaculaire klap komt, of meer gecontroleerd via een internationaal gecoordineerde reset. Misschien gaat het allemaal wel heel anders. Worden de VS gewoon langzaam overgenomen door buitenlandse financiers. Geen idee.

 4. De dollar is een terminale patient, die op een kunstmatige manier door de beademingsapparatuur in leven word gehouden, en de NWO zal het moment bepalen wanneer de stekker er uit gaat. Dit zal het startschot zijn voor wereld weide chaos. Ordo ab chao.(De grote verdrukking) Agenda 21, de wereldregering, de antichrist. Alles verloopt volgens plan, voor de illuminatie.

 5. Goud als product heeft amper waarde, de waarde die men hier aan toekent heeft meer met de psyche (=> aangenomen tegenwaarde) te maken dan intrinsieke waarde.

  Mensen kopen geen goud voor de lol. Ze doen dat omdat ze steeds minder vertrouwen hebben gekregen in de papieren alternatieven. Al die papieren alternatieven zijn uiteindelijk niet meer dan betalingsbeloften. Beloftes van tegenpartijen die insolvabel zijn, that is.

  1. Idd, het vertrouwen is zoek, net zoals de economische logica als gevolg van een uit de hand gelopen ‘monopolyspel’. Kunnen er wellicht nog duizend boeken over schrijven maar die werden al eens geschreven, het komt finaal altijd op hetzelfde neer, een kwestie van financiële ethiek, normen en waarden. Als het beleid dat niet schijnt te begrijpen, de sociale gevolgen loodzwaar. Manuel Castells omschrijft het goed …

   ‘Het eindresultaat van het proces van financiële mondialisering zal misschien zijn dat we in de kern van onze economieën een automaat hebben gecreëerd die in beslissende mate ons leven conditioneert. De grote nachtmerrie van de mensheid – er getuige van zijn hoe machines onze wereld gaan beheersen – lijkt op elk ogenblik werkelijkheid te kunnen worden, niet in de vorm van robots die banen overbodig maken, of grote regeringscomputers die ons dag en nacht bewaken, maar als een elektronisch systeem van financiële transacties.’

   Deze automaat functioneert volgens een eigen logica die niet de logica is van de regels van onze traditionele markt. Overheden, ondernemingen en financiële instellingen hebben vrijwel geen greep op de dynamiek van de door de automaat in beweging gebrachte geldstromen, ondanks hun rijkdom en macht. Toch is – op grond van de enorme veelzijdigheid en accuratesse van de nieuwe informatie en communicatietechnologie – een effectieve regulering van de wereldeconomie technisch denkbaar. Het schort niet aan technologie, maar het draait om menselijke (en dus ook om politieke) waarden. Deze menselijke waarden kunnen veranderen, het zijn geen natuurwetten. Dezelfde elektronische netwerken van informationele en financiële stromen kunnen worden afgestemd op andere waarden.

   Zoals Castells mi terecht aangeeft, kunnen we het systeem ook aanwenden om het herstel veel sneller te laten verlopen. Ik kan me voorstellen moest je zelf aan de knopjes zitten, dat je dat vingervlug zou regelen. Hoe zou je dat aanpakken?

   1. Ik denk dat ik zou aansluiten bij de ideeen van Steve Keen’s ‘debt jbilee’. Neem aan dat je daar wel mee bekend ben. Schuldvrij door de staat in omloop gebracht geld naar de huishoudens met zware schulden, met daar aan gekoppeld de verplichting hun schulden zoveel mogelijk af te lossen. Om het allemaal een beetje eerlijk te houden ontvangen huishoudens zonder schulden een vergelijkbaar bedrag zonder verdere verplichtingen. Met zo’n debt jubilee beginnen alle multipliers onmiddelijk de goede kant op te draaien. In plaats van torenhoge aflossings- en renteverplichtingen en de daar uit voortvloeiende krimp, komt er nu ruimte voor meer bestedingen, en dus mee productie en inkomen. Door de versnelde aflossing wordt de opgeblazen financiele sector weer tot normale proporties teruggebracht en de solvabiliteit van de sector versterkt.

    Een debt jubilee zoals Keen zich dat voorstelt zal niet pijnloos zijn. Het printen van geld zal inflationaire impulsen geven, maar die geldontwaarding is in feite niet meer dan een confrontatie met de realiteit dat de opeenstapeling van schuld tot papieren waarden heeft geleid die veel minder waard zijn dan ze thans lijken.

    Zo bekeken is het schuldenprobleem nog een van de minst bedreigende, want in principe hanteerbare, uitdagingen waar we als mensheid voor staan.

    1. Klinkt als een heel goed plan. Een tekort aan geld los je op met meer schuldenvrij geld, dat verlicht de druk op ons geldsysteem. We hebben gezien dat er een maximum zit aan de schuldquote die mensen accepteren. Zo lang men het geld niet wil lenen moet er maar wat geld gegeven worden.

 6. Goede vraag van Koos Jansen;
  Komt er nog antwoord op?@KoosJansen: @Biflatie ik heb helaas jullie stuk gemist over dat elke fiat valuta waarde ontleend van een externe bron. Valt dat terug te lezen?

  1. @ Koos Jansen
   In het oorspronkelijke artikel van Hugo Salinas valt dit niet terug te lezen. Maar hou even vast aan de gedachte dat de dollar dus niet meer geaccepteerd wordt. Dat betekent dus automatisch dat goederen en diensten niet meer met de dollar betaald kunnen worden. Hugo Salinas Price ziet dan als enig mogelijk alternatief goud (en ook zilver). Zelf schrijft hij veel over zilver, maar zijn achterliggende gedachte is de unadulterated gold standard. Een term die nogal eens gebruikt wordt door de New Austrian School van prof. Fekete. Als je daar meer over wilt weten lees dan de lectures van prof. Fekete over Money and Credit uit 2002 The real Bill Doctrine, 2004 Gold and Interest en 2005 The principle of the Gold Standard – the 10 pillars.
   Deze lectures geven m.i. een duidelijk beeld van hoe een economie zou moeten kunnen functioneren en het gaat me te moeilijk worden op dit ogenblik om dat in een paar woorden te vangen.

   1. Ik moet trouwens iets rectificeren: ik schreef zijn achterliggende gedachte is de unadulterated goud standaard. Dat vermoed ik, ik kan natuurlijk niet voor hem spreken. Wel weet ik dat hij prof. Fekete regelmatig aanhaalt en niet zonder reden, denk ik dan maar.

   2. Dank voor het antwoord.

    Het enige wat ik mij nog kan herinneren van de boeken van MIses, is dat elke fiat valuta in eerste instantie zijn waarde ontleende aan een externe bron (goud) alvorens deze verbinding kon worden verbroken en die valuta compleet fiat was.
    Men kan niet in een land zonder een ‘externe bron van waarde’ een fiat valuta beginnen uit te geven. Deze valuta zal eerst in omloop worden gebracht door koppeling aan goud of de dollar (of schelpen), daarna kan de verbinding worden verbroken. (stel je voor een land met enkel ruilhandel en de overheid begint opeens papiertjes uit te lenen, zou een bende worden 😉

    1. Ik stel het me voor: die overheid legt een belasting op die geheven wordt in dezelfde papiertjes als ze als geld wil gaan uitgeven. Nu mot je wel als burger.

     1. Exact Rocksan, zo lang men schulden of belastingen moet betalen in een bepaalde valuta is er gelijk vraag naar die valuta. Ook diegene die geen schulden hebben zullen merken dat het handig is om die valuta te accepteren in ruil voor hun producten en diensten, omdat ze weten dat er andere mensen zijn die wel geld nodig hebben om schulden af te lossen. Interessant is ook het boekwerkje van Warren Mosler over Seven Deadly Innocent Economic Frauds: http://moslereconomics.com/wp-content/powerpoints/7DIF.pdf

    2. Misschien kunnen we dit even kortsluiten wat misschien diepgaander reflectie vergt, de ‘externe bron’ waar men het over heeft is het spreekwoordelijke ‘niets’. Geld is immers een abstractie, het is een idee dat we om praktische redenen in materiële vorm omgezet hebben. Psychologisch gezien betekent de ‘verbinding verbreken’ de onthechting van dit materiële aspect waardoor we terug die ‘externe bron’ in herinnering brengen.

     En dan komt het, we blijken nu een probleem te hebben met banken die geld ‘uit het niets’ creëren terwijl net dat onze redding is. Het enige obstakel is hier nog het dogma ‘geld = schuld’, aangezien we schulden louter technisch kunnen wegwerken, is ook dat probleem – zij het vooralsnog conceptueel – opgelost. Op deze manier komen we uit bij de ‘tragische absurditeit’ waarvan sommigen gewag maken, dit is geen arbitraire stelling maar de nuchtere waarneming wanneer we het complete plaatje doorzien.

    3. Fekete gaat verder door op von Mises, Menger en anderen. Om een goed begrip te krijgen van hoe handel in goederen en diensten functioneert, zal je moeten kijken naar haar ontstaansgeschiedenis en de daaruit voortvloeiende mechanismen. Goud is niet zo maar één of andere plotselinge wereldwijde afspraak geweest.
     Maar wat ik veel belangrijker zou vinden is commentaar op het verhaal over tijdelijke en permanente backwardation en de gevolgen voor de zoveelste papieren valuta, de dollar. Daar gaat het nl. over.

     1. Dat goud niet ‘plots’ ontstaan is, mee eens. Kan je slechts m’n visie delen, evolutionair hebben we al een hele weg afgelegd, in deze zin heb ik persoonlijk goud losgelaten en neem ik elektronisch geld als basis, net zoals een wereldmunt. Vanuit dit perspectief is elke relatie met het fysieke goud irrelevant waardoor je m’n ‘aversie’ beter kan kaderen. Wat mechanismen betreft, heel andere kwestie maar dan komen we uit bij de ‘mismeestering’ van onze economie, dit is inclusief een aantal platitudes die redelijk vastgeroest zitten. Het belemmert mi ook een beter begrip over biflatie. Anders gezegd, het kan alle kanten op, goedschiks, kwaadschiks. Gezien de omstandigheden vrees ik het ergste, ik hoop van niet.

     2. Oei, het was bedoeld als antwoord aan Koos en niet voor jou Werner. En je kunt wel begrijpen dat ik het totaal met je oneens ben, daar waar het goud betreft. Bernanke denkt er ook zo over en kwalificeerde goud als een overgebleven relikwie uit vervlogen tijden. Hij gebruikte het woord ‘traditie’. Ik denk dat Bernanke er een verkeerd beeld van heeft. Als je goed over de zaken nadenkt zul je misschien zien dat een transactie nooit afgerond is voordat er andere goederen of diensten voor uitgeleverd zijn. En één van die goederen is blijkbaar voor de meerderheid van de wereldbevolking goud. En ik zeg nog maar eens een keer, dat is niet zomaar gebeurd. Ik begrijp heel goed dat dit een aantal mensen tegen de borst stuit, maar op mij dat komt dat meer over als een soort van ontkenning, het sluiten van je ogen voor de feiten. En in die zin kun je goud zien als één van de vormen van geld.

     3. Meningen daarover zullen verdeeld zijn, Bernanke wou er misschien vanaf om andere redenen dan wat ik hiermee bedoel. Niet dat ik de man zo goed ken maar heb hem bv nooit horen spreken over de synchronisatie van de koopkrachtpariteit. Om je tegemoet te komen, voor mij mag het ook goud zijn, als het maar menselijk wordt.

     4. Toch dit nog even

      D : Als je goed over de zaken nadenkt zul je misschien zien dat een transactie nooit afgerond is voordat er andere goederen of diensten voor uitgeleverd zijn. En één van die goederen is blijkbaar voor de meerderheid van de wereldbevolking goud.

      W : Bedoel je hier goud als betaalmiddel of product? Is me niet geheel duidelijk.

     5. Permanent backwardation laat zien dat de dollarprijs van (papier)goud te laag is ten opzicht van de prijs van fysiek goud. Misschien omdat men de COMEX niet meer vertrouwt., maar waarom zou dit het einde van de dollar als reservevaluta moeten betekenen?

     6. Werner, ik begrijp je niet goed. Hoe bedoel je geld of product? Het is denk ik, juist de dualistische eigenschap van goud die het uitermate geschikt maakt als geld in de vorm van een product. Papier kan je ook als product zien, maar als je op hetzelfde papier product verschillende waarden kunt drukken en het daardoor verschillende waarden kan laten aannemen, klopt er ergens iets niet. Papier heeft nauwelijks intrinsieke waarde, goud als product in gewicht wel. Wat mij betreft hoeft geld geen goud te zijn, maar het moet wel aan alle eisen voldoen waar goud ook aan voldeed en nog steeds voldoet. Dan kom je bij o.a. de Stock-to-Flow ratio, maar ook bij de vele andere eisen waaraan goud in de vorm van geld wel voldoet. Andere systemen laten een hoop van die eisen varen, wat dus automatisch betekent dat we niet meer over hetzelfde spreken.
      Ik begrijp echt wel dat een aantal mensen beslist geen waarde willen hechten aan een tangible asset zoals goud. Maar in de kern van de zaak is goud de representant van een vrije markteconomie en fiatgeld van een geleide economie. In de vrije markt kiezen de mensen zelf wat geld zou moeten zijn, in de geleide economie wordt dit opgelegd. En dat kan een heel lange discussie worden, die we hier niet snel tot een oplossing zullen brengen.

     7. Beste Dick, een debat kan lang duren naargelang de consensus die sterk afhankelijk is van de keuze waarop we verder bouwen. We zijn het er denkelijk over eens dat het soort geld (kauri, zout, goud, papier …) uiteindelijk irrelevant is, het is de wijze hoe we het monetaire beleid voeren dat cruciaal is. Economische statistieken en modellen zijn beslist handig maar zijn onderhevig aan de doelstelling van de gebruiker, dit brengt ons tot de praxeologie, de studie over het menselijke handelen/aspiraties. Aandacht hiervoor brengt ons tot heel andere bevindingen die we zonder meer ‘onthutsend’ mogen noemen. In relatie tot het soort geld zien we vandaag drie soorten die we tegelijkertijd gebruiken, zijnde (1) goud, (2) papier en (3) elektronisch geld. De combinatie gekoppeld aan monetair winstbejag leidt tot chaos en bijhorende non-dialoog (zoals ik het noem), als we dit aanhouden kunnen we nog eeuwen deze dialogen voeren, zullen dan ook nooit tot een doorbraak komen. Om dit helder te krijgen zullen we dan (initieel als denkexperiment) iets (=> 1,2 of 3) moeten schrappen, wat we schrappen is een menselijke keuze/afspraak. Ergo, als het goud wordt dan vallen de andere twee weg maar dan zitten we nog steeds met de verwevenheid ‘betaalmiddel vs product’ van goud.

      Om die verwarring te overstijgen opteer ik persoonlijk een andere keuze, aangezien nog slechts 3% van het geld fysiek (2) is, is elektronisch geld (3) evolutionair logisch. Het grote voordeel van elektronisch geld is dat je morgen een script kan schrijven en een herschikking kan doorvoeren. En dit is geen grap, het is technisch perfect denkbaar. Met goud kan je naar idee hetzelfde doen, je hebt dan enkel veel transport nodig, begrijp je? Finaal, en daar ben ik het volkomen met je eens, als je malafide mensen aan de knopjes zet, mogen we bedenken wat we willen, geen enkel systeem zal werken dan. En dat is wat we vandaag zien, het treft letterlijk miljoenen mensen (en dan beperk ik me tot Europa).

    4. Overigens Koos,

     Er zal inderdaad enige waarde moeten liggen aan de oorsprong voordat er ontkoppeling plaatsvind.

     Het is een pendule die slingert van gedekt naar ongedekt. Telkens heen en weer, al duizend jaar.

 7. die run op goud scenario’s zullen er in de praktijk niet komen, er zal wel vraag zijn naar edelmetalen maar de markt wordt van overheidswege bevroren,
  de beste voorbeelden van scenario’s van mogelijke gevolgen zijn dagelijks te zien in Argentinië en Venezuela, daar willen de burgers wel edelmetaal kopen, het is alleen zeer moeilijk te krijgen. Een voorbeeld uit recent verleden is Chili waar de socialistische president wel geld drukte maar de prijzen van goederen vastlegde met een geruïneerde economie tot gevolg. zelfde scenario is lang gelden in Rome waar de denarius steeds minder edelmetaal bevatte maar waar de keizer wel vaste prijzen vaststelde,
  Het oude rome is ten onder gegaan en de president van Chili is opgevolgd door een dictator die de orde heeft hersteld (dit met bloedige hand en schendingen van de mensenrechten)
  deze scenario’s zijn de meest waarschijnlijke, het Weimar scenario van kruiwagens vol met gedrukte bankbiljetten geloof ik niet, eerder een totalitaire budgettering voor burgers vastgelegd door de overheid. (de werkelijke economie zal in alle scenario’s grote schade lijden en enkel hersteld kunnen worden door een grote schuldensanering en het vaststellen van een nieuwe munt die ‘tijdelijk’ ergens door gedekt zal moeten zijn om vertrouwen te scheppen. net zoals in diverse malen in Frankrijk is gebeurt na de invoering van papier geld.

  1. # jaren tachtig.
   Ik geloof dat U een juist beeld schept van wat zich gaat afspelen.
   De overheid (met steun van de bankiers) willen absoluut niet dat burgers het fiat geld de rug toekeren. Men kan immers geen invloed op edelmetaal uitoefenen (er is geen tegenpartij nodig! en het kent geen grenzen “werelddekking”.). Het fiat geld kan worden beinvloed door er rente over te heffen en het in oneindige hoeveelheden op de markt brengen. Die constructie geeft een overheid de macht. De bankiers zijn de knechten van de politieke elite. De politieke elite bestaat uit een aantal supermachtige families, die wereldwijd aan de touwtjes trekken.

   Als burgers, overheden (en banken) niet meer vertrouwen en hun eigen (waardevaste geld) gaan beheren, neemt de macht van de overheid te veel af. De overheid kan de burgers niet meer manipuleren. De politieke elite zal dan terrein moeten plaatsmaken en hun posities verliezen.

   Om te voorkomen dat burgers deze weg inslaan (naar financiele zelfstandigheid) zal men alles in het werk stellen. Dus de goudprijs onderdrukken en manipuleren, om de realiteit te verduisteren.

   Mocht dit niet meer lukken en onhoudbaar blijken, dan zal men het belastingwapen gaan inzetten (btw en extra belastingen bij het aankopen van edelmetaal, is bij zilver al van kracht! btw van 6% naar 21%). Daarnaast is het heel reeel dat de overheid de in omloop te brengen hoeveelheid edelmetaal gaat afromen….ofwel het is gewoon niet meer te kopen.

   De banken verkopen al helemaal geen fysiek edelmetaal meer sinds een paar jaar!
   Als de munteenheid sneuvelt zal men (overheid en de sluwe bankiers) een nieuw wondermiddel “nieuwe valuta” op de markt brengen en promoten….zo blijft het spel zich herhalen de komende duizenden jaren.

   Goed gezien.

    1. Goud is geen productiemiddel, noch een grondstof die voor productie wordt gebruikt.

     Zilver wordt wel (ook) als grondstof gezien; op baren zit btw, munten zijn zonder btw, die worden gezien als geld.

     Echt geld dan he? 😉

     1. I know, maar als je stelt dat de politieke of andere elites het volk willen weghouden bij goud, zou je je ook eens af moeten vragen waar dat verschil in fiscale behandeling van goud en zilver vandaan komt en wat dat zou kunnen betekenen.

 8. Steeds meer mensen zullen beseffen / ondervinden dat het huidige stelsel op springen staat. Het professionele circuit zal papieren goud gaan verlaten op persoonlijk vlak en in fysiek stappen. Het papier dat ze managen voor anderen (sheeple) ach, dat is hun zorg niet. Er wordt ongeveer 100 x zoveel in papieren goud gehandeld dan daadwerkelijk bestaat.

  Naarmate het besef hiervan toeneemt zal ook de discrepantie tussen papieren ‘spot’ en fysieke ‘prijs’ toenemen. Prijs tussen aanhalingstekens, want wie ruilt haar fysieke metaal om voor fiat in een systeemcrash?

  Edelmetaal, en met name haar papieren equivalent, dient als onderpand / hedge in vele duizenden transacties en posities.

  Zodra papiergoud naar “0” gaat, is het bye bye derivatenballon.

  Want als het met goud niet klopt, hoe zit het dan met ijzererts, graan, zilver, koper?

  BOEM!

  1. Hoe langer we talmen om de vreedzame alternatieven in rekening te brengen, hoe groter de schok zal worden, vrees ik. Aan waarschuwingen en informatie ontbreekt het niet, jammer genoeg.

    1. Wat er gezegd wordt onderaan pagina 17 van jouw link, komt aardig overeen met het artikel. En het beantwoord mijn vraag naar wat geld nou eigenlijk is voor een deel. Grappig is dat dit rapport ook spreekt van ‘pillars’ van de economie. Maar ik heb nog niet alles gelezen, dus trek ook nog geen conclusies. Maar wat ik tot nu toe las, spreekt me wel degelijk aan.
     Waar haal jij dat soort artikelen toch steeds vandaan? Blijkbaar doe ik iets niet goed.

     1. Nou tot nu is dit er eentje, maar zoals gezegd, ik ben nog niet klaar met lezen.

    2. Nou, eindelijk heb ik het helemaal gelezen. Een eerlijk gezegd ben ik erg blij dat ik laatste jaar zoveel werk gemaakt van prof. Fekete, anders had ik jouw link niet goed kunnen begrijpen. Nou sta ik nog steeds niet boven de materie, zoals ik eerder al eens opmerkte, maar begin toch steeds meer onderling verband in de grote lijnen te zien.
     Waar ik het beslist mee oneens was in jouw link, was zijn inschatting over de Baltic Dry. Verder las ik zijn visie over China m.b.t. de Asia crisis uit 1998, waar ik me helemaal in kan vinden.
     Het stuk an sich vond ik erg goed, zeker als hij over de verschillende hubs spreekt en hun onderlinge verwevenheid. Dit nl. precies het deel dat de niet monetaire rol van goud verklaart, in ieder geval uit het verleden van zeg maar 3500 BC tot 1900 AD.
     Als je nog meer van dit soort in mijn ogen goede stukken hebt, laat ze maar komen. Bedankt houtskool.

     1. Bedankt voor je reactie Dick, en je belangstelling. Het gebrek aan groei door een gebrek aan goedkope fossiele energie blaast uiteindelijk biljoenen aan fiat op. Zodra die hubs / supply lines sneuvelen kun je wel raden waar we heen gaan.

 9. Reply was niet mogelijk Rocksan, dus dan hier maar.

  Zilver kent industrieel zowel als investerings gebruik. Vandaar het btw verschil, althans, da’s mijn take. In India taxen ze goud wel omdat goud daar voor een groot deel oorzaak is van het handelstekort; daar kennen ze de betekenis van goud wel, naast culturele invloed. Als jij iets leukers weet hoor ik het graag.

  1. ‘k Dacht dat de helft van al het goud in juwelen verwerkt wordt. Dan gaat het dus meer om luxegoederen dan monetair gebruik van goud.(althans in de westerse opvattingen) en kom je uit op 21% BTW. Misschien dat de vrijstelling van BTW op goud misschien toch te maken heeft met de andere architectuur van de euro: goud voor vermogensconsolidatie, fiat voor betalen. Maar misschien borrelt deze gedachte allen maar op door indoctrinatie door de freegolders.

   1. Als ik mij goed herinner wordt er geen belasting geheven (BTW) over wat de overheid onder geld verstaat of verstond. Misschien ook wel een relikwie uit vervlogen tijden. Daaronder is nog steeds alleen het goud begrepen. Sieraden is andere koek, tenminste in ons huidige systeem. Du moment dat, zeg maar, bulliongoud belast zou worden met BTW dan zou ik onmiddellijk afscheid nemen, want dat betekent dan dat goud niet langer als geld wordt beschouwd.
    En dan bedoel ik niet zaken zoals bijv. zilver in een entrepot, waar dan geen BTW over geheven wordt.

    1. Precies, maar dat betekent dus dat de ‘barbaric relic’ dus nog verre van dood is.

     Iets anders:

     Waarom wordt volgens jou door de goudtheoretici zo’n nadruk gelegd op die permanente backwardation als breekpunt voor de dollar? Iedereen weet toch al lang dat de dollar al sinds begin ’70 niet meer ‘as good as gold’ is en dat de COMEX niet meer is dan een casino waar met geleend geld gegokt wordt op de toekomstige prijs .van goud waarvan levereing vrijwel nooit de bedoeling is.

     1. Zoals het artikel ook aangeeft wordt de dollar bij permanente backwardation dan dus niet meer geaccepteerd als betaling. Daarbij is dan natuurlijk een terugkeer naar contango niet meer mogelijk. Dat is natuurlijk wel de voorwaarde.
      Hugo Salinas Price zie ik niet als goudtheoreticus, wel als goudhistoricus die een duidelijk alternatief biedt voor het huidige fiatsysteem. Zie Dorothy’s Silver Shoes. Permanente backwardation heb ik eigenlijk nog nooit van iemand op deze manier gelezen. Daarom vond ik het juist interessant om zijn artikel eens onder de aandacht te brengen. Blijkbaar maakt het toch wel wat los.

   2. Zodra goud (weer) interessant wordt, komt ook hier de btw uit de kast. Weer een paar maanden respijt voor tbtf.

    Een gouden ring bij de juwelier kent overigens wel btw.

    Die architectuur van de euro blijft interessant. Laten we wachten tot het dollardoek valt.

    Het achterste van de tong
    Tussen schemer en gloed
    Geeft weinig prijs
    Wachtend op de gong
    Van het monetaire bloed
    Wat precies is wijs

    1. ‘Een gouden ring bij de juwelier kent overigens wel btw’

     Als over onbewerkt goud geen BTW wordt betaald zou de juwelier strict genomen alleen BTW in rekening moeten brengen over de door hem voortgebrachte toegevoegde waarde.

 10. Goud is net zoals het geld gecreeerd wat als doel heeft gehad een macht te zijn.Het begon ergens in een woestijn dat men goud een waarde vond hebben boven al het andere en diegene die nu eenmaal meer goud heeft dan een ander rijker is dan wie dan ook.En daarmee begon eigenlijk al de corruptie.Ook is er door al die eeuwen heen nooit een wet aangenomen wat schulden naar een aantal jaren liet verdwijnen.Op deze manier wij en de rest van de wereld in een oneindige schuld zitten en de puppetmasters muppets aanstelt die hun belang(en) verdedigen.Zolang die circel niet doorbroken word,ze elk systeem kunnen creeeren wat hun de almacht geeft op al die overheden wereldwijd.je ziet nu dan wel een “strijd” tussen de werelddelen,maar het komt allemaal op hetzelfde neer.Het westen creeert zijn wereldpacten en het oosten de zijne.Zie eu/amerika/zuid-amerika/afrika/midden-oosten en aan de andere kant de asia-pact met rusland en china/india (azie).Die valuta’s zullen vroeg of laat instorten en ze hebben allang een plan op het oog wat het zou moeten worden.Waarom het nu nog niet gebeurt zal wel te maken hebben met de macht hoe die verdeeld word.Controleer je het geldsysteem,je ook de bevolking en overheid controleert.Even terug komend op het geldsysteem en het schuldsysteem.De maya’s in zuid-amerika hadden een bepaalde cyclus van 7 jaar waarin dan al het licht (fakkels) uitging die nacht en de volgende dag ze begonnen met feest vieren en dat dan alle schulden verdwenen waren.Alles begon weer opnieuw.Er was nooit een macht die de macht had over jouw/het individu.Goud was voor niks anders als een geel stukje metaal.Wat geen waarde had.Niet vreemd dat deze cultuur door de kerk de nek werd omgedraaid.Als we alles nuchter bekijken,geld niks anders is als magie.Magie is iets waarin men iets creeert vanuit het niets tot iets.Een illusie.Zoals dat met geld ook zo is.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.